Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní analytická chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní analytická chemie"— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní analytická chemie
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Kvantitativní analytická chemie Zjištuje obsah prvků ve vzorku

2 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Vážková analýza Je založena na srážecích a komplexotvorných reakcích Odměrná analýza Využívá reakcí acidobazických, komplexotvorných, redoxních a srážecích

3 VÁŽKOVÁ ANALÝZA Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Vzniklé sraženiny nebo komplexy se zachycují na filtru a sušením a žíháním se upravují na produkt , jehož hmotnost se už nemění. Po zvážení lze vypočítat obsah stanovované látky

4 Postup POSTUP Velmi přesné navážení vzorku na analytických vahách
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ POSTUP Velmi přesné navážení vzorku na analytických vahách Převedení vzorku do roztoku Vysrážení vzorku, promytí Filtrace, sušení, žíhání Vážení získaného produktu Výpočet

5 Příklad stanovení Fe Železnaté ionty se oxidací převedou na železité
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Železnaté ionty se oxidací převedou na železité Srážejí se zředěným roztokem amoniaku(za horka , v přítomnosti chloridu amonného) Produktem je sraženina hydroxidu železitého Odfiltruje se a žíháním se převede na oxid železitý, který se zváží.

6 ODMĚRNÁ ANALÝZA Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Je založena na stanovení objemu odměrného roztoku o známé koncentraci, který beze zbytku reaguje s odměřeným množstvím vzorku. Přidávání odměrného roztoku ke vzorku se jmenuje TITRACE. K ukončení titrace dochází v ekvivalentním bodě, kdy veškerá stanovovaná látka zreagovala s činidlem v odměrném roztoku.

7 Bod ekvivalence Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Dosažení bodu ekvivalence je indikováno různými způsoby: změnou barvy indikátoru přidaného ke vzorku, změnou pH zjišťovanou Ph-metrem apod. Druhy titrace: Acidimetrie, alkalimetrie Srážecí titrace Komplexometrická titrace Redoxní titrace, manganometrie, jodometrie

8 Praha – město našeho života
Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Přidáváním odměrného roztoku do titrační baňky k neznámém u roztoku dochází v titrační baňce k reakci a změně složení roztoku. Aparatura pro titraci

9 Acidimetrie, Alkalimetrie
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Neutralizační reakce Odměrným roztokem je roztok kyseliny(zásady), kterým se titrují látky se zásaditou(kyselou) reakcí. Indikátorem je látka s rozdílnou barvou v zásaditém a kyselém prostředí. (např. fenoftalein) Průběh titrace zaznamenává titrační křivka

10 Titrační křivka Titrace silné kyseliny silnou zásadou
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Titrace silné kyseliny silnou zásadou Na začátku nízké pH – v roztoku převažuje kyselina V bodě ekvivalence – náhlá změna pH – převažuje zásada

11 Titrační křivka Titrace silné zásady silnou kyselinou
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Titrace silné zásady silnou kyselinou Nejprve vysoké pH – převažuje zásada V bodě ekvivalence prudká změna, pak převažuje kyselina – nízké pH

12 Titrace slabé zásady kyselinou
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Titrace slabé zásady kyselinou Graf v tomto případě není tak strmý. Změna v bodě ekvivalence není tak prudká.

13 Srážecí titrace Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Měří se objem odměrného roztoku, který je nutno do soustavy přidat, aby veškerá stanovovaná látka zreagovala za vzniku sraženiny. Jako indikátor slouží látka, která s odměrným roztokem tvoří sraženinu až po vyčerpání stanovované látky. Př. Stanovení chloridů pomocí roztoku dusičnanu stříbrného . Indikátor – chroman draselný

14 Stanovení chloridů Vzorek – obsahuje chloridy o neznámé koncentraci
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Vzorek – obsahuje chloridy o neznámé koncentraci Odměrný roztok – AgNO3 Indikátor - K2CrO4 nebo Na2CrO4 Na začátku titrace dochází k reakci Cl- a Ag+ za vzniku bílé sraženiny AgCl. V bodě ekvivalence jsou veškeré chloridové ionty spotřebovány, tvoří se tedy sraženina Ag2CrO4, která má červenohnědou barvu.

15 Manganometrie Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Odměrným roztokem je manganistan draselný, který je zároveň i indikátorem. Provádí se v kyselém prostředí. Změna oxidačního čísla manganu , vede ke změně jeho barvy. Např. stanovení železnatých solí. 5Fe2+ + MnO4- + 8H+ Mn2+ + 5Fe3++ 4H2O

16 Jodometrie Odměrným roztokem je thiosíran sodný.
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Odměrným roztokem je thiosíran sodný. Redukuje jod na jodid. Indikátorem je škrobový maz, který s jodem dává modré zabarvení, které v bodě ekvivalence mizí. Např. stanovení dichromanů a chromanů. Jodid draselný se přidává ke stanovovanému vzorku v nadbytku. Uvolněný jod se titruje roztokem thiosíranu a z jeho spotřeby se pak dopočítá obsah dichromanu.

17 Zdroje obrázků http://edu.uhk.cz/titrace/ucebnice.html
Praha – město našeho života Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36097, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“


Stáhnout ppt "Kvantitativní analytická chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google