Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Témata k řešení volební období 2010 – 2014 Jiří JANEČEK poslanec SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. PŘEDLUŽENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Témata k řešení volební období 2010 – 2014 Jiří JANEČEK poslanec SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. PŘEDLUŽENÍ."— Transkript prezentace:

1 Témata k řešení volební období 2010 – 2014 Jiří JANEČEK poslanec SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. PŘEDLUŽENÍ.

2 • neexistence zákona o sociálním bydlení způsobuje problémy lidem sociálně potřebným, ale i samosprávám, státní správě, • možné principy předpokládaného zákona o soc. bydlení: - státní podpora na výstavbu těchto bytů by měla být poskytována obcím, neziskovým organizacím, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

3 - stát by každoročně vyčlenil určitou částku na podporu sociálního bydlení, principem volné soutěže by záleželo, kdo nabídne nejnižší požadavek na státní příspěvek, - pojistný mechanismus pro poskytování garancí (poskytovaly by obce nebo NNO, aby systém mohl být udržitelný), - MPSV dotační mechanismus na poskytování soc. služeb souvisejících se správou sociálního bydlení, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

4 - změny v příspěvku na bydlení vázané kvalitativní parametry sociálního bytu, za kt. příspěvek poskytován, - všechny soc. byty by musely splňovat minimální technické normy stanovené zákonem, - kvalitativní standardy dané státem na sociální byt (cílové domácnosti, pro které bydlení slouží, maximální možná velikost příjmu). SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

5 PŘEDLUŽENÍ • v roce 2009 nařízeno 718 000 exekucí (nárůst o 30 % oproti roku 2008), • soudy nařídily za rok 2009 přes 300 000 soudních výkonů rozhodnutí, • v průměru: 4-5 % Čechů prochází exekučním řízením, • dynamický meziroční nárůst žádostí o oddlužení u fyzických osob,

6 • meziroční nárůst insolvenčních návrhů za 1. čtvrtletí tohoto roku na 3339 (nárůst o 95 %), • nárůst počtu dotazů a klientů u neziskových organizací pomáhajícím lidem předluženým či ohroženým předlužením (u občanských poraden Asociace občanských poraden meziroční nárůst o 80 % na 10 952 dotazů za rok 2009), v Praze 1388 dotazů za rok 2009, PŘEDLUŽENÍ

7  Důležitá prevence předlužení : posílení komplexní výchovy ve finanční gramotnosti od druhého stupně ZŠ PŘEDLUŽENÍ

8 • monitoring legislativy, která souvisí s předlužením a nebo určuje vzájemné vztahy věřitelů a dlužníků (např. Změna vyhlášky o odměně exekutora – nižší odměna na vymáhání částek do 5000 Kč, • prevence před předlužením – zvyšování finanční gramotnosti všech vrstev obyvatelstva (aktivní informování i těch lidí,kteří již prošli školským systémem), • dluhové poradenství, • sanace dluhů (revoluční formou mimosoudního řešení předluženosti, inspirován úspěšným švýcarským modelem a je určen pro osoby po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), resp. pro osoby v režimu dohledu úředníka Probační a mediační služby ČR. Využitelné pro další vrstvy obyvatel, PŘEDLUŽENÍ – MOŽNÁ ŘEŠENÍ

9 • Model sanace založen na existenci nadačního fondu). Dlužník se projektu účastní po 3 roky, ze mzdy je mu strhávána částka dle srážek ze mzdy (stejná částka jako při exekuci či oddlužení podle insolvenčního zákona). První rok jsou jeho srážky hned rozesílány všem jeho věřitelům na základě poměrnosti. Na konci prvního roku jsou všichni věřitelé jednorázově vyplaceni z nadačního fondu – průměrná výše uspokojení je předpokládána na úrovni 25%. Jejich pohledávky jsou tímto vyrovnány. • Jediným věřitelem dlužníka se poté stává nadační fond, do nějž klient zpět splácí po zbylé 2 roky. PŘEDLUŽENÍ – MOŽNÁ ŘEŠENÍ

10 Přínosy modelu: Přínosy modelu: • Pro stát: zamezení nárůstu sociálního vyloučení/recidivy/přeplnění věznic, vyrovnání státních pohledávek již za 1 rok, a to ve vyšším procentu než v současné praxi • Pro (nestátní) věřitele: vyrovnání pohledávek již za 1 rok, a to ve vyšším procentu než v současné praxi • Pro dlužníka: oddlužení za 3 roky. PŘEDLUŽENÍ – MOŽNÁ ŘEŠENÍ

11 Úskalí projektu: • Stávající česká legislativa neumožňuje sanaci státních pohledávek stejným procentem jako pohledávky ostatní, tedy smluvně, částečně. • Všichni věřitelé musí s vyrovnáním prostřednictvím dosažitelného procenta souhlasit. • Bylo by potřeba zajistit podmínky pro dlužníky v sanaci takové, aby jejich vstupem do projektu nastal „stop stav“, tj. stop dalšímu nárůstu úroků a dalšího nařizování exekucí – stejně jako v případě osobního bankrotu. • Procento úspěšnosti vymožení pohledávek u klientů PMS ČR je v současné praxi pouze 8-10 %. PŘEDLUŽENÍ – MOŽNÁ ŘEŠENÍ

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. Jiří Janeček


Stáhnout ppt "Témata k řešení volební období 2010 – 2014 Jiří JANEČEK poslanec SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. PŘEDLUŽENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google