Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje (SRK) Jednání pracovní skupiny č. 2 Návrh nové struktury specifických strategických cílů 13. 9. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje (SRK) Jednání pracovní skupiny č. 2 Návrh nové struktury specifických strategických cílů 13. 9. 2011."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje (SRK) Jednání pracovní skupiny č. 2 Návrh nové struktury specifických strategických cílů 13. 9. 2011 Mgr. Zdeněk Karásek

2 Metodika PS2 navrhuje novou strukturu specifických strategických cílů (SSC) pro globální strategický cíl 2: Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost pro všechny a cíl 3 SRK: Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel (vize a globální strategické cíle SRK mají zůstat zachovány)

3 Metodika Sladění SRK – zejména GSC 2, 3 - a MS Paktu zaměstnanosti SRK: Stanovení strategických priorit a cílů MS kraje MS Pakt zaměstnanosti: komunikační platforma, strategická i výkonná struktura klíčových partnerů v MS kraji k realizaci Integrovaného programu zaměstnanosti a jeho klíčových projektů – KONTINUÁLNÍ ČINNOST – www.mspakt.czwww.mspakt.cz

4 Srovnání nové a dosavadní struktury SSC v SRK Nově navržený SSCPůvodní SSC SSC 2.1: Zajistit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti prostřednictvím MS Paktu zaměstnanosti 2.1 Zvýšit celkovou úroveň zaměstnanosti - zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti SSC 2.2: Snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných pracovních silách v jejich počtu, struktuře a kvalitě 2.3 Snížit nerovnováhu v nabídce a poptávce po kvalifikovaných pracovních silách 3.1 Zlepšit spolupráci škol a jejich studentů s firmami 3.4 Zvýšit počet a zlepšit připravenost osob zapojených do studia technických profesí dobře uplatnitelných na trhu práce

5 Srovnání nové a dosavadní struktury SSC v SRK Nově navržený SSCPůvodní SSC SSC 2.3: Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině 3.3 Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině SSC 2.4: Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel 4.2 Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel SSC 2.5:Vytvořit výzkumnou univerzitu konkurenceschopnou na evropské úrovni 3.2 Stát se plně rozvinutým univerzitním krajem - založit chybějící a posílit stávající fakulty a obory VŠ studia

6 Srovnání nové a dosavadní struktury SSC v SRK Nově navržený SSCPůvodní SSC SSC 2.6:Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných 2.2 Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných 2.4 Zkultivovat zanedbaná veřejná prostranství s využitím nezaměstnaných v projektech veřejně prospěšných prací 2.6 Využít stávající průmyslové zóny pro vznik nových pracovních míst SSC 2.7:Vytvářet příznivé podmínky a programy pro sociální inkluzi ohrožených obyvatel a boj s chudobou 2.5 Zlepšit kvalitu života a prostředí v problémových sídlištích

7 Návrh indikátorů k novým SSC SSC 2.1: Zajistit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti prostřednictvím MS Paktu zaměstnanosti Indikátory: míra zaměstnanosti v roce 2015 (průměr ČR) a v roce 2020 (mezi nejlepšími 5 kraji v ČR) SSC 2.2: Snížit nerovnováhu v nabídce a poptávce po kvalifikovaných pracovních silách Indikátory: průměrná délka nezaměstnanosti (snížení), srovnání vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst SSC 2.3: Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině Indikátory: specifické šetření (Observatoř)

8 Návrh indikátorů k novým SSC SSC 2.4: Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel Indikátory: Systémová aplikace Kompetenčního modelu MS kraje (schválen Zastupitelstvem v roce 2004 a potvrzen jako příklad dobré praxe Evropskou komisí v roce 2006); počet a struktura obyvatel, kteří projdou tréninky kompetencí; počet zemí, kam proběhl transfer programů k rozvoji měkkých kompetencí z Centra excelence pro měkké kompetence (při RPIC-ViP) SC5:Vytvořit výzkumnou univerzitu konkurenceschopnou na evropské úrovni Indikátory: Zařazení mezi výzkumné univerzity v ČR; odpovídající umístění ve vybraném žebříčku univerzit

9 Návrh indikátorů k novým SSC SSC 2.6:Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných Indikátory: Míra nezaměstnanosti - v roce 2015 (průměr ČR) a v roce 2020 (mezi nejlepšími 5 kraji v ČR) SC7:Vytvářet příznivé podmínky a programy pro sociální inkluzi ohrožených obyvatel a boj s chudobou Indikátory: Pokles počtu obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách; nárůst zaměstnanosti; zvýšení podílu dětí s řádně dokončenou školní docházkou na základních a středních školách

10 Mgr. Zdeněk Karásek karasek@rpic-vip.cz +420 596 616 795, +420 602 718 026


Stáhnout ppt "Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje (SRK) Jednání pracovní skupiny č. 2 Návrh nové struktury specifických strategických cílů 13. 9. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google