Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vzdělávání obyvatel Prahy pohledem jeho poskytovatelů a účastníků Závěry z kvalitativních šetření Pavel Kuchař CHEVAL s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vzdělávání obyvatel Prahy pohledem jeho poskytovatelů a účastníků Závěry z kvalitativních šetření Pavel Kuchař CHEVAL s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Další vzdělávání obyvatel Prahy pohledem jeho poskytovatelů a účastníků Závěry z kvalitativních šetření Pavel Kuchař CHEVAL s.r.o.

2 Metodika rozhovorů Poskytovatelé – 4 rozhovory, 20 účastníků termín: duben 2007 Účastníci – 3 rozhovory, 28 účastníků termín: květen 2008 Cílem rozhovorů bylo získat poznatky o současných trendech a zkušenostech v oblasti celoživotního vzdělávání obyvatel Prahy od představitelů poskytovatelů tohoto vzdělávání a jeho účastníků a doplnit tak informace získané z kvantitativního šetření.

3 Scénáře Poskytovatelé: a) Struktura nabízených programů z hlediska: obsahu, metod, délky trvání, ceny b) Zaměření na cílové skupiny, způsoby jejich identifikace c) Využití médií pro realizaci dalšího vzdělávání d) Utváření konkurenčního prostředí a jeho efektivita e) Názory na vývojové trendy v oblasti dalšího vzdělávání

4 Pokračování Účastníci: a)Kompetence b)Motivace ke vstupu c)Očekávání d)Bariéry – reálné, latentní e)Informovanost f)Role médií g)Perspektivy

5 Závěry z šetření poskytovatelů  Struktura nabízených vzdělávacích programů Zájem je jednak o tradiční jazyky (angličtina, němčina, francouzština, španělština), jednak o nové, dosud nepříliš vyučované jazyky (čínština, japonština, arabština) Postupný přechod od poptávky po základních znalostech ke znalostem strukturovaným podle odborné specializace  Utváření konkurenčního prostředí Proběhla selekce poskytovatelů u počítačového vzdělávání, dosud neproběhla v případě jazykového vzdělávání  Roste ochota jednotlivců zaplatit vyšší kvalitu kurzů

6 Pokračování  Nástin vývojových trendů Perspektiva selektivního vzdělávání dětí, seniorů, rekvalifikačního vzdělávání  Cílové skupiny Ve strategii vzdělávacích firem nehrají příliš velkou roli, dominantní je zajištění firemního vzdělávání v uzavřených kurzech  Informovanost Názory na potřebu nového informačního portálu o vzdělávání, dominantní pozice portálu Educity Rozporná je pozice tištěných médií, ve srovnání s internetovou prezentací není příliš významná

7 Závěry z šetření účastníků  Rozdíly mezi kurzy, na nichž participuje zaměstnavatel a kurzy, které účastníci absolvují zejména na základě svého zájmu Zaměstnavatelé - značná podpora kurzů nutných pro další výkon práce, tolerance u ostatních Kompenzační role kurzů, spadajících spíše do oblasti volného času, ve vztahu k oboru pracovní činnosti (zejména u starších lidí jde o kurzy, které by je jednak naučily něco nového, ale současně by respektovaly jejich pracovní či sociální pozici) Sociální funkce kurzů - snaha kontaktovat se s lidmi se stejným zájmem, komunikovat s nimi a zařadit se tak do zájmově orientovaných sociálních sítí

8 Pokračování  Očekávání Kurzy s participací zaměstnavatelů – jejich absolutorium je obvykle podmínkou pro výkon práce sice důležitou, leč nikoliv základní. Absolutorium kurzů obvykle nezakládá automatické zvýšení platu. Stále více firem pokládá absolvování kurzů za přirozenou součást zvyšování lidského kapitálu samotnými zaměstnanci. Význam absolvování kurzů v osobním sebehodnocení – dobrý pocit, že se něco nového naučili, něco, co posílilo jejich prestiž osobní i pracovní. Důležitým je argument „někdy se to může hodit“.

9  Bariéry Hlavní je nedostatek času Finanční náročnost kurzů, zejm. těch, které jsou nějak výjimečné (oborem, lektory). Neplatí rovnice „vyšší cena = vyšší kvalita“ Bariérou může být odmítavý postoj zaměstnavatele ke snaze zaměstnance nastoupit do kurzu, který, ač je spjat s vykonávanou prací či přímo pracovním místem, může narušit jeho pracovní režim.  Informovanost Pro ty, kteří mají zkušenost s dalším vzděláváním, je vhodnější souhrnné předávání informací než dávková forma Nezbytností je ověřování spolehlivosti informací, poskytovaných v rámci reklamy, z jiných zdrojů Pokračování

10  Role médií Nejdůležitější je internet, ostatní média hrají pro ty, kteří mají zkušenost s dalším vzděláváním, okrajovou roli. Pro ostatní má každé médium svůj význam. Nejúčinnější jsou přímé upoutávky nebo jen zmínky o vzdělávacích kurzech v televizi či články na dané téma (StarDance – zájem o taneční kurzy) Jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o vzdělávání v případě novin jsou specializované přílohy (LN) - média by měla plnit nejen funkci informátora o kurzech, ale také přímo některé informace zprostředkovávat. Obecných, základních informací je dostatek, v případě specifického zájmu je třeba je vyhledávat. Motivační funkce - voucher v určité ceně na absolvování vzdělávacího kurzu dle vlastního výběru jako bonus pro předplatitele Pokračování


Stáhnout ppt "Další vzdělávání obyvatel Prahy pohledem jeho poskytovatelů a účastníků Závěry z kvalitativních šetření Pavel Kuchař CHEVAL s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google