Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvar kmene Modul 7 - HÚL 3 Tvar kmene Tvar kmene je výsledkem růstového procesu. Je závislý na: Tvar kmene je možné ovlivnit vhodnými pěstebními zásahy!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvar kmene Modul 7 - HÚL 3 Tvar kmene Tvar kmene je výsledkem růstového procesu. Je závislý na: Tvar kmene je možné ovlivnit vhodnými pěstebními zásahy!"— Transkript prezentace:

1

2 Tvar kmene Modul 7 - HÚL 3

3 Tvar kmene

4 Tvar kmene je výsledkem růstového procesu. Je závislý na: Tvar kmene je možné ovlivnit vhodnými pěstebními zásahy!

5 Tvar kmene V dendrometrii tvar kmene zjednodušujeme, považujeme kmen za rotační těleso (příčný řez v jakékoliv části kmene má tvar kruhu). Skutečný tvar kmene je složitější, jeho přesné určení je téměř nemožné.

6 Tvar kmene Morfologická křivka kmene neiloid paraboloid (kužel) tvar protáhlého písmene „ S “

7 Tvar kmene Metody zjišťování tvaru kmene: 1. Induktivní metody (založené na přímém měření kmene). a) Tvarové kvocienty Poměry tlouštěk v relativních vzdálenostech tloušťce základní od paty kmene až po vrchol k tloušťce základní.

8 Tvarové kvocienty  pravé (základní tloušťka je v relativně stanoveném místě kmene (obvykle 1/10 výšky)  nepravé (základní tloušťka je ve výčetní výšce) d 1/10 d 1/4 d 1/2 d 3/4 K 1 = d 1/4 : d 1/10 K 2 = d 1/2 : d 1/10 K 3 = d 3/4 : d 1/10 Příklad: Pravé tvarové kvocienty

9 b) Tvarové řady (rozlišují se na pravé a nepravé stejně jako tvarové kvocienty). b) Tvarové řady – číselné řady vyjadřující hodnoty tlouštěk v různých výškách na kmeni (obvykle po 1- 2 m) v procentech vzhledem k základní tloušťce (rozlišují se na pravé a nepravé stejně jako tvarové kvocienty). Domácí úkol č 1: Prostudujte obr. 14 (str. 22) a obr. 15 (str. 23).

10 c) Kmenové profily = tloušťky kmene v určitých pravidelných odstupech (1-2 m) po celé délce kmene. Kmenové profily Kmenové profily jsou důležité pro studium tvaru kmene. Jsou z nich odvozeny některé sortimentační tabulky.

11 Domácí úkol č. 2 Smrkový kmen má tyto rozměry: l = 27 m d 0 = 36 cm d 1,3 = 33 cm d 1/4 = 26 cm d 1/2 = 20 cm d 3/4 = 12 cm Vypočítejte nepravé tvarové kvocienty! d 1,3 d 1/4 d 1/2 d 3/4 l d0d0

12 Induktivní metody Tvar kmene se nejsnadněji zjišťuje na pokácených stromech. Je možné ho ale i zjistit u stromů stojících. Například: DendroScaner (Tauber 2006) Field Map (IFER)

13 DendroScaner Obr.1

14 Field Map Obr.2 Obr.3 Obr.4

15 2. Deduktivní metody Určují tvar kmene podle teoreticky odvozených matematických vzorců. y 2 = p.x r

16 2. Deduktivní metody y – poloměr příčného průřezu kmene x – vzdálenost příčného průřezu od počátku p - parametr charakterizující velikost poloměru r – tvarový exponent určující tvar křivky y 2 = p.x r y x y1y1 y2y2 x1x1 x2x2

17 2. Deduktivní metody y x y x r = 1 r = 0 r = 2 r = 3 válec paraboloid kužel neiloid

18 Domácí úkol y 2 = p.x r 1. Dosaďte do rovnice za „ r “ čísla 0, 1, 2, 3 2.Doplňte tabulku pro jednotlivé křivky (pro zjednodušení p = 1) 3. Sestrojte grafy jednotlivých funkcí

19 Použitá literatura a odkazy Štipl Přemek (2000): Hospodářská úprava lesa – Dendrometrie, MTZ – Tiskárna Lipník, a.s., Tauber René (2006): Tvar kmene a jeho modelování (Základy modelování tvaru kmene v lesnické praxi) (obr.1) IFER, http://www.fieldmap.cz/?page=fmsa [21.8. 2012] (obr.1,2,3)http://www.fieldmap.cz/?page=fmsa Všechny neoznačené obrázky jsou dílem autora modulu.


Stáhnout ppt "Tvar kmene Modul 7 - HÚL 3 Tvar kmene Tvar kmene je výsledkem růstového procesu. Je závislý na: Tvar kmene je možné ovlivnit vhodnými pěstebními zásahy!"

Podobné prezentace


Reklamy Google