Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorka: Alice Škaloudová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorka: Alice Škaloudová"— Transkript prezentace:

1 Autorka: Alice Škaloudová
Základy intenzivní medicíny Aspirace Autorka: Alice Škaloudová

2 Definice Základy intenzivní medicíny: Aspirace Aspirace je aktivní vdechnutí vyzvraceného nebo regurgitovaného obsahu trávícího sytému do dýchacích cest a plic Zatečení je pasivní naplnění dýchacích cest a plic vyzvraceným nebo regurgitovaným obsahem trávícího systému S obojím se můžeme setkat během anestezie, kdy jsou ochranné reflexy HCD pacienta utlumeny

3 Incidence: 1 na 3 216 anestezií Letalita: 1 na 71 829 anestezií
Statistické údaje Základy intenzivní medicíny: Aspirace Incidence: 1 na anestezií Letalita: 1 na anestezií Závažné případy u pacientů ASA III a více a u neodkladných výkonů 70% všech aspirací vznikne u anestezií podávaných obličejovou maskou Mortalita průměrně 5%, u empyému 20%, u Mendelsonova syndromu až 70%

4 Na vyprázdnění žaludku je potřeba tlaku asi 4,0 kPa ( 40 cm H2O)
Patofyziologie I Základy intenzivní medicíny: Aspirace Zvracení je aktivní reflektorický děj, vyvolaný kontrakcí svalů břišní stěny při současném ochrnutí jícnových svěračů Na vyprázdnění žaludku je potřeba tlaku asi 4,0 kPa ( 40 cm H2O) Výsledek stimulace centra pro zvracení Regurgitace je pasivní děj, mnohem nebezpečnější než zvracení

5 Patofyziologie II Základy intenzivní medicíny: Aspirace Podmínkou regurgitace je zvýšení intragastrického tlaku nad tlak vytvářený dolním jícnovým svěračem Faktory snižující tlak DJS: alkohol, kouření, kofein, teofylin, batamimetika, petidin, FNT .. NGS, průnik plynů do jícnu při ventilaci obličejovou maskou, choroby jícnu Funkci DJS neovlivňuje poloha pacienta ani celková anestetika a svalová relaxancia.

6 Zpomalené vyprazdňování žaludku Snížení tonu dolního jícnového svěrače
Rizikové faktory I Základy intenzivní medicíny: Aspirace Věkové extrémy Neodkladné výkony Plný žaludek Zpomalené vyprazdňování žaludku Snížení tonu dolního jícnového svěrače Nemoci jícnu a žaludku Gravidita Trauma

7 Neurologická onemocnění Druh operačního výkonu Operační poloha
Rizikové faktory II Základy intenzivní medicíny: Aspirace Porucha vědomí Bolest a stres Obesita Obtížná intubace Neurologická onemocnění Druh operačního výkonu Operační poloha Mělká anestezie

8 Následky I Základy intenzivní medicíny: Aspirace Mendelsonův syndrom: aspirace kyselého obsahu ( pH < 2,5, objem >0,4 ml/kg ) V první fázi vznik chemické pneumonitidy jako reakce na přítomnost kyseliny: zvýšení odporu DC, poškození alveolokapilární membrány, intraalveolární hemoragie, intersticiální edém, atelektázy z dysfunkce surfaktantu, ventilačně perfusní nepoměr, vznik plicních zkratů, hypoxemie!

9 Mezi další komplikace se řadí ARDS, plicní abscesy, empyém hrudníku
Následky II Základy intenzivní medicíny: Aspirace V druhé fázi dochází k zánětlivé odpovědi s infiltrací polymorfonukleáry a alveolární konsolidaci Mezi další komplikace se řadí ARDS, plicní abscesy, empyém hrudníku Klinické příznaky: laryngo/bronchospasmus, tachypnoe, kašel, tachykardie, chropy, cyanosa, hypoxemie, pulmokardiální reflex CAVE tichá aspirace

10 Léčba I Uložení pacienta do polohy se sníženou hlavou, případně na bok
Základy intenzivní medicíny: Aspirace Uložení pacienta do polohy se sníženou hlavou, případně na bok Odsávání z DÚ a dýchacích cest Zabezpečení průchodnosti DC intubací Inhalace směsi s vysokým FiO2, UPV s PEEP Bronchodilatancia při bronchospazmu Bronchoaspirace Kortikosteroidy BAL se nedoporučuje

11 Pečlivé sledování a monitorace na JIP
Léčba II Základy intenzivní medicíny: Aspirace Pečlivé sledování a monitorace na JIP Cílená ATB terapie – nejčastějšími patogeny jsou G- střevní bakterie, Staphylococcus aureus a anaeroby Profylaktická ATB léčba se nedoporučuje Kontrolní RTG S+P za 6 hodin

12 Prázdný žaludek- vyprázdnění žaludku obvykle trvá 4-6 hodin
Prevence I Základy intenzivní medicíny: Aspirace Prázdný žaludek- vyprázdnění žaludku obvykle trvá 4-6 hodin Plánované výkony se provádějí u nemocných, kteří alespoň 6-8 hodin nepřijímali potravu a jsou lační Pacient , který není lačný smí být anestezován jen z vitální indikace!

13 Prevence II Základy intenzivní medicíny: Aspirace Zavedení žaludeční sondy před úvodem do anestezie a odsátí tekutého obsahu Medikamentozní urychlení vyprazdňování žaludku: metoklopramid ( Degan/Cerucal 10-20mg i.v min před operací) KI:krvácení do GIT, perforace, mechanická obstrukce, děti mladší 2 let, prolaktin dependentní tumory, feochromocytom, epilepsie

14 Snížení kyselosti žaludečního obsahu nebo sekrece žaludeční šťávy
Prevence III Základy intenzivní medicíny: Aspirace Snížení kyselosti žaludečního obsahu nebo sekrece žaludeční šťávy ANTACIDA – rozpustný natrium citrát ANTICHOLINERGIKA – atropin ANTAGONISTÉ H2 RECEPTORŮ ranitidin: Ranital inj 50mg, Ranital/ Ranisan 150,300mg tbl famotidin: Quamatel inj 20mg, 20,40 mg tbl cimetidin:Primamet inj 200mg, 200 mg tbl

15 Správná technika anestezie a intubace:
Prevence IV Základy intenzivní medicíny: Aspirace Volba anestezie Správná technika anestezie a intubace: - tracheální intubace rourkou s těsnící manžetou - poloha se zvýšenou horní polovinou těla - dostatečná preoxygenace 3-5 min - bleskový úvod s prekurarizací a použitím Sellickova hmatu - do intubace se vyhnout ventilaci přes obličejovou masku - funkční odsávačka s cévkou se širokým průsvitem - extubovat pacienta až po úplném probuzení a obnovení ochranných reflexů

16 Základy intenzivní medicíny: Aspirace

17 Prevence V Základy intenzivní medicíny: Aspirace Použití antiemetik – preventivně při operacích oka, ucha, mezičelistní fixaci v čelistní chirurgii. Skupina fenothiazinových neuroleptik je lékem volby v profylaxi a terapii nauzey a zvracení vyvolaných aplikací vyšších dávek opioidů, anestetik či cytostatik, blokují D2 receptory v chemorecepční spouštěcí zóně.

18 Zástupci fenothiazinových neuroleptik:
Prevence VI Základy intenzivní medicíny: Aspirace Zástupci fenothiazinových neuroleptik: chlorpromazin - Plegomazin inj 25,50 mg thiethylperazin – Torecan inj 6,5 mg KI: u dětí mladších 15 let perphenazin, prochlorperazin Antiemetika ze skupiny antihistaminik: ( antagonisté H1 receptorů) mají antiemetický a antivertiginosní účinek promethazin ( Phenergan inj 50mg, Prothazin inj 50mg, Prothazin drg 25 mg)

19 Základy intenzivní medicíny: Aspirace
Absolutně spolehlivá metoda prevence aspirace anebo zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest a plic dosud neexistuje!!! :: portál Lékařské fakulty MU ::


Stáhnout ppt "Autorka: Alice Škaloudová"

Podobné prezentace


Reklamy Google