Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 4. srpna 2012 Název: VY_62_INOVACE_1.2.6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 4. srpna 2012 Název: VY_62_INOVACE_1.2.6."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 4. srpna 2012 Název: VY_62_INOVACE_1.2.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Deficit a předlužení domácností Anotace: Materiál obsahuje nezbytné informace z oblasti řešení deficitu a předlužení domácího rozpočtu. Je součástí standardu znalostí spadající do oblasti finanční gramotnosti studentů středních škol.

2 DEFICIT DOMÁCÍHO ROZPOČTU 1.Jednorázový – vzniká v důsledku jednorázových výdajů Plánované výdaje – výdaje na dovolenou, studium, rekonstrukci, koupě auta, bydlení, aj. Neočekávané výdaje – porucha spotřebičů, havárie auta, živelná pohroma, aj. jednorázový opakovaný

3 Řešení jednorázových výdajů Postupné spoření Jednorázově z rezerv Půjčka, leasing, splátkový prodej Získání dalších příjmů

4 2. Opakovaný deficit – možnosti řešení Snížení výdajů Zvýšení příjmů krátkodobědlouhodobě -Především kontrolovatelné výdaje -Je třeba uvědomit si své návyky při utrácení peněz - Vhodné je sestavit si nákupní seznam nezbytných věcí -Především kontrolovatelné výdaje -Je třeba uvědomit si své návyky při utrácení peněz - Vhodné je sestavit si nákupní seznam nezbytných věcí - Je nutné ovlivnit pevné výdaje dlouhodoběkrátkodobě -Vhodné najít si další zdroj příjmů -Jednorázovým řešením je i prodej majetku -Vhodné najít si další zdroj příjmů -Jednorázovým řešením je i prodej majetku -Najít si lépe placené zaměstnání - Zvážit možnost podnikání - Pronájem majetku, aj. -Najít si lépe placené zaměstnání - Zvážit možnost podnikání - Pronájem majetku, aj.

5 PŘEDLUŽENÍ A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ Předlužení = dlužník nemůže splácet půjčené peníze ze svého měsíčního příjmu, po odečtení běžných životních nákladů Příklad: Čistý měsíční příjem osoby 12 000 Kč. Výdaje na dopravu, bydlení, jídlo aj. 7 000 Kč. Může splácet max. 5 000 Kč. Pokud jsou splátky vyšší je p ř e d l u ž e n.

6 Jak předejít předlužení? Vyvarovat se tzv. špatných úvěrů. Znaky špatných úvěrů: - Nezbytně jej nepotřebujeme (bereme si jej na potřebné!! věci) - Nejsme si jisti,zda jej budeme moci splácet po celou dobu - Bereme si jej pro splácení jiného úvěru - Bereme si jej za nevýhodných podmínek (vysoký úrok) - Bereme si jej na majetek, který je rychle opotřeben a nemůže sloužit i poté, co úvěr splatíme Doporučení: - Ponechat si finanční rezervu - Sjednat si pojištění proti neschopnosti splácení

7 Pokud nesplácíme úvěr… 1. Upomínky 2. Vymáhání 3. Nařízení zaplatit 4. Exekuce Dluh mírně roste o sankční úroky či poplatky Dluh významně roste o náklady vymáhání a soudní výlohy Dluh dále mírně roste Dluh významně roste o náklady exekuce

8 1.Upomínky Věřitelé upomínají dlužníky k zaplacení (písemně, mailem, atd.). Pokud nemáme na zaplacení – je třeba okamžitě komunikovat s bankou, situaci lze řešit (např. odložení splátek, změna výše splátek, změna délky úvěru, aj.) Je důležité platit nějakou plátku, než žádnou! 2.Vymáhání nesplaceného dluhu Dluh se zvyšuje o náklady vymáhání. Odlišné je řešení situace při vymáhání zajištěného dluhu nebo nezajištěného dluhu.

9 Zajištěný dluh Nesplatí-li dlužník zajištěný dluh, propadne majetek nebo se splácení nárokuje u věřitelů. Pokud jsme pojištěni, dluh může uhradit pojišťovna. Nezajištěný dluh a)věřitel může prodat dluh vymáhací agentuře, ta dlužníka důrazněji urguje (avšak v mezích zákona). Upomínky bývají emotivnější, hrozí soudem… řešení: s agenturami lze sepsat listinu o uznání dluhu a dohodu o řešení. b)věřitel může vymáhat dluh soudně, prostřednictvím advokáta. Ten obvykle dosáhne toho, že soud vydá platební rozkaz. řešení: lze dosáhnout dohody o způsobu řešení.

10 3. Soudní nařízení Dlužník může nesouhlasit s vydáním soudního platebního rozkazu, dosáhne tak odkladu k placení. Jinak situaci nijak nezmění! 4. Exekuce Pokud dlužník i po soudním nařízení nezaplatí, soud vydá nařízení exekuce. Dluh roste o náklady na výkon exekuce. Exekutor stanoví, jakým způsobem se exekuce provede. a) exekuce majetku b) exekuce příjmů

11 Prvním krokem bývá zablokování majetku dlužníka. Zablokuje se účet v bance, pojištění, stavební spoření,aj. Peníze se použijí na úhradu dluhu. Pokud se bude provádět exekuce majetku – exekutor v bytě sepíše majetek a označí jej nálepkami „exekučně zabaveno“. Při exekuci nelze zabavit vše – nezabavuje se oděv, zdravotní potřeby, peníze do 1 000 Kč, věci k výkonu podnikání. Pokud ani po označení dlužník nezaplatí, majetek je odvezen a v dražbě prodán. Pokud se bude provádět exekuce příjmů – ponechává se nezabavitelné minimum (tj. 2/3 životního minima + normované náklady na bydlení)

12 Co můžeme dělat…. v okamžiku provádění exekuce můžeme dluh exekutorovi uhradit. Exekuce se přeruší nebo ukončí. exekuci lze zastavit na návrh dlužníka nebo věřitele – z pohledu dlužníka jen z velmi vážných důvodů (nejčastěji zdravotních) – z pohledu věřitele – došlo k uzavření dohody, neexistuje majetek, který je možné zabavit Exekuci můžeme zastavit, pokud využijeme ustanoveni insolvenčního zákona.

13 ODDLUŽENÍ Oddlužení = smyslem je poskytnout pomoc těm, kteří chtějí poctivě splácet své dluhy pouze pro občany, ne pro podnikatele předpokladem je, že bude uhrazeno min. 30% dluhu splní-li dlužník níže uvedené podmínky, je mu zbytek dluhu odpuštěno oddlužení lze provést jednou za život

14 Kroky oddlužení a)dlužník podá soudu návrh na oddlužení,kde podepíše, jak bude dluhy splácet b)soud povolí oddlužení, pokud je vše v pořádku, a plán oddlužení je ekonomicky reálný c)věřitelé přihlásí dluhy u soudu a rozhodnou, zda budou hrazeny prodejem majetku dlužníka nebo postupnými splátkami d)pokud je schváleno postupné splácení, pak dlužníkovi po dobu 5 let zůstává z příjmů min. nutná částka, zbylé prostředky posílá věřitelům. Pokud dlužník řádně plní plán oddlužení, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhu promíjí. V opačném případě konkurz.

15 Použité zdroje: Vlastní tvorba autora http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 4. srpna 2012 Název: VY_62_INOVACE_1.2.6."

Podobné prezentace


Reklamy Google