Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE"— Transkript prezentace:

1 Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Ing. Jolana Juřicová Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

2 Stromy … Stromy jsou všude kolem nás. Stromy mají všichni rádi …
Stromům každý rozumí … Stromy mohou být nebezpečné … Stromy jsou nepředvídatelné … Stromy jsou součást ekosystému. Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

3 Výsadba a péče o dřeviny
Sortiment a ekologické vlastnosti dřevin Pěstování speciálního sadebního materiálu Výsadba a péče o dřeviny Právní normy, oceňování zeleně Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

4 Informační zdroje Péče o dřeviny rostoucí mimo les – I., II., Jaroslav Kolařík a kolektiv, Metodika ČSOP, Vlašim, 2003, 2005 Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

5 Informační zdroje http://www.arboristika.cz/
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

6 Základní pojmy Zeleň – porosty dřevin, TTP, lesy, chmelnice, vinice, ovocné sady ve volné krajině (mimo sídelní útvary) Rozptýlená zeleň – jednotlivé dřeviny nebo jejich skupiny rostoucí ve volné krajině rozptýleně, nejsou ani les a zem. kultura Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

7 Základní pojmy Dřevina rostoucí mimo les – Zákon 114/1992, Vyhláška 395/1992 – stromy či keře rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

8 Pěstební úprava Ochrana – např. udržovací řez, zachovat stav
Regenerace (revitalizace) – částečné obnovení porostu, např. změna druh. skladby Rekonstrukce – obnovení, navrácení porostu na stejnou lokalitu Likvidace – porost na lokalitě nechceme Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

9 Pěstování porostů Období výchovy Období dospívání a dospělosti
Dřeviny do let, keře do 5 let, velmi důležité, zálivka, vých. řez Období dospívání a dospělosti Dřeviny do 100 let, keře do 25 let, květy, plody, zpomalování růstu Období stárnutí a stáří Zastavování růstu, postupné odumírání Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

10 Výsadba dřevin Vhodný výběr dřeviny na konkrétní stanoviště
Vhodná kompozice dřevin Kvalitní sadební materiál Správně provedená výsadba Kvalitní povýsadbová péče Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

11 Výběr dřeviny Délka života Půdní podmínky Rychlost růstu
Kořenový systém Výmladnost, odnožování Architektura dřeviny Zdroj alergenů, jedovatost Velikost, habitus Barva, tvar, velikost listů, květů, plodů, kůry, apod. Půdní podmínky Klimatické podmínky Světelné podmínky Hydrické podmínky Znečištěné ovzduší Zasolené půdy Cena, dostupnost Odolnost proti chorobám a škůdcům Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

12 Jedovaté dřeviny Laburnum (celá rostlina)
Juniperus sabina (celá rostlina) Daphne (celá rostlina) Hedera helix (celá rostlina) Lonicera (plody) Taxus (celá rostlina) Robinia (celá rostlina) Ilex aquifolia (plody) Euonymus (Celá rostlina) Viburnum (plody) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

13 Dřevina jedovatá Snáší znečištěné ovzduší Vyvolávající alergii Okrasná dřevina

14 Snáší zasolené půdy Dobrá výmladnost Stín snášející Široká koruna, atraktivní kmen i plod

15 Sadební materiál Typ a kvalita dány technickými normami Typy sadebního materiálu: Prostokořenný materiál Krytokořenný (obalovaný) materiál: materiál se zemním balem, hrnkový materiál, kontejnerový materiál Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

16 Sadební materiál Výpěstky okrasných dřevin: Keř
Špičák (stromovitě rostoucí dřevina bez koruny) Keřový tvar stromu (vícekmenný tvar stromu) Pyramida Vysokokmen (kmen min. 180cm, koruna) Alejový strom (kmen min 220cm) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

17 Sadební materiál Lesnická norma:
Semenáč (nebyl upravován kořenový systém) Sazenice (podřezávání, školkování, přesazení do obalů, do 50cm) Polodrostek (51-120cm) Odrostek ( cm) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

18 Vysokokmeny Min. 180cm vysoký kmen Okamžitý estetický efekt výsadby
Odolnější proti vandalismu Kmen tlustý, rovný, bez poškození Koruna pravidelná, bez kodominantních výhonů Bal je rovnoměrně hustě prokořeněn Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

19 Jehličnaté dřeviny Od země plně rozvětvené
Průběžný kmen až k vrcholu (kromě tisu) Většinou krytokořenné (kromě sadby z lesních školek) Obtížně se přesazují Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE Sortiment

20 Musíme si uvědomit, že… … z nekvalitního sadebního materiálu nelze vypěstovat dlouhověké a plně funkční dřeviny. … čím starší sadební materiál, tím hůře se přesazuje a ujímá. … velmi záleží na termínu a způsobu výsadby a povýsadbové péči. Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

21 Příprava stanoviště pro výsadbu
Dostatečně velký prostor pro růst nadzemní části Dostatečně velký prostor pro růst podzemní části Příznivé vlastnosti půdy Vodní a vzdušný režim v půdě Mechanické poškození dřevin Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

22 Prostor pro růst podzemní části
Velikost kořenového systému přibližně 1,5 násobek průmětu koruny Omezování = snižování jeho zdravotního stavu a vitality, snížená odolnost proti vývratu Hloubka prokořenění do 80 cm Ve městech – málo prostoru, překrytí a zhutnění půdy, poškozování (lidé, zvěř) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

23 Výsadbová jáma Nakypření půdy v okolí výsadbové jámy
Substrát ve výsadbové jámě – min. polovina původní zeminy Ne příliš organického materiálu Větrací a prokořeňovací prvky Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

24 Nedostatek vody Nejdůležitější faktor po výsadbě Řešíme zálivkou
Tvarovat okraje kořenové mísy Kořenové (závlahové ) sondy – perforované trubice s uzávěrem, funkčnost 1-3 let Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

25 Zhutnění a překrytí půdy
Ovlivňuje vodní a vzdušný režim Instalace mechanických zábran zábradlí, kovových mříží, ochranných prvků Mulčování (kůra, štěpka) – zabraňuje výparu, zaplevelení, je zdrojem živin Rostlinný pokryv – trvalky, pokryvné keře, trávník Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

26 Výsadba dřevin Přesazovací stres (dosažení korelace mezi nadzemní a podzemní části rostliny) Nejčastěji vysazujeme výpěstky (sazenice) okrasných (lesních) školek Výsadba náletů a výmladků – problém málo vyvinutého koř. systému Výsev – bříza na sníh, javory na podzim Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

27 Přeprava rostlin Nutno chránit dřeviny před vysušením a zmrznutím!!!
Pozor na poškození dřevin (poranění kůry, zlomení větví) Pokud rostliny nemůžeme vysadit, musí se založit (do rýh či jam, zasypat, zalít) Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

28 Příprava stanoviště Odplevelení – kultivací nebo herbicidy (Roundup, Touchdown) Příprava půdy – prokypření, hnojení (kompost, vápenec), zapracování ornice, písku Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

29 Termín výsadby U prostokořených doba vegetačního klidu (kromě mrazu) – vhodnější podzimní výsadba U krytokořených výsadba celý rok (kromě sucha a mrazu), i zde však nejlépe na jaře a podzim Důsledná ochrana kořenového systému před slunečním zářením, větrem a suchem Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

30 Místo výsadby Vysazujeme nejlépe do úhoru
Řádková výsadba nejčastěji v trojsponu Stromy vysazujeme nejméně 2m od teplovodu a plynovodu, 1m od kanalizace, vodovodu a elektrických kabelů Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

31 Výsadba Výsadbová jáma minimálně 1,5x větší než kořenový bal
Vhodné je zdrsnit stěny výsadbové jámy Jáma musí být vždy širší než hlubší Na zamokřených půdách používáme vyvýšenou sadbu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

32 Kotvení Z důvodů fixace stromu a ochrany před poškozením
Odstraňuje se přibližně po 3 letech Kotvení Podzemní (Kotvos) Nadzemní Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

33 Kotvení Holandské kotvení - kmen je ke kůlu fixován úvazky osmičkovým uzlem Kotvení šikmými kůly – kůl mimo výsadbovou jámu Kůly zatloukáme před umístěním stromu Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

34 Výsadba Poraněné kořeny musíme kolmo seříznout
Další kořeny můžeme před výsadbou namočit např.do vody nebo do speciálních prostředků (agrisorb) Při výsadbě kořeny rozprostřeme do přirozené polohy Pokud bal není rozložitelný, musíme ho odstranit Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

35 Výsadba Rostliny sázíme tak hluboko, jak rostly na předchozím stanovišti (keře o 5cm hlouběji) Zeminu musíme přitlačit, aby se dostala těsně ke kořenům Závlahová mísa je upravený povrch výsadbové jámy Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

36 Ochrana kmene před korní spálou
Obalování jutovou tkaninou nebo rohožemi (JV, BK, LP) Ochrana před vysycháním Pozor na zarůstání Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

37 Řez při výsadbě Srovnávací (komparativní řez)
Kořeny: odstranění zaschlých, poraněných, zlomených Nadzemní část: na jaře řežeme více než na podzim, odstraňujeme větve poškozené, chybné větvení, křížící se Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

38 Povýsadbová péče Zálivka Hnojení (velmi opatrně – Silvamix)
Mulčování (vrstva max. 10cm) Odplevelování Ochrana před zvěří Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

39 A máme to! Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Stáhnout ppt "Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google