Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Střední odborná škola Luhačovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Střední odborná škola Luhačovice"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školy Střední odborná škola Luhačovice
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Lubomír Kacálek Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_TDŘ0512Vady dřeva I. – vady tvaru kmene Stupeň a typ vzdělání Střední odborné vzdělání Vzdělávací obor Design a zpracování dřeva Tematický okruh Technologie dřeva Druh učebního materiálu Výukový materiál, prezentace Cílová skupina Žáci II. ročníku Anotace Deformace kmenu stromu růstové a všechny ostatní vlivy na jeho růst. Klíčová slova Křivost, sbíhavost, zploštění kmene, rozdvojení kmene apod. Datum

2 Vady dřeva I. Vady tvaru kmene - bývají způsobeny výhradně vnějšími vlivy a faktory. Jsou to například půdní podmínky, členitost terénu, hustota porostu, vítr, zeměpisná poloha a orientace na světovou stranu. Výjimečně to způsobuje člověk svým zásahem. V růstu stromu se to projevuje jistou abnormalitou a odchylkou od normálního růstu, snižuje to výtěžnost dřeva a také kvalitu suroviny.

3 Vady dřeva I. - rozdělení
- křivost (jednoduchá, dvojitá – esovitá) - sbíhavost - boulovitost - zbytnění oddenku - kořenové náběhy - vidličnatost (dvojitý kmen, „dvoják“) - excentrický růst (zploštění kmene) - točivost kmene

4 Křivost kmene Je to odchylka růstu kmene od jeho podélné osy. Křivě rostlé kmeny produkují následně řezivo se sníženými mechanickými vlastnostmi, neboť se při jeho výrobě přeřezávají vlákna. Křivost jednoduchá – jednosměrná na jednu stranu Křivost dvojitá – esovitá je vychýlení na dvě strany

5 Sbíhavost kmene Kmen stromu se označuje jako sbíhavý, je-li úbytek průměru kmene na 1 metr délky více než 1,5cm. Tato vada často vzniká u rychle rostoucích dřevin a také u samostatně rostoucích dřevin – má optimální světelné podmínky pro rychlý primární růst. Řezivo z takového stromu má menší pevnost v ohybu z důvodu přeřezaných vláken.

6 Boulovitost a nádory Tato vada souvisí s vytvářením suků v kmeni. Boule na kmenu jsou zárůsty pod nimi ležících suků. Suky jsou pozůstatky větví. Tyto boule mohou být napadené houbovou chorobou S boulovitostí souvisí také nádorovitost – rakovinové bujení vyvolané většinou houbami. Vada snižuje výtěžnost i kvalitu suroviny. V místě boule bývá hustší dřevo.

7 Zbytnění oddenku Jde o vzácnější vadu hlavně u jehličnatých dřevin, jež se vyznačuje výrazným zvětšením průměru kmene v oddenkové části. Bývá to způsobeno změnou klimatických a půdních podmínek. Tato vada snižuje výtěžnost dřeva a dochází i k tvarovým změnám u řeziva z důvodu odklonu dřevních vláken a nerovnoměrného rozložení podílů dřeva v letokruhu.

8 Kořenové náběhy Růstová vada kmene se vyznačuje vrůstáním kořenů do oddenkové části kmene a tím se mění okrouhlý tvar kmene. Ten se může zvlnit po obvodě a vytvoří tkz. žebra, jsou nejčastěji viditelné u dřeviny habru. Celkově tato vada snižuje výtěžnost kulatiny. Nachází se u dřevin, jež rostou na svazích nebo nezpevněných a bahnitých půdách.

9 Vidličnatost – rozdvojení kmene
Vzniká srůstem dvou kmenů, které rostou blízko sebe – odírají se a pak se spojí kambium a začne růst jeden kmen. Tento kmen má pak dvě dřeně. Rozdvojení kmene se počítá u kmene jen do 1,5m nad zemí. Ve středové části má zarostlou kůru. Vidličnatost vzniká tak, že se vrcholový terminální pupen ulomí (padající větví, sněhem apod.) a pak dva vedlejší pupeny přebírají jeho funkci takže větve vyrůstají vidlicovitě a tvoří dva kmeny. Využití při výrobě dýh s tzv. pyramidální texturou.

10 Excentrický růst – zploštění kmene
U této vady je dřeň mimo střed průřezu kmene. Osa kmene je vychýlena směrem k obvodu kmene. Dochází na jedné straně k zahuštění letokruhů a na protější straně naopak široké letokruhy. 5ezivo se při zpracování výrazně deformuje a je nestabilní. Na dřevinách se tato vady vyskytuje hlavně při růstu ve svazích a návětrných stranách porostů. Může vznikat i jednostranném namáháním stromu, např. váhou sněhu a větví.

11 Točitost kmene Tato vada se projevuje odklonem dřevních vláken od podélné osy a to ve spirálově zatočeném směru, buď doleva nebo doprava. Viditelná je tato vada již při pohledu na kmen a jeho kůru. Nejčastěji se vyskytuje u dřevin kaštan, ovocných dřevin hlavně u trnky. Toto dřevo se velmi kroutí a následně nepravidelně bortí a nedrží tvar.

12 Kontrolní test 1. Sbíhavost kmene je když?
a) se průměr stromu zvětší o 1/2 b) se průměr stromu zvětší o 1/3 c) se průměr stromu změní o víc jak 1,5cm na 1m délky 2. Co způsobuje boulovitost u kmene? a) houbovitá choroba b) mráz c) ptáci 3. Proč vrůstají kořeny do kmene nad povrchem země - náběhy? a) z důvodu rychlého růstu b) je to genetická vada c) z důvodu zpevnění stromu v nestabilní půdě 4. Při jaké výšce kmene nad zemí se bavíme o rozdvojení kmene - dvoják? a) 2,5m nad zemí b) výška nerozhoduje c) do 1,5m nad zemí 5. Při zploštění kmene dochází v kmeni? a) k posunutí osy kmene ke kraji b) k naklonění celého kmene c) k rozštěpení kmene Odpovědi: 1c, 2 a,3 c,4 c,5a


Stáhnout ppt "Název školy Střední odborná škola Luhačovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google