Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení objemu stojících stromů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení objemu stojících stromů"— Transkript prezentace:

1 Stanovení objemu stojících stromů
Modul 7 - HÚL 3

2 Stanovení objemu stojících stromů
Základní pojmy: V dendrometrii se nejčastěji používá objem hroubí Vhroubí stromu= Vhroubí kmene + Vhroubí větví Hroubí je nadzemní část stromu měřená s kůrou , která má více než 7 cm. Obr. 1

3 Stanovení objemu stojících stromů (metody)
Metoda výtvarnice a výtvarnicové výšky. Presslerova úměrná výška. Odhad (Denzinův vzorec). Metoda objemových tabulek. Jiné metody.

4 Výtvarnice 1. Výtvarnice je bezrozměrná veličina, vyjadřující poměr mezi objemem kmene a objemem válce, se kterým má společnou kruhovou základnu a výšku. Obecně se stanoví:

5 V = g1,3.h.f V = π. 𝒅 𝟏,𝟑 𝟐 𝟒 .h.f Výtvarnice
Objem stojícího stromu se vypočítá: V = g1,3.h.f V = π. 𝒅 𝟏,𝟑 𝟐 𝟒 .h.f

6 Typy výtvarnic f0 absolutní – f0 je vlivem kořenových náběhů velmi nepravidelná, s velkou variabilitou, prakticky se nepoužívá. g0 = místo předpokládaného řezu h g0

7 Typy výtvarnic f0,1 h g0,1 h0,1 pravá – f0,1
vyjadřuje nejlépe tvar kmene. Nevýhodou je nevhodné místo k měření (u malých stromů nízko - ovlivnění kořenovými náběhy, u vysokých stromů příliš vysoko). h g0,1 h0,1

8 Typy výtvarnic f1,3 nepravá (výčetní) f1,3 prakticky nejpoužívanější pro určení objemu stojících stromů (dobře dostupné místo měření tloušťky). h g1,3 1,3m

9 V = g1,3.hf Výtvarnicová výška
V tabulkách nejsou většinou uvedené výtvarnice, ale výtvarnicové výšky. Výtvarnicová výška je součin výšky a výtvarnice, značí se hf. Pro výpočet objemu stromu stačí výtvarnicovou výšku vynásobit kruhovou plochou. V = g1,3.hf

10 Presslerova úměrná výška
Úměrný bod je místo na kmeni, jehož tloušťka je rovna polovině výčetní tloušťky. Vzdálenost úměrného bodu od předpokládaného místa řezu se nazývá úměrná výška stromu. 𝑽= 𝟐 𝟑 . g1,3 . (hu+ 𝒎 𝟐 ) Obr. 2

11 Metoda odhadu V(m3)= 𝒅 𝟏,𝟑 𝟐(𝒄𝒎) 𝟏𝟎𝟎𝟎 Používá se Denzinův vzorec
Přesně platí pro hf1,3 = 12,74 m, tedy pro stromy asi m vysoké. Pro jinou výšku je potřeba objem upravit. Tabulka, učebnice str. 40.

12 Denzinův vzorec, příklad
Vypočítejte objem BK, d1,3 = 30 cm, h = 29 m podle Denzinova vzorce: = 0,9 m3 Standartní výška pro BK je 26 m 29 m znamená + 15% (tabulka na str. 40) 0,9 . 1,15 = 1,035 m3

13 Objemové tabulky Objemové tabulky obsahují objem hroubí s kůrou jednotlivých stromů, vyhledaný podle výčetní tloušťky a výšky. Vycházejí z původních německých Grundner-Schwappachových tabulek, (přelom století). Upravené Lesprojektem se používají pod názvem ÚLT (Územní lesnické tabulky) nebo Objemové tabulky. (Hmotové tabulky = starší název ).

14 Objemové tabulky Objem je v tabulkách uveden v setinách (dvě desetinná místa) s kůrou. Pro objem bez kůry je nutné násobit příslušným koeficientem na redukci kůry. Každá dřevina má jednu tabulku, pouze JD a BO mají více tabulek podle věku. pro některé dřeviny (např. LP) tabulka sestavena není, objem se hledá podle dřevin s podobným růstem (BK).

15 Objemové tabulky Kromě objemu tabulky obsahují kruhové plochy Tyto veličiny slouží k výpočtu objemu nadměrných stromů (tloušťka více než 90cm nebo výška větší než 40m) a výtvarnicové výšky

16 Objemové tabulky Najděte v objemových tabulkách objem BK, d1,3 = 30 cm, h = 29 m (počítali jsme pomocí Denzinova vzorce) V = 1,03 m3 Téměř totožný výsledek. Přestože Denzinův vzorec je odhadní, pokud použijeme přepočtovou tabulku, dosáhneme přesných výsledků!

17 Použitá literatura a odkazy
Štipl Přemek (2000): Hospodářská úprava lesa – Dendrometrie, MTZ – Tiskárna Lipník, a.s., (obr. 1, 2).


Stáhnout ppt "Stanovení objemu stojících stromů"

Podobné prezentace


Reklamy Google