Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočet zásoby porostu růstovými tabulkami Dendrometrie – cvičení 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočet zásoby porostu růstovými tabulkami Dendrometrie – cvičení 10."— Transkript prezentace:

1 Výpočet zásoby porostu růstovými tabulkami Dendrometrie – cvičení 10

2 Růstové tabulky Vyjadřují vývoj dendrometrických veličin  stejnověkých  stejnorodých  plně zakmeněných  stejným způsobem obhospodařových porostů na ploše 1 ha

3 Zadání  Pro zadané dřeviny stanovte AVB, tabulkovou a skutečnou zásobu/ha, tabulkový a skutečný CBP pro periodu 5 let a PMP pro věk 100 roků.

4 Stanovení absolutní výškové bonity - AVB  Podle střední výšky dřeviny a věku porostu se v bonitním vějíři dohledá absolutní výšková bonita  Příklad: SM, věk 70 let, střední výška 26 m = > AVB 30, RVB 3

5 Stanovení tabulkové zásoby na hektar – V t /ha  Je nutné zvolit správné růstové tabulky (podle dřeviny a bonity) – buď papírová forma nebo na webu old.uhul.cz v sekci legislativa jako příloha vyhlášky č. 84/1996 Sb. v platném znění - digitální forma (http://old.uhul.cz/legislativa/84_96/84_96.php)http://old.uhul.cz/legislativa/84_96/84_96.php  Vybrat sloupce pro porost nejvíce se blížící danému věku  Z údajů zásob hlavního porostu pro nejbližší nižší a vyšší věk vyinterpolovat zásobu tabulkovou pro daný věk  Příklad: BO 73 let, AVB 22, V t /ha v 70 letech = 312 m 3, V t /ha v 75 letech = 345 m 3 = > interpolace – V t /ha v 73 letech = 312+(73-70)/(75-70)*(345-312) = 332 m 3

6 Stanovení skutečné zásoby na hektar - V s /ha a na porost – V s /porost Výpočet skutečné zásoby na hektar se vypočítá jako součin tabulkové zásoby na hektar, zakmenění porostu a zastoupení porostu Příklad: V t /ha BO = 332 m 3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění porostu = 1,0 = > V s /ha 332 * 0,55 * 1,0 = 183 m 3 Výpočet skutečné zásoby na porost se vypočítá jako součin skutečné zásoby na hektar a výměry porostu Příklad: V s /ha BO = 183 m 3, výměra porostu = 10,25 ha = > V s /porost BO = 183 * 10,25 = 1876 m 3

7 Výpočet celkového běžného přírůstu tabulkového – CBP t /ha/rok  Celkový běžný přírůst tabulkový se vypočítá jako rozdíl zásoby tabulkové v nejbližším vyšším věku podle délky periody (nejčastěji perioda s délkou 5-10 let) a zásoby tabulkové v daném věku dělený rozdílem věků pro obě tabulkové zásoby  Příklad: V t /ha BO (AVB 22) ve věku 73 let = 332 m 3, V t /ha BO (AVB 22) ve věku 78 let = 363 m 3 = > CBP t = (363-332)/5 = 6,2 m 3

8 Výpočet celkového běžného přírůstu skutečného - CBP s /ha/rok  Celkový skutečný běžný přírůst na hektar a rok se vypočítá jako celkový běžný přírůst tabulkový vynásobený zakmeněním porostu a zastoupením dřeviny  Příklad: CBP t (periodický) BO = 6,2 m 3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění porostu je 1,0 = > CBP s /ha/rok = 6,2 * 0,55 * 1,0 = 3,4 m 3

9 Výpočet průměrného mýtního přírůstu periodického tabulkového – PMP t  Průměrný mýtní přírůst tabulkový se stanoví tak, že se v růstových tabulkách vyhledá zásoba hlavního porostu v době obmýtí (jedná se o stejný sloupec, ze kterého se interpolovala tabulková zásoba) a vydělí se délkou obmýtí (nejčastěji se používá PMP vztažený na dobu obmýtí 100 let)  Příklad: V t /ha BO (AVB=22) (ve 100 letech) = 470 m 3, doba obmýtí u = 100 let = > PMP t = 4,7 m 3

10 Výpočet průměrného mýtního přírůstu skutečného – PMP s  Skutečný průměrný mýtní přírůst (dřeviny) se vypočítá jakou součin průměrného mýtního přírůstu tabulkového, zastoupení dřeviny a zakmenění porostu  Příklad: PMP t BO = 3,7 m 3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění porostu je 1,0 = > PMP s = 3,7 * 0,55 * 1,0 = 2,0 m 3


Stáhnout ppt "Výpočet zásoby porostu růstovými tabulkami Dendrometrie – cvičení 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google