Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předlužení občanů z pohledu insolvenčního správce Senát Parlamentu ČR 31.3.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předlužení občanů z pohledu insolvenčního správce Senát Parlamentu ČR 31.3.2009."— Transkript prezentace:

1 Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předlužení občanů z pohledu insolvenčního správce
Senát Parlamentu ČR

2 Přibývající zadluženost
celkový objem úvěrů přesáhl v říjnu 2008 úroveň jednoho bilionu korun za poslední čtvrtletí 2008 přibylo úvěrů v hodnotě 60 miliard Kč v polovině roku 2007 činil součet úvěrů těsně pod 800 miliard Kč během 18 měsíců došlo k jeho zvýšení o čtvrtinu

3 Zlom v 2. polovině 2008 přelití problémů z USA do Evropy - i ČR
zpomalení tempa růstu objemu úvěrů v roce 2008 pokles nových půjček oproti stejnému období roku 2007 o 17 % tzn. o částku 12,5 miliard Kč

4 Schopnost splácet v porovnání se západoevropskými zeměmi je zadluženost občanů ČR nižší je předpoklad, že se bude postupně zvyšovat a vyrovnávat investice např. do stavby domu vede k tvorbě hodnot úvěry na spotřební zboží = možnost užívat předmětnou věc okamžitě, ovšem cena v čase rychle klesá v době splácení úvěru má spotřební předmět neporovnatelně nižší cenu vzhledem k mnohaletému závazku spotřebitele, spojeným s komplikacemi v platební schopnosti bývá nejjednodušším řešením nahrazení jednoho úvěru druhým = dluhová past

5 Správná cesta k vyřešení předluženosti
nedostatečné znalosti o způsobech řešení předluženosti rizika, která z neřešení tohoto stavu nastanou správná cesta k vyřešení předluženosti = formou insolvenčního řízení tzv. „Cesta k nekonečné exekuci“

6 Máte ucelenou představu o příčinách, průběhu a důsledcích osobního bankrotu a jeho řešení?
vzorek 350 účastníků kurzu ANO = 74 účastníků NE nebo NEVÍM = 262 účastníků cílová skupina dlouhodobě nezaměstnaných neví o řešení úpadku oddlužením většinou vůbec nic velmi nízká úroveň právního a ekonomického vědomí

7 Oddlužení = jeden ze způsobů řešení úpadku
oddlužení zavedl nový insolvenční zákon je určen dlužníkům nepodnikatelům, tedy nepodnikajícím fyzickým osobám = zpravidla spotřebitelé, kteří nesplatili své spotřebitelské úvěry účelem oddlužení je umožnit poctivým dlužníkům zbavit se dluhů a začít znovu s čistým štítem jedná se spíše o nástroj sociální než ekonomický

8 Neúplný insolvenční návrh
bylo podáno cca 1700 návrhů na povolení oddlužení soudem jich bylo povoleno pouze 650

9 Soudně povolené oddlužení
pokud dlužník splní řádně a včas své závazky dané usnesením soudu o povoleném oddlužení, je od zbývajících dluhů osvobozen, a to i od pohledávek věřitelů, které nebyly do insolvenčního řízení včas přihlášeny

10 Nejzajímavější problematika:
preventivní opatření dlužníka s cílem předejít výkonu rozhodnutí exekucí, práva a povinnosti exekutora, podmínky k podání insolvenčního návrhu, praktický příklad průběhu oddlužení splátkovým kalendářem, porovnání průběhu exekuce s průběhem oddlužení

11 Vliv vzdělávání Umíte se orientovat v tom, jak si počínat s narůstajícími dluhy? Kladné vyjádření při vstupu 50 % Kladné vyjádření při výstupu 86 % Máte ucelenou představu o příčinách, průběhu a důsledcích exekuce? Máte ucelenou představu o příčinách, průběhu a důsledcích osobního bankrotu a jeho řešení? Kladné vyjádření při vstupu 21 % Kladné vyjádření při výstupu 85 %

12 Podcenění úlohy prevence
nedokonalé znalosti ekonomicko-právních vztahů neřešení osobních ekonomických problémů nedostačující úroveň finanční gramotnosti neznalost práv dlužníka v procesu vymáhání pohledávek jejich věřiteli jak minimalizovat ekonomické ztráty v průběhu výkonu rozhodnutí?

13 Problémy insolvenčního řízení
hlavní problém = nepochopení, proč by dlužník měl snést závazek po dobu 5-ti let odevzdávat vše nad nezabavitelné minimum ze svého příjmu věřitelům odmítání vědomí, že povinností dlužníka je splácet to, k čemu se písemně zavázal nepředpokládané nástrahy = pracovní neschopnost pro nemoc, ztráta pozice v zaměstnání nebo ztráta zaměstnání

14 Závěr…??? Současná ekonomická krize = narůstající počet osob v evidenci úřadů práce = nárůst počtu dlužníků neschopných splácet své závazky Pokud se nedostane těmto osobám včas dostatečné odborné pomoci, skončí jejich majetek dříve nebo později v rukou exekutorů = tyto osoby se stanou pravděpodobně trvale nezaměstnatelnými se všemi důsledky tohoto stavu pro stát i osoby samotné.

15 Záleží na vůli, schopnostech a snaze dlužníka překonat možné krizové situace
Děkuji za pozornost Ing. Jan Abrahámek insolvenční správce


Stáhnout ppt "Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předlužení občanů z pohledu insolvenčního správce Senát Parlamentu ČR 31.3.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google