Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předlužení a možnosti řešení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předlužení a možnosti řešení"— Transkript prezentace:

1 Předlužení a možnosti řešení
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Předlužení a možnosti řešení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 15 Autor: Jiří Lysák

2 Lidé by měli být vybaveni tzv. „rozpočtovou gramotností“
je nutná pro správu osobního ( rodinného ) rozpočtu Zahrnuje schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska Předpokládá také správu finančních aktiva a pasiv Schopnost porovnávat a vyhodnotit různé finanční produkty s ohledem na konkrétní životní situace

3 Co znamená předlužení ? na rozdíl od zadlužení je to situace, kdy dlužníci nejsou schopni své závazky splácet Dlužník není schopen včas uhradit půjčku, případně penále, které narůstá s každou opožděnou platbou Předlužení má 3 stupně : Neschopnost splácet půjčky a úvěry Neschopnost platit za bydlení Nedostatek prostředků na jídlo a oblečení

4 Předlužení vzniká problémy v osobním ( rodinném ) rozpočtu
Předlužení vzniká problémy v osobním ( rodinném ) rozpočtu. Ten se skládá : Příjmy : 1. pravidelné ( mzda, důchody, dávky, z pronájmu ) 2. nepravidelné ( odměny, úroky z vkladů, autorská práva ) 3. jednorázové ( prodej majetku ) – do rozpočtu nezahrnujeme 1

5 b) Výdaje 1. pevné – opakují se a je obtížné je
změnit ( nájem, půjčky ) 2. kontrolovatelné – můžeme je ovlivnit, jsou různě naléhavé ( více naléhavé – jídlo, oblečení ), ( méně naléhavé – zábava, cestování ) 3. jednorázové – nejsou tak časté, ale jedná se většinou o vyšší částky ( domácí spotřebiče, auto, dovolená )

6 c) Rozpočet přebytkový, vyrovnaný, deficitní
Přebytkový rozpočet je možno použít pro investování Deficitní rozpočet řešíme čerpáním z rezerv, omezením výdajů, půjčkami nebo hledáním cesty ke zvýšení příjmů 2

7 Osobní (rodinný ) majetek můžeme rozdělit na aktiva a pasiva :
Aktiva – jsou majetek, který nám přináší příjmy Finanční – akcie, dluhopisy, podílové listy Majetek, který v čase stoupá na hodnotě – umělecké předměty Nemovitosti, které přinášejí příjem Autorská práva – knihy, hudba, patenty Podnikání, které nevyžaduje osobní přítomnost Byt či dům, ve kterém bydlíme, není aktivem, protože nepřináší příjem, ale je spojen s výdaji.

8 Nemovitosti v osobní spotřebě ( údržba, pojištění, opravy, daně )
Pasiva Nemovitosti v osobní spotřebě ( údržba, pojištění, opravy, daně ) Automobil Osobní spotřební předměty 3

9 Lidé by měli řešit zajištění rizik , která nás mohou postihnout
Ztráta příjmu - nezaměstnanost, nemoc, krach podnikání Ztráta majetku - požár, povodně, krádež Vznik nečekaných výdajů – náhrada škod Proti těmto rizikům nás může chránit pojištění různého druhu, nebo samopojištění vytvořením majetkových a finančních rezerv

10 Deficitní osobní (rodinný ) rozpočet řešíme dvěma základními cestami :
Snížením výdajů - krátkodobě – snižovat kontrolovatelné výdaje - dlouhodobě – řešit osobní aktiva a pasiva, ovlivnit pevné výdaje a výdaje, které vyplývají z existence osobních pasiv

11 - krátkodobě – najít další zdroj příjmů ( další
2. Zvýšením příjmů - krátkodobě – najít další zdroj příjmů ( další zaměstnání ) nebo jednorázovým řešením může být prodej majetku - dlouhodobě - najít si lépe placené zaměstnání nebo využít svých znalostí o osobních aktivech a získat příjmy, které z nich plynou - pronájem majetku, investice, autorská práva 4

12 Osobní ( rodinné ) dluhy (úvěry) můžeme rozdělit na dobré a špatné :
Dobrý (vhodný) úvěr se vyznačuje : - opravdu jej potřebujeme a budeme jej schopni splácet - bereme si jej na pořízení majetku, který bude svému účelu dobře sloužit i po splacení úvěru - bereme si úvěr, který nám pomůže získat majetek přinášející zvýšení příjmu či další příjem (fotoaparát, mikrobus, garáž )

13 2. Špatný ( nevhodný ) úvěr se vyznačuje :
- bereme si jej na zbytné věci - nejsme si jisti, že jej dokážeme splácet - bereme si jej na splacení staršího úvěru, ale podmínky nejsou lepší - bereme si jej na pořízení majetku, který nemůže dobře sloužit svému způsobu po splacení úvěru ( dárky na splátky )

14 Předlužení a kroky jeho řešení, když dlužník nemůže splácet půjčené peníze, poté co z něj odečte běžné životní náklady : Upomínky - věřitelé upomínají dlužníky písemně, e - mailem, telefonicky - v této době je situace řešitelná bez větších výdajů - důležité je situaci rychle řešit, domluvit se na snížení nebo odložení splátek

15 2. Vymáhání nesplaceného dluhu ( zajištěného )
- neřeší-li dlužník svůj dluh podle prvního kroku, bude se dluh navyšovat o náklady vymáhání - nesplatí–li dlužník zajištěný dluh, propadne majetek, který byl dán do zástavy, nebo se splácení nárokuje u ručitelů - pokud jsme pojištěni, dluh může uhradit pojišťovna

16 Vymáhání nesplaceného dluhu (nezajištěného)
Věřitel řeší situaci : a) prodá dluh vymáhací agentuře ( inkasní společnosti), která postupuje důrazněji a emotivněji, ale v rámci zákona b) vymáhá dluh soudně přes advokáta, který většinou dosáhne toho, že soud vydá platební rozkaz Dluh v této fázi lze řešit sepsáním listiny o uznání dluhu a jeho řešení Existuje možnost spolupráce s finanční poradnou na stránkách

17 3. Soudní řízení Dlužník může nesouhlasit s vydáním soudního platebního rozkazu , ale dosáhne maximálně odkladu placení Následovat bude hlavní soudní líčení, v němž bude dlužníkovi nařízeno dluh zaplatit 5

18 4. Exekuce v případě, že dlužník nereaguje na soudní nařízení a nezaplatí, soud vydá nařízení exekuce Exekuce znamená, že nám bude odebrán náš majetek Dluh naroste o náklady na výkon exekuce Exekutor stanovuje druh exekuce (majetková, příjmů)

19 Exekuce majetku Obstaví se účet v bance a peníze se použijí na úhradu dluhu Obstaví se také další účty – stavební spoření, kapitál. živ. pojištění V dalším kroku exekutor v bytě dlužníka sepíše majetek a označí nálepkami „exekučně zabaveno“ Pokud dlužník nezaplatí, majetek je odvezen a prodán v dražbě Nezabavuje se běžný oděv, zdravotnické potřeby, peníze do výše 1 tis. Kč, věci nutné k výkonu podnikání

20 2. Exekuce příjmů Dlužníkovi se ponechá „nezabavitelné minimum „ Minimum se skládá : - 2/3 životního minima - částka normovaná na náklady bydlení - za každou vyživovanou osobu se zvyšuje minimum o ¼ - výše nezabavitelného minima byla v roce ,- Kč

21 Cesty řešení předlužení
V době, kdy exekuce probíhá, může dlužník na místě dluh uhradit Exekuci lze zastavit na návrh dlužníka nebo věřitele Exekuci lze zastavit využitím ustanovení insolvenčního zákona a oddlužení, jehož cílem je : Posílit postavení věřitelů Motivovat dlužníka řešit svůj úpadek včas Zajištění transparentnosti úpadkového řízení Zrychlení a zefektivnění úpadkového řízení

22 Oddlužení – osobní bankrot
Oddlužení podle podmínek insolvenčního zákona je řešením z dluhové pasti Oddlužení (osobní bankrot ) je určen pro fyzické osoby, ne podnikatele Smyslem je pomoci dlužníkům, kteří chtějí poctivě splácet , ale nedokáží se z předlužení dostat Oddlužení je možné provést pouze jednou za život

23 Jednotlivé kroky oddlužení ( osobního bankrotu)
Dlužník podá soudní návrh na oddlužení, kde popíše, jak bude dluhy splácet Soud posoudí, zda je plán oddlužení ekonomicky reálný Věřitelé přihlásí své dluhy u soudu a rozhodnou, zda budou dluhy uhrazeny prodejem majetku nebo postupnými splátkami

24 Jednotlivé kroky oddlužení ( osobního bankrotu)
4. Schválení oddlužení – pokud je schváleno postupné splácení, pak dlužníkovi po dobu 5 let zůstává z jeho příjmů částka na úrovni životního minima a nákladů na bydlení 5. Předpokladem je splatit alespoň 30% z každého dluhu, zbytek dluhu bývá odpuštěn Po celou dobu trvání oddlužení je dlužník pod ochranou soudu a zákona, proto se nemusí obávat exekutorů či jiných agentur

25 Zdroje - literatura 1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, ISBN 2. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, ISBN

26 Zdroje - obrázky 1. Mercy. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 2. Szaaman. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 3. Maxx. hledat obrázky. Pixabay. [Online] [Citace: ] 4. Blackfish. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 5. Work, One. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Předlužení a možnosti řešení"

Podobné prezentace


Reklamy Google