Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin"— Transkript prezentace:

1 Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin
AOPK ČR Ostrava Porada ochrany přírody Ostrava Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin

2 posouzení dřevin jako podpora státní správy
ve snaze omezit počet žádostí, který stále narůstá (dříve kolem 50 posouzení, vloni přes 200) připravujeme metodiku posuzování dřevin na internetových stránkách našeho střediska je stručná kostra metodiky a 2 nově upravené formuláře žádostí (první pro vyplnění ručně, druhý pro elektronické zpracování) žádat pouze ve složitých případech, které vyžadují odbornost neodkazovat na nás fyzické a jiné právnické osoby, nemáme pro ně kapacitu, odkázat je na odborné firmy nebo znalce na stránkách

3 žádost o posouzení kácení dřevin
Žadatel:       1. Posuzované dřeviny  (druh, obvod kmene ve výšce 1,3 m nad terénem): 2. Zdůvodnění žádosti, účel posouzení:       3. Lokalita 3.1 Katastrální území, parcelní číslo:       3.2 Situace (rovina, svah, skalnaté podloží, niva toku, park, zahrada, u silnice, parkoviště, …):       3.3 Objekty a zemní práce pod korunou stromu (stavba, výkop, násyp, …) - vzdálenost od kmene, přibližný rok realizace:       3.4 Možné konflikty s okolím (stavby, vzdušná a podzemní vedení, doprava, chodci, …):       3.5 Charakter růstu stromu (solitér, skupina, alej, porost) :       4. Stav dřevin 4.1 Věk (výsadba do 5 let, mladý, dospívající, dospělý, dožívající) :       4.2 Olistění (velikost listů ‑ redukovaná/normální, barevnost ‑ sytá, žloutnoucí, nekrózy):       4.3 Kořenový systém (narušení stavbou, výkopem, výskyt hub, celoplošné nebo jednostranné nadzvedávání, …):       4.4 Kmen (anomálie tvarové, naklonění,  odřeniny, dutiny, praskliny, bakteriální výtok, plodnice, hmyz, narušení kořenových náběhů ‑ zabudováním obrubníků, podřením mechanizací,výkopem, uhnitím pod nepropustným povrchem…):       4.5 Koruna (vyváženost, hustota, míra prosychání v % ‑ vrchol, konce větví, jednotlivé větve, jednostranné schnutí, zlomy větví, napadení jmelím, plodnice hub, …):       5. Poznámka:       V        dne       …………………………………. razítko, podpis

4 riziková místa na stromě
AOPK ČR Ostrava riziková místa na stromě

5 snížení terénu pod korunou - prosychání větví, nebezpečí vývratu
AOPK ČR Ostrava kořenový systém snížení terénu pod korunou - prosychání větví, nebezpečí vývratu zvýšení terénu pod korunou - uhnívání kořenů, případně kmene, riziko vývratu nadzvednuté kořeny ze všech stran nad terén -vysoká hladina spodní vody, neproniknutelné podloží nadzvednutí jednostranné s protilehlým nakloněním kmene (nebezpečí vývratu) narušení výkopem v blízkosti kmene (závažné z hlediska stability) - konzultovat s odborníkem, záleží na typu kořenové soustavy, hloubce výkopu, vzdálenosti od kmene, stáří a vitalitě stromu zpevnění povrchu v blízkosti kmene (může dojít k uhnití kořenů, aniž se to projeví na zdravotním stavu stromu) - možno posoudit tahovou zkouškou

6 kmen průběžný kmen - nejstabilnější
AOPK ČR Ostrava kmen průběžný kmen - nejstabilnější nakloněný kmen – zjistit důvod (nejčastěji za světlem nebo to může být náznak vyvracení stromu) větvený kmen: pod ostrým uhlem – nebezpečí prasknutí, pod tupým úhlem- větší pevnost srůstu) dutina v úžlabí větvení - dá se stabilizovat vázáním větví, nutno zabránit zatékání vody zastřešením otevřená dutina v dolní části kmene - stabilita se snižuje cca na polovinu, pokud je kmen silný a jsou zde hojivá pletiva na obvodu rány je kmen zpevněn - poradit se s odborníkem uzavřená dutina ve kmeni - nevadí, pevnost není narušena (princip trubky)

7 koruna symetrická koruna – strom je vyvážený
AOPK ČR Ostrava koruna symetrická koruna – strom je vyvážený jednostranná koruna – zjistit důvod (nejčastěji blízkost stínící překážky) hustota koruny– mezernatá svědčí o nízké životaschopnosti stromu, narušená ořezem - méně stabilní proschlé větve – v zástinu, onemocnění, stáří, negativní zásah v kořenové zóně stromu vysoko založená – spodní větve zaschly nebo byly odřezány (nevhodné z hlediska stability: nápor větru není rovnoměrně rozložen, ale působí na vrchol – nebezpečí zlomení kmene) dříve ořezávaná, později bez ořezu – možno se vrátit k radikálnějšímu ořezu, často hrozí rozlomení

8 olistění AOPK ČR Ostrava velikost listů - srovnat s jinými stromy stejného druhu (malé znamenají sucho, nedostatek živin, sníženou vitalitu, onemocnění) barva - typická pro druh, strom je v pořádku, světlejší barva (nedostatek živin, vody, virové onemocnění) skvrny na listech – onemocnění nebo napadení škůdci vyrůstající z kmene a silných větví – narušená vitalita, stáří nahloučené v trsech – onemocnění, stáří

9 plodnost AOPK ČR Ostrava plodí - plody zdravé (strom vitální), plody zmenšené (stáří, onemocnění, škůdci, vyčerpaná půda) neplodí – jde o druh, který u nás neplodí nebo má plné květy a nevytváří plody, snížená plodnost následkem oslabení (jírovce vlivem klíněnky) pomocné kritérium

10 poškozený kmen roztržením tíhou větví
AOPK ČR Ostrava

11 prasklý kmen následkem působení tlakové vidlice
AOPK ČR Ostrava

12 rozlomení kmene s tlakovou vidlicí

13 vliv stromů na stavby AOPK ČR Ostrava kromě přímého narušování staveb prorůstáním kořenů mohou stromy ovlivňovat stavby vysoušením podloží Tento jev může být příznivý (tam kde nejsou provedeny izolace proti vlhkosti) i nepříznivý (na jílovitých půdách, které jsou objemově nestálé) dochází k praskání zdiva.

14 praskliny zdí v blízkosti stromů

15 podélně prasklý kmen s vnitřní dutinou

16 napadení jmelím

17 centrální dutina kmene

18 naříznutá ponechaná větev

19 poškození stromu odstraněním koruny

20 zhoršená stabilita ořezem spodních větví

21 poškozené kořenové náběhy – nebezpečí vývratu

22 vývraty

23

24 Děkuji za pozornost. Ing. Eva Mračanská eva.mracanska@nature.cz
AOPK ČR Ostrava Ing. Eva Mračanská www. ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "Problematika posuzování žádostí o kácení dřevin"

Podobné prezentace


Reklamy Google