Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 2 Otravy anorganickými látkami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 2 Otravy anorganickými látkami"— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 2 Otravy anorganickými látkami
Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

2 Amoniak Bezbarvý, vysoce dráždivý plyn s nepříjemným a pronikavým zápachem Lehčí než vzduch, ve vyšších koncentracích a při vyšších teplotách vznětlivý a hořlavý Rozpouští se snadno ve vodě a tvoří hydroxid amonný - alkalický korozivní roztok Expozice amoniaku může být škodlivá až letální i při vdechování, práh pro detekci amoniaku je ale naštěstí natolik nízký, takže poskytuje varování již při mnohem nižších koncentracích NH3 se vyskytuje ve dvou formách: neionizovaný (NH3 – toxický) a ionizovaný NH4+ (netoxický)

3 Klinické příznaky: Rapidní iritace sliznic, hl. oka a nosu Kožní kontakt – poleptání Iritace krku a dýchacích cest, laryngospasmus a edém Požití – pálení, bolesti GIT, zvracení, perforace žaludku a jícnu Léčba: Čerstvý vzduch, kyslík, inhalace aerosolu obsahujícího 2 % kyseliny citrónové a 1 % prokainu Při p.o. příjmu – neutralizace obsahu žaludku % roztok kyseliny octové

4 Autointoxikace amoniakem
U ryb Velmi často V akváriích i rybnících – hlavně pokud je plná či překročená kapacita obsádky Nitrifikační bakterie nejsou schopny přeměňovat amoniak (odpadní produkt mtb ryb) na dusičnany Léčba neexistuje, pouze jednoduchá prevence – menší obsádky, aerace vzduchu

5 Urea = močovina – alimentární intoxikace amoniakem
Používána jako hnojivo Záměny za krmnou sůl Amoniak se uvolňuje v bachoru činností mikroflóry Dojde k okamžité alkalizaci obsahu bachoru V zásaditém prostředí amoniak zůstává v nedisociované = toxické formě – poškození sliznic, absorpce do krve, transport do jater Mechanismus účinku amoniaku: V játrech za normálních okolností přeměněn na endogenní ureu – proces je ale limitován

6 V krvi reakce s kys. glutamovou a asparagovou na glutamin a asparagin – také omezená kapacita. Zbytek jde do CNS - blok Krebsova cyklu – deplece α-ketoglutarátu a snížená tvorba ATP (reakce 2 NH3 + ketoglutarát = glutamin)! Při požití letální dávky – smrt nastává velice rychle, během 30 – 180 minut Léčba: Neutralizace obsahu rumenu – roztok kyseliny octové Diuretika a rehydratace (léčba pulmonálního edému) Symptomatická

7 Nitrosaminy Vznikají tak, že se dusitany slučují v žaludku se sekundárními aminy přinášenými potravou Jsou karcinogenní – rakovina jater, žaludku, tl. střeva, moč. měchýře Vitamin C zamezuje nitrosaci dusitanů na karcinogenní nitrosaminy (ideální poměr vit. C : dusitanům v potravě 2:1 a větší), jeho efekt se ale snižuje s množstvím tuku zároveň přijatého s potravou V tabákovém kouři karcinogenní tzv. tabákově specifické nitrosaminy N-nitrosodimetylamin, N-nitrosodietylamin, N-nitrosopyrrolidin, a N-nitrosopiperidin, N-nitrosomorfolin a N-nitrosodi-n-butylamin

8 Kyanidy Jedny z nesilnějších jedů vůbec
Uvolňují kyanovodík – HCN (vlastní toxická látka) Mají hořkomandlový zápach Běžně nejsou populaci dostupné, otravy náhodné, v průmyslu, či z rostlin obsahujících tzv. kyanogenní glykosidy (maniok, čirok, semena peckovin) Uvolňují se i při požárech budov a při kouření cigaret

9 Letální dávka HCN je pro savce 1-2,3 mg/kg
Mechanismus účinku: - rychlý účinek v řádu minut - váží se na Cu a Fe3+ (mnohem méně na Fe2+) - blok cytochromoxidázy = tkáňového dýchání, navázání na methemoglobin, event. hemoglobin Léčba: - podání methemoglobinizačních látek (vazba CN- na MetHb – ochrana cytochromoxidázy), po cca 5 minutách aplikace thiosulfátu (tvorba netoxických rhodanidů SCN-, které se snadno vylučují močí), pak úprava methemoglobinemie. Nově kit s hydroxykobalaminem – vznik kyanokobalaminu = vit. B12.

10 Oxid uhličitý CO2 – běžná koncentrace v ovzduší je 0,03%
CO2 je těžší než vzduch, kumuluje se dole Je bezbarvý a bez zápachu Uvolňuje se během dokonalého spalovaní uhlíkatých látek a fermentačních procesech Nachází se v dolech, jeskyních, studnách, vinných sklepích apod. V krvi putuje buď rozpuštěný, nebo navázaný na hemoglobin – tvorba karbaminohemoglobinu, který nepřenáší kyslík

11 Léčba: - není antidotum, inhalace kyslíku, centrální analeptika. - mohou se vyskytovat i chronické otravy Koncentrace: - kolem 5% - narkotický účinek, tachypnoe, zvýšení TK, snížení tělesné teploty - přes 20% - rychlá apnoe a smrt

12 Fluoróza Fluor je biogenní prvek
Intoxikace jsou řídké: endemicky v Indii nebo v okolí továren na zpracování hliníku Krom člověka jsou na něj vysoce citlivé i včely a skot Absorbovat se může inhalačně i orálně Ukládá se v kostech, zubech a štítné žláze Způsobuje zvýšení denzity kostní tkáně, exostózy, hyperkalcifikace, deformace zubů a kostí Vylučován je stolicí, přechází placentou i do mateřského mléka

13 Klinické příznaky: Akutní otrava: - velmi zřídka - snížené dýchání, zvracení, nevolnost, tremor, křeče, paralýza vasomotorického centra a smrt Chronická otrava: - nechutenství, snížená dojivost, bolestivý pohyb, exostózy, poškození kopyt a zubů PA vyšetření: - poškození sliznic GIT, degenerace jater, poškození ledvina močového měchýře, ztluštění mandibuly, hyperostózy atd. Léčba: - neexistuje antidotum, při akutní otravě je symptomatická, chronické změny jsou ireverzibilní


Stáhnout ppt "Přednáška č. 2 Otravy anorganickými látkami"

Podobné prezentace


Reklamy Google