Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativy a alternativa v adiktologii Petr Jeřábek Adiktologická konference A-klubů ČR Brno 20.října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativy a alternativa v adiktologii Petr Jeřábek Adiktologická konference A-klubů ČR Brno 20.října 2011."— Transkript prezentace:

1 Alternativy a alternativa v adiktologii Petr Jeřábek Adiktologická konference A-klubů ČR Brno 20.října 2011

2 Osnova přednášky Především otázky Téma se týká rekonstrukční (sanační, integrativní) léčby Kde se v přednášce pohybujeme?: –styčná plocha biopsychosociálního modelu z perspektivy rezidenčního klinika Na co se hledá odpověď?: –kam v léčbě cílit –jak se neztratit v labyrintu doporučených postupů. Kde hledat v léčbě stabilitu: –pro sebe a pro klienta (pacienta)

3 SYSTÉM MOZKOVÉ ODMĚNY +neuropatofyziologické změny Rita Carter et.al.,2009 (modifikováno) Jako odměnu za chování nezbytné pro přežití jedince i druhu vylučuje mozek opiáty, které vytvářejí pocit slasti. Podobnou cestou působí NL: čím více je užíváme, tím více po nich toužíme. Může se to vymknout sebekontrole a vytvoří se závislost. VTA zpracovává informace o uspokojování potřeb a posílá je do ncl. acc. a BG via DA. Více DA -- větší pocit slasti -- pravděpodobněji se v budoucnu bude akce opakovat. To vede k neuropatofyziologickým změnám.

4

5 Drug Addiction, Dysregulation of Reward, and Allostasis George F Koob & Michel Le Moal, 2001 Bed Nucleus of the Stria Terminalis (v oblasti eferentních vláken z corpus amygdaloideum): struktura integrující informace o stresu a regulující stres a odměňování.

6 naltrexon (Revia) snižuje počet relapsů, frekvenci a množství požitého alkoholu, craving a odměňující účinek alkoholu (V olpicelli et al., 1992; O´Malley et al., 1992) naltrexon: μ/δ-antagonista

7 Závislost se nedá vysvětlit z pozic molekulárného fundamentalizmu (S.Gáliková 2011) závislost jako projev poruchy (nikoliv podstata) –léčba má cílit na celou osobnost (G.De Leon 2000) léčba by měla brát v úvahu především spodní, skryté proudy osobnosti (A.Woodhams, 2001) (kde je já?): –nikde, není ho vidět (Ernst Mach, 19. století) –je všude v mozku, je to komplexní integrující struktura (současný konsenzuální názor)

8 PhDr. Vladimír Nepustil (1947-1995) Psychopatologie závislosti na moci (1982)

9 Závislost je poruchou celé osobnosti (foto: anonym, přelom 20/21. století)

10 Pseudohodnoty alkoholika: flaška, dominance a kontrola v partnerském vztahu

11 Caravagio, The Cardsharps, ~1594 (pozn.: destrukce bližního – tzv. šméčko)

12 The Cardsharp with the Ace of Clubs, by Georges de La Tour, ~1620-1640 Agrese koalice paranoidita, ambivalence viktimologická pozice (oběť) Kodependentní model gamblingu

13 Subjektivní realita toxikomana:

14 Co spojuje závislé jedince? Intrapsychické peklo! Model vývojově nižšího stupně osobnostní organizace (klinicky významná intrapsychická pentalogie) (modifikováno podle O.Kernberg 1975, P.Lerner 1991) self -neadekvátnost, ambivalence (mentální reprezentace sebe, Van der Werff 1990) obrany chovám se podle toho, ale nejsem si toho vědom (popření, štěpení, chaos, mišmaš) vztahová internalizace -tendence k vnímání lidí -extrémní přecitlivělost (já se vyděluje ze symbiózy s matkou) integrace superega -jak vnímám vnější normy a omezení – hrozba, paranoidita integrace emocí -emoční guláš a chaos

15 devaluované Self (vnímání sebe jako outsidera) bad me (H.Sullivan 1953) Anonym, ČR (~20-letý drogově závislý) „3 měsíce prázdnin“

16 Idealizované/ grandiózní Self: Idealized-fantazied self-image (M.Rosenberg 1979) Anonym, ČR (~20-letý drogově závislý) „3 měsíce prázdnin“

17 Vztahová internalizace: - chybí objektová stálost a stabilita - vztahy na bázi uspokojení či hrozby, chaotické a pomíjivé chybí schopnost integrovat dobré a špatné stránky objektu,

18 Patologická vztahová internalizace: - chybí objektová stálost a stabilita - vztahy na bázi uspokojení či hrozby, chaotické a pomíjivé chybí schopnost integrovat dobré a špatné stránky objektu, vztahová ambivalence

19 Chabá integrace superega bolestivý narcistický zápas o obdiv a zbožňování paranoidní tendence, primitivní formy projekce

20 Jak z toho ven?: Vstoupit do psychické normality! (normalizace intrapsychické pentalogie, včetně jejího zvědomování) zdravé, adekvátní self obrany nejsou zapotřebí vztahy komunikačně otevřené, stabilní, oboustranně autonomní integrace bezpečného, podporujícího a vyživujícího superega emoce autentické, adekvátní, se schopností je komunikovat

21 Integrace vědomí, nevědomí, těla a spirituality Indický model duševního zdraví

22 Rizika doporučených postupů Adiktolog bez patřičných znalostí, vybavený doporučenými postupy, je jako opice na stromě držící odjištěnou automatickou zbraň.

23 3 základní trendy integrativního pojetí ( Wachtel 2000 - upraveno) 1. Eklektický (výběrový, individualizovaný) přístup 2. Podpora procesu změny 3. Integrace spojující - intrapsychickou problematiku s behaviorálními projevy + současně individuální a interpersonální (zvl. rodinnou) perspektivu -- (jistá dekonstrukce terapeutických směrů)

24 Sókratés (469-399 př.n.l., Athény) lidé chybují hlavně proto, že nedovedou správně užívat rozum a jednají podle domněnek a iluzí –místo skutečného poznání sókratovská metoda tázání: maieutická: –(řecké μαιεύτρια – maieutria = porodní bába) – negativní metoda vylučování hypotéz lepší hypotézy zastávány, horší vylučovány přivádí na svět (do vědomí) implicitní názory tázaného –kterým pak dotyčný sám lépe porozumí »sebepojetí, obrany, integrace emocí, adekvátnější internalizace vztahů a superega

25 Sókratés a terapeutické implikace otevření komunikačního prostoru formou dialogu současně plná akceptace dialogického partnera –dialog Menón: …Menón volá jednoho ze svých otroků… –Sókratés o otrokovi: …tento člověk s nesmrtelnou duší… pokud nezabředneme do pasti metafyzického balastu, vylovíme ze Sókratova odkazu 2 brilianty: dialog + akceptace: základní kameny veškeré psychoterapie

26 Akceptační rozdíly v rezidenční léčbě sy závislosti: terapeutická komunita X nemocniční oddělení Terapeutická komunitaOddělení nemocnice Vlastní dům (relativní autonomie) Závislost na větším celku a na servisu (paternalizmus, overprotektivita) Civilní oblečení personálu, oslovování se jménem (model reálného života, vztahů, přenosové nabídky) Uniforma, distance v oslovování (odosobněnost, chlad, krade tvář, implikuje problémy s intimitou) Komunitní diskuse (víra v sanační sílu kolektivu) Vizity, hierarchie v teamu, kontrola -- (strach ze selhání „neomylného přednosty“) Otevírání komunikačního prostoru „Medicinizace“, dg. nálepkování, důraz na farmaka Společné jídlo včetně příboru, společně s HIV+ a hepatitidy+ Oddělené jídelny a příbory, separace HIV+ a hepatitid+ out-doorové aktivity: běžnéřídké

27 Sókratés patron otevřené dialogické komunikace a mezilidské akceptace

28 Mojžíš a terapeutické implikace (praotec židovského národa, 13. století př. n. l.?) Skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se lid Izraele stal lidem Božím -- 1. smlouva na TK = kontrakt (včetně zakázky) -- 2. základní pravidlová struktura léčebných programů –bez násilí/nátlaku, bez NL, bez sexu terapeutická struktura prolíná i programy: - harm reduction (azylový dům) - ambulance - terapeutické komunity - doléčovacího centra

29 2. Mojžíš patron hranic, struktury a stability

30 5. Ježíš Kristus (7-1 př.n.l – 29-33 n.l.) Ježíšovo učení navazuje na židovské tradice, které se snaží (v návaznosti na prorockou tradici) obnovit Ježíš hlásá dobrou zvěst (ε ὐ αγγέλιον euangelion, evangelium) o osvobození od jha formálních a rituálních náboženských požadavků a znovuobjevení a posílení jejich jednotících principů: –autentičnosti, plnosti, pokory v lásce k Bohu a k bližnímu –osvobození je spojeno s pokáním, obrácením, změnou smýšlení –požadavky zaměřeny na odpovědnost a smýšlení jednotlivců

31 Ježíš Kristus patron autentičnosti, angažovanosti, pokory, odpovědnosti, empatie, akceptace a lásky

32 Máří Magdaléna na hřbitově (anonymní autor, Nové Sady-Písečné, okres Jindřichův Hradec) - Marie z Magdaly šla za J.K. na samotnou hranici smrti patronka statečnosti, oddanosti a změny

33 Profesionalita, supervize a svépomoc tradice Anonymních alkoholiků: –1. krok: bezmocnost zvládat život pokora –2. + 3.krok: spiritualita –4. krok: důkladná a nebojácná morální inventura sama sebe ale pozor! – podívat se na sebe beze strachu není jen tak zde je velmi užitečná profesionální psychoterapeutická nebo supervizní podpora

34 Konec autonomie původního Synanonu tak pravil Charles Dederich: –jste příliš závislí na svých partnerech/partnerkách, tak si je vyměňte (Maj-Majewski, vedoucí Familia Gliwice, 2010, ústní sdělení) –interpretace: kodependence (ambivalentní závislost) s tendencí k destruktivitě -- Dederichovy závislostně destruktivní fantazie nebyly osobnostně nezávislé… -- Marii z Magdaly by nepotěšil…

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Alternativy a alternativa v adiktologii Petr Jeřábek Adiktologická konference A-klubů ČR Brno 20.října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google