Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předlužení občanů z pohledu insolvenčního správce Senát Parlamentu ČR 31.3.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předlužení občanů z pohledu insolvenčního správce Senát Parlamentu ČR 31.3.2009."— Transkript prezentace:

1 Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předlužení občanů z pohledu insolvenčního správce Senát Parlamentu ČR 31.3.2009

2 Přibývající zadluženost • celkový objem úvěrů přesáhl v říjnu 2008 úroveň jednoho bilionu korun • za poslední čtvrtletí 2008 přibylo úvěrů v hodnotě 60 miliard Kč • v polovině roku 2007 činil součet úvěrů těsně pod 800 miliard Kč • během 18 měsíců došlo k jeho zvýšení o čtvrtinu

3 Zlom v 2. polovině 2008 • přelití problémů z USA do Evropy - i ČR • zpomalení tempa růstu objemu úvěrů • v roce 2008 pokles nových půjček oproti stejnému období roku 2007 o 17 % • tzn. o částku 12,5 miliard Kč

4 Schopnost splácet • v porovnání se západoevropskými zeměmi je zadluženost občanů ČR nižší • je předpoklad, že se bude postupně zvyšovat a vyrovnávat • investice např. do stavby domu vede k tvorbě hodnot • úvěry na spotřební zboží = možnost užívat předmětnou věc okamžitě, ovšem cena v čase rychle klesá • v době splácení úvěru má spotřební předmět neporovnatelně nižší cenu • vzhledem k mnohaletému závazku spotřebitele, spojeným s komplikacemi v platební schopnosti bývá nejjednodušším řešením nahrazení jednoho úvěru druhým = dluhová past

5 Správná cesta k vyřešení předluženosti • nedostatečné znalosti o způsobech řešení předluženosti • rizika, která z neřešení tohoto stavu nastanou • správná cesta k vyřešení předluženosti = formou insolvenčního řízení • tzv. „Cesta k nekonečné exekuci“

6 Máte ucelenou představu o příčinách, průběhu a důsledcích osobního bankrotu a jeho řešení? • vzorek 350 účastníků kurzu  ANO = 74 účastníků  NE nebo NEVÍM = 262 účastníků cílová skupina dlouhodobě nezaměstnaných neví o řešení úpadku oddlužením většinou vůbec nic velmi nízká úroveň právního a ekonomického vědomí

7 Oddlužení = jeden ze způsobů řešení úpadku • oddlužení zavedl nový insolvenční zákon • je určen dlužníkům nepodnikatelům, tedy nepodnikajícím fyzickým osobám = zpravidla spotřebitelé, kteří nesplatili své spotřebitelské úvěry • účelem oddlužení je umožnit poctivým dlužníkům zbavit se dluhů a začít znovu s čistým štítem • jedná se spíše o nástroj sociální než ekonomický

8 Neúplný insolvenční návrh • bylo podáno cca 1700 návrhů na povolení oddlužení • soudem jich bylo povoleno pouze 650

9 Soudně povolené oddlužení • pokud dlužník splní řádně a včas své závazky dané usnesením soudu o povoleném oddlužení, je od zbývajících dluhů osvobozen, a to i od pohledávek věřitelů, které nebyly do insolvenčního řízení včas přihlášeny

10 Nejzajímavější problematika: • preventivní opatření dlužníka s cílem předejít výkonu rozhodnutí exekucí, • práva a povinnosti exekutora, • podmínky k podání insolvenčního návrhu, • praktický příklad průběhu oddlužení splátkovým kalendářem, • porovnání průběhu exekuce s průběhem oddlužení

11 Vliv vzdělávání • Umíte se orientovat v tom, jak si počínat s narůstajícími dluhy? Kladné vyjádření při vstupu 50 % Kladné vyjádření při výstupu 86 % • Máte ucelenou představu o příčinách, průběhu a důsledcích exekuce? Kladné vyjádření při vstupu 50 % Kladné vyjádření při výstupu 86 % • Máte ucelenou představu o příčinách, průběhu a důsledcích osobního bankrotu a jeho řešení? Kladné vyjádření při vstupu 21 % Kladné vyjádření při výstupu 85 %

12 Podcenění úlohy prevence • nedokonalé znalosti ekonomicko-právních vztahů • neřešení osobních ekonomických problémů • nedostačující úroveň finanční gramotnosti • neznalost práv dlužníka v procesu vymáhání pohledávek jejich věřiteli • jak minimalizovat ekonomické ztráty v průběhu výkonu rozhodnutí?

13 Problémy insolvenčního řízení • hlavní problém = nepochopení, proč by dlužník měl snést závazek po dobu 5-ti let odevzdávat vše nad nezabavitelné minimum ze svého příjmu věřitelům • odmítání vědomí, že povinností dlužníka je splácet to, k čemu se písemně zavázal • nepředpokládané nástrahy = pracovní neschopnost pro nemoc, ztráta pozice v zaměstnání nebo ztráta zaměstnání

14 Závěr…??? Současná ekonomická krize = narůstající počet osob v evidenci úřadů práce = nárůst počtu dlužníků neschopných splácet své závazky Pokud se nedostane těmto osobám včas dostatečné odborné pomoci, skončí jejich majetek dříve nebo později v rukou exekutorů = tyto osoby se stanou pravděpodobně trvale nezaměstnatelnými se všemi důsledky tohoto stavu pro stát i osoby samotné.

15 Záleží na vůli, schopnostech a snaze dlužníka překonat možné krizové situace Děkuji za pozornost Ing. Jan Abrahámek insolvenční správce


Stáhnout ppt "Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předlužení občanů z pohledu insolvenčního správce Senát Parlamentu ČR 31.3.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google