Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etické principy Mgr. Marie Hronová. Základní pojmy Etika – je teorií mravnosti – dobrověda Etika – je teorií mravnosti – dobrověda Morálka ( z lat.mos.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etické principy Mgr. Marie Hronová. Základní pojmy Etika – je teorií mravnosti – dobrověda Etika – je teorií mravnosti – dobrověda Morálka ( z lat.mos."— Transkript prezentace:

1 Etické principy Mgr. Marie Hronová

2 Základní pojmy Etika – je teorií mravnosti – dobrověda Etika – je teorií mravnosti – dobrověda Morálka ( z lat.mos – mrav ) reprezentuje Morálka ( z lat.mos – mrav ) reprezentuje soubor pravidel uznávané mravnosti. Jednotlivec v souladu s obecným souhlasem pokládá taková pravidla za závazná. soubor pravidel uznávané mravnosti. Jednotlivec v souladu s obecným souhlasem pokládá taková pravidla za závazná.Bioetika Lékařská etika – vymezuje etické problémy v lékařství

3 Základní etické kodexy Hippokratova přísaha – 5.stol.př.n.l. Hippokratova přísaha – 5.stol.př.n.l. Desatero je důležitý etický kodex Desatero je důležitý etický kodex Po 2. svět. válce : Ženevský slib lékařů - 1946 Ženevský slib lékařů - 1946 Norimberský kodex 1947 Norimberský kodex 1947 VDLP 1948 VDLP 1948 Profesní etické kodexy Profesní etické kodexy Práva pacientů Práva pacientů

4 Základní vztah lékaře a pacienta Paternalistický Paternalistický Partnerský Partnerský Důvody ke změně vztahu : Důvody ke změně vztahu : Politické vlivy po druhé svět.válce Politické vlivy po druhé svět.válce Rozmach zdrav.osvěty Rozmach zdrav.osvěty Rozmach technické medicíny – týmová Rozmach technické medicíny – týmová Nárůst dlouhodobě nemocných Nárůst dlouhodobě nemocných

5 Práva pacientů V roce 1971 David Anderson z Virginie V roce 1971 David Anderson z Virginie V ČR 25.2. 1992 CEK MZ V ČR 25.2. 1992 CEK MZ Proč je nutné a žádoucí práva pacientů formulovat ? Proč je nutné a žádoucí práva pacientů formulovat ?

6 Práva pacientů Právo č. 1 Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými zdravotníky. Právo č. 1 Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými zdravotníky. Právo č. 2 – Pacient má právo znát jméno lékaře …Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu.. Právo č. 2 – Pacient má právo znát jméno lékaře …Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu..

7 Práva pacientů Právo na informace – infosouhlas Právo na informace – infosouhlas Právo na odmítnutí léčby Právo na odmítnutí léčby Právo na soukromí Právo na soukromí Právo na ochranu informací Právo na ochranu informací Právo na kontinuitu péče Právo na kontinuitu péče Právo na respekt v závěru života Právo na respekt v závěru života

8 Charta práv seniorů 1. Obecné zásady 1. Obecné zásady 2. Informace a komunikace 2. Informace a komunikace 3. Podpora zdraví 3. Podpora zdraví 4. Léky 4. Léky 5. Transport 5. Transport 6. Zdravotní problémy 6. Zdravotní problémy - paměť - paměť - pády a zhoršení hybnosti - pády a zhoršení hybnosti - inkontinence - inkontinence 7. Nemoc 7. Nemoc 8. Rekonvalescence a rehabilitace 8. Rekonvalescence a rehabilitace 9. Propuštění z nemocnice 9. Propuštění z nemocnice 10. Denní centra 10. Denní centra 11. Respitní péče 11. Respitní péče 12. Komunitní a sociální služby 12. Komunitní a sociální služby 13. Změna domova 13. Změna domova Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti. Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti.

9 Současné etické kodexy Současné etické kodexy Konvence o biomedicíně RE 1997, Konvence o biomedicíně RE 1997, ČR 2001 Charta umírajících RE 1999 Charta proti rakovině – Onkocharta Paříž 2000 4.2.- den proti rakovině

10 Etiketa Etiketa je souhrn pravidel uznávané formy společenského chování Etiketa je též viněta – uniforma sester,líčení, úprava nehtů,vlasů. Štábní kultura v chování sester

11 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost hronova.m@seznam.cz hronova.m@seznam.cz


Stáhnout ppt "Etické principy Mgr. Marie Hronová. Základní pojmy Etika – je teorií mravnosti – dobrověda Etika – je teorií mravnosti – dobrověda Morálka ( z lat.mos."

Podobné prezentace


Reklamy Google