Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1104 Šablona:V/2č. materiálu: VY_52_INOVACE_61.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1104 Šablona:V/2č. materiálu: VY_52_INOVACE_61."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1104 Šablona:V/2č. materiálu: VY_52_INOVACE_61 Jméno autora: Ing. Kateřina Jurisová Třída/ročník: 1.M, 2.M Datum vytvoření: 29.10.2013 Vzdělávací oblast: Technická zařízení a doprava Tematická oblast: Postup při kácení stromu Předmět: Lesní těžba Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny: Výukový materiál je využitelný při samostudiu žáků denního i dálkového studia. Materiál je využitelný jako souběžný zdroj informací s výkladem učitele. Materiál lze studovat v PC s běžným vybavením.

2 1. Vyhledání stromu nJaký je směr vyklizování ? nKde je mezera mezi skupinami stromů ? nKterý ze stromů se bude kácet jako první ? nJaké bude další pořadí ? nJe možné kácet na podvaly ? Linka Vyhlédnout skupinu !

3 Při vyhledání stromu dbát na bezpečnou chůzi ! Zvýšenou pozornost věnovat ostří nástrojů ! Pohyb na pracovišti – nebezpečí pádu ! Příčiny úrazů Pády

4 Odložení nářadí n V dosahu n Bezpečně n Na opačnou stranu, než je předběžný směr pádu Kácení do svahu: n Vždy stranou

5 Cíl : n Posoudit zvláštnosti stromu n Vyhodnotit všechny okolnosti mající vliv na kácení n Poznat možná nebezpečí

6 Pamatuj : Čím složitější je jednotlivá situace, tím pečlivější musí být vyhodnocení všech okolností. n Povětrnostní podmínky Pečlivé posouzení situace ! n Naklonění stromu n Pata kmene n Pracovní prostor,koruna

7 Stojí – li strom rovně a má pravidelnou korunu, prochází těžiště osou kmene. Je – li strom nakloněný, nebo je jeho koruna jednostranně zavětvená, prochází těžiště mimo osu kmene. n Výška stromu n Tvar koruny n Tvar kmene Průběh těžiště kmene

8 Odchylka těžiště – nakloněné stromy -proti směru -ve směru Směr pádu -mimo směr Pamatuj : Nakloněný strom tvoří rameno páky, na které působí hmotnost koruny. Musí být proto použita speciální technika kácení.

9 Pracovní prostor,koruna n Nerovnost terénu ? n Podrost ? n Překážky ? n Suché větve ? n Zlomené větve ? n Visící části koruny ? n Okolní stromy ? Pamatuj : Při pádu stromu jsou uvolňovány značné síly. Přesvědčete se proto, že v pracovním prostoru nebo z koruny stromů nehrozí žádné nebezpečí !

10 Povětrnostní vlivy Nápor větru působí na plochu koruny ! Déšť, námraza a sníh ovlivňují rozložení hmotnosti stromu ! Na zmrzlé zemi může strom při pádu sklouznout !

11 Pamatuj : Už nejmenší podezření na hnilobu musí ovlivnit další rozhodování ! Pata kmene : n Tvar a průměr n Zdravotní stav Zdravá vlákna v nedořezu vedou strom bezpečně k zemi

12 Systematicky – od shora dolů ! Pamatuj : Kontrola úspěšnosti po každém kácení přináší pocit bezpečnosti a dokládá zkušenost při posouzení stromu Výška stromu Tvar koruny Tvar kmene Zavětvení Průměr kmene Zdravotní stav

13 Linka Volba porostní mezery : Kontrolní otázky : nUvolní se strom z okolních korun ? nNejsou v cestě pádu stromu překážky ? nVzniknou škody na okolních stromech nebo podrostu ? nBudou dobré podmínky pro další zpracování ? nMůže být hmota vyklizena bez poškození ?

14 Jehličnany proti svahu ! nStrom se při nárazu na zem neutrhne nOpracování je snadnější Kácení na svahu Listnáče po svahu ! nKoruna je většinou jedno - stranně zatížená dolů

15 Pamatuj : Zavěšené stromy představují nebezpečné a nepředvídatelné události se zvýšenou možností úrazu ! Může strom padat ? nKontrola směru pádu ! nZměnit pořadí kácení ve skupině stromů ! nNechat strom zatím stát! nPokácet strom později s pomocí navijáku !

16 Ústupová cesta umožňuje bezpečné a rychlé opuštění pracovního prostoru. Je stanovena šikmo vzad proti směru pádu, ve svahu po vrstevnici. Pracoviště a ústupová cesta V okolí stromu a na ústupové cestě odstranit překážky – větve, keře atd.

17 Pamatuj : Kořenové náběhy určené ke klínování /vychýlení stromu / se neodstraňují ! Kořenové náběhy U zdravých stromů můžeme odstranit překážející kořenové náběhy. Vodorovné řezy vedeme v jedné rovině

18 Cíl : n Strom nasměrovat do zvoleného směru pádu n Zabránit zavěšení stromu n Ve správném okamžiku umožnit utržení nedořezu

19 Pamatuj : V jednotlivých případech se hloubka zářezu může upravit. Proto se v učebnicích uvádí hloubka směrového zářezu 1/5 až 1/3 průměru kmene. HLOUBKA ZÁŘEZU = 1/4 průměru kmene / válce /

20 Pamatuj : Čím větší úhel směrového zářezu, tím déle je strom veden do směru pádu. VÝŠKA ZÁŘEZU = HLOUBKA ZÁŘEZU 45°- 60° !

21 Kontrola směrového zářezu Hrana směrového zářezu leží kolmo ke směru pádu Před kácením Při řezání V případě pochybností

22 Pamatuj: Přesně vyříznutý směrový zářez umožní přesné vedení stromu do zvoleného směru pádu ! V případě potřeby : Oprava polohy zářezu Úpravy Kontrola Nasměrování

23 Malý úhel zářezu Chyby při řezání zářezu Šikmý řez veden do nedořezu Vodorovný řez veden do nedořezu

24 Nepravidelná hrana směrového zářezu Chyby v provedení zářezu Mělký zářez Hluboký zářez

25 Bělové řezy zabrání roztržení kmene Pamatuj : U vyhnilých a poškozených stromů se bělové řezy nedělají !

26 Pamatuj: V ohroženém prostoru se smí pohybovat jen osoby bezprostředně zaměstnané kácením Padající strom může strhnout jiné stromy, ulomit nebo odmrštit větve a části koruny ! Ohrožený prostor

27 Před započetím hlavního řezu 1. Varovné zvolání 2. Kontrola ohroženého prostoru ! „Pozor“

28 Nedořez vede strom do zvoleného směru pádu. Nedořez= 1/10 průměru kmene Zlomová hrana /výška hlavního řezu/ = 1/10 průměru kmene !

29 Průměr kmene menší než pracovní délka lišty

30 1 2 3 4 5 3 - včasné nasazení klínů ! Průměr kmene větší než pracovní délka lišty

31 nNedořez vede strom do směru pádu, působí jako otočný závěs nNedořez se „ přetrhne „ tehdy, když dosedne šikmá hrana směrového zářezu na vodorovnou hranu ! Nepřeříznout nedořez !!!

32 Pozor na šikmá vlákna v nedořezu ! Příčina : n Vysoko vedený hlavní řez n Mělký zářez Přeříznutý nedořez !

33 Průběh vláken zjistíme tak, že klín vzniklý po vyříznutí zářezu vyrazíme sekerou. Rovná vlákna Šikmá vlákna

34 Cíl : n Včas a uváženě zaujmout bezpečné postavení n Pozorovat prostor koruny

35 nVčas ustoupit ! nPozorovat prostor koruny ! nVyčkat do zklidnění korun okolních stromů ! Když se strom naklání :

36 Použitá literatura: vlastní tvorba www.google.cz prof. Ing. Josef Gross, CSc. – Technologie těžby dřeva a těžba dřeva www.google.cz


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1104 Šablona:V/2č. materiálu: VY_52_INOVACE_61."

Podobné prezentace


Reklamy Google