Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řez stromů a keřů Jolana Juřicová Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řez stromů a keřů Jolana Juřicová Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Řez stromů a keřů Jolana Juřicová Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

2 Řez stromů  Stromy v přirozeném prostředí řez nepotřebují  Stromy v antropogenním prostředí – zvýšená péče a zajištění provozní bezpečnosti  Řez – nejběžnější zásah při péči o strom  Řez = poranění stromu  Práce s živými organismy Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

3 Při řezu se rozhodujeme podle:  Požadované funkce stromu  Zdravotního stavu, vitality  Provozní bezpečnosti  Negativními důsledky z řezu vyplývajícími  Osobními znalostmi a zkušenostmi  Technickým vybavením  Požadavky zadavatele, názory veřejnosti  Platnou legislativou Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

4 Základní pojmy  Korní hřebínek (hřebínek větvení kůry) – nesmí být při řezu poškozen  Větevní límeček – překrývání pletiv větve a větve vyššího řádu (zesílení větve v místě jejího nasazení)  Samočištění kmene  Kalus, ránové dřevo – hojivá pletiva uzavírající ránu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

5 Správný řez  Řez na větevní límeček (A) (jehličnany v. l. nevytváří)  Chybně: paralelní řez (tzv. lízanec),obr.B, nelze opravit  Chybně: pahýl (věšák) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

6 Řez  Řez živých větví – neporanit korní hřebínek, pletiva větve mateřské  Odstranění terminálu - hrubá technologická chyba  Řez mrtvých větví – provozní bezpečnosti, pozor na živé dřevo  Řez těžké větve natřikrát Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

7 Raději často a méně než jednou a více  Co nejmenší řezná rána (do 10cm)  Řez začistíme  Doře kompartmentalizující dřeviny: JV, BK, DB, LP, HB  Špatně kompartmentalizující dřeviny: BŘ, JŘ, TP, VR, JÍR, TŘ  Kompartmentalizace X hojení ran Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

8 Termín řezu  OPTIMÁLNÍ - první polovina vegetačního období (březen – červen)  Vegetační klid (2. polovina)– radikální redukce větví (hlavový řez, zmlazovací řez), bezpečnostní řez (okamžitě) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

9 Termín řezu  Dřeviny se silným mízotokem – HB, BŘ, JV, ořešák – v době vegetace  Neřežeme pod -5°C  Neřežeme v první polovině veg. klidu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

10 Ošetření řezných ran  Mechanická úprava povrchu rány (rána hladká)  Chemické ošetření rány – nejednotnost  Pro: zamezení průniku patogena, podpora kalusu  Proti: finanční náročnost, bezvýznamnost  Penetrační látky – zasakují do mrtvého dřeva, Luxol B,S  Překryvné nátěry – olejové, vodové a emulzní, Stromový balzám Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

11 Typy řezů Zakládací řezy Založení koruny stromu Komparativní řez Výchovný řez Udržovací řezy Zdravotní řez Bezpečnostní řez Redukční řezy (vlastní, symetrizační, prosvětlovací, stabilizační) Speciální řezy Hlavový řez Rekonstrukční řez Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

12 Zakládací řezy  Do 15 až 20 let, potom udržovací řez A/ Založení koruny stromu (v okrasných školkách) B/ Srovnávací (komparativní) řez – při výsadbě, úprava poměrů nadzemní a podzemní části C/ Výchovný řez – nesmírně důležitý, odstranění kodominance, tlakového větvení, zvyšování koruny (podchodná výška 2,5 m, podjezdná výška 4,5 m) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

13 Udržovací řezy A/ Zdravotní řez – nejčastější, jednou za 10 let, odstraňujeme větve suché, křížící se, tlakové, výmladky, napadené, zkracujeme na vnější pupen B/ Bezpečnostní řez – minimum zdravotního řezu, odstraňujeme větve suché, nalomené, mechanicky poškozené C/ Redukční řezy

14 Karanténní choroby Spála růžovitých  Erwinia amylowora – spálová bakterie přežívající v nekrotizovaných pletivech, zjara – bělavý sliz – roznáší ptáci, hmyz, déšť  Hrušeň, jabloň, jeřáb, hloh, kdouloň, mišpule, skalník, muchovník  http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/551/ustav_551/aplikace/soubory/erwina.pdf http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/551/ustav_551/aplikace/soubory/erwina.pdf  http://www.vurv.cz/files/Publications/ISBN978-80-87011-93-5.pdf http://www.vurv.cz/files/Publications/ISBN978-80-87011-93-5.pdf  http://www.zahradaweb.cz/informace-z-oboru/skolkarstvi/Omezi-patogeny- pestovani-skalniku__s515x55807.html http://www.zahradaweb.cz/informace-z-oboru/skolkarstvi/Omezi-patogeny- pestovani-skalniku__s515x55807.html

15 Spála růžovitých Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

16 Spála růžovitých  Šíření nad 18°C, 70%vlhkost  Postup ošetření stanoví pracovník státní rostlinolékařské správy  Napadené části spálit  Neřezat za vlhkého počasí a před bouřkou  V místech vysokého infekčního tlaku řezat ke konci veg. Období  Desinfekce nářadí– 10% chlornan sodný, 70% ethanol  http://eagri.cz/public/web/srs/portal/ http://eagri.cz/public/web/srs/portal/ Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

17 Karanténní choroby Grafióza jilmu  Ophiostoma novo-ulmi  DB, BŘ, JV, JS, BK  choroba na ústupu  houba Phomopsis oblonga  http://lesprace.silvarium.cz/content/view/98/46/ http://lesprace.silvarium.cz/content/view/98/46/  http://www.arboss.cz/o-stromech/grafioza-jilmu-strana1 / http://www.arboss.cz/o-stromech/grafioza-jilmu-strana1 / Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

18 Redukční řezy  Řez redukční vlastní – překážky, domy, v etapách  Řez prosvětlovací  Řez symetrizační  Řez SIA – snižování a symetrizace koruny  Řez sesazovací (dekapitace)– v případě akutního nebezpečí selhání stromu (výmladnost, krátký věk)

19 Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

20 Speciální řezy A/ Hlavový řez – předjaří, minimálně 1x za 2 roky B/ Rekonstrukční řez – odstraňujeme odumřelé části koruny, z proventálních výhonů budujeme korunu novou

21 Přírodě blízký řez  Nový typ řezu  U senescentních stromů s narušenou stabilitou  http://blog.bydleni.cz/kaisler/files/2010/05/stare_stromy.p df http://blog.bydleni.cz/kaisler/files/2010/05/stare_stromy.p df  Torza stromů–páchník hnědý SO  Zvláště chráněné druhy – seznam ve vyhlášce č.395/1992 http://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpis

22 Řez keřů  Dřevina bez přímého kmene větvící se odspodu  Různé typy keřů – velmi dobře snášejí řez keře s vysokou aktivitou bazální obnovovací zóny  Stromovité keře – malá aktivita Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

23 Řez keřů  Jehličnany – regeneruje pouze tis, popř. zaštipování  Keře – staré výhony uprostřed keře postupně odumírají  Nevznikají velké rány  Keře se vstřícnými listy řežeme rovným řezem nad pupeny  Keře se střídavými listy řežeme šikmým řezem nad pupenem směřujícím ven Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

24 Řez keřů  Řez při výsadbě – komparativní, bujné výhony zkrátíme na 1/2 až 2/3, slabé odstraníme  Výchovný řez – redukce na 4-5 nejsilnějších výhonů + jejich zkrácení  Udržovací řez – udržet vitalitu, kvetení, tvar  Odstranění větví nemocných, suchých, křížících se  Odlamování květenství (Rhododendron)  Řez odkvetlých výhonů (Erica, Calluna)  Mírný zpětný řez (Kerria, Hydrangera)  Silný zpětný řez – u bujných keřů, ne po obvodu, zabraňuje stárnutí keře  Zmlazovací řez – „holoseč“ v předjaří Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

25 Řez keřů  Nevhodný řez (nahoře)  a/ Keře kvetoucí zjara (Spiraea, Fosythia, Weigelia, Ribes, Berberis, Cotoneaster)- prosvětlujeme  b/ Keře kvetoucí v létě (Hydrangea, Potentilla, Hypericum) silné prořezání Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

26 Živé ploty  Tvarované, volně rostoucí  Vhodný tvar kónický, dvouřadá výsadba  Výchovný řez – v druhém roce, radikální seříznutí pro podporu sekundárního větvení, nespěchat! (postupné popouštění), odplevelení  Tvarovací řez – letní řez, zkrácení letorostů, 6.-7. měsíc  Hlubší zimní řez - předjaří Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

27

28

29 Informační zdroje  http://www.prorezavani-kaceni-stromu.cz/index.html http://www.prorezavani-kaceni-stromu.cz/index.html  http://blog.bydleni.cz/kaisler/files/2010/05/rez_stromu_new-web.pdf http://blog.bydleni.cz/kaisler/files/2010/05/rez_stromu_new-web.pdf  http://www.arbres.cz/?web=rez-stromu http://www.arbres.cz/?web=rez-stromu  http://zahrady.garten.cz/a/cz/5873-vychovny-rez-stromu-2/ http://zahrady.garten.cz/a/cz/5873-vychovny-rez-stromu-2/  http://www.stromoskop.cz/index.php?p=dekapitace-stromu http://www.stromoskop.cz/index.php?p=dekapitace-stromu  http://www.zahradkar.org/archiv.php?kat=2000/02/s15 http://www.zahradkar.org/archiv.php?kat=2000/02/s15  http://bambusy.info/?clanky:zivy-plot-z-bambusu http://bambusy.info/?clanky:zivy-plot-z-bambusu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

30 Použitá literatura  http://www.garten.cz/a/cz/5873-vychovny-rez-stromu-2/ http://www.garten.cz/a/cz/5873-vychovny-rez-stromu-2/  http://www.stromoskop.cz/index.php?p=dekapitace- stromu http://www.stromoskop.cz/index.php?p=dekapitace- stromu  http://www.zahradkar.org/archiv.php?kat=2000/02/s15 http://www.zahradkar.org/archiv.php?kat=2000/02/s15  http://bambusy.info/?clanky:zivy-plot-z-bambusu http://bambusy.info/?clanky:zivy-plot-z-bambusu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

31 Děkuji za pozornost Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Stáhnout ppt "Řez stromů a keřů Jolana Juřicová Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google