Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

:: portál Lékařské fakulty MU :: Aspirace Autorka: Alice Škaloudová Základy intenzivní medicíny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ":: portál Lékařské fakulty MU :: Aspirace Autorka: Alice Škaloudová Základy intenzivní medicíny."— Transkript prezentace:

1 :: portál Lékařské fakulty MU :: Aspirace Autorka: Alice Škaloudová Základy intenzivní medicíny

2 :: portál Lékařské fakulty MU :: Definice •Aspirace je aktivní vdechnutí vyzvraceného nebo regurgitovaného obsahu trávícího sytému do dýchacích cest a plic •Zatečení je pasivní naplnění dýchacích cest a plic vyzvraceným nebo regurgitovaným obsahem trávícího systému •S obojím se můžeme setkat během anestezie, kdy jsou ochranné reflexy HCD pacienta utlumeny Základy intenzivní medicíny: Aspirace

3 :: portál Lékařské fakulty MU :: Statistické údaje •Incidence: 1 na 3 216 anestezií •Letalita: 1 na 71 829 anestezií •Závažné případy u pacientů ASA III a více a u neodkladných výkonů •70% všech aspirací vznikne u anestezií podávaných obličejovou maskou •Mortalita průměrně 5%, u empyému 20%, u Mendelsonova syndromu až 70% Základy intenzivní medicíny: Aspirace

4 :: portál Lékařské fakulty MU :: Patofyziologie I •Zvracení je aktivní reflektorický děj, vyvolaný kontrakcí svalů břišní stěny při současném ochrnutí jícnových svěračů •Na vyprázdnění žaludku je potřeba tlaku asi 4,0 kPa ( 40 cm H2O) •Výsledek stimulace centra pro zvracení •Regurgitace je pasivní děj, mnohem nebezpečnější než zvracení Základy intenzivní medicíny: Aspirace

5 :: portál Lékařské fakulty MU :: Patofyziologie II •Podmínkou regurgitace je zvýšení intragastrického tlaku nad tlak vytvářený dolním jícnovým svěračem •Faktory snižující tlak DJS: alkohol, kouření, kofein, teofylin, batamimetika, petidin, FNT.. •NGS, průnik plynů do jícnu při ventilaci obličejovou maskou, choroby jícnu •Funkci DJS neovlivňuje poloha pacienta ani celková anestetika a svalová relaxancia. Základy intenzivní medicíny: Aspirace

6 :: portál Lékařské fakulty MU :: Rizikové faktory I •Věkové extrémy •Neodkladné výkony •Plný žaludek •Zpomalené vyprazdňování žaludku •Snížení tonu dolního jícnového svěrače •Nemoci jícnu a žaludku •Gravidita •Trauma Základy intenzivní medicíny: Aspirace

7 :: portál Lékařské fakulty MU :: Rizikové faktory II •Porucha vědomí •Bolest a stres •Obesita •Obtížná intubace •Neurologická onemocnění •Druh operačního výkonu •Operační poloha •Mělká anestezie Základy intenzivní medicíny: Aspirace

8 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Mendelsonův syndrom: aspirace kyselého obsahu ( pH 0,4 ml/kg ) •V první fázi vznik chemické pneumonitidy jako reakce na přítomnost kyseliny: zvýšení odporu DC, poškození alveolokapilární membrány, intraalveolární hemoragie, intersticiální edém, atelektázy z dysfunkce surfaktantu, ventilačně perfusní nepoměr, vznik plicních zkratů, hypoxemie! Následky I Základy intenzivní medicíny: Aspirace

9 :: portál Lékařské fakulty MU :: •V druhé fázi dochází k zánětlivé odpovědi s infiltrací polymorfonukleáry a alveolární konsolidaci •Mezi další komplikace se řadí ARDS, plicní abscesy, empyém hrudníku •Klinické příznaky: laryngo/bronchospasmus, tachypnoe, kašel, tachykardie, chropy, cyanosa, hypoxemie, pulmokardiální reflex CAVE tichá aspirace Následky II Základy intenzivní medicíny: Aspirace

10 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Uložení pacienta do polohy se sníženou hlavou, případně na bok •Odsávání z DÚ a dýchacích cest •Zabezpečení průchodnosti DC intubací •Inhalace směsi s vysokým FiO2, UPV s PEEP •Bronchodilatancia při bronchospazmu •Bronchoaspirace •Kortikosteroidy •BAL se nedoporučuje Léčba I Základy intenzivní medicíny: Aspirace

11 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Pečlivé sledování a monitorace na JIP •Cílená ATB terapie – nejčastějšími patogeny jsou G- střevní bakterie, Staphylococcus aureus a anaeroby •Profylaktická ATB léčba se nedoporučuje •Kontrolní RTG S+P za 6 hodin Léčba II Základy intenzivní medicíny: Aspirace

12 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Prázdný žaludek- vyprázdnění žaludku obvykle trvá 4-6 hodin •Plánované výkony se provádějí u nemocných, kteří alespoň 6-8 hodin nepřijímali potravu a jsou lační •Pacient, který není lačný smí být anestezován jen z vitální indikace! Prevence I Základy intenzivní medicíny: Aspirace

13 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Zavedení žaludeční sondy před úvodem do anestezie a odsátí tekutého obsahu •Medikamentozní urychlení vyprazdňování žaludku: metoklopramid ( Degan/Cerucal 10-20mg i.v. 40-60 min před operací) KI:krvácení do GIT, perforace, mechanická obstrukce, děti mladší 2 let, prolaktin dependentní tumory, feochromocytom, epilepsie Prevence II Základy intenzivní medicíny: Aspirace

14 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Snížení kyselosti žaludečního obsahu nebo sekrece žaludeční šťávy ANTACIDA – rozpustný natrium citrát ANTICHOLINERGIKA – atropin ANTAGONISTÉ H2 RECEPTORŮ ranitidin: Ranital inj 50mg, Ranital/ Ranisan 150,300mg tbl famotidin: Quamatel inj 20mg, 20,40 mg tbl cimetidin:Primamet inj 200mg, 200 mg tbl Prevence III Základy intenzivní medicíny: Aspirace

15 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Volba anestezie •Správná technika anestezie a intubace: - tracheální intubace rourkou s těsnící manžetou - poloha se zvýšenou horní polovinou těla - dostatečná preoxygenace 3-5 min - bleskový úvod s prekurarizací a použitím Sellickova hmatu - do intubace se vyhnout ventilaci přes obličejovou masku - funkční odsávačka s cévkou se širokým průsvitem - extubovat pacienta až po úplném probuzení a obnovení ochranných reflexů Prevence IV Základy intenzivní medicíny: Aspirace

16 :: portál Lékařské fakulty MU :: Základy intenzivní medicíny: Aspirace

17 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Použití antiemetik – preventivně při operacích oka, ucha, mezičelistní fixaci v čelistní chirurgii. •Skupina fenothiazinových neuroleptik je lékem volby v profylaxi a terapii nauzey a zvracení vyvolaných aplikací vyšších dávek opioidů, anestetik či cytostatik, blokují D2 receptory v chemorecepční spouštěcí zóně. Prevence V Základy intenzivní medicíny: Aspirace

18 :: portál Lékařské fakulty MU :: •Zástupci fenothiazinových neuroleptik: chlorpromazin - Plegomazin inj 25,50 mg thiethylperazin – Torecan inj 6,5 mg KI: u dětí mladších 15 let perphenazin, prochlorperazin ( antagonisté H1 receptorů) mají antiemetický a antivertiginosní účinek promethazin ( Phenergan inj 50mg, Prothazin inj 50mg, Prothazin drg 25 mg) • Antiemetika ze skupiny antihistaminik: Prevence VI Základy intenzivní medicíny: Aspirace

19 :: portál Lékařské fakulty MU :: Absolutně spolehlivá metoda prevence aspirace anebo zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest a plic dosud neexistuje!!! Základy intenzivní medicíny: Aspirace


Stáhnout ppt ":: portál Lékařské fakulty MU :: Aspirace Autorka: Alice Škaloudová Základy intenzivní medicíny."

Podobné prezentace


Reklamy Google