Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení stavu stromů Jolana Juřicová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení stavu stromů Jolana Juřicová"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení stavu stromů Jolana Juřicová
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

2 Základní pojmy Arboristika – komplexní péče o dřeviny zejména v urbanizovaném prostředí, "Urban Forestry" , mezioborové odvětví lesnictví a OZ Monopodiální větvení – výrazná apikální dominance, terminální výhon je výrazně delší, DB, OL, TP, BK, JS Sympodiální větvení – boční větve vrchol přerůstají, LP, BŘ, HB, AK, JL, šácholán Proventální výhony – výmladky, mohou tvořit sekundární korunu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

3 Základní pojmy Kodominance – růstový vrchol se větví ve dva stonky se stejnou dominancí Korní hřebínek – příznak tahového větvení, při řezu nesmí být poraněn Řez na větevní límeček – veden v místě nasazení dceřiné větve na mateřskou, nesmí být poškozen Špatně vedený řez – věšák, lízanec Kalus, ránové dřevo – hojivá pletiva vznikající činností kambia z okrajů rány Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

4 Provozní bezpečnost Stabilita – stav, kdy působením vnějších i vnitřních faktorů nedochází k vyvrácení, zlomení takového rozsahu, že je ohroženo přetrvání jedince na stanovišti Provozní bezpečnost – míra stability stromu na konkrétním stanovišti Selhání – porušení stability, strom zaniká Riziko selhání – v % pravděpodobnost selhání Cíl pádu – živý či neživý objekt, ohrožen při pádu stromu nebo jeho části Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

5 Kompartmentalizace dřevin
Reakce dřevin na průnik infekce dřevokazných hub nebo jiného typu poškození (model CODIT – Compartmentalization Of Decay In Trees) Je to vytvoření hranic ve dřevě jako obrana proti šíření patogenů Dobře kompartmentalizující dřeviny: javor, buk, dub, habr, lípa Špatně kompartmentalizující: vrba, topol, bříza, jeřáb, třešeň, jírovec Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

6 Kompartmentalizace dřevin
Reakční zóna – vytvoření tří hranic (svisle, k jádru, podél letokruhu) Bariérová zóna – vzniká činností kambia na hranici nově vytvořeného letokruhu (cílem je udržet patogena na ohraničeném prostoru) U dřevin s dobrou kompartmentalizací mohou být řezné rány do 10cm, se špatnou do 5cm Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

7 Hodnocení stavu stromů
Hodnocení biologického, mechanického stavu, rizik, odhad budoucích změn Ve třech krocích 1. vizuální šetření 2. speciální metodiky vizuálního hodnocení 3. přístrojový test Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

8 U dřevin zjišťujeme Základní charakteristika Fyziologická vitalita
Zdravotní stav Provozní bezpečnost Ekologický význam Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

9 Základní charakteristiky
Identifikace a popis jedince Lokalizace dřeviny (GPS, mapa, tagování) Určení taxonu Výška, tloušťka (obvod), průmět koruny, stáří Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

10 Fyziologická vitalita
Jedná se o životaschopnost Schopnost kompenzovat vnější i vnitřní vlivy bez významného narušení – celkovou vitalitu jedince Defoliace, popř. zbarvení a velikost listů Prosychání koruny (SM 7, BO 4 ročníky) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

11 Zdravotní stav Strom je hodnocen podle mechanického narušení, napadení houbami, existenci dutin, deformací růstu apod. Šestitečná stupnice zdravotního stavu (0-5) Defekty (vady) – narušují pravidelnost struktury dřeva, tím mění napětí ve dřevě a způsobují změnu chování kmene Napětí obtéká všechny překážky kolem nich vznikají špičky napětí Defekty – habituální defekty a poškození Defekty – narušující odolnost proti zlomu a proti vyvrácení Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

12 Defekty a vady Narušují pravidelnost Základní mechanické vlastnosti na
Při šíření napětí dochází k „obtékání“ nepravidelností ve dřevě, na nichž dochází ke špičkám napětí Pevnost dřeva ve směru napříč vláken je velmi malá Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

13 Tlaková vidlice = defektní větvení, V vidlice Opakem tahová vidlice
Není prostor pro pevné spojení větví, Kůra není vytlačována (korní hřebínek), ale zarůstá, vzniká tlakové napětí, „boule“ po stranách Největší podíl selhání zlomem Řešení – včas odstraňovat kodominantní výhony a úzká větvení, sesazení kodominantního výhonu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

14 Tlakové větvení Nedochází k pevnému spojení mezi větví a kmenem
Důvody vzniku: 1. genetické vlohy (málo) 2. nedostatek místa (solitéry) 3. potlačení apikální kontroly (poškození terminálu) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

15 Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

16 Přeštíhlení kmene Výška X průměr kmene
V porostu ano, při uvolnění riziko Strom nemá ohybovou tuhost, Náchylnost k rozkmitání Včasná probírka Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

17 Sekundární koruny Po razantním řezu dochází k vytvoření nové koruny ze spících či adventivních pupenů Větve se mohou snadno vylamovat (není pevné spojení) Infekce kosterních větví Výhony – všechny soutěží o světlo, tlakové vidlice Snížení těžiště Řešení – radikální redukce obvodu koruny, proředění výhonů Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

18 Sekundární koruny Dekapitace koruny – výjimečný postup z důvodu možnosti selhání stromu, dočasné řešení, dokud nebude strom zlikvidován, např. TP, VR Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

19 Nevhodný tvar koruny Sympodiální větvení Sekundární výhony
Excentricita koruny Náhlé vyvětvování – zvýšení těžiště koruny Dřevo – nevhodný typ materiálu pro namáhání v krutu (torze) Symetrizační řez Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

20 Poranění kmene, větví Nepravidelný tvar a velikost
Přerušení zásobení vodou, minerálními látkami, asimiláty Vstup patogenních organismů Čím větší obvod kmene postihují, tím jsou vážnější Nebezpečné v místě kumulace napětí (největší namáhání) – báze kmene, místo hlavního větvení Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

21 Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

22 Trhliny Narušují celistvost kmene a větví – možnost selhání
Jsou vstupní branou pro infekci Pokud jsou viditelné 2 žebra kalusu, které nesrůstají (ostrý uhel), je stav závažný Pokud je trhlina na obou stranách kmene, je stav závažný Zarolovaná trhlina – 2 vrstvy kalusu nesrůstají, ale dochází k rozevíraní trhliny Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

23 Trhliny Nejčastěji mrazové Velký rozsah)
Korní spála – odumření kambia, růstová deprese Vznik přetížením – pod tlakovými vidlicemi, vykloněné větve, naklonění kmene Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

24 Trhliny Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

25 Reakční dřevo Nejefektivnější samostabilizační mechanismus dřeviny
Vidíme jako excentricitu letorostů Ztluštění letního dřeva, větší pevnost Adaptační růst Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

26 Reakční dřevo U jehličnanů tlakové dřevo (křemenitost) – spodní část větví, závětrná strana U listnáčů tahové dřevo, návětrná strana Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

27 Dutiny Důsledek rozkladu dřeva dřevokaznými houbami
Uzavřené dutiny (centrální) – běžná součást života, neohrožují stabilitu, dostatečně silná zbytková stěna Otevřené dutiny – problém při torzním a ohybovém namáhání Zbytková stěna min. 1/10 poloměru kmene Nejnebezpečnější – v úžlaby větví, na bázi kmene Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

28 Dřevokazné houby Symptomy: plodnice, hniloba dřeva, růstové deprese, zbytnění bází, ronění pryskyřice, kolonizace mravenci Hnědá, bílá hniloba, 3 fáze rozkladu Vstup infekce: poškození kmene a větví, velké rány po řezu, pahýly odlomených větví, srůstem kořenů Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

29 Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

30 Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

31 Náklon kmene Buď vyvracení stromu nebo fototropní růst
Vyvracení - absence reakčního dřeva (eliptický průměr), trhliny v půdě Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

32 Stavební činnost Zasypaný výkop, asfalat, apod.
Ochranné pásmo – průmět koruny zvětšený o 1,5m (u sloupovitých kultivarů 5násobek průmětu) Minimální staticky významný kořenový talíř – kruh opisující kmen s poloměrem rovnajícím se průměru kmene, okamžité vyvrácení Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

33 Posouzení rizika selhání
Selhání je vyvrácení nebo zlomení stromu či jeho podstatné části Posouzení samotného stromu Posouzení prostředí, které na strom působí Posouzení potenciálních rizik, která nastanou v důsledku selhání stromu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

34 Nápravná opatření Stabilizační zásah na stromě (řez nebo vazba)
Přesun cíle pádu Omezení přístupu osob do ohroženého prostoru Pokácení stromů Změna stromu v ekologicky významné torzo Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

35 Stabilizační zásah Odstranění poškozené větve, popř. její zkrácení a odlehčení Odstranění všech odumřelých částí koruny Symetrizace koruny Sekundární koruny – odstraňování či zkracování výhonu Vazby u tlakových větvení, u trhlin a dutin v místě větvení Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

36 Děkuji za pozornost! Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Stáhnout ppt "Hodnocení stavu stromů Jolana Juřicová"

Podobné prezentace


Reklamy Google