Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočet zásoby porostu růstovými tabulkami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočet zásoby porostu růstovými tabulkami"— Transkript prezentace:

1 Výpočet zásoby porostu růstovými tabulkami
Dendrometrie – cvičení 10

2 Růstové tabulky porostů na ploše 1 ha
Vyjadřují vývoj dendrometrických veličin stejnověkých stejnorodých plně zakmeněných stejným způsobem obhospodařových porostů na ploše 1 ha

3 Zadání Pro zadané dřeviny stanovte AVB, tabulkovou a skutečnou zásobu/ha, tabulkový a skutečný CBP pro periodu 5 let a PMP pro věk 100 roků.

4 Stanovení absolutní výškové bonity - AVB
Podle střední výšky dřeviny a věku porostu se v bonitním vějíři dohledá absolutní výšková bonita Příklad: SM, věk 70 let, střední výška 26 m => AVB 30, RVB 3

5 Stanovení tabulkové zásoby na hektar – Vt/ha
Je nutné zvolit správné růstové tabulky (podle dřeviny a bonity) – buď papírová forma nebo na webu old.uhul.cz v sekci legislativa jako příloha vyhlášky č. 84/1996 Sb. v platném znění - digitální forma ( Vybrat sloupce pro porost nejvíce se blížící danému věku Z údajů zásob hlavního porostu pro nejbližší nižší a vyšší věk vyinterpolovat zásobu tabulkovou pro daný věk Příklad: BO 73 let, AVB 22, Vt/ha v 70 letech = 312 m3, Vt/ha v 75 letech = 345 m3 => interpolace – Vt/ha v 73 letech = 312+(73-70)/(75-70)*( ) = 332 m3

6 Stanovení skutečné zásoby na hektar -Vs/ha a na porost – Vs/porost
Výpočet skutečné zásoby na hektar se vypočítá jako součin tabulkové zásoby na hektar, zakmenění porostu a zastoupení porostu Příklad: Vt/ha BO = 332 m3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění porostu = 1,0 => Vs/ha 332 * 0,55 * 1,0 = 183 m3 Výpočet skutečné zásoby na porost se vypočítá jako součin skutečné zásoby na hektar a výměry porostu Příklad: Vs/ha BO = 183 m3, výměra porostu = 10,25 ha => Vs/porost BO = 183 * 10,25 = 1876 m3

7 Výpočet celkového běžného přírůstu tabulkového – CBPt /ha/rok
Celkový běžný přírůst tabulkový se vypočítá jako rozdíl zásoby tabulkové v nejbližším vyšším věku podle délky periody (nejčastěji perioda s délkou let) a zásoby tabulkové v daném věku dělený rozdílem věků pro obě tabulkové zásoby Příklad: Vt/ha BO (AVB 22) ve věku 73 let = 332 m3, Vt/ha BO (AVB 22) ve věku 78 let = 363 m3 => CBPt = ( )/5 = 6,2 m3

8 Výpočet celkového běžného přírůstu skutečného - CBPs/ha/rok
Celkový skutečný běžný přírůst na hektar a rok se vypočítá jako celkový běžný přírůst tabulkový vynásobený zakmeněním porostu a zastoupením dřeviny Příklad: CBPt(periodický) BO = 6,2 m3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění porostu je 1,0 => CBPs/ha/rok = 6,2 * 0,55 * 1,0 = 3,4 m3

9 Výpočet průměrného mýtního přírůstu periodického tabulkového – PMPt
Průměrný mýtní přírůst tabulkový se stanoví tak, že se v růstových tabulkách vyhledá zásoba hlavního porostu v době obmýtí (jedná se o stejný sloupec, ze kterého se interpolovala tabulková zásoba) a vydělí se délkou obmýtí (nejčastěji se používá PMP vztažený na dobu obmýtí 100 let) Příklad: Vt/ha BO (AVB=22) (ve 100 letech) = 470 m3, doba obmýtí u = 100 let => PMPt = 4,7 m3

10 Výpočet průměrného mýtního přírůstu skutečného – PMPs
Skutečný průměrný mýtní přírůst (dřeviny) se vypočítá jakou součin průměrného mýtního přírůstu tabulkového, zastoupení dřeviny a zakmenění porostu Příklad: PMPt BO = 3,7 m3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění porostu je 1,0 => PMPs = 3,7 * 0,55 * 1,0 = 2,0 m3


Stáhnout ppt "Výpočet zásoby porostu růstovými tabulkami"

Podobné prezentace


Reklamy Google