Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvar kmene Modul 7 - HÚL 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvar kmene Modul 7 - HÚL 3."— Transkript prezentace:

1 Tvar kmene Modul 7 - HÚL 3

2 Tvar kmene

3 Tvar kmene Tvar kmene je výsledkem růstového procesu. Je závislý na:
Biologických a morfologických vlastnostech dřeviny. Stanovišti. Vnějších vlivech. Tvar kmene je možné ovlivnit vhodnými pěstebními zásahy!

4 Tvar kmene Skutečný tvar kmene je složitější, jeho přesné
V dendrometrii tvar kmene zjednodušujeme, považujeme kmen za rotační těleso (příčný řez v jakékoliv části kmene má tvar kruhu). Skutečný tvar kmene je složitější, jeho přesné určení je téměř nemožné.

5 tvar protáhlého písmene
Tvar kmene paraboloid (kužel) Morfologická křivka kmene tvar protáhlého písmene „S“ paraboloid neiloid

6 Tvar kmene Metody zjišťování tvaru kmene: 1. Induktivní metody
(založené na přímém měření kmene). a) Tvarové kvocienty Poměry tlouštěk v relativních vzdálenostech od paty kmene až po vrchol k tloušťce základní.

7 Tvarové kvocienty : d1/10 : d1/10 : d1/10
pravé (základní tloušťka je v relativně stanoveném místě kmene (obvykle 1/10 výšky) nepravé (základní tloušťka je ve výčetní výšce) d3/4 d1/2 d1/4 d1/10 Příklad: Pravé tvarové kvocienty : d1/10 : d1/10 : d1/10 K1 = d1/4 K2 = d1/2 K3 = d3/4

8 b) Tvarové řady b) Tvarové řady – číselné řady vyjadřující hodnoty tlouštěk v různých výškách na kmeni (obvykle po 1- 2 m) v procentech vzhledem k základní tloušťce (rozlišují se na pravé a nepravé stejně jako tvarové kvocienty). Domácí úkol č 1: Prostudujte obr. 14 (str. 22) a obr. 15 (str. 23).

9 c) Kmenové profily Kmenové profily
= tloušťky kmene v určitých pravidelných odstupech (1-2 m) po celé délce kmene. Kmenové profily jsou důležité pro studium tvaru kmene. Jsou z nich odvozeny některé sortimentační tabulky.

10 Domácí úkol č. 2 d1/4 d1/2 d3/4 d0 d1,3 l
Smrkový kmen má tyto rozměry: l = 27 m d0 = 36 cm d1,3 = 33 cm d1/4 = 26 cm d1/2 = 20 cm d3/4 = 12 cm Vypočítejte nepravé tvarové kvocienty!

11 Induktivní metody Tvar kmene se nejsnadněji zjišťuje na pokácených stromech. Je možné ho ale i zjistit u stromů stojících. Například: DendroScaner (Tauber 2006) Field Map (IFER)

12 DendroScaner Obr.1

13 Field Map Obr.3 Obr.2 Obr.4

14 y2 = p.xr 2. Deduktivní metody
Určují tvar kmene podle teoreticky odvozených matematických vzorců. y2 = p.xr

15 2. Deduktivní metody y – poloměr příčného průřezu kmene
x – vzdálenost příčného průřezu od počátku p - parametr charakterizující velikost poloměru r – tvarový exponent určující tvar křivky y y1 y2 y2 = p.xr x1 x x2

16 2. Deduktivní metody válec r = 0 paraboloid r = 1 y r = 2 r = 3 kužel
x r = 3 kužel neiloid x

17 Domácí úkol y2 = p.xr 1. Dosaďte do rovnice za „r“ čísla 0, 1, 2, 3
2.Doplňte tabulku pro jednotlivé křivky (pro zjednodušení p = 1) x 1 2 3 y 3. Sestrojte grafy jednotlivých funkcí

18 Použitá literatura a odkazy
Štipl Přemek (2000): Hospodářská úprava lesa – Dendrometrie, MTZ – Tiskárna Lipník, a.s., Tauber René (2006): Tvar kmene a jeho modelování (Základy modelování tvaru kmene v lesnické praxi) (obr.1) IFER, [ ] (obr.1,2,3) Všechny neoznačené obrázky jsou dílem autora modulu.


Stáhnout ppt "Tvar kmene Modul 7 - HÚL 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google