Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení objemu stojících stromů Modul 7 - HÚL 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení objemu stojících stromů Modul 7 - HÚL 3."— Transkript prezentace:

1

2 Stanovení objemu stojících stromů Modul 7 - HÚL 3

3 Stanovení objemu stojících stromů Základní pojmy: V dendrometrii se nejčastěji používá objem hroubí V hroubí stromu = V hroubí kmene + V hroubí větví Hroubí je nadzemní část stromu měřená s kůrou, která má více než 7 cm. Obr. 1

4 Stanovení objemu stojících stromů (metody) 1.Metoda výtvarnice a výtvarnicové výšky. 2.Presslerova úměrná výška. 3.Odhad (Denzinův vzorec). 4.Metoda objemových tabulek. 5.Jiné metody.

5 Výtvarnice 1. Výtvarnice 1. Výtvarnice je bezrozměrná veličina, vyjadřující poměr mezi objemem kmene a objemem válce, se kterým má společnou kruhovou základnu a výšku. Obecně se stanoví:

6 Výtvarnice Objem stojícího stromu se vypočítá: V = g 1,3.h.f

7 Typy výtvarnic absolutní – f 0 je vlivem kořenových náběhů velmi nepravidelná, s velkou variabilitou, prakticky se nepoužívá. g 0 = místo předpokládaného řezu f0f0 h g0g0

8 Typy výtvarnic pravá – f 0,1 vyjadřuje nejlépe tvar kmene. Nevýhodou je nevhodné místo k měření (u malých stromů nízko - ovlivnění kořenovými náběhy, u vysokých stromů příliš vysoko). f 0,1 g 0,1 h h 0,1

9 Typy výtvarnic nepravá (výčetní) f 1,3 prakticky nejpoužívanější pro určení objemu stojících stromů (dobře dostupné místo měření tloušťky). f 1,3 g 1,3 h 1,3m

10 Výtvarnicová výška  V tabulkách nejsou většinou uvedené výtvarnice, ale výtvarnicové výšky. hf.  Výtvarnicová výška je součin výšky a výtvarnice, značí se hf. Pro výpočet objemu stromu stačí výtvarnicovou výšku vynásobit kruhovou plochou. V = g 1,3.hf

11 Presslerova úměrná výška Úměrný bod Úměrný bod je místo na kmeni, jehož tloušťka je rovna polovině výčetní tloušťky. Vzdálenost úměrného bodu od předpokládaného místa řezu se nazývá úměrná výška stromu. Obr. 2

12 Metoda odhadu Denzinův vzorec Používá se Denzinův vzorec  Přesně platí pro hf 1,3 = 12,74 m, tedy pro stromy asi 25-26 m vysoké. Pro jinou výšku je potřeba objem upravit.  Tabulka, učebnice str. 40.

13 Denzinův vzorec, příklad Denzinova vzorce Vypočítejte objem BK, d 1,3 = 30 cm, h = 29 m podle Denzinova vzorce: = 0,9 m 3  Standartní výška pro BK je 26 m  29 m znamená + 15% (tabulka na str. 40) 1,035 m 3  0,9. 1,15 = 1,035 m 3

14 Objemové tabulky Objemové tabulky obsahují objem hroubí s kůrou jednotlivých stromů, vyhledaný podle výčetní tloušťky a výšky.  Vycházejí z původních německých Grundner- Schwappachových tabulek, (přelom 19-20. století).  Upravené Lesprojektem se používají pod názvem ÚLT (Územní lesnické tabulky)  nebo Objemové tabulky. (Hmotové tabulky = starší název ).

15 Objemové tabulky  Objem je v tabulkách uveden v setinách (dvě desetinná místa) s kůrou.  Pro objem bez kůry je nutné násobit příslušným koeficientem na redukci kůry.  Každá dřevina má jednu tabulku, pouze JD a BO mají více tabulek podle věku.  pro některé dřeviny (např. LP) tabulka sestavena není, objem se hledá podle dřevin s podobným růstem (BK).

16 Objemové tabulky Kromě objemu tabulky obsahují kruhové plochy a výtvarnicové výšky Tyto veličiny slouží k výpočtu objemu nadměrných stromů (tloušťka více než 90cm nebo výška větší než 40m)

17 Objemové tabulky  Najděte v objemových tabulkách objem BK, d 1,3 = 30 cm, h = 29 m (počítali jsme pomocí Denzinova vzorce)  V = 1,03 m 3  Téměř totožný výsledek. Přestože Denzinův vzorec je odhadní, pokud použijeme přepočtovou tabulku, dosáhneme přesných výsledků!

18 Použitá literatura a odkazy Štipl Přemek (2000): Hospodářská úprava lesa – Dendrometrie, MTZ – Tiskárna Lipník, a.s., (obr. 1, 2).


Stáhnout ppt "Stanovení objemu stojících stromů Modul 7 - HÚL 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google