Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terapie otrav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terapie otrav."— Transkript prezentace:

1 Terapie otrav

2 Princip terapie otrav je založen na :
posouzení stavu anamnestických údajích laboratorních výsledcích stanovení diagnózy Rozlišují se 2 fáze, kterými pacient při kontaktu s toxickou látkou prochází: fáze preresorpční fáze postresorpční

3 První pomoc a léčba otrav zahrnuje 2 základní fáze:
1. PRERESORPČNÍ – inaktivace a odstranění dosud neresorbované toxické noxy 2. POSTRESORPČNÍ a) inaktivace toxické noxy b) blokování nežádoucích účinků toxické noxy

4 Zákroky první pomoci při:
preresorpční fáze PRERESORPČNÍ FÁZE Zákroky první pomoci při: zasažení kůže a srsti kapalinami zasažení kůže a srsti organickými látkami zasažení povrchu těla prášky, posypy a zásypy zasažení povrchu těla kyselinami zasažení povrchu těla alkáliemi inhalaci toxické látky orálním příjmu toxické látky

5 Zasažení kůže a srsti kapalinami
preresorpční fáze Zasažení kůže a srsti kapalinami opakované omývání těla vodou a pokud se látky v čisté vodě nerozpouštějí, pak mýdlem (následně opět opláchnutí omytého povrchu těla nadbytkem čisté vody) zamezit (dlouhodobě) zvířeti v olizování se při omývání a oplachování chránit oči a dutinu ústní proti vniknutí kapalin

6 Zasažení kůže a srsti organickými látkami
preresorpční fáze Zasažení kůže a srsti organickými látkami např. organická rozpouštědla, ropa, barvy, laky při zasažení barvami a laky zasažené místo čistit adekvátním rozpouštědlem (např. ředidlo) následné intenzivní omývání a oplachování vodou, lze použít přídavek mýdla

7 Zasažení srsti a kůže prášky, posypy a zásypy
preresorpční fáze Zasažení srsti a kůže prášky, posypy a zásypy povrch těla je třeba nejprve důkladně vykartáčovat !!! Při veškeré manipulaci musí být chráněny oči, nos a dutina ústní ošetřovaného zvířete i ošetřující osoby! následuje omytí povrchu těla vodou

8 Zasažení kůže a srsti kyselinami
preresorpční fáze Zasažení kůže a srsti kyselinami povrch těla se omývá nadbytkem vody nebezpečí okamžité neutralizace k ošetření rohovky a spojivkového vaku se po dlouhodobém proplachování čistou vodou může použít roztok hydrogenuhličitanu sodného (4,2%)

9 Zasažení kůže a srsti alkáliemi
preresorpční fáze Zasažení kůže a srsti alkáliemi povrch těla se omývá nadbytkem vody nebezpečí termické reakce při neutralizaci spojivkový vak a rohovka se proplachují velkým množstvím čisté vody a pak je možno je ošetřit výhradně roztokem kyseliny borité

10 Inhalace toxické látky
preresorpční fáze Inhalace toxické látky zajistit dostatečný přívod čistého vzduchu nutno zamezit zbytečnému pohybu a udržovat zvířata v klidu při dyspnoických potížích zavést (je-li to technicky možné) řízenou ventilaci, případně inhalaci kyslíku po inhalaci dráždivých a leptavých látek zajistit inhalaci aerosolu s 1% prokainem (místní anestetikum)

11 Orální příjem toxické látky
preresorpční fáze Orální příjem toxické látky rychlá inaktivace a evakuace toxické látky v a ze žaludku pouze v některých, přísně vymezených, případech neutralizace

12 Inaktivace toxické látky po orálním příjmu
preresorpční fáze Inaktivace toxické látky po orálním příjmu Vysrážení a převedení tox.l. do nerozpustné formy • při suspektní ingesci těžkých kovů, fenolů a kresolů – aplikace roztoků bílkovin • při suspektní ingesci alkaloidů (ne morfin a atropin), Pb, Ag, Al – podání roztoku tříslovin • dnes již zřídka Lugolův roztok - zčásti inaktivuje Pb, Hg, Ag, strychnin

13 Neutralizace Otrava močovinou
preresorpční fáze Neutralizace Otrava močovinou u skotu: 2% kyselina octová – neutralizace bachorového prostředí při otravě močovinou se amoniak vyskytuje převážně v toxické formě NH3, octem snižujeme pH přechod na méně toxický NH4+ Otrava např. fosfidy (zinku, hliníku): uvolnění fosfanu v kyselém prostředí žaludku – zabráníme tomu zalkalizováním

14 Navázání toxické látky na vhodný nosič a vypuzení z organismu
preresorpční fáze Navázání toxické látky na vhodný nosič a vypuzení z organismu • Carbo adsorbens – 0,5 – 2 g/kg ž. hm. • bentonit - křemičitan hořečnato-hlinitý (účinný při otravě pesticidy – paraquat) • kaolíny, bolus alba (málo používané)

15 Obvyklá preresorpční antidota k podání per os
preresorpční fáze Obvyklá preresorpční antidota k podání per os Carbo adsorbens Tanin - odvar z dubové kůry nebo silný černý čaj Kyseliny – kuchyňský ocet, kyselina boritá, kyselina citronová Alkálie – hydrogenuhličitan sodný Roztoky bílkovin (vaječného bílku, mléko)

16 Evakuace obsahu žaludku
preresorpční fáze Evakuace obsahu žaludku zvracení výplach žaludku

17 Indikace vyvolání zvracení
preresorpční fáze Indikace vyvolání zvracení k požití došlo v době posledních 60 minut pacient je plně při vědomí a reaguje toxin je znám a není to silně korozivní látka (kyselina, louh) nebo ropný destilát, organické rozpouštědlo či detergent

18 Kontraindikace vyvolání zvracení
preresorpční fáze Kontraindikace vyvolání zvracení toxická látka byla požita před 60 a více minutami pacient je zesláblý nebo těžce nemocný pacient má poruchu vědomí. Zvířata trpící hyperexcitabilitou CNS vyvolanou toxinem mají sklon ke vzniku křečí toxin je silná kyselina, louh, detergent nebo ropný produkt (organické rozpouštědlo) toxin není znám

19 Vyvolání zvracení Ipecacuanhae sirup Peroxid vodíku 3% Apomorfin
preresorpční fáze Vyvolání zvracení Ipecacuanhae sirup Peroxid vodíku 3% Apomorfin Xylazin

20 Výhody výplachu žaludku
preresorpční fáze Výhody výplachu žaludku rychlé odstranění obsahu žaludku žíravé nebo leptavé látky se zředí umožní se zavedení aktivního uhlí do žaludku u nespolupracujících pacientů

21 Nevýhody výplachu žaludku
preresorpční fáze Nevýhody výplachu žaludku vyžaduje celkovou anestézii nebezpečí poranění jícnu nebo žaludku nebezpečí aspirace často není účinný pro odstranění nerozpuštěných tablet, velkých kusů potravy větší efekt pouze do 1 hodiny po příjmu jedu

22 Carbo adsorbens (activatus) – aktivní uhlí
preresorpční fáze Carbo adsorbens (activatus) – aktivní uhlí pro dekontaminaci GIT často účinnější než vyvolání vomitu nebo výplach žaludku může přerušit i enterohepatální oběh některých látek - zde nutné opakované dávky lze bez výraznějších rizik podat opakované dávky dodržovat dávkování (raději více než poddávkovat!)

23 Toxické látky špatně adsorbovatelné aktivním uhlím
preresorpční fáze Toxické látky špatně adsorbovatelné aktivním uhlím kyseliny zásady chloráty chloridy kyanidy nitráty ethanol ethylenglykol isopropanol methanol fluoridy železo síran železnatý draslík sodík paraquat detergenty

24 Laxancia - projímadla Důvod použití:
preresorpční fáze Laxancia - projímadla Důvod použití: Zkrátí se doba průchodu toxické látky trávicím traktem a omezí se tak doba, po kterou se toxická látka může vstřebávat Kontraindikace! obstrukce GIT (ileus), žíraviny, pacienti s hypotenzí, hypovolémií a iontovou disbalancí

25 Magnesium sulphuricum nebo Natrium sulphuricum (Glauberova sůl)
preresorpční fáze - laxancia Magnesium sulphuricum nebo Natrium sulphuricum (Glauberova sůl) salinická (osmotická) laxancia aplikace p.o. za účelem urychlení evakuace střevního obsahu Parafinum liquidum – tekutý parafín olejové laxans aplikace per os kontraidikace – otravy látkami rozpustnými v tucích a organických rozpouštědlech!!

26 U chovně cenných přežvýkavců se doporučuje
preresorpční fáze U chovně cenných přežvýkavců se doporučuje provedení laparotomie s následnou manuální evakuací obsahu bachoru k evakuaci obsahu střev použít laxancia

27 Zákroky v postresorpční fázi
a) inaktivace toxické noxy v průběhu toxikokinetické a toxikodynamické fáze b) blokování nežádoucích účinků toxické noxy ve vnitřním kompartmentu a tlumení vyvolaných symptomů intoxikace

28 Zákroky v postresorpční fázi
postresorpční fáze Zákroky v postresorpční fázi inaktivace toxické noxy v průběhu toxikokinetické a toxikodynamické fáze spočívá zejména v použití nespecifických a specifických antidot

29 Atropinum sulphuricum
postresorpční fáze - antidota Atropinum sulphuricum antidotum při otravách inhibitory cholinesterázy (OF a karbamáty) 0,2-2 mg/kg ž. hm. U otravy pyrethroidy: atropin k zastavení hypersalivace, není to specifické antidotum TMB – 4 comp specifické antidotum otrav OF s reaktivačním účinkem na inhibovanou cholinesterázu aplikace i.m. dle pokynů výrobce vhodné jen pro Ca, Fe

30 postresorpční fáze - antidota
OTRAVY KOVY vaječný bílek rozšlehaný v mléce kovy se naváží na bílkoviny vznikne sraženina nerozpustných komplexů nevstřebají se Kovy - chelatotvorné látky v preresorpční fázi tvoří nerozpustné komplexy - v postresorpční fázi tvoří komplexy, které jsou neúčinné vyloučení močí, žlučí

31 postresorpční fáze - antidota
EDTA nebo 2Na/CaEDTA je to polyaminokarboxylová kyselina a její sůl EDTA v organismu neprodělává metabolismus má afinitu k iontům kovů, vytvoří komplex = chelát antidotum otrav těžkými kovy – olovo, kadmium, zinek nepoužívá se při otravách rtutí, rtuť váže pouze slabě, nemá k ní vysokou afinitu

32 postresorpční fáze - antidota
D - penicilamin antidotum otrav mědí, anorganickou rtutí a olovem u psů a koček aplikace p.o. 2x denně nesmí se dávat u selhání ledvin, způsobuje časté alergické reakce

33 BAL (Dimercaprol, dimercaptopropanol)
podává se při otravě olovem, lze i u anorganických sloučenin rtuti kontraindikace při otravách kadmiem a organickou rtutí dávkování: 5 mg/kg i.m. Obdobně se používá dimercaptopropansulfonát (DMPS) Obě látky jsou nefrotoxické

34 DMSA = Succimer (dimercaptosuccinic acid)
používá se v terapii otrav olovem, arsenem je to derivát BAL, ale má mnohem méně nežádoucích účinků než BAL a DMPS podává se perorálně

35 Pruská (berlínská) modř
jde o hexakyanoželeznatan železito- draselný KFe[Fe(CN)6] používá se jako antidotum při otravě thaliem vychytává thalium ve žluči

36 Deferoxamin (Desferal)
antidotum při předávkování nebo otravě železem podáváme kontinuálně infuzně při chronické otravě železem se doporučuje přidávat vitamín C

37 postresorpční fáze - antidota
Dusitan sodný antidotum včasně diagnostikovaných otrav kyanidy aplikace: zvolna i.v. v dávce do 10 mg/kg ž. hm. použít v kombinaci s thiosíranem sodným methemoglobinémii vyvolat do 20%

38 Thiosíran sodný – natrium thiosulphuricum
postresorpční fáze - antidota Thiosíran sodný – natrium thiosulphuricum Pomocné antidotum při otravách Pb, Hg, Cd, Tl, Zn, As Antidotum při otravě kyanidy, zde dávka asi 5 minut po aplikaci methemoglobinizačního činidla (nikdy ne současně!)

39 Hydroxokobalamin (Cyanokit)
přípravek k terapii otravy kyanidy hydroxokobalamin se v organismu reakcí s kyanidy mění na kyanokobalamin neboli vitamín B12 podává se intravenózně

40 postresorpční fáze - antidota
Physostigmin u psů jako antidotum otrav při předávkování ivermectinu, otravě atropinem, při botulismu aplikace i.m.

41 postresorpční fáze - antidota
Methylenová modř antidotum otrav methemoglobinizačními látkami aplikace i.v. v podobě 1-2% roztoku ve fyziologickém roztoku dávka 2-10 mg/kg ž. hm.

42 postresorpční fáze - antidota
Vitamin K1 antidotum otrav antikoagulačními rodenticidy 1. aplikace s.c., další aplikace s.c. a p.o. dávka pro Ca a Fe: 1-5 mg/kg ž. hm. podávat dlouhodobě

43 Otrava ethylenglykolem a methanolem
postresorpční fáze - antidota Otrava ethylenglykolem a methanolem antidotum ethanol nebo fomepizol (4-methylpyrazol) při porušení ABR – hydrogenuhličitan sodný

44 postresorpční fáze - antidota
Kalciové preparáty antidota otrav látkami vyvolávajícími hypokalcemii (F, kyselina šťavelová, oxid siřičitý, fosgen) antidotární i profylaktická léčba při otravě DDT a jinými chlorovanými insekticidy

45 postresorpční fáze - antidota
Srdeční glykosidy náprstník atd. draslík enterohepatální oběh adsorbencia podávat i další den

46 Symptomatická léčba je nezbytným doplňkem terapeutického zákroku
spočívá v aplikaci léčiv tlumících klinické symptomy probíhající otravy nebo upravujících poškozené funkce organismu, zejména funkce vitální (infuze, inhalace kyslíku, transfuze krve, dialýza, hemoperfuze, sedativa, stimulancia, steroidy)

47 postresorpční fáze - symptomatická léčba
Antikonvulzní léčba Diazepam 0,5-1,0 mg/kg i.v. v přídavcích po 20 minutách do účinku nebo 1-4 mg/kg rektálně v přídavcích do účinku Pentobarbital 2-30 mg/kg i.v. do účinku Celková anestezie vyžaduje endotracheální intubaci k zabránění aspirace.


Stáhnout ppt "Terapie otrav."

Podobné prezentace


Reklamy Google