Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etické principy Mgr. Marie Hronová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etické principy Mgr. Marie Hronová."— Transkript prezentace:

1 Etické principy Mgr. Marie Hronová

2 Základní pojmy Etika – je teorií mravnosti – dobrověda
Morálka ( z lat.mos – mrav ) reprezentuje soubor pravidel uznávané mravnosti. Jednotlivec v souladu s obecným souhlasem pokládá taková pravidla za závazná. Bioetika Lékařská etika – vymezuje etické problémy v lékařství

3 Základní etické kodexy
Hippokratova přísaha – 5.stol.př.n.l. Desatero je důležitý etický kodex Po 2. svět. válce : Ženevský slib lékařů Norimberský kodex 1947 VDLP 1948 Profesní etické kodexy Práva pacientů

4 Základní vztah lékaře a pacienta
Paternalistický Partnerský Důvody ke změně vztahu : Politické vlivy po druhé svět.válce Rozmach zdrav.osvěty Rozmach technické medicíny – týmová Nárůst dlouhodobě nemocných

5 Práva pacientů V roce 1971 David Anderson z Virginie
V ČR CEK MZ Proč je nutné a žádoucí práva pacientů formulovat ?

6 Práva pacientů Právo č. 1 Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými zdravotníky. Právo č. 2 – Pacient má právo znát jméno lékaře …Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu..

7 Práva pacientů Právo na informace – infosouhlas
Právo na odmítnutí léčby Právo na soukromí Právo na ochranu informací Právo na kontinuitu péče Právo na respekt v závěru života

8 Charta práv seniorů 1. Obecné zásady 2. Informace a komunikace 3. Podpora zdraví 4. Léky 5. Transport 6. Zdravotní problémy - paměť - pády a zhoršení hybnosti - inkontinence 7. Nemoc 8. Rekonvalescence a rehabilitace 9. Propuštění z nemocnice 10. Denní centra 11. Respitní péče 12. Komunitní a sociální služby 13. Změna domova Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti.

9 Současné etické kodexy
Konvence o biomedicíně RE 1997, ČR 2001 Charta umírajících RE 1999 Charta proti rakovině – Onkocharta Paříž den proti rakovině

10 Etiketa Etiketa je souhrn pravidel uznávané formy společenského chování Etiketa je též viněta – uniforma sester,líčení, úprava nehtů,vlasů. Štábní kultura v chování sester

11 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Etické principy Mgr. Marie Hronová."

Podobné prezentace


Reklamy Google