Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.10.2010, Křesťan a práce, EAPN ČR Následky dluhů, prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.10.2010, Křesťan a práce, EAPN ČR Následky dluhů, prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha."— Transkript prezentace:

1 4.10.2010, Křesťan a práce, EAPN ČR Následky dluhů, prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha

2 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Jaké služby poskytujeme poskytujeme poradenství týkající se těžké finanční situace klienta a hledáme právně a ekonomicky nejvhodnější řešení jeho finančních problémů pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční situace pomáháme při komunikaci s věřiteli, soudy či exekutory snímek: 2 Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

3 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Jak služby poskytujeme bezplatně - a to za všech okolností nestranně - neupřednostňujeme zájmy žádného účastníka, naší snahou je najít nejlepší řešení pro všechny diskrétně - s osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nezávisle – naše poradenství probíhá nezávisle na jakýchkoli jiných institucích snímek: 3 Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

4 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 4 Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. Zadluženost očima poradců Za rok 2008 byl celkový počet klientských kontaktů 4 120

5 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 5 Zadluženost očima poradců Za rok 2008 byl počet spojení na poradenské zelené lince 4 912 Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

6 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 6 Zadluženost očima poradců Forma kontaktu Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

7 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 7 Zadluženost očima poradců Původ informací o Poradně Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

8 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 8 Zadluženost očima poradců Rozdělení klientů (ženy, muži; stav) Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

9 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 9 Zadluženost očima poradců Věková struktura Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

10 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 10 Zadluženost očima poradců Průměrná výše celkového dluhu [tis. Kč] Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

11 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 11 Zadluženost očima poradců Věřitelské skupiny dle počtu případů Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

12 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 12 Zadluženost očima poradců Bankovní x nebankovní sektor Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy BankyNebankovní instituce přísná právní úprava (licence, kontrola…) v podstatě žádná právní úprava – volná živnost (od 1. 1. 2011 vázaná živnost) kontrola ČNBkontrola max. ČOI, živnostenský úřad Striktní pravidla pro poskytování úvěru Větší flexibilita Nízká rizikovost pro obě stranyČasto problematické podmínky Existence podvodných společností

13 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 13 Zadluženost očima poradců Nebankovní sektor – nejčastější problémy:  zprostředkovatelské společnosti  společnosti nabízející „oddlužení“  ústní dohoda v rozporu s textem smlouvy  „zajišťovací“ blankosměnka  množství formalit  podpis před právníkem či notářem  rozhodčí doložka – rozhodce vybírá věřitel  nemožnost odkladu podpisu smlouvy – spěch zástupce společnosti na další schůzku Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy

14 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 14 Zadluženost očima poradců Klient dle výše příjmu Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

15 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 15 Zadluženost očima poradců Klient dle vzdělání Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

16 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 16 Zadluženost očima poradců Klient dle kraje Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

17 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 17 Zadluženost očima poradců Jak dlouho klient pociťuje předlužení Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

18 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 18 Zadluženost očima poradců Klient podle typu příjmu Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

19 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 19 Zadluženost z pohledu klientů Důvody platební neschopnosti (mnoho závazků/přecenění sil 39% ) Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

20 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 20 Zadluženost z pohledu klientů Nejčastější témata k řešení: Exekuce Problém se splácením Oddlužení (osobní bankrot) Zadlužení obecně Ins. správce Konsolidace úvěrů Rozhodce Restrukturalizace Ručení (spoludlužnictví) Konkrétní firma Obsah smluv Dluhy z podnikání Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

21 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Řešení ze strany dlužníka Základní pravidlo snímek: 21 KOMUNIKOVAT VČAS S VĚŘITELEM!!! Obecné informace o dluhové problematice

22 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Možné návrhy pro věřitele snímek: 22 Řešení ze strany dlužníka Návrhy splátkových kalendářů (odklad) Notářský (exekutorský) zápis Konsolidace Informační dopisy o aktuální situaci Obecné informace o dluhové problematice

23 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Řešení ze strany dlužníka Insolvenční řízení Dlužník na sebe může podat návrh na povolení oddlužení (vyhlásit tzv. osobní bankrot) POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPLŇUJE ZÁKONEM DANÉ PODMÍNKY snímek: 23 Obecné informace o dluhové problematice

24 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Podmínky pro oddlužení Podmínka Uhradit min. 30% dlužné částky svým nezajištěným věřitelům + náklady INS (prodej majetku nebo splátkový kalendář nikoli delší 5 let) snímek: 24 Obecné informace o dluhové problematice

25 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Návrh na povolení oddlužení Povinné přílohy k návrhu na povolení oddlužení snímek: 25 Seznam majetku Seznam závazků Listiny dokládající příjmy 3 roky zpět Výpis z rejstříku trestů Listiny na které se dlužník odvolává Doklad o výši příjmu Obecné informace o dluhové problematice

26 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz NEJČASTĚJŠÍ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ snímek: 26 Příklady z praxe

27 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz 1. situace Do současnosti žádné prodlení se splátkami, dále však není možno vše platit snímek: 27 Příklady z praxe

28 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz 1. situace - řešení Okamžité informování všech věřitelů o vzniklé situaci - žádost o odklad splátek - návrh na změnu splátkového kalendáře snímek: 28 Příklady z praxe

29 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz 2. situace Odstoupení od smluv ze strany věřitelů, pro neplnění podmínek (nebo jenom sesplatnění) snímek: 29 Příklady z praxe

30 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz 2. situace – řešení, nalézací řízení Stále možnost dojednání spl. kalendářů (právn. vym.) Přebírat si poštu ze soudu a neprodleně reagovat (výzvy soudu) - kontrolovat, co žalují, jakou výši, zda již nebyla část uhrazena - nesouhlasíte-li s rozhodnutím – podat ve stanovené lhůtě odpor (pl. r.), odvolání (rozs.) snímek: 30 Příklady z praxe

31 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz 3. situace Usnesení o nařízení exekuce Usnesení o výk. rozhodnutí snímek: 31 Příklady z praxe

32 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz 3. situace - řešení snažit se dohodnout s exekutorem na splátkovém kalendáři nechat si mzdu (příp. jiné příjmy) vyplácet jinak než na účet domáhat se svých práv – věci vyloučené z výkonu rozhodnutí, nepřiměřenost exekuce snímek: 32 Příklady z praxe

33 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz 4. situace Nemožnost plnit většinu závazků – dochází k velkému nárůstu dluhů (úroky, náklady řízení apod.) snímek: 33 Příklady z praxe

34 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz 4. situace - řešení Oddlužení (tzv. osobní bankrot) lze u fyzických osob nepodnikajících neodsouzených v posledních pěti letech pro majetkový či hospodářský trestný čin podmínka schopnosti zaplatit alespoň 30% všech svých závazků snímek: 34 Příklady z praxe

35 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Fakta k zamyšlení snímek: 35 Příklady z praxe Nejčastější chyby dlužníků  podpis smlouvy, kterou si nepřečetli  uvádění nepravdivých údajů do smluv  neschopnost komunikace s věřitelem  pozdní řešení problémů  nezanechávání dostatečných rezerv  braní úvěrů na splácení předchozích úvěrů

36 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Otázky k zamyšlení Proč se zadlužujeme? Je lepší půjčku plánovat? Orientujeme se v úvěr. smlouvách? Jaká očekáváme rizika? Víme kolik celkem přeplatíme (RPSN)? Známe následky nesplácení závazků? K čemu je bianco směnka? snímek: 36 Příklady z praxe

37 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 37 Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

38 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz Bezplatná zelená linka: 800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 11.30h a od 13.30h do 17.30h) Poradenské linky: 222 922 240, 595 532 740, 411 135 200 (v provozu každý pracovní den od 8:00h do 18:00h) snímek: 38 Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

39 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.cz email: poradna@financnitisen.cz www.financnitisen.cz Adresa: Americká 22, Praha 2 Vítkovická 1 (ÚAN), Ostrava Dlouhá 15 (budova B kraj. úř.), Ústí nad Labem snímek: 39 Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

40 www.finacnitisen.czporadna@finacnitisen.czsnímek: 40 Děkuji za pozornost David Šmejkal


Stáhnout ppt "4.10.2010, Křesťan a práce, EAPN ČR Následky dluhů, prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google