Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analytická chemie Kvalitativní analýza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analytická chemie Kvalitativní analýza"— Transkript prezentace:

1 Analytická chemie Kvalitativní analýza
Podstata - důkaz přítomnosti složky ve vzorku. Provedení Vzorek určený k analýze se rozpustí ve vhodném rozpouštědle. Provedení srážecích reakcí. Na základě vzniku charakteristicky zbarvených sraženin a jejich případné rozpustnosti v nadbytku srážecího činidla či jiného rozpouštědla se dokáže přítomnost složky ve vzorku. Zápis chemické reakce Vyčíslená chemická rovnice , vyznačení sraženiny šipkou ↓ Úplný iontový zápis Částečný iontový zápis

2 Dělení kationtů do analytických tříd
I. Analytická třída ionty olovnaté, rtuťné, stříbrné, thalné Sráží se sulfanem v kyselém prostředí sulfidy nerozpustné v polysulfidu amonném (NH4)2Sx vytvářejí ve vodě nerozpustné chloridy Skupinové činidlo - HCl II a. Analytická třída ionty rtuťnaté, bismutité, měďnaté, kademnaté Sráží se sulfanem v kyselém prostředí sulfidy nerozpustné v polysulfidu amonném (NH4)2Sx vytvářejí ve vodě rozpustné chloridy Skupinové činidlo – H2S II b. Analytická třída ionty arsenité, arseničné, antimonité, antimoničné, cínaté, ciničité Se sulfanem tvoří sraženinu rozpustnou v (NH4)2Sx za tvorby komplexů. Skupinové činidlo – H2S

3 III. Analytická třída ionty železnaté, železité, nikelnaté, manganaté,
chromité, hlinité, zinečnaté, kobaltnaté Nesrážejí se HCl ani H2S v kyselém prostředí srážejí se za přítomnosti NH4Cl sulfidem amonným popřípadě sulfanem v zásaditém prostředí jako: sulfidy Fe,Ni, ‚Co, Zn, Mn hydroxidy - Al, Cr Skupinové činidlo – (NH4)2S IV. Analytická třída ionty barnaté, strontnaté, vápenaté Srážejí se v přítomnosti NH4Cl uhličitanem amonným jako uhličitany Skupinové činidlo – (NH4)2CO3 V. Analytická třída ionty hořečnaté, sodné, draselné, amonné Skupinové činidlo není

4 Dělení I. třídy kationtů
PbCl2 + zřeď. H2SO4 → PbSO4 ↓ bílá PbCl2 + roztok K2CrO4 → PbCrO4↓ žlutá černá sraženina PbCl2 + roztok KI → PbI2 ↓ žlutá [Ag(NH3)2]Cl + HNO3 až do kyselé reakce → → bílá sraženina AgCl, na světle tmavne Teplem mizí na roztok, po ochlazení vzniká zlatý déšť – krystalky PbI2 Hg2Cl NH3 → [HgNH2]Cl + Hg + NH4Cl Pozn.: bílý Hg2Cl2 - kalomel - po přídavku amoniaku zčerná : Název kalomel (krásná čerň) pro Hg2Cl2 odvozen z intenzivně černého zbarvení směsi bezbarvého chloridu amidortuťnatého a jemně rozptýlené kovové rtuti

5 Dělení anionů do analytických tříd
I. Analytická třída sírany, siřičitany, thiosírany, fluoridy, fosforečnany, hydrogenfosforečnany, uhličitany, křemičitany, boritany, chromany, dichromany Vytvářejí sraženiny s BaCl2 a AgNO3 II. Analytická třída chloridy, bromidy, jodidy, sulfidy, hexakyanoželeznatany, hexakyanoželezitany Vytvářejí sraženiny s AgNO3 III. Analytická třída dusičnany, dusitany, manganistany, chlorečnany, chloristany Společné činidlo není


Stáhnout ppt "Analytická chemie Kvalitativní analýza"

Podobné prezentace


Reklamy Google