Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AOPK ČR Ostrava Porada ochrany přírody 1.4.2008 Ostrava Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AOPK ČR Ostrava Porada ochrany přírody 1.4.2008 Ostrava Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin."— Transkript prezentace:

1 AOPK ČR Ostrava Porada ochrany přírody 1.4.2008 Ostrava Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin

2 posouzení dřevin jako podpora státní správy •ve snaze omezit počet žádostí, který stále narůstá (dříve kolem 50 posouzení, vloni přes 200) připravujeme metodiku posuzování dřevin •na internetových stránkách našeho střediska je stručná kostra metodiky a 2 nově upravené formuláře žádostí (první pro vyplnění ručně, druhý pro elektronické zpracování) •žádat pouze ve složitých případech, které vyžadují odbornost •neodkazovat na nás fyzické a jiné právnické osoby, nemáme pro ně kapacitu, odkázat je na odborné firmy nebo znalce na stránkách www.justice.cz

3 žádost o posouzení kácení dřevin Žadatel: 1. Posuzované dřeviny (druh, obvod kmene ve výšce 1,3 m nad terénem): 2. Zdůvodnění žádosti, účel posouzení: 3. Lokalita 3.1 Katastrální území, parcelní číslo: 3.2 Situace (rovina, svah, skalnaté podloží, niva toku, park, zahrada, u silnice, par koviště, …): 3.3 Objekty a zemní práce pod korunou stromu (stavba, výkop, násyp, …) - vzdálenost od kmene, přibližný rok realizace: 3.4 Možné konflikty s okolím (stavby, vzdušná a podzemní vedení, doprava, chod ci, …): 3.5 Charakter růstu stromu (solitér, skupina, alej, porost) : 4. Stav dřevin 4.1 Věk (výsadba do 5 let, mladý, dospívající, dospělý, dožívající) : 4.2 Olistění (velikost listů ‑ redukovaná/normální, barevnost ‑ sytá, žloutnoucí, nek rózy): 4.3 Kořenový systém (narušení stavbou, výkopem, výskyt hub, celoplošné nebo j ednostranné nadzvedávání, …): 4.4 Kmen (anomálie tvarové, naklonění, odřeniny, dutiny, praskliny, bakteriální vý tok, plodnice, hmyz, narušení kořenových náběhů ‑ zabudováním obrubníků, podřením mechanizací,výkopem, uhnití m pod nepropustným povrchem…): 4.5 Koruna (vyváženost, hustota, míra prosychání v % ‑ vrchol, konce větví, jedno tlivé větve, jednostranné schnutí, zlomy větví, napadení jmelím, plodnice hub, …): 5. Poznámka: V dne …………………………………. razítko, podpis

4 riziková místa na stromě AOPK ČR Ostrava

5 kořenový systém •snížení terénu pod korunou - prosychání větví, nebezpečí vývratu •zvýšení terénu pod korunou - uhnívání kořenů, případně kmene, riziko vývratu •nadzvednuté kořeny ze všech stran nad terén -vysoká hladina spodní vody, neproniknutelné podloží •nadzvednutí jednostranné s protilehlým nakloněním kmene (nebezpečí vývratu) •narušení výkopem v blízkosti kmene (závažné z hlediska stability) - konzultovat s odborníkem, záleží na typu kořenové soustavy, hloubce výkopu, vzdálenosti od kmene, stáří a vitalitě stromu •zpevnění povrchu v blízkosti kmene (může dojít k uhnití kořenů, aniž se to projeví na zdravotním stavu stromu) - možno posoudit tahovou zkouškou AOPK ČR Ostrava

6 kmen  průběžný kmen - nejstabilnější  nakloněný kmen – zjistit důvod (nejčastěji za světlem nebo to může být náznak vyvracení stromu)  větvený kmen: pod ostrým uhlem – nebezpečí prasknutí, pod tupým úhlem- větší pevnost srůstu)  dutina v úžlabí větvení - dá se stabilizovat vázáním větví, nutno zabránit zatékání vody zastřešením  otevřená dutina v dolní části kmene - stabilita se snižuje cca na polovinu, pokud je kmen silný a jsou zde hojivá pletiva na obvodu rány je kmen zpevněn - poradit se s odborníkem  uzavřená dutina ve kmeni - nevadí, pevnost není narušena (princip trubky) AOPK ČR Ostrava

7 koruna –symetrická koruna – strom je vyvážený –jednostranná koruna – zjistit důvod (nejčastěji blízkost stínící překážky) –hustota koruny– mezernatá svědčí o nízké životaschopnosti stromu, –narušená ořezem - méně stabilní –proschlé větve – v zástinu, onemocnění, stáří, negativní zásah v kořenové zóně stromu –vysoko založená – spodní větve zaschly nebo byly odřezány (nevhodné z hlediska stability: nápor větru není rovnoměrně rozložen, ale působí na vrchol – nebezpečí zlomení kmene) –dříve ořezávaná, později bez ořezu – možno se vrátit k radikálnějšímu ořezu, často hrozí rozlomení AOPK ČR Ostrava

8 olistění •velikost listů - srovnat s jinými stromy stejného druhu (malé znamenají sucho, nedostatek živin, sníženou vitalitu, onemocnění) •barva - typická pro druh, strom je v pořádku, světlejší barva (nedostatek živin, vody, virové onemocnění) •skvrny na listech – onemocnění nebo napadení škůdci •vyrůstající z kmene a silných větví – narušená vitalita, stáří •nahloučené v trsech – onemocnění, stáří AOPK ČR Ostrava

9 plodnost AOPK ČR Ostrava •plodí - plody zdravé (strom vitální), plody zmenšené (stáří, onemocnění, škůdci, vyčerpaná půda) •neplodí – jde o druh, který u nás neplodí nebo má plné květy a nevytváří plody, snížená plodnost následkem oslabení (jírovce vlivem klíněnky) pomocné kritérium

10 poškozený kmen roztržením tíhou větví AOPK ČR Ostrava

11 prasklý kmen následkem působení tlakové vidlice AOPK ČR Ostrava

12 rozlomení kmene s tlakovou vidlicí

13 vliv stromů na stavby •kromě přímého narušování staveb prorůstáním kořenů mohou stromy ovlivňovat stavby vysoušením podloží Tento jev může být příznivý (tam kde nejsou provedeny izolace proti vlhkosti) i nepříznivý (na jílovitých půdách, které jsou objemově nestálé) dochází k praskání zdiva. AOPK ČR Ostrava

14 praskliny zdí v blízkosti stromů

15 podélně prasklý kmen s vnitřní dutinou

16 napadení jmelím

17 centrální dutina kmene

18 naříznutá ponechaná větev

19 poškození stromu odstraněním koruny

20 zhoršená stabilita ořezem spodních větví

21 poškozené kořenové náběhy – nebezpečí vývratu

22 vývraty

23

24 Děkuji za pozornost. Ing. Eva Mračanská eva.mracanska@nature.cz www.www. ochranaprirody.cz AOPK ČR Ostrava


Stáhnout ppt "AOPK ČR Ostrava Porada ochrany přírody 1.4.2008 Ostrava Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin."

Podobné prezentace


Reklamy Google