Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference v posudkovém lékařství, Brno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference v posudkovém lékařství, Brno,"— Transkript prezentace:

1 Konference v posudkovém lékařství, Brno, 4.-5.10.2012
Zpráva o posudkovém lékařství v Čechách, aneb co dál? Zachováme náš obor posudkové lékařství? 

2 MUDr. Radmila Pastorková, OSSZ Olomouc, APLOS, ÚSL UP Olomouc

3 I. Úvodem - personální obsazení

4

5

6 II. Význam LPS A. Hodnota LPS pro zákazníka B. Funkce LPS

7 A. Hodnota LPS - pro zákazníka
kdo je vlastně „zákazník“ LPS? Pro koho zpracovává výstupy své činnosti? Žadatel? ev. klient, pacient… nebo Stát? resp. MPSV, ČSSZ, ÚP – zadavatel …………samostatná LPS zcela mimo systém, řízená státem ????– je spoluzodpovědná za finance ze státního rozpočtu , ale také za objektivitu vůči žadateli

8 B. Funkce LPS Hlavní význam oboru – proč je nezastupitelný, proč jeho odbornost a kompetence nelze přenést jinam? Posouzení zdravotního stavu – specifická činnost - Posudkový lékař na to má SPECIFICKÉ VZDĚLÁNÍ Nezávislý – nestranný - orgán sociálního zabezpečení k posuzování zdravotního stavu Nezbytný pro zachování objektivity – stojí mimo osu PACIENT – LÉKAŘ (ekonomická a etická závislost) Je kontrolním orgánem v oblasti sociálního zabezpečení

9 Finanční odpovědnost – cca 100 mld. ročně

10 Nárůst objemu vyplácených financí v letech 2007 -2010

11 Nárůst počtu příspěvků po změně kategorie a současně finanční částky v 2007 – pro srovnání MV

12 Klíčová data – odlišný způsob financování péče – kategorie bezmocnost a financování přímo ústavů a domů s pečovatelskou službou – nový zákon o soc. službách- nová kategorie příspěvků na péči 2010 – nová vyhláška k posuzování invalidity

13 III. Hlavní problematické oblasti LPS
A. efektivita LPS B. vzdělání – atestační, kontinuální C. personální nábor nových lékařů – stabilních, v produktivním věku, se zájmem o obor, práci na celý úvazek, další vzdělání

14 A. Efektivita LPS Efektivita nerovná se produktivita
Efektivita zahrnuje jak počet – kvantitu, tak i obsah – kvalitu – problematika normování I přes další racionalizaci podoby spisové dokumentace nelze vynechat, zkrátit či jinak „ošidit“ lékařskou posudkovou práci……časová náročnost celého posudkového procesu

15 …..jinými slovy ….. efektivita – nejen kolik čeho vyprodukuji – to je produktivita, ani způsob zápisu – to není kvalita posuzování kvalita zápisu je jedna věc, ale celý komplexní proces objektivizace všech posudkově rozhodných skutečností – to je druhá věc!!! …efektivita je průsečík obojího – kolik, jak pečlivě, jakou formou a za jak dlouho

16 Proč? Pro finanční odpovědnost – cca 100 mld. ročně
  

17 Normy v letech 2010, 2011- se smluvními, 2012 - bez smluvních

18 srovnání počtů absolutních a po přepočtu u aprobací 1 : 4

19 Srovnání počtu žádostí na 1 SM

20 Jak z toho ven? - systemizace – dynamický proces – výpomoc je na místě – LPS je celek -časová náročnost posudku - posudkový proces

21 Systém odměňování - Běžný pracovní režim – jasná pravidla, dopředu, zohlednění dovolené či dalších nepřítomností - sledované parametry – kontrolní mechanismy - linearita produktivity, výkyvy ve výkonnosti, realita x množství! -Cílové odměny – jasná definice, dopředu, stejná kriteria pro všechny

22 B. vzdělání – atestační, kontinunální
- možnost vzdělávacích dní – stanoveno za rok - problematika systému - specializace x certifikovaný kurz

23 Základní obor? Nový systém atestací nelze srovnávat –
např. kardiologie byla také nadstavbový obor v systému 2. atestačního vzdělání – nyní je základní obor Dnes základní obor nerovná se pouze dříve 1. atestace… …..nyní certifikovaný kurz nutně nerovná se dříve nadstavbový obor Posudkové lékařství by měl být obor ZÁKLADNÍ

24 C. personální nábor nových lékařů
atraktivita Bonus – možnost částečné práce z domova? Změna systému - samostatná LPS – jednotná? Posílení individuální kompetence a zodpovědnosti jednotlivého lékaře?

25 Výše uvedené žádá i něco od nás…..
A proto otázka na závěr: Skutečně to chceme změnit? A co jsme ochotni pro ev. změnu udělat?

26


Stáhnout ppt "Konference v posudkovém lékařství, Brno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google