Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace Strategie rozvoje kraje, priority jeho rozvoje do roku 2020 Ostrava, 25. 1. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace Strategie rozvoje kraje, priority jeho rozvoje do roku 2020 Ostrava, 25. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace Strategie rozvoje kraje, priority jeho rozvoje do roku 2020 Ostrava,

2 Obsah •Proč aktualizujeme naši krajskou strategii •Co je ve Strategii nového •Hlavní témata k řešení, jak vyplývají z krajské strategie

3 Proč aktualizujeme naši strategii Chceme zajistit, aby náš kraj prostřednictvím realizace Strategie přispíval k naplňování cílů EU a ČR pro období V souvislosti s tím potřebujeme prodloužit návrhové období Strategie ( ) Chceme definovat regionální priority (pozice kraje při vyjednávání o podobě podpory z EU po roce 2013)

4 Stávající Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Schválena v dubnu 2010 zastupitelstvem kraje Obsahuje: •Analýzu klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje (analytická část strategie) •Návrhovou část o 5 globálních strategických cílů; o 32 specifických strategických cílů; o 124 projektů, přispívajících k naplňování strategie; •Implementační část – jak bude strategie realizována, včetně sady monitorovacích indikátorů pro sledování úspěšnosti realizace strategie.

5 Co je ve Strategii nového Došlo k jedné úpravě v úrovni globálních strategických cílů Byly navrženy nové specifické cíle, případně upraveny ty stávající, a to nejen jejich názvy, ale také popis toho, čeho chce kraj ve spolupráci s partnery dosáhnout a co v rámci nich bude podporovat Byly navrženy nové projekty, které přispějí k naplňování cílů Strategie Byly navrženy monitorovací indikátory u každého specifického cíle

6 Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Globální cíl 1 – Konkurence schopná, inovačně založená ekonomika 4 specifické strategické cíle projekty, které přispívají k naplňování strategie 8 Globální cíl 2 – Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost - příležitost pro všechny 6 specifických strategických cílů projekty, které přispívají k naplňování strategie 19 Globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě 6 specifických strategických cílů projekty, které přispívají k naplňování strategie 31 Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu 11 specifických strategických cílů projekty, které přispívají k naplňování strategie 65 Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných 4 specifické strategické cíle projekty, které přispívají k naplňování strategie 16

7 U každého specifického strategického cíle je uveden •Stručný popis •Indikátory pro sledování jeho naplňování •Přehled projektů, přispívajících k jeho realizaci U každého projektu je uveden: •Nositel projektu •Zdroje financování •Náklady na realizaci •Rámcový harmonogram Výstupy strategie jsou konkrétní a měřitelné

8 •Rozvoj konkurenceschopnosti ekonomiky a její inovační výkonností •Zvyšování zaměstnanosti •Zlepšení stavu životního prostředí v kraji •Rozvoj dopravní infrastruktury •Zlepšení image kraje Hlavní témata k řešení, jak vyplývají z krajské strategie

9 Rozvoj konkurenceschopnosti ekonomiky a její inovační výkonnosti - jak jsme na tom

10 •Zajistit koordinovanou a systémovou podporu výzkumu, vývoje a inovací v Moravskoslezském kraji •Zlepšit exportní výkonnost místních malých a středních firem a posílit jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců •Podporovat zakládání nových podnikatelských subjektů (MSP včetně fyzických osob – OSVČ a mladých podnikatelů) •Získat do kraje investory nejen k činnostem s vysokou přidanou hodnotou •Vytvořit konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu Rozvoj konkurenceschopnosti ekonomiky a její inovační výkonnosti - co je třeba udělat

11 Zvyšování zaměstnanosti - jak jsme na tom

12 •Zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti – MS Pakt zaměstnanosti •Snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných pracovních silách v jejich počtu, struktuře a kvalitě •Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině •Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných Zvyšování zaměstnanosti - co je třeba udělat

13 Zlepšení stavu životního prostředí - jak jsme na tom Mapa oblastí ČR s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, 2009

14 Zlepšení stavu životního prostředí – co je třeba udělat •Podporovat ekologizaci průmyslových a energetických zdrojů •Podporovat instalace environmentálně šetrnějších spalovacích kotlů v domácnostech •Pokračovat ve spolupráci s Polskem za účelem společného postupu při stanovování přísných ekologických podmínek pro znečišťovatele ovzduší ve Slezské pánvi •Podporovat rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury •Rozvíjet kulturu chování, odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí

15 Rozvoj dopravní infrastruktury - jak jsme na tom Přepravní výkony dle krajů ČR k

16 Rozvoj dopravní infrastruktury – co je třeba udělat •Dokončit silniční síť nadregionálního významu, propojující kraj se zbytkem ČR a sousedními zeměmi •Zlepšit dostupnost ostravské průmyslové aglomerace ze západní části kraje, z Opavska, Krnovska a Bruntálska •Modernizovat silnice II. a III. třídy ve vlastnictví kraje •Modernizovat a dostavět silnice I. třídy, tvořící páteřní silniční síť v západovýchodním a severojižním směru •Dosáhnout zařazení vybraných komunikací do sítě TEN •Modernizovat železniční tratě na území kraje

17 Zlepšení image kraje – jak jsme na tom

18 Zlepšení image kraje - co je třeba udělat •Vytvořit systém komunikace, směřující k vybudování patriotismu v rámci kraje •Pokračovat v realizaci marketingových kampaní zaměřených na cestovní ruch, vytvořit kampaně zaměřené na ostatní oblasti s cílem zlepšení image kraje •Lépe využívat všechny krajem podporované aktivity (individuální dotace, dotační programy apod.) pro zlepšení image kraje

19 Petra Chovanioková


Stáhnout ppt "Aktualizace Strategie rozvoje kraje, priority jeho rozvoje do roku 2020 Ostrava, 25. 1. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google