Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBRÝ DEN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBRÝ DEN."— Transkript prezentace:

1 DOBRÝ DEN

2 Přihřívání polívčičky aneb jak to bude
motivace-expozice-fixace KRITICKÉ MYŠLENÍ: EVOKACE-UVĚDOMĚNÍ-REFLEXE

3 projekt – návrh, plán, podávající povšechné zásadní řešení (nový ASCS)
Co je to projekt ? projekt – návrh, plán, podávající povšechné zásadní řešení (nový ASCS)

4

5 Taky vyhyneme?  Projekt jako obraz reality (čištění zubů, nedělní oběd, stavba domu, výroba auta,, životní etapa, vystřelení spermatu do Vesmíru…) Kdy má smysl tvořit projekt? (je to relativně složitý systém a člověk se řídí racionální neznalostí) „Časově a věcně vymezený sled činností spolu se stanoveným rozpočtem“

6 Co jsme důležitého zjistili
Kdo jsme (víme to?), jací jsme (kdo a co je uvnitř?) a kde jsme (kdo je vedle, nahoře, dole ? co je kolem?) Co vůbec chceme a proč (máme na to? stojí o to někdo?). Něco musí chybět ! Komu tím prospějeme (sobě! a taky jiným – čím víc tím líp) Jak na to půjdeme (fikaně a důkladně) Kde na to vezmeme (lidi, peníze, know-how, nervy, čas…)

7 Něco už víme – a jde do tuhého
Už víme kdo jsme, jací jsme, co chceme a pro koho a jak bychom na to šli… Už jsme to i stručně sepsali (záměr) ale nemáme na to! Dá nám někdo? Ano, ale musíme se 1. vejít do jeho cílů (politika,altruizmus,zisk) 2. snažit, aby měl dojem, že nám ty peníze měl dát už dávno, jak jsme potřební (zdůvodnění projektu) 3. naučit a akceptovat jeho formální pravidla

8 Části projektu podrobně
Popis projektu - činnosti, výchozí situace, co zlepší, výstupy Cílová skupina (kdo, velikost, zájem? - analýza, oslovení, dotazník) Aktivity projektu a metody realizace - popis, realizátor, start projektu – příprava aktivit… Udržitelnost projektu – jak po skončení? Rizika – popis + řešení, studie proveditelnosti Partneři – role, důvod, zkušenosti s projekty Řízení projektu – metody řízení (tým/dodavatelsky) Publicita - tisková konference, web, letáky, propagační materiály a předměty Projektový tým – definice, role, zaměstnanci, externisti

9 Části projektu podrobně
Zkušenosti žadatele a partnerů – předchozí spolupráce, zkušenosti s projekty, logické propojení Harmonogram – reálný, věrohodný, rozumný Rozpočet projektu – reálný – ceny + obsah, podrobný, úplný Multiplikační efekt a přidaná hodnota – co projekt zlepší, kam dopadne Vazba na strategické dokumenty – dokumenty EU, státu, kraje, oborové a další Výstupy z projektu – indikátory, počty Přílohy -nastudovat a připravit ihned po vyhlášení výzvy -na konci zkontrolovat

10 Jak vybrat projektový záměr

11 Od záměru k projektu

12 Chyby v projektování

13 Časté důvody zamítnutí projektu
“Nezralý” návrh z důvodu nedostatku času Obsahová kvalita návrhu Neodpovídá cílům a obsahu výzvy/programu Příliš ambiciózní, nedůvěryhodný Není na současné úrovni znalostí Nejasný, nelogický, chaotický Nejasné cíle, metody, výsledky, náklady Implementace Slabý projektový tým, nezkušený koordinátor Nedostatečný management projektu, sestaveno metodou “cut and paste” Přehnané/nedostatečné náklady, nevyvážený rozpočet Dopad Nejasné vyhodnocení, nejasný management duševního vlastnictví

14 Projekt jako strategický plán
Základní premisy – poslání, vize Situační analýzy (SWOT) Stanovení strategických cílů, linií a os Rozpracování a realizace strategie Kontrola strategie

15 Poslání, vize Stručné vyjádření představy, kam se chceme dostat
Formulace by měla být srozumitelná, zapamatovatelná a měla by korespondovat s představami všech zainteresovaných skupin Pokrok je náš nejdůležitější výrobek (General Electric) Vytvořit nejbáječnější místo na světě (Disneyland) Přemisťování lidí a materiálu vertikálně i horizontálně na relativně krátké vzdálenosti (Otis Elevator co.) Poskytování sekundárního a celoživotního vzdělání v oblasti zemědělství a příbuzných oborech. Ve spolupráci s regionálními firmami a institucemi produkce odborníků vybavených moderními obecnými i odbornými znalostmi a uplatnitelných na trhu práce. (SŠZe Olomouc)

16 Analýzy - SWOT Vnitřní Negativa Pozitiva Vnější Strengths - přednosti
Analýza vnějšího okolí, konkurenční analýza, analýza vnitřních zdrojů a… …a komplexní SWOT – schéma: Vnitřní Strengths - přednosti Weaknesses - nedostatky Pozitiva Negativa Threats – hrozby Opportunities - příležitosti Vnější

17 Určení strategií Úzce navazuje na vizi a SWOT analýzu
V této fázi přichází ke slovu v případě projektů i CBA (cost-benefit) analýza, která má za cíl vyhodnotit náklady a zisky Stanovením cílů (čím podrobnější, tím lepší) plynoucích z vize a jejich konfrontací s výsledky SWOT analýzy určím odpovídající strategické cíle a stanovím linie a osy vedoucí k jejich dosažení

18 Rozpracování a realizace strategie
Stěžejní krok pro úspěšný průběh projektu Čím podrobněji a adresněji se rozplánují činnosti, tím lépe Pomůcky – logframe, mindmap apod.

19 Kontrola strategie, revize
pláááááááááán-realizace plán-realizace-plán-realizace-plán-realizace nebo plán-realizace, nový plán-nová realizace Neboli: Nikdy není dost času udělat něco pořádně napoprvé ale vždy je dost času vrátit se a udělat to znovu.

20 Pomůcky – přiložené programy
setup logframe Program logframe for Windows 1.0 pro tvorbu logických rámců (demo verze) MM60-E-643_Pro Instalátor programu Mind Manager pro tvorbu myšlenkových map a struktury projektu (trial verze) Žádost o projekt ze SROP – návod jako PP prezentace

21 Pomůcky - CBA Cost-Benefit analýza (CBA, v české terminologii Analýza nákladů a užitků) je metoda, která umožňuje ohodnotit či posoudit realizaci projektu formou porovnání jeho užitků a nákladů. Od běžného finančního posouzení se liší zejména tím, že jsou zvažovány veškeré přímé i nepřímé zisky (přínosy) a ztráty (náklady) všech subjektů zainteresovaných do realizace zvažovaného projektu, tj. CBA analýza zodpovídá otázku, co komu realizace projektu přináší a naopak co komu realizace projektu bere. Při hodnocení projektu tedy není klíčovým faktorem zisk (firmy, obce nebo jiného investora), ale tzv. společenský užitek vypočítaný jako rozdíl nákladů a užitků projektu vzniklých realizací projektu a finanční investicí.

22 Pomůcky - logframe základem rozpracování každého projektu je logframe
popsání projektu na velmi malém prostoru základ pro řízení projektu nástroj pro: plánování realizaci a monitorování vyhodnocení obsahuje stanovení: čeho chceme dosáhnout (výstupy) očekávané výsledky (účel) jaké předpoklady musíme naplnit čtyři sloupce v každém logickém rámci

23 Pomůcky - logframe

24 Pomůcky - logframe

25 Pomůcky – časový plán (příklad)
Etapy/fáze projektu 2004 2005 I II III IV Schůzky s vládními úředníky a zástupci UP Zhodnocení zavedených kurzů v dané problematice na jiných univerzitách Vytvoření pracovní verze kurzů Analýza pracovní verze kurzů aktéry z environmentální oblasti (NNO, KÚ, MŽP ČR) Implementace výsledků analýzy a příprava konečné verze kurzů Příprava skript Vytištění skript Zhodnocení kurzů všemi účastníky

26 Pomůcky – myšlenková mapa

27 Pomůcky - rozpočet Nedílnou součástí projektu je podrobný rozpočet. Každý poskytovatel má svůj formulář, například:

28 Pomůcky - odkazy http://www.contros.cz/pm/skola/default.htm
Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů škola projektového řízení Podnikatelský projekt – kuchařka Návod ze stránek mmr fondy EU obecně

29 NA SHLEDANOU Au revoir Selamat tinggal Hasta la vista Do videnia
sa jo na ra До свидания Good bye Haera re La revedere Arrivederci caj-t´ien alvídá choda hafez Auf Wiedersehen šalom Hamba Kahle Kwaheri Adiós maˇaš - saláma 


Stáhnout ppt "DOBRÝ DEN."

Podobné prezentace


Reklamy Google