Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Plasty a lepidla pro truhlářskou praxi, vady dřeva. Sada číslo: ICT-102B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 17 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102B-17 Téma vzdělávacího materiálu: Vady dřeva - trhliny na rostoucím stromě Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na zopakování učiva o trhlinách vzniklých na rostoucím stromě. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Truhlář a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Vznikají při překročení mechanické pevnosti dřeva.
Trhliny Vznikají při překročení mechanické pevnosti dřeva.

3 Trhliny Vznikají následkem vnitřního pnutí a následného oddělení dřevních buněk. Snižují pevnost dřeva a jeho výtěžnost. Můžou se vyskytovat v kterékoliv části stromů. Velikost poškození trhlinou se posuzuje podle: - délky, hloubky a polohy - průběhu vzhledem k podélnému směru dřeva. Trhliny vznikají na rostoucím, pokáceném i zpracovaném dřevě.

4 Trhliny rostoucího stromu

5 Dřeňové trhliny Vznikají již na živém stromě a vysycháním se podstatně zvětšují. Mohou se vyskytovat u všech druhů dřevin, častěji u tvrdých listnatých. Především u starých stromů, rostlých šikmo nebo točitě, s nepravidelnou jednostranně vyvinutou korunou.

6 Dřeňové trhliny Vnitřní trhliny vedoucí vždy od dřeně ke kůře napříč letokruhům, nedosahují však až k povrchu. Vznikají v oddenkové části a zasahují do různé výšky, někdy až ke koruně. Mohou se vyskytovat: - jednoduché - dvojité - křížové

7 Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3

8 Odlupčivé trhliny Jedná se o vnitřní trhliny, které probíhají po hranici mezi jednotlivými letokruhy. Narušují celistvost, snižuje mechanické vlastnosti a celkovou upotřebitelnost dřeva. K oddělení dřeva mezi letokruhy dochází nejčastěji u starších stromů. Odlupčivé trhliny se vyskytují v oddenkové části kmene, mohou však kmen zasahovat i v celé jeho délce. Rozeznáváme - částečně odlupčivé trhliny úplně odlupčivé trhliny

9 Příčiny vzniku Dlouhodobé ohýbání stromu větrem.
Vlivem vnitřního pnutí jako důsledek dlouho působících extrémních teplot. Excentrický růst stromů. U borovice a modřínu způsobují často odlupčivost některé dřevokazné houby. Jako následek mechanického poškození při těžbě a následné manipulaci.

10 Obrázek č. 6 Obrázek č. 5 Obrázek č. 4

11 Mrazové trhliny Procházejí napříč letokruhy od obvodu kmene a mohou dosahovat až ke dření. Povrchové trhliny. Na délku mohou probíhat i v celé délce kmenu. Vzniká za velmi nízkých teplot následkem většího obvodového napětí v kmeni.  Ustanou-li mrazy, trhlina se uzavře a zaroste přes léto letokruhem. Zarostlá mrazová trhlina se zpravidla obnovuje, a to i při nízkých mrazech. Mohou vznikat ve všech dřevinách, zejména u tvrdých listnatých. Vyskytují se zpravidla na starších osamocených stromech.

12 Obrázek č. 7

13 Mrazová kýla Po opakovaném otevření přestane trhlina zarůstat a zůstane otevřená. Okrajová místa na povrchu kmene zduří. Obrázek č. 8

14 K mrazovým trhlinám řadíme také
Trhliny způsobené bleskem - poškození kmene rostoucího stromu zásahem blesku, - blesk může způsobit na stromě jen povrchová zranění, nebo strom úplně rozštípnout. Trhliny sluneční - vznikají za vysokých, déle trvajících letních teplot, - poškozeny především mladé smrkové porosty a buk.

15 Obrázek č. 9 Trhlina po blesku

16 Seznam použitých zdrojů
KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN Obrázek č. 1 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _drenova 02.jpg Obrázek č. 2 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _drenova 05.jpg Obrázek č. 3 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _drenova 06.jpg Obrázek č. 4 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _odlupciva 03.jpg

17 Seznam použitých zdrojů
Obrázek č. 5 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _odlupciva 02.jpg Obrázek č. 6- Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _odlupciva 06.jpg Obrázek č. 7- Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _mrazova 04.jpg Obrázek č. 8- Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _mrazova 02.jpg Obrázek č. 9- Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit ]. Dostupné z: _mrazova 01.jpg Autorem obrázků je Ing. Aleš Zeidler, Ph.D., který dal souhlas použít výše uvedené materiály.

18 Otázky k zopakování a ověření učiva
1. Následkem čeho vznikají obecně trhliny? 2. Jakým směrem vedou dřeňové trhliny a u kterých stromů se převážně vyskytují? 3. Schematicky nakresli odlupčivou trhlinu a uveď příčiny jejich vzniku. 4. Kdy vznikají mrazové trhliny? Jak se strom s tímto zraněním vyrovnává?


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google