Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotně postižení – příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotně postižení – příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP."— Transkript prezentace:

1 Zdravotně postižení – příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

2 MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace - ortopedie Nástavbová atestace - ortopedická protetika Vedoucí lékař NZZ PROTEOR CZ s. r. o. Předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP Předseda akreditační komise MZ pro obor ortopedická protetika Místopředseda ISPO ČR ( International society for prostetics and orthotics ) Publikační, přednášková činnost a výuka v oboru Představení přednášejícího

3 Obsah sdělení Úvod Charakteristika stavu posuzování příspěvku na péči z pohledu odborného lékaře Vyšetření klienta odborným lékařem – nedostatky Příklady z praxe Návrhy a doporučení

4 Úvod – charakteristika mé odbornosti Ortopedická protetika (OP) Zabývá se péči o těžce tělesně postižené Indikace a aplikace ortéz, protéz, adjuvatik Léčba vrozených a získaných vad trupu a končetin Stavy po neurologických onemocněních Pacienti po traumatech, amputacích,… Nádstavbová atestace (existovala do roku 2004, nyní je schválen VP …) Lékaři jiných odborností nejsou v OP vzděláváni Známe technické možnosti zdravotnických prostředků Můžeme technicky a především funkčně popsat život člověka s ortézou, protézou nebo adjuvatikem Medicínsko – technický interdisciplinární obor

5 Posuzování zvládání základních životních potřeb Paragraf 3. odst. c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládnutí základních životních potřeb Paragraf 2. odst. 2 U osob, u nichž průběžně dochází ke zhoršování a zlepšování zdravotního stavu, trvá sledované období rozhodné pro posouzení závislosti zpravidla jeden rok; funkční schopnost zvládat základní životní potřebu se v takovém případě stanoví tak, aby odpovídala převažujícímu rozsahu schopnosti ve sledovaném období 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

6 Posuzování zvládání základních životních potřeb Paragraf 1. odstavec 4 Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu. Vyhláška 505/2006 Sb. Posuzování zvládání základních životních potřeb

7 Paragraf 2. odstavec 1 Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se posuzuje, zda z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je rozsah duševních, mentálních, tělesných a smyslových funkčních schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní potřeby a zda je fyzická osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby. Přitom se přihlíží k tomu, zda dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale ovlivňuje funkční schopnosti, k výsledku rehabilitace a k adaptaci na zdravotní postižení. Vyhláška 505/2006 Sb. Posuzování zvládání základních životních potřeb

8 Nedostatky v přípravě dokumentace pro lékaře OSSZ Nedostatečné komplexní vyšetření odborným lékařem Nedostatečné funkční zhodnocení a popis stavu ošetřujícím lékařem Sociální šetření na základě hodnocení zvládání 10 životních úkonů (možnost chyby)

9 Nedostatky v posuzování zdravotního stavu žadatele o příspěvek OrtopédNeurologPsychiatrInternistaORL, Oční, … Ošetřující praktický lékař Odborný lékař nedostatečně popíše funkční nález s ohledem na soběstačnost Praktický lékař opíše lékařské nálezy specialistů, ale nepopíše aktuální stav Posudkový lékař OSSZ Posudkový lékař závislý na výsledku sociálního šetření a studiu nálezů V rámci zákona vynese verdikt na horní nebo dolní hranici sazby – subjektivní !!! Přesné sčítání nepřesných čísel

10 Posudková činnost lékaře na OSSZ Posudkový lékař závislý na dokumentaci a svém odborném názoru: Málo posudkových lékařů Hodně posuzovaných případů Není možnost fyzicky pozvat všechny pacienty Rozhodování od stolu pouze na základě dokumentace (mnohdy nepřesně připravené) Nutnost odlišit i falešně pozitivní nálezy Není možné znát všechny obory medicíny Dle mého pozorování – časté přehodnocení posudkového nálezu při odvolacím řízení posudkovou komisi MPSV

11 Individualita pacienta Dva lidé se stejným zdravotním postižením mohou svůj život prožít naprosto rozdílně Adaptace na zdravotní postižení neznamená vždy zvládání základních životních potřeb Osobní hrdinství za cenu výrazného zhoršení zdravotního stavu (paragraf 1. odst.4)

12 Individualita pacienta Paragraf 1. odstavec 4 Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu. Vyhláška 505/2006 Sb. Posuzování zvládání základních životních potřeb

13 Kazuistika se souhlasem pacienta 19 pacient, studující Diagnóza: Transverzální terminální defekt obou předloktí Transverzální terminální defekt obou bérců Popisně: Vrozená amputace horních i dolních končetin

14 Kazuistika se souhlasem pacienta 19 pacient, studující a) mobilita b) orientace c) komunikace d) stravování e) oblékání a obouvání f) tělesná hygiena g) výkon fyziologické potřeby h) péče o zdraví i) osobní aktivity j) péče o domácnost

15 Kazuistika se souhlasem pacienta a) mobilita (nemůže dopr. prostředky) b) orientace c) komunikace (nemá psaný projev) d) stravování e) oblékání a obouvání f) tělesná hygiena g) výkon fyziologické potřeby h) péče o zdraví i) osobní aktivity j) péče o domácnost Přiznán příspěvek na péči III. stupně ??? 19 pacient, studující

16 Kazuistika se souhlasem pacienta Trauma v roce 2002 Úrazová amputace obou předloktí Protetické vybavení Kosmetické protézy předloktí jako prvovybavení Myoelektrické protézy předloketní Současné aktivity uživatele Pracující jako OSVČ Kancelářské práce V denních činnostech nutná dopomoc manželky, která pracuje společně s ním po celý den Pacient 40 let

17 Kazuistika se souhlasem pacienta a) mobilita ? b) orientace c) komunikace ? d) stravování e) oblékání a obouvání f) tělesná hygiena g) výkon fyziologické potřeby h) péče o zdraví i) osobní aktivity j) péče o domácnost Přiznán příspěvek na péči II. stupně

18 Zkvalitnění výuky mediků i lékařů směrem k funkčnímu posuzování pacientů Zohlednění individuality zdravotně postiženého Technicky a především funkční popis denních úkonů pacienta s ortézou, protézou nebo adjuvatikem Přesnější systém pro posuzování úkonů životních potřeb více postihující individualitu posuzovaného Sebelepší systém nenahradí nekvalitní nebo nepřesnou práci zúčastněných (lékařů,…. ) Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP nabízí účast na vzdělávání i případné expertní činnosti Závěr – návrhy a doporučení

19 Zdravotně postižených se netýká pouze příspěvek na péči, ale i další zákony a metodiky Zákon o zdravotnických prostředcích (tisk 88) Existence dvojí metodiky zdravotních pojišťoven pro preskripci zdravotnických prostředků Nemožnost napsat některé zdravotnické prostředky za hospitalizace … Administrativní překážky pro preskripci urgentních zdravotnických prostředků … Závěr – další zákony, metodiky, …

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zdravotně postižení – příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP."

Podobné prezentace


Reklamy Google