Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předlužení a možnosti řešení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 15 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předlužení a možnosti řešení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 15 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Předlužení a možnosti řešení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 15 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2  Lidé by měli být vybaveni tzv. „rozpočtovou gramotností“ je nutná pro správu osobního ( rodinného ) rozpočtu Zahrnuje schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska Předpokládá také správu finančních aktiva a pasiv Schopnost porovnávat a vyhodnotit různé finanční produkty s ohledem na konkrétní životní situace

3  Co znamená předlužení ? na rozdíl od zadlužení je to situace, kdy dlužníci nejsou schopni své závazky splácet Dlužník není schopen včas uhradit půjčku, případně penále, které narůstá s každou opožděnou platbou Předlužení má 3 stupně : 1.Neschopnost splácet půjčky a úvěry 2.Neschopnost platit za bydlení 3.Nedostatek prostředků na jídlo a oblečení

4  Předlužení vzniká problémy v osobním ( rodinném ) rozpočtu. Ten se skládá : a)Příjmy : 1. pravidelné ( mzda, důchody, dávky, z pronájmu ) 2. nepravidelné ( odměny, úroky z vkladů, autorská práva ) 3. jednorázové ( prodej majetku ) – do rozpočtu nezahrnujeme 1

5 b) Výdaje 1. pevné – opakují se a je obtížné je změnit ( nájem, půjčky ) 2. kontrolovatelné – můžeme je ovlivnit, jsou různě naléhavé ( více naléhavé – jídlo, oblečení ), ( méně naléhavé – zábava, cestování ) 3. jednorázové – nejsou tak časté, ale jedná se většinou o vyšší částky ( domácí spotřebiče, auto, dovolená )

6 c) Rozpočet přebytkový, vyrovnaný, deficitní Přebytkový rozpočet je možno použít pro investování Deficitní rozpočet řešíme čerpáním z rezerv, omezením výdajů, půjčkami nebo hledáním cesty ke zvýšení příjmů 2

7  Osobní (rodinný ) majetek můžeme rozdělit na aktiva a pasiva : Aktiva – jsou majetek, který nám přináší příjmy 1.Finanční – akcie, dluhopisy, podílové listy 2.Majetek, který v čase stoupá na hodnotě – umělecké předměty 3.Nemovitosti, které přinášejí příjem 4.Autorská práva – knihy, hudba, patenty 5.Podnikání, které nevyžaduje osobní přítomnost Byt či dům, ve kterém bydlíme, není aktivem, protože nepřináší příjem, ale je spojen s výdaji.

8 Pasiva 1.Nemovitosti v osobní spotřebě ( údržba, pojištění, opravy, daně ) 2.Automobil 3.Osobní spotřební předměty 3

9  Lidé by měli řešit zajištění rizik, která nás mohou postihnout 1.Ztráta příjmu - nezaměstnanost, nemoc, krach podnikání 2.Ztráta majetku - požár, povodně, krádež 3.Vznik nečekaných výdajů – náhrada škod Proti těmto rizikům nás může chránit pojištění různého druhu, nebo samopojištění vytvořením majetkových a finančních rezerv

10  Deficitní osobní (rodinný ) rozpočet řešíme dvěma základními cestami : 1.Snížením výdajů - krátkodobě – snižovat kontrolovatelné výdaje - dlouhodobě – řešit osobní aktiva a pasiva, ovlivnit pevné výdaje a výdaje, které vyplývají z existence osobních pasiv

11 2. Zvýšením příjmů - krátkodobě – najít další zdroj příjmů ( další zaměstnání ) nebo jednorázovým řešením může být prodej majetku - dlouhodobě - najít si lépe placené zaměstnání nebo využít svých znalostí o osobních aktivech a získat příjmy, které z nich plynou - pronájem majetku, investice, autorská práva 4

12  Osobní ( rodinné ) dluhy (úvěry) můžeme rozdělit na dobré a špatné : 1.Dobrý (vhodný) úvěr se vyznačuje : - opravdu jej potřebujeme a budeme jej schopni splácet - bereme si jej na pořízení majetku, který bude svému účelu dobře sloužit i po splacení úvěru - bereme si úvěr, který nám pomůže získat majetek přinášející zvýšení příjmu či další příjem (fotoaparát, mikrobus, garáž )

13 2. Špatný ( nevhodný ) úvěr se vyznačuje : - bereme si jej na zbytné věci - nejsme si jisti, že jej dokážeme splácet - bereme si jej na splacení staršího úvěru, ale podmínky nejsou lepší - bereme si jej na pořízení majetku, který nemůže dobře sloužit svému způsobu po splacení úvěru ( dárky na splátky )

14  Předlužení a kroky jeho řešení, když dlužník nemůže splácet půjčené peníze, poté co z něj odečte běžné životní náklady : 1.Upomínky - věřitelé upomínají dlužníky písemně, e - mailem, telefonicky - v této době je situace řešitelná bez větších výdajů - důležité je situaci rychle řešit, domluvit se na snížení nebo odložení splátek

15 2. Vymáhání nesplaceného dluhu ( zajištěného ) - neřeší-li dlužník svůj dluh podle prvního kroku, bude se dluh navyšovat o náklady vymáhání - nesplatí–li dlužník zajištěný dluh, propadne majetek, který byl dán do zástavy, nebo se splácení nárokuje u ručitelů - pokud jsme pojištěni, dluh může uhradit pojišťovna

16  Vymáhání nesplaceného dluhu (nezajištěného) Věřitel řeší situaci : a) prodá dluh vymáhací agentuře ( inkasní společnosti), která postupuje důrazněji a emotivněji, ale v rámci zákona b) vymáhá dluh soudně přes advokáta, který většinou dosáhne toho, že soud vydá platební rozkaz -Dluh v této fázi lze řešit sepsáním listiny o uznání dluhu a jeho řešení -Existuje možnost spolupráce s finanční poradnou na stránkách www.pomocsdluhy.czwww.pomocsdluhy.cz 16

17 3. Soudní řízení Dlužník může nesouhlasit s vydáním soudního platebního rozkazu, ale dosáhne maximálně odkladu placení Následovat bude hlavní soudní líčení, v němž bude dlužníkovi nařízeno dluh zaplatit 17 5

18 4. Exekuce v případě, že dlužník nereaguje na soudní nařízení a nezaplatí, soud vydá nařízení exekuce Exekuce znamená, že nám bude odebrán náš majetek Dluh naroste o náklady na výkon exekuce Exekutor stanovuje druh exekuce (majetková, příjmů) 18

19 1.Exekuce majetku Obstaví se účet v bance a peníze se použijí na úhradu dluhu Obstaví se také další účty – stavební spoření, kapitál. živ. pojištění V dalším kroku exekutor v bytě dlužníka sepíše majetek a označí nálepkami „exekučně zabaveno“ Pokud dlužník nezaplatí, majetek je odvezen a prodán v dražbě Nezabavuje se běžný oděv, zdravotnické potřeby, peníze do výše 1 tis. Kč, věci nutné k výkonu podnikání 19

20 2. Exekuce příjmů Dlužníkovi se ponechá „nezabavitelné minimum „ Minimum se skládá : - 2/3 životního minima - částka normovaná na náklady bydlení - za každou vyživovanou osobu se zvyšuje minimum o ¼ - výše nezabavitelného minima byla v roce 2012 - 5.352,- Kč 20

21  Cesty řešení předlužení V době, kdy exekuce probíhá, může dlužník na místě dluh uhradit Exekuci lze zastavit na návrh dlužníka nebo věřitele Exekuci lze zastavit využitím ustanovení insolvenčního zákona a oddlužení, jehož cílem je : 1.Posílit postavení věřitelů 2.Motivovat dlužníka řešit svůj úpadek včas 3.Zajištění transparentnosti úpadkového řízení 4.Zrychlení a zefektivnění úpadkového řízení 21

22  Oddlužení – osobní bankrot Oddlužení podle podmínek insolvenčního zákona je řešením z dluhové pasti Oddlužení (osobní bankrot ) je určen pro fyzické osoby, ne podnikatele Smyslem je pomoci dlužníkům, kteří chtějí poctivě splácet, ale nedokáží se z předlužení dostat Oddlužení je možné provést pouze jednou za život 22

23  Jednotlivé kroky oddlužení ( osobního bankrotu) 1.Dlužník podá soudní návrh na oddlužení, kde popíše, jak bude dluhy splácet 2.Soud posoudí, zda je plán oddlužení ekonomicky reálný 3.Věřitelé přihlásí své dluhy u soudu a rozhodnou, zda budou dluhy uhrazeny prodejem majetku nebo postupnými splátkami 23

24  Jednotlivé kroky oddlužení ( osobního bankrotu) 4. Schválení oddlužení – pokud je schváleno postupné splácení, pak dlužníkovi po dobu 5 let zůstává z jeho příjmů částka na úrovni životního minima a nákladů na bydlení 5. Předpokladem je splatit alespoň 30% z každého dluhu, zbytek dluhu bývá odpuštěn 6.Po celou dobu trvání oddlužení je dlužník pod ochranou soudu a zákona, proto se nemusí obávat exekutorů či jiných agentur 24

25 Zdroje - literatura 1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7179-304-5. 2. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, 2012. ISBN 978-80-87204-65-8.

26 Zdroje - obrázky 1. Mercy. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 12. 1 2008. [Citace: 2. 6 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Wallet.jpg. 2. Szaaman. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 27. 9 2009. [Citace: 10. 6 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Investi%C4%8Dn%C3%AD_zlato. 3. Maxx. hledat obrázky. Pixabay. [Online] 5. 9 2013. [Citace: 10. 6 2014.] http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/13/12/48/dracula-160357_640.png. 4. Blackfish. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 15. 8 2013. [Citace: 10. 6 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_banknotes_2002.png. 5. Work, One. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 10. 1 2010. [Citace: 10. 6 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soudni_sin2.jpg. Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Předlužení a možnosti řešení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 15 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google