Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny:"— Transkript prezentace:

1 Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny:
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_61 Jméno autora: Ing. Kateřina Jurisová Třída/ročník: 1.M, 2.M Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Technická zařízení a doprava Tematická oblast: Postup při kácení stromu Předmět: Lesní těžba Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny: Výukový materiál je využitelný při samostudiu žáků denního i dálkového studia. Materiál je využitelný jako souběžný zdroj informací s výkladem učitele. Materiál lze studovat v PC s běžným vybavením. 1

2 1. Vyhledání stromu Vyhlédnout skupinu ! Jaký je směr vyklizování ?
Linka Jaký je směr vyklizování ? Kde je mezera mezi skupinami stromů ? Který ze stromů se bude kácet jako první ? Jaké bude další pořadí ? Je možné kácet na podvaly ?

3 Pohyb na pracovišti – nebezpečí pádu !
Pády Příčiny úrazů Při vyhledání stromu dbát na bezpečnou chůzi ! Zvýšenou pozornost věnovat ostří nástrojů !

4 Odložení nářadí V dosahu Bezpečně Na opačnou stranu, než je předběžný směr pádu Kácení do svahu: Vždy stranou

5 Cíl : Posoudit zvláštnosti stromu Vyhodnotit všechny okolnosti mající vliv na kácení Poznat možná nebezpečí

6 Pečlivé posouzení situace !
Naklonění stromu Pata kmene Pracovní prostor,koruna Povětrnostní podmínky Pamatuj : Čím složitější je jednotlivá situace, tím pečlivější musí být vyhodnocení všech okolností.

7 Průběh těžiště kmene Výška stromu Tvar koruny Tvar kmene Stojí – li strom rovně a má pravidelnou korunu, prochází těžiště osou kmene Je – li strom nakloněný, nebo je jeho koruna jednostranně zavětvená, prochází těžiště mimo osu kmene.

8 Odchylka těžiště – nakloněné stromy
-ve směru Směr pádu -proti směru -mimo směr Pamatuj : Nakloněný strom tvoří rameno páky, na které působí hmotnost koruny. Musí být proto použita speciální technika kácení.

9 Pracovní prostor,koruna
Nerovnost terénu ? Podrost ? Překážky ? Suché větve ? Zlomené větve ? Visící části koruny ? Okolní stromy ? Pamatuj : Při pádu stromu jsou uvolňovány značné síly. Přesvědčete se proto, že v pracovním prostoru nebo z koruny stromů nehrozí žádné nebezpečí !

10 Povětrnostní vlivy Nápor větru působí na plochu koruny ! Déšť, námraza a sníh ovlivňují rozložení hmotnosti stromu ! Na zmrzlé zemi může strom při pádu sklouznout !

11 Pata kmene : Tvar a průměr Zdravotní stav Zdravá vlákna v nedořezu vedou strom bezpečně k zemi Pamatuj : Už nejmenší podezření na hnilobu musí ovlivnit další rozhodování !

12 Systematicky – od shora dolů !
Výška stromu Tvar koruny Tvar kmene Zavětvení Průměr kmene Zdravotní stav Pamatuj : Kontrola úspěšnosti po každém kácení přináší pocit bezpečnosti a dokládá zkušenost při posouzení stromu

13 Volba porostní mezery :
Linka Kontrolní otázky : Uvolní se strom z okolních korun ? Nejsou v cestě pádu stromu překážky ? Vzniknou škody na okolních stromech nebo podrostu ? Budou dobré podmínky pro další zpracování ? Může být hmota vyklizena bez poškození ?

14 Kácení na svahu Jehličnany proti svahu ! Strom se při nárazu na zem neutrhne Opracování je snadnější Listnáče po svahu ! Koruna je většinou jedno - stranně zatížená dolů

15 Může strom padat ? Kontrola směru pádu ! Změnit pořadí kácení ve skupině stromů ! Nechat strom zatím stát! Pokácet strom později s pomocí navijáku ! Pamatuj : Zavěšené stromy představují nebezpečné a nepředvídatelné události se zvýšenou možností úrazu !

16 Pracoviště a ústupová cesta
V okolí stromu a na ústupové cestě odstranit překážky – větve, keře atd. Ústupová cesta umožňuje bezpečné a rychlé opuštění pracovního prostoru. Je stanovena šikmo vzad proti směru pádu, ve svahu po vrstevnici.

17 Kořenové náběhy U zdravých stromů můžeme odstranit překážející kořenové náběhy. Vodorovné řezy vedeme v jedné rovině Pamatuj : Kořenové náběhy určené ke klínování /vychýlení stromu / se neodstraňují !

18 Cíl : Strom nasměrovat do zvoleného směru pádu Zabránit zavěšení stromu Ve správném okamžiku umožnit utržení nedořezu

19 HLOUBKA ZÁŘEZU = 1/4 průměru kmene / válce /
Pamatuj : V jednotlivých případech se hloubka zářezu může upravit. Proto se v učebnicích uvádí hloubka směrového zářezu 1/5 až 1/3 průměru kmene.

20 ! 45°- 60° VÝŠKA ZÁŘEZU = HLOUBKA ZÁŘEZU
Pamatuj : Čím větší úhel směrového zářezu, tím déle je strom veden do směru pádu.

21 Hrana směrového zářezu leží kolmo ke směru pádu
Kontrola směrového zářezu Při řezání Před kácením V případě pochybností

22 V případě potřeby : Oprava polohy zářezu
Kontrola Nasměrování Úpravy Pamatuj: Přesně vyříznutý směrový zářez umožní přesné vedení stromu do zvoleného směru pádu !

23 Chyby při řezání zářezu
Malý úhel zářezu Šikmý řez veden do nedořezu Vodorovný řez veden do nedořezu

24 Chyby v provedení zářezu
Mělký zářez Hluboký zářez Nepravidelná hrana směrového zářezu

25 Bělové řezy zabrání roztržení kmene
Pamatuj : U vyhnilých a poškozených stromů se bělové řezy nedělají !

26 Ohrožený prostor Padající strom může strhnout jiné stromy, ulomit nebo odmrštit větve a části koruny ! Pamatuj: V ohroženém prostoru se smí pohybovat jen osoby bezprostředně zaměstnané kácením

27 Před započetím hlavního řezu
„Pozor“ 1. Varovné zvolání 2. Kontrola ohroženého prostoru !

28 ! Nedořez vede strom do zvoleného směru pádu.
Nedořez= 1/10 průměru kmene ! Zlomová hrana /výška hlavního řezu/ = 1/10 průměru kmene

29 Průměr kmene menší než pracovní délka lišty

30 - včasné nasazení klínů !
1 2 Průměr kmene větší než pracovní délka lišty 3 - včasné nasazení klínů ! 3 5 4

31 Nepřeříznout nedořez !!! Nedořez vede strom do směru pádu, působí jako otočný závěs Nedořez se „ přetrhne „ tehdy, když dosedne šikmá hrana směrového zářezu na vodorovnou hranu !

32 Pozor na šikmá vlákna v nedořezu !
Přeříznutý nedořez ! Příčina : Vysoko vedený hlavní řez Mělký zářez

33 Rovná vlákna Průběh vláken zjistíme tak, že klín vzniklý po vyříznutí zářezu vyrazíme sekerou . Šikmá vlákna

34 Cíl : Včas a uváženě zaujmout bezpečné postavení Pozorovat prostor koruny

35 Když se strom naklání : Včas ustoupit ! Pozorovat prostor koruny ! Vyčkat do zklidnění korun okolních stromů !

36 Použitá literatura: vlastní tvorba www. google. cz prof. Ing
Použitá literatura: vlastní tvorba prof. Ing. Josef Gross, CSc. – Technologie těžby dřeva a těžba dřeva


Stáhnout ppt "Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny:"

Podobné prezentace


Reklamy Google