Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terapie otrav. Princip terapie otrav je založen na :  posouzení stavu  anamnestických údajích  laboratorních výsledcích  stanovení diagnózy Rozlišují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terapie otrav. Princip terapie otrav je založen na :  posouzení stavu  anamnestických údajích  laboratorních výsledcích  stanovení diagnózy Rozlišují."— Transkript prezentace:

1 Terapie otrav

2 Princip terapie otrav je založen na :  posouzení stavu  anamnestických údajích  laboratorních výsledcích  stanovení diagnózy Rozlišují se 2 fáze, kterými pacient při kontaktu s toxickou látkou prochází:  fáze preresorpční  fáze postresorpční

3 První pomoc a léčba otrav zahrnuje 2 základní fáze:  1. PRERESORPČNÍ  1. PRERESORPČNÍ – inaktivace a odstranění dosud neresorbované toxické noxy  2. POSTRESORPČNÍ a) inaktivace toxické noxy b) blokování nežádoucích účinků toxické noxy

4 Zákroky první pomoci při: kapalinami  zasažení kůže a srsti kapalinami organickými látkami  zasažení kůže a srsti organickými látkami prášky, posypy a zásypy  zasažení povrchu těla prášky, posypy a zásypy kyselinami  zasažení povrchu těla kyselinami alkáliemi  zasažení povrchu těla alkáliemi  inhalaci toxické látky  orálním příjmu toxické látky PRERESORPČNÍ FÁZE

5 Zasažení kůže a srsti kapalinami  opakované omývání těla vodou a pokud se látky v čisté vodě nerozpouštějí, pak mýdlem (následně opět opláchnutí omytého povrchu těla nadbytkem čisté vody)  zamezit (dlouhodobě) zvířeti v olizování se  při omývání a oplachování chránit oči a dutinu ústní proti vniknutí kapalin

6 Zasažení kůže a srsti organickými látkami  např. organická rozpouštědla, ropa, barvy, laky  při zasažení barvami a laky zasažené místo čistit adekvátním rozpouštědlem (např. ředidlo)  následné intenzivní omývání a oplachování vodou, lze použít přídavek mýdla

7 Zasažení srsti a kůže prášky, posypy a zásypy  povrch těla je třeba nejprve důkladně vykartáčovat  !!! Při veškeré manipulaci musí být chráněny oči, nos a dutina ústní ošetřovaného zvířete i ošetřující osoby!  následuje omytí povrchu těla vodou

8 Zasažení kůže a srsti kyselinami  povrch těla se omývá nadbytkem vody  nebezpečí okamžité neutralizace hydrogenuhličitanu sodného  k ošetření rohovky a spojivkového vaku se po dlouhodobém proplachování čistou vodou může použít roztok hydrogenuhličitanu sodného (4,2%)

9 Zasažení kůže a srsti alkáliemi  povrch těla se omývá nadbytkem vody  nebezpečí termické reakce při neutralizaci kyseliny borité  spojivkový vak a rohovka se proplachují velkým množstvím čisté vody a pak je možno je ošetřit výhradně roztokem kyseliny borité

10 Inhalace toxické látky  zajistit dostatečný přívod čistého vzduchu  nutno zamezit zbytečnému pohybu a udržovat zvířata v klidu řízenou ventilaci, inhalaci kyslíku  při dyspnoických potížích zavést (je-li to technicky možné) řízenou ventilaci, případně inhalaci kyslíku 1% prokainem (místní anestetikum)  po inhalaci dráždivých a leptavých látek zajistit inhalaci aerosolu s 1% prokainem (místní anestetikum)

11 Orální příjem toxické látky  rychlá inaktivace a evakuace toxické látky v a ze žaludku  pouze v některých, přísně vymezených, případech neutralizace

12 Inaktivace toxické látky po orálním příjmu  Vysrážení a převedení tox.l. do nerozpustné formy těžkých kovů, fenolů a kresolů • při suspektní ingesci těžkých kovů, fenolů a kresolů – aplikace roztoků bílkovin alkaloidů (ne morfin a atropin), Pb, Ag, Al • při suspektní ingesci alkaloidů (ne morfin a atropin), Pb, Ag, Al – podání roztoku tříslovin Lugolův roztok - Pb, Hg, Ag, strychnin • dnes již zřídka Lugolův roztok - zčásti inaktivuje Pb, Hg, Ag, strychnin

13 Neutralizace Otrava močovinou 2% kyselina octová – neutralizace bachorového prostředí  u skotu: 2% kyselina octová – neutralizace bachorového prostředí snižujeme pH  při otravě močovinou se amoniak vyskytuje převážně v toxické formě NH 3, octem snižujeme pH méně toxický NH 4 + přechod na méně toxický NH 4 + Otrava např. fosfidy (zinku, hliníku):  uvolnění fosfanu v kyselém prostředí žaludku – zabráníme tomu zalkalizováním

14  Navázání toxické látky na vhodný nosič a vypuzení z organismu • Carbo adsorbens • Carbo adsorbens – 0,5 – 2 g/kg ž. hm. bentonit -(účinný při otravě pesticidy – paraquat) • bentonit - křemičitan hořečnato-hlinitý (účinný při otravě pesticidy – paraquat) kaolíny, bolus alba (málo používané) • kaolíny, bolus alba (málo používané)

15 Obvyklá preresorpční antidota k podání per os  Carbo adsorbens  Tanin  Tanin - odvar z dubové kůry nebo silný černý čaj kuchyňský ocet,kyselina boritá kyselina citronová  Kyseliny – kuchyňský ocet, kyselina boritá, kyselina citronová hydrogenuhličitan sodný  Alkálie – hydrogenuhličitan sodný  Roztoky bílkovin  Roztoky bílkovin (vaječného bílku, mléko)

16 Evakuace obsahu žaludku  zvracení  výplach žaludku

17 Indikace vyvolání zvracení  k požití došlo v době posledních 60 minut  pacient je plně při vědomí a reaguje  toxin je znám a není to silně korozivní látka (kyselina, louh) nebo ropný destilát, organické rozpouštědlo či detergent

18 Kontraindikace vyvolání zvracení  toxická látka byla požita před 60 a více minutami  pacient je zesláblý nebo těžce nemocný  pacient má poruchu vědomí. Zvířata trpící hyperexcitabilitou CNS vyvolanou toxinem mají sklon ke vzniku křečí  toxin je silná kyselina, louh, detergent nebo ropný produkt (organické rozpouštědlo)  toxin není znám

19 Vyvolání zvracení  Ipecacuanhae sirup  Peroxid vodíku 3%  Apomorfin  Xylazin

20 Výhody výplachu žaludku  rychlé odstranění obsahu žaludku  žíravé nebo leptavé látky se zředí  umožní se zavedení aktivního uhlí do žaludku u nespolupracujících pacientů

21 Nevýhody výplachu žaludku  vyžaduje celkovou anestézii poranění jícnu nebo žaludku  nebezpečí poranění jícnu nebo žaludku  nebezpečí aspirace  často není účinný pro odstranění nerozpuštěných tablet, velkých kusů potravy  větší efekt pouze do 1 hodiny po příjmu jedu

22 Carbo adsorbens (activatus) Carbo adsorbens (activatus) – aktivní uhlí  pro dekontaminaci GIT často účinnější než vyvolání vomitu nebo výplach žaludku  může přerušit i enterohepatální oběh některých látek - zde nutné opakované dávky  lze bez výraznějších rizik podat opakované dávky  dodržovat dávkování (raději více než poddávkovat!)

23 Toxické látky špatně adsorbovatelné aktivním uhlím  kyseliny  zásady  chloráty  chloridy  kyanidy  nitráty  ethanol  ethylenglykol  isopropanol  methanol  fluoridy  železo  síran železnatý  draslík  sodík  paraquat  detergenty

24 Laxancia - projímadla Důvod použití: Zkrátí se doba průchodu toxické látky trávicím traktem a omezí se tak doba, po kterou se toxická látka může vstřebávat Kontraindikace! obstrukce GIT (ileus), žíraviny, pacienti s hypotenzí, hypovolémií a iontovou disbalancí

25 Magnesium sulphuricum nebo Natrium sulphuricum (Glauberova sůl)  salinická (osmotická) laxancia  aplikace p.o. za účelem urychlení evakuace střevního obsahu Parafinum liquidum – tekutý parafín  olejové laxans  aplikace per os  kontraidikace  kontraidikace – otravy látkami rozpustnými v tucích a organických rozpouštědlech!!

26 U chovně cenných přežvýkavců se doporučuje  provedení laparotomie s následnou manuální evakuací obsahu bachoru  k evakuaci obsahu střev použít laxancia

27 Zákroky v postresorpční fázi v průběhu toxikokinetické a toxikodynamické fáze  a) inaktivace toxické noxy v průběhu toxikokinetické a toxikodynamické fáze blokování nežádoucích účinků ve vnitřním kompartmentutlumení vyvolaných symptomů  b) blokování nežádoucích účinků toxické noxy ve vnitřním kompartmentu a tlumení vyvolaných symptomů intoxikace

28 Zákroky v postresorpční fázi  inaktivace nespecifických a specifických antidot  inaktivace toxické noxy v průběhu toxikokinetické a toxikodynamické fáze spočívá zejména v použití nespecifických a specifických antidot

29 Atropinum sulphuricum inhibitory cholinesterázy  antidotum při otravách inhibitory cholinesterázy (OF a karbamáty)  0,2-2 mg/kg ž. hm.  U otravy pyrethroidy: atropin  U otravy pyrethroidy: atropin k zastavení hypersalivace, není to specifické antidotum TMB – 4 comp otrav OF s reaktivačním účinkem na inhibovanou cholinesterázu  specifické antidotum otrav OF s reaktivačním účinkem na inhibovanou cholinesterázu  aplikace i.m. dle pokynů výrobce  vhodné jen pro Ca, Fe

30  vaječný bílek rozšlehaný v mléce  vaječný bílek rozšlehaný v mléce kovy se naváží na bílkoviny vznikne sraženina nerozpustných komplexů nevstřebají se preresorpční fázinerozpustné  Kovy - chelatotvorné látky - v preresorpční fázi tvoří nerozpustné komplexy komplexy postresorpční fázikomplexy, - v postresorpční fázi tvoří komplexy, které jsou neúčinné které jsou neúčinné vyloučení močí, žlučí OTRAVY KOVY

31 EDTA nebo 2Na/CaEDTA  je to polyaminokarboxylová kyselina a její sůl  EDTA v organismu neprodělává metabolismus  má afinitu k iontům kovů, vytvoří komplex = chelát těžkými kovy – olovo, kadmium, zinek  antidotum otrav těžkými kovy – olovo, kadmium, zinek  nepoužívá se při otravách rtutí, rtuť váže pouze slabě, nemá k ní vysokou afinitu

32 D - penicilamin mědí, anorganickou rtutí a olovem  antidotum otrav mědí, anorganickou rtutí a olovem u psů a koček  aplikace p.o. 2x denně  nesmí se dávat u selhání ledvin, způsobuje časté alergické reakce

33 BAL (Dimercaprol, dimercaptopropanol)  podává se při otravě olovem, lze i u anorganických sloučenin rtuti  kontraindikace při otravách kadmiem a organickou rtutí  dávkování: 5 mg/kg i.m.  Obdobně se používá dimercaptopropansulfonát (DMPS)  Obě látky jsou nefrotoxické

34 DMSA = Succimer (dimercaptosuccinic acid)  používá se v terapii otrav olovem, arsenem  je to derivát BAL, ale má mnohem méně nežádoucích účinků než BAL a DMPS  podává se perorálně

35 Pruská (berlínská) modř  jde o hexakyanoželeznatan železito- draselný KFe[Fe(CN) 6 ]  používá se jako antidotum při otravě thaliem  vychytává thalium ve žluči

36 Deferoxamin (Desferal)  antidotum při předávkování nebo otravě železem  podáváme kontinuálně infuzně  při chronické otravě železem se doporučuje přidávat vitamín C

37 Dusitan sodný kyanidy  antidotum včasně diagnostikovaných otrav kyanidy  aplikace: zvolna i.v. v dávce do 10 mg/kg ž. hm. v kombinaci s thiosíranem sodným  použít v kombinaci s thiosíranem sodným  methemoglobinémii vyvolat do 20%

38 Thiosíran sodný – natrium thiosulphuricum Pb, Hg, Cd, Tl, Zn, As  Pomocné antidotum při otravách Pb, Hg, Cd, Tl, Zn, As  Antidotum při otravě kyanidy, zde dávka asi 5 minut po aplikaci methemoglobinizačního činidla (nikdy ne současně!)

39 Hydroxokobalamin (Cyanokit)  přípravek k terapii otravy kyanidy  hydroxokobalamin se v organismu reakcí s kyanidy mění na kyanokobalamin neboli vitamín B 12  podává se intravenózně

40 Physostigmin ivermectinu, otravě atropinem, při botulismu  u psů jako antidotum otrav při předávkování ivermectinu, otravě atropinem, při botulismu  aplikace i.m.

41 Methylenová modř methemoglobinizačními  antidotum otrav methemoglobinizačními látkami látkami  aplikace i.v. v podobě 1-2% roztoku ve fyziologickém roztoku  dávka 2-10 mg/kg ž. hm.

42 Vitamin K 1 antikoagulačními rodenticidy  antidotum otrav antikoagulačními rodenticidy  1. aplikace s.c., další aplikace s.c. a p.o.  dávka pro Ca a Fe: 1-5 mg/kg ž. hm.  podávat dlouhodobě

43 Otrava ethylenglykolem a methanolem ethanol  antidotum ethanol fomepizol (4-methylpyrazol)  nebo fomepizol (4-methylpyrazol) hydrogenuhličitan sodný  při porušení ABR – hydrogenuhličitan sodný

44 Kalciové preparáty hypokalcemii(F, kyselina šťavelová, oxid siřičitý, fosgen)  antidota otrav látkami vyvolávajícími hypokalcemii (F, kyselina šťavelová, oxid siřičitý, fosgen)  antidotární i profylaktická léčba při otravě DDT a jinými chlorovanými insekticidy

45 Srdeční glykosidy  náprstník atd.  draslík  enterohepatální oběh adsorbencia podávat i další den

46 Symptomatická léčba  je nezbytným doplňkem terapeutického zákroku aplikaci léčiv tlumících klinické symptomyupravujících poškozené funkce funkce vitální  spočívá v aplikaci léčiv tlumících klinické symptomy probíhající otravy nebo upravujících poškozené funkce organismu, zejména funkce vitální (infuze, inhalace kyslíku, transfuze krve, dialýza, hemoperfuze, sedativa, stimulancia, steroidy)

47 Antikonvulzní léčba  Diazepam - 0,5-1,0 mg/kg i.v. v přídavcích po 20 minutách do účinku - nebo 1-4 mg/kg rektálně v přídavcích do účinku  Pentobarbital  Pentobarbital 2-30 mg/kg i.v. do účinku Celková anestezie vyžaduje endotracheální intubaci k zabránění aspirace.


Stáhnout ppt "Terapie otrav. Princip terapie otrav je založen na :  posouzení stavu  anamnestických údajích  laboratorních výsledcích  stanovení diagnózy Rozlišují."

Podobné prezentace


Reklamy Google