Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K VANTITATIVNÍ ANALYTICKÁ CHEMIE Zjištuje obsah prvků ve vzorku Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K VANTITATIVNÍ ANALYTICKÁ CHEMIE Zjištuje obsah prvků ve vzorku Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním."— Transkript prezentace:

1 K VANTITATIVNÍ ANALYTICKÁ CHEMIE Zjištuje obsah prvků ve vzorku Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

2 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA Vážková analýza Je založena na srážecích a komplexotvorných reakcích Odměrná analýza Využívá reakcí acidobazických, komplexotvorných, redoxních a srážecích Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

3 VÁŽKOVÁ ANALÝZA Vzniklé sraženiny nebo komplexy se zachycují na filtru a sušením a žíháním se upravují na produkt, jehož hmotnost se už nemění. Po zvážení lze vypočítat obsah stanovované látky Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

4 P OSTUP Velmi přesné navážení vzorku na analytických vahách Převedení vzorku do roztoku Vysrážení vzorku, promytí Filtrace, sušení, žíhání Vážení získaného produktu Výpočet Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

5 P ŘÍKLAD STANOVENÍ F E Železnaté ionty se oxidací převedou na železité Srážejí se zředěným roztokem amoniaku(za horka, v přítomnosti chloridu amonného) Produktem je sraženina hydroxidu železitého Odfiltruje se a žíháním se převede na oxid železitý, který se zváží. Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

6 ODMĚRNÁ ANALÝZA Je založena na stanovení objemu odměrného roztoku o známé koncentraci, který beze zbytku reaguje s odměřeným množstvím vzorku. Přidávání odměrného roztoku ke vzorku se jmenuje TITRACE. K ukončení titrace dochází v ekvivalentním bodě, kdy veškerá stanovovaná látka zreagovala s činidlem v odměrném roztoku. Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

7 B OD EKVIVALENCE Dosažení bodu ekvivalence je indikováno různými způsoby: změnou barvy indikátoru přidaného ke vzorku, změnou pH zjišťovanou Ph-metrem apod. Druhy titrace: Acidimetrie, alkalimetrie Srážecí titrace Komplexometrická titrace Redoxní titrace, manganometrie, jodometrie Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

8 A PARATURA PRO TITRACI Přidáváním odměrného roztoku do titrační baňky k neznámém u roztoku dochází v titrační baňce k reakci a změně složení roztoku. Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

9 A CIDIMETRIE, A LKALIMETRIE Neutralizační reakce Odměrným roztokem je roztok kyseliny(zásady), kterým se titrují látky se zásaditou(kyselou) reakcí. Indikátorem je látka s rozdílnou barvou v zásaditém a kyselém prostředí. (např. fenoftalein) Průběh titrace zaznamenává titrační křivka Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

10 T ITRAČNÍ KŘIVKA Titrace silné kyseliny silnou zásadou Na začátku nízké pH – v roztoku převažuje kyselina V bodě ekvivalence – náhlá změna pH – převažuje zásada Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

11 T ITRAČNÍ KŘIVKA Titrace silné zásady silnou kyselinou Nejprve vysoké pH – převažuje zásada V bodě ekvivalence prudká změna, pak převažuje kyselina – nízké pH Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

12 T ITRACE SLABÉ ZÁSADY KYSELINOU Graf v tomto případě není tak strmý. Změna v bodě ekvivalence není tak prudká. Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

13 S RÁŽECÍ TITRACE Měří se objem odměrného roztoku, který je nutno do soustavy přidat, aby veškerá stanovovaná látka zreagovala za vzniku sraženiny. Jako indikátor slouží látka, která s odměrným roztokem tvoří sraženinu až po vyčerpání stanovované látky. Př. Stanovení chloridů pomocí roztoku dusičnanu stříbrného. Indikátor – chroman draselný Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

14 S TANOVENÍ CHLORIDŮ Vzorek – obsahuje chloridy o neznámé koncentraci Odměrný roztok – AgNO 3 Indikátor - K 2 CrO 4 nebo Na 2 CrO 4 Na začátku titrace dochází k reakci Cl - a Ag + za vzniku bílé sraženiny AgCl. V bodě ekvivalence jsou veškeré chloridové ionty spotřebovány, tvoří se tedy sraženina Ag 2 CrO 4, která má červenohnědou barvu. Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

15 M ANGANOMETRIE Odměrným roztokem je manganistan draselný, který je zároveň i indikátorem. Provádí se v kyselém prostředí. Změna oxidačního čísla manganu, vede ke změně jeho barvy. Např. stanovení železnatých solí. 5Fe 2+ + MnO 4 - + 8H +  Mn 2+ + 5Fe 3+ + 4H 2 O Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

16 J ODOMETRIE Odměrným roztokem je thiosíran sodný. Redukuje jod na jodid. Indikátorem je škrobový maz, který s jodem dává modré zabarvení, které v bodě ekvivalence mizí. Např. stanovení dichromanů a chromanů. Jodid draselný se přidává ke stanovovanému vzorku v nadbytku. Uvolněný jod se titruje roztokem thiosíranu a z jeho spotřeby se pak dopočítá obsah dichromanu. Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

17 Z DROJE OBRÁZKŮ http://edu.uhk.cz/titrace/ucebnice.html http://www.bgml.chytrak.cz/nakre.html Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“


Stáhnout ppt "K VANTITATIVNÍ ANALYTICKÁ CHEMIE Zjištuje obsah prvků ve vzorku Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google