Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25. listopadu 2014 JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. Systém exekucí v České republice a jejich budoucnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25. listopadu 2014 JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. Systém exekucí v České republice a jejich budoucnost."— Transkript prezentace:

1 25. listopadu 2014 JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. Systém exekucí v České republice a jejich budoucnost

2 Exekutoři za spravedlivé exekuce JUDr. Ondej Mareš, LL. M. Soudní exekutor, Litoměřice Mluvčí uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce Cíl: Spravedlivější uspořádání vztahů mezi věřitelem a dlužníkem a návrat důvěry v soudní exekutory a jejich činnost.

3 Doba před rokem 2001 a zavedením institutu soudního exekutora? Vymahatelnost dluhů pouhá 3 procenta!!

4 V roce 2001 byl zaveden institut soudního exekutora. A vymahatelnost dluhů v roce 2013? 40 procent!!

5 Návrat před rok 2013 nebo ještě dále? V rámci snah o důsledné ošetření exekučních řízení se v poslední době navrhují změny, které by zrušily již zavedené a pozitivně vyzkoušené postupy Nemůžeme souhlasit.

6 1. důležitá změna z novely k 1. 1. 2013 s pozitivním dopadem na vymahatelnost Zavedení možnosti postihu manžela povinného nově způsoby srážkami ze mzdy, nebo přikázáním pohledávky z účtu. → Po zavedení těchto možností se počet mobiliárních, tedy nejvíce choulostivých exekucí snížil o 25 %, jelikož exekutoři měli dostatek jiných možností, jak dluhy vymoci. → Znovu-zrušením těchto způsobů exekucí (vládní návrh) se opět rapidně zvýší počet mobilárních exekucí (špatně pro povinné) a stejně tak klesne vymahatelnost dluhů (špatně pro věřitele).

7 Zavedení možnosti při opakovaných exekučních dražbách nemovitostí dražit i pod jednu polovinu odhadované ceny. → Před rokem 2013 nebylo možné vydražit nemovitost v exekuční dražbě za méně než polovinu její odhadní ceny. To vedlo v některých regionech k tomu, že nebylo možné nemovitosti prodat a tím tedy ani vymoci na dlužníkovi jeho závazek. → Za necelé dva roky účinnosti se tato zákonná úprava velmi pozitivně osvědčila a měla výrazný dopad na vymahatelnost. 2. důležitá změna z novely k 1. 1. 2013 s pozitivním dopadem na vymahatelnost

8 Odpadnutí povinnosti, kdy exekuční řízení musel soud nařídit usnesením. → Dnes je na začátku exekučního řízení vydáváno pověření k provedení exekuce, čímž odpadlo skutečně zdlouhavé vyznačování právní moci na usnesení, o které exekutor musel exekuční soud vždy žádat. Výsledek v praxi? Zrychlení exekučních řízení až o měsíce! 3. důležitá změna z novely k 1. 1. 2013 s pozitivním dopadem na vymahatelnost

9 Návrhy (z řad poslanců i senátorů) na zavedení tzv. teritoriality, nebo-li místní příslušnosti exekutorů považujeme spíše za populistické pokusy. Zrušení možnosti výběru efektivního exekutora z celého trhu = Obrovské negativum pro věřitele a žádné pozitivum pro dlužníka. Výsledkem bude opět snížení vymahatelnosti. Na to doplatí ve svém důsledku všichni, jelikož oprávnění budou muset započíst ztráty do cen služeb a zboží. Populistické návrhy na zavedení teritoriality

10 Neměňme, co již funguje! Zaměřme se na systémové úpravy tam, kde zkušenosti ukazují, že jsou potřeba.

11 Návrh na zavedení veřejného ochránce práv osob dotčených exekučním řízením. → Exekuční ombudsman by hájil zájmy těch, kteří by byli poškozeni jednáním soudních exekutorů a jejich zaměstnanců porušením zákonných povinností. → Cílem odstranění a zabránění současných excesů soudních exekutorů (výhodnější alternativa vůči jiným návrhům zpřísnění dohledu nad soudními exekutory). → Autoritativní a respektovaný odborník, konající zcela nestranně a nezávisle. → Jeho pravomocí by bylo podávání podnětů k zahájení kárného řízení se soudním exekutorem, který by neodstranil nedostatky ombudsmanem popsané. EXEKUČNÍ OMBUDSMAN

12 Odborná a profesionální činnost, kterou by ještě před zahájením exekučního řízení prováděl soudní exekutor za účelem pomoci věřiteli s vymožením pohledávky. → Velký potenciál na snížení nákladů věřitelů a dlužníků spojených s nalézacím i následně exekučním řízením a navíc také urychlení splnění dlužníkova závazku. Konkrétní činnosti: ① Vypracování právního posouzení oprávněnosti věřitele požadovat po dlužníkovi splnění konkrétního dluhu. ② Doporučení nejvhodnějšího postupu při vymáhání. ③ Vyhotovení a zaslání kvalifikované výzvy s poučením o možných právních následcích při včasném nesplnění dluhu. ④ Sjednávání splátkového kalendáře. Za nižší odměnu než při exekučním řízení by tak exekutor mohl předejít celé řadě sporů a následných exekucí. PŘEDEXEKUČNÍ VYMÁHÁNÍ

13 Další palčivý problém, který trápí exekuční právo a přímo volá po změně. → Institut insolvenčního řízení je dnes stále častěji spíše zneužíván oproti jeho původnímu účelu. → Je třeba legislativně vyřešit problém obstrukčních a stále opakovaných insolvenčních návrhů povinných v době, kdy je nařízena dražba nemovitosti povinného nebo dražba jeho movitých věcí. Jedno z možných řešení: Odsunout účinky zahájeného insolvenčního řízení až na okamžik prohlášení úpadku. ZAMEZENÍ ZNEUŽÍVÁNÍ INSOLVENČNÍCH NÁVRHŮ

14 Téma vhodné k diskuzi: Odstranění tzv. „dvojkolejnosti“ ve vymáhacím procesu, tedy svěření vymáhání všech povinností pouze soudním exekutorům.

15 Děkuji vám za pozornost!


Stáhnout ppt "25. listopadu 2014 JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. Systém exekucí v České republice a jejich budoucnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google