Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sanace dluhů Mimosoudní řešení předluženosti lidí po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sanace dluhů Mimosoudní řešení předluženosti lidí po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody."— Transkript prezentace:

1 Sanace dluhů Mimosoudní řešení předluženosti lidí po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody

2 Základní informace Systém je inspirován švýcarským modelem.
Projekt Sanace dluhů nabízí mimosoudní řešení předluženosti podmíněně propuštěných s dohledem probačního úředníka. Vstup do projektu je jak pro dlužníky, tak pro věřitele dobrovolný. Cílem je řešit předluženost odsouzených, podpořit jejich resocializaci, legalizovat zaměstnanost a dosáhnout vyšší výnosnosti pro jejich věřitele. Realizátory projektu jsou: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., Probační a mediační služba ČR, Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě - VEBO. Služba Sanace dluhů je originálním (revolučním) a v našem regionu jedinečným programem pro lidi po propuštění z VTOS. PMS ČR (smlouva o spolupráci: technická podpora – kancelář v Ústí, metodická podpora – výběr klientů)

3 Předluženost lidí po výkonu trestu
Dle výsledků průzkumu IKSP z roku 2008 je předluženost nejvýznamnější překážkou resocializace pachatelů trestných činů. S tím úzce souvisí: vysoká míra recidivy, přeplněnost věznic, nelegální zaměstnanost, nízká míra výtěžnosti těchto pohledávek věřiteli. Oddlužení dle IZ (Zákon č. 182/2006 Sb.) je jediným sanačním způsobem řešení úpadku, pro lidi po výkonu trestu je však využití v zásadě vyloučeno. Aktuální legislativa nemá pro jejich úpadek sanační řešení. především ze 2 důvodů: soudce ho nemusí povolit (spáchaný majetkový trestný čin); zákon vymezuje závazky (§ 416 IZ), u kterých nemůže být osvobozen od povinnosti platit zbytek dluhu (peněžitý trest, náhrada škody, pokuty... přibližně 1/3 dluhů).

4 Výsledky analýzy V létě 2006 byla provedena analýza potřebnosti projektu (194 klientů PMS ČR z 25 středisek): Průměrný věk respondenta: 35 let; Průměrný čistý příjem: Kč (medián Kč); 86 % by se rádo oddlužilo pomocí systému projektu Sanace dluhů (přiměřené splátky po dobu 3 let). 51 % nemyslí, že zvládne splatit své závazky bez cizí pomoci; 21 % nezná všechny své věřitele; 50 % uvedlo, že pracuje legálně; 74 % tvrdí, že by se zvýšila jejich motivace pracovat legálně; Průměrná výše dluhů všech dotazovaných klientů: Kč; 75 % respondentů (145 ze 194) má dluhy do Kč, u nich je průměrná výše dluhů: Kč nejčastější hodnota (modus): Kč prostřední hodnota v řadě (medián): Kč Fond 1,8 milionu – průměrně půjčka – 120 klientů. Financování pilotní fáze je zajištěno do května 2010.

5 Struktura dluhů dle četnosti
Zdroj: analýza SPJ a PMS ČR, 2006 50 % pracuje legálně (zbytek pracuje nelegálně nebo nepracuje); 51 % nepředpokládá, že zvládne splatit své závazky bez cizí pomoci; 74 % klientů tvrdí, že by se zvýšila jejich motivace pracovat legálně; 75 % má dluhy do Kč s průměrnou výší dluhu Kč. Výpočet z průměrné výše dluhu Kč - závazky do Kč).

6 Struktura dluhů dle výše
Zdroj: analýza SPJ a PMS ČR, 2006 Vysoké jsou dluhy u náhrady škody, u bank a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, náklady řízení. Výpočet z průměrné výše dluhu Kč - závazky do Kč).

7 Princip sanování Rovný přístup ke všem věřitelům (všichni věřitelé musí souhlasit s nabídkou klienta, tj. mírou uspokojení pohledávky). Služba je poskytována klientům i věřitelům zdarma. Průběh sanace dluhů: výběr – pracovníci PMS ČR nabízí službu vytipovaným klientům, sanační zkušební doba - klient dokazuje svou schopnost a vůli řešit finanční situaci, nabídka věřitelům - nabídnuta je částka, kterou je klient schopen naspořit přibližně ve tříletém období ze svých volných zdrojů (průměrná nabídka činí 25 %), zpětné splácení do fondu - při souhlasu všech věřitelů je jim ze sanačního fondu jednorázově vyplacena dohodnutá částka, kterou klient následně splácí 3 roky zpět do fondu. Sanování dluhů je umožněno vznikem sanačního fondu, který je v pilotní fázi kryt ze švýcarských zdrojů. Při zařazení do projektu jsou klienti motivováni vydržet ve své snaze udržet si získané zaměstnání a dle svých možností splatit své závazky.

8 Výběr klientů do projektu
Kritéria výběru: klient PMS ČR (podmíněné propuštění s dohledem); legální zaměstnání; samostatně neřešitelné dluhy (do Kč); vůle splatit část svého dluhu pomocí splátek dle svých reálných možností; další aspekty (stabilita zaměstnání, bydlení, zdraví, sociální zázemí, vztah k penězům...).

9 Místa realizace Středočeský soudní kraj: Benešov, Kladno, Příbram, Mladá Boleslav, Rakovník. Severočeský soudní kraj: Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Most, Teplice. Středočeský soudní kraj: - Benešov (4), - Kladno (15), - Příbram (5-10), - Mladá Boleslav (3), - Rakovník (5) a Severočeský soudní kraj: - Ústí nad Labem, - Česká Lípa, - Děčín, - Chomutov (5), - Jablonec n. Nisou (10), - Liberec, - Litoměřice, - Louny (10), - Most (20-25), - Teplice (2)

10 Modelová situace Pan Karel rozbil při rvačce výlohu. Protože měl soudem podmíněně odložený výkon trestu odnětí svobody, byl mu nařízen výkon trestu. Po propuštění dluží státu náklady výkonu trestu, náklady trestního řízení, bance za poskytnutý úvěr a poškozenému náhradu škody. Celková výše jeho dluhu činí Kč. Rád by dluh splatil. Našel si práci a měsíčně vydělává Kč čistého. Zapojí se do projektu. Doporučené částka na sanování činí 2542 Kč (výpočet dle srážek ze mzdy v režimu přednostních pohledávek). Nabídka věřitelům: Za 3 roky je schopen našetřit Kč. Věřitelům je nabídnuta dohoda na splacení 36,6 % dlužné částky. Pokud všichni věřitelé souhlasí s tímto plněním, dostanou tuto částku jednorázovou platbou ze sanačního fondu. Klient pak dle smlouvy splácí stejnou částku zpět do fondu (3 roky Kč měsíčně). 2542 * 36 = / = 36,6 %

11 Hodnocení Výhody: Rizika: resocializace pachatelů trestných činů;
prevence kriminality a ochrana společnosti; nepřetěžování justice a nenavyšování nákladů státní pokladny; legalizace zaměstnanosti; součást systematické práce s odsouzenými; vyšší výnosnost pro věřitele v kratším čase. návratnost půjček; podpora jen části klientů PMS ČR; zajištění návazného financování; soulad s legislativou; efekt viditelný po 4 letech; nutnost všestranné podpory klienta (zaměstnání, ubytování...); možná malá podpora věřitelů, státu či veřejnosti. Proběhla řada jednání, situace je složitější, před zahájením pilotu se nám nepodařilo vše dořešit: musíme na tom ještě společně pracovat, myslíme, že to stojí za to


Stáhnout ppt "Sanace dluhů Mimosoudní řešení předluženosti lidí po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody."

Podobné prezentace


Reklamy Google