Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.03.2014 landslide Prackovice Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice Námět, jak řešit situaci a jaké využít prostředky 19.03.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.03.2014 landslide Prackovice Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice Námět, jak řešit situaci a jaké využít prostředky 19.03.2014."— Transkript prezentace:

1 19.03.2014 landslide Prackovice Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice Námět, jak řešit situaci a jaké využít prostředky 19.03.2014 Wolfgang Brauner Landscape-Architect Regional Manager info@oekoplan-web.de

2 19.03.2014 landslide Prackovice 2 Pohled na údolí řeky Labe poblíž obce Prackovice s pohledem na lom Dobkovičky, linii železnice a rozestavěnou dálnici D8

3 19.03.2014 landslide Prackovice k havarijnímu sesuvu půdy došlo v důsledku dlouhotrvajících dešťů v noci ze 6. na 7.června 2013 k sesuvu došlo na východním svahu údolí řeky Labem v blízkosti obce Prackovice nad Labem v České republice sesuv byl lokalizován do oblasti, kde se nacházela navážka hlušiny a zasahoval až do k budovám zařízení lomu, zhruba 350 metrů západním směrem od rozestavěné dálnice D8 Praha - Drážďany, 56,300 - 56,500 km. sesuvem byl stržena železniční trať Lovosice-Teplice v délce asi 200 m a posunuta o 20 - 30 m. v důsledku sesuvu byl iniciován sesuv další půdy v délce asi 200 metrů sesuv zcela zasypal těleso dálnice v šířce 200 metrů s mocností vrstv sesutého materiálu 6 - 10m. kanalizační systém, který se nacházel cca 3metry pod dálnicí byl rovněž zcela zničen. jednalo se o velmi mocný sesuv půdy (Erdschlipf). lesní porost se posunul směrem na východ od železnice spolu s půdním horizontem. povrch pod půdním skluzem se odhaduje na 4 až 10 metrů hloubky vzhledem k úrovni původního povrchu. celková délka posunu půdy ve střední části je asi 50 m. (Informace převzaty od České geologické služby ze dne 24.června 2013 ze zprávy připravené pro českou vádu) 3 Popis havarijní situace / sesuv půdy ze dne 6.června 2013

4 19.03.2014 landslide Prackovice 4 Sesuv půdy překrývající staveniště D8 v blízkosti obce Prackovice nad Labem v km 56,300 - 56,500

5 19.03.2014 landslide Prackovice 5 1. Situace před 06/06/2013 2. Stav po 07/06/2013 Navážka 3. Návrhy úprav odvodnění Opětovné osazení prudkých svahů lomu vyztuženou/zpevněnou zeminou Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne 6.-7..06.2013 a návrhy na technické řešení svahu LomLinie železničního tělesa Linie dálničního tělesa sesuv skluz zeminy drenáž Obnova svahu vyztuženou zeminou Retenční nádrž Obnova žel.trati vyztuženou zeminou Ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy (Rýbrcoul) Linie dálnice Příklad tvarování půdního povrchu: geophone

6 19.03.2014 landslide Prackovice 6 Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne 6.-7..06.2013 a návrhy na technické řešení svahu Obrázek č. 1 KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val Pohled z východní strany bez měřítka Brauner 27.08.2013 Tvarování terénu Odvodňovací kanál procházející údolím se zaústěním do řeky Labe Ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy (Rýbrcoul) Obnova svahu lomu vyztuženou zeminou Les na půdním sesuvu

7 19.03.2014 landslide Prackovice 7 Obrázek půdního zlomu v San Andreas v Kalifornii (USA)

8 19.03.2014 landslide Prackovice 8 Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne 6.- 7..06.2013 a návrhy na technické řešení svahu KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val s vnitřními vrtanými pilony 2.a. průřezy terénem bez měřítka Brauner 27.08.2013 Nezbytný pomocný val zde není znázorněn Les na sesunuté půdě Vyhlídka na vrchu hlavy Hlava Rýbrcoula z hlazeného/ leštěného betonu Těleso dálnice Odvodňovací kanál Vrtané pilony Odvodnění Odvodňovací potrubí Ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy (Rýbrcoul) Odvodňovací systém vyústěný jazykem Rýbrcoula

9 19.03.2014 landslide Prackovice 9 KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val s vnitřními vrtanými pilony 2.b. průřezy terénem bez měřítka Brauner 27.08.2013 Les na sesunuté půdě Vyhlídka na vrchu hlavy Hlava Rýbrcoula z hlazeného/ leštěného betonu Těleso dálnice Odvodňovací kanál Ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy (Rýbrcoul) Odvodňovací systém vyústěný jazykem Rýbrcoula Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne 6.- 7..06.2013 a návrhy na technické řešení svahu

10 19.03.2014 landslide Prackovice 10 KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val s vestavěnou výletní jeskyní 2.c. průřezy terénem bez měřítka Brauner 27.08.2013 Nezbytný pomocný val zde není znázorněn Odvodňovací systém vyústěný jazykem Rýbrcoula Les na sesunuté půdě Vyhlídka na vrchu hlavy + jeskyně uvnitř Hlava Rýbrcoula z hlazeného/ leštěného betonu Těleso dálnice Odvodňovací kanál Osvětlení bude záviset na způsobu využití Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne 6.- 7..06.2013 a návrhy na technické řešení svahu

11 19.03.2014 landslide Prackovice 11 KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy 3. Pohled shora bez měřítka Brauner 27.08.2013 Les na sesunuté půdě Ochranný val z vyztužené/ zpevněné zeminy ohnutý ve tvaru paže Rýbrcoula Vousy z osazených travin Ruce a hlava z leštěného/ hlazeného betonu Klobouk Rýbrcoula jako vyhlídková terasa Odvodňovací kanál osazený travinami připomínajícími vousy Rýbrcoula Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne 6.- 7..06.2013 a návrhy na technické řešení svahu

12 19.03.2014 landslide Prackovice 12 studie A:hlava lvího muže Secesní kašna v Mnichově

13 19.03.2014 landslide Prackovice 13 studie B: HlavaRýbrcoula autor: Wolfgang Brauner

14 19.03.2014 landslide Prackovice 14 zátěž půdní skelet sklon svahu H voda půda (certifikát nutný) geometrie zátěže voda Základní informace systémového řešení strmých svahů a flexibilních valů

15 19.03.2014 landslide Prackovice 15 Biotechnické řešení-sklon 70° Geomříž fungující staticky a konstruovaná jako ztracené bednění, doplněná karisítěmi a geotextilií

16 19.03.2014 landslide Prackovice 16 Geomříž fungující staticky a konstruovaná jako ztracené bednění, doplněná karisítěmi a geotextilií Biotechnické řešení-sklon 70°

17 19.03.2014 landslide Prackovice 17 Biotechnické řešení - sklon 70° Geomříž fungující staticky a konstruovaná jako ztracené bednění, doplněná karisítěmi a geotextilií

18 19.03.2014 landslide Prackovice 18 První vrstva ve výstavbě strmých svahů Biotechnické řešení-sklon 70°

19 19.03.2014 landslide Prackovice 19 Biotechnické řešení-sklon 70° První vrstva ve výstavbě strmých svahů

20 19.03.2014 landslide Prackovice 20 Fáze výstavby pružného zpevnění strmých svahů Biotechnické řešení - sklon 70°

21 19.03.2014 landslide Prackovice 21 Biotechnické řešení - sklon 70° Fáze výstavby pružného zpevnění strmých svahů

22 19.03.2014 landslide Prackovice 22 Flexibilita ve tvarování strmých svahů ochranné zdi Biotechnické řešení - sklon 70°

23 19.03.2014 landslide Prackovice 23 Zelené řešení - sklon 70 ° Vytvoření travnatého strmého svahu po osetí

24 19.03.2014 landslide Prackovice 24 Strmé svahy osázené okrasnými keři Biotechnické řešení- sklon 70°

25 19.03.2014 landslide Prackovice 25 Definování cílů: Vyloučit faktory, které mají příčinnou souvislost s posuvem zeminy v území Konsolidovat masy sesuté zeminy Vytvarovat masu zeminy uměleckým způsobem a zatraktivnit oblast z hlediska turistiky (využít negativum k pozitivním účinkům) Nalezení konsenzu se všemi akcionáři/ vlastníky/ dotčenými subjekty Načasování opatření v souvislosti s legislativními požadavky (ochrana přírody, vodohospodáři, finanční oblast, dostupnost pozemků atd.). Vyjasnění provozu železnice (obnova nebo úplné zrušení trati) Stanovení podmínek trvalého provozu lomu (vodohospodářská opatření, odvádění děšťové vody z plochy lomu) Uvážení možnosti uzavřít lom (využít jej např. k turistickým účelům) Podklady: - geotechnická opatření založená na aktuálních datech při posuzování projektu Podmínky: spolupráce ŘSD s Českou geologickou službou, s majitelem lomu Dobkovičky s obcí Prackovice nad Labem (např.bezpečné odvodnění celého území se zaústěním do řeky Labe) Definování cílů, vstupních informací a podmínek

26 19.03.2014 landslide Prackovice 26 A) "Efektivní využití sesunuté zeminy (kulturní, umělecké a turistické ozvláštnění krajiny a oblasti) B) Opatření vedoucí k zabránění vzniku podobné situace v dané lokalitě v souvislosti s provozem dálnice" C) "Obnovení provozu na železniční trati nebo její úplné zrušení" D) "Rekonstrukce lomu (změna užívání lomu a jeho sanace, rekultivace lomu pro turistické účely v dlouhodobém časovém horizontu) Úkoly vyplývající z řešení rekultivace sesuvného území

27 19.03.2014 landslide Prackovice 27 Podklad pro rozhodovací proces: Tato prezentace je založena na zvážení místních přírodních podmínek jedna z možných variant pro plán rekultivace a řešení vzniklé havárie umělecké řešení při tvarování krajiny a likvidaci velkého množství sesuvné zeminy Vznik turistické atrakce Výhody předkládaného koncepčního řešení

28 19.03.2014 landslide Prackovice Děkuji vám za pozornost Remarks: This are only first ideas but not construction plans. The developing of those would be possible, if the results of the geotechnical survey would be available and if a contract with RSD would be effective. The geotechnical survey should correspondate with this proposals, if decision of RSD would be effective. Clause on copyright and publication of proposals: The authors of the ideas will retain their copyrights. They can publish their proposals and are allowed to reuse them in other cases.


Stáhnout ppt "19.03.2014 landslide Prackovice Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice Námět, jak řešit situaci a jaké využít prostředky 19.03.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google