Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoké školy a Národní politika výzkumu a vývoje a její realizace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoké školy a Národní politika výzkumu a vývoje a její realizace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Vysoké školy a Národní politika výzkumu a vývoje a její realizace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 Průřezové priority národní politiky lidské zdroje, lidské zdroje, mezinárodní spolupráce ve VaV, mezinárodní spolupráce ve VaV, regionální aspekty VaV, regionální aspekty VaV, využití výsledků VaV v praxi, využití výsledků VaV v praxi, hodnocení výzkumu. hodnocení výzkumu.

3 Tématické priority národní politiky bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost, bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost, informační a znalostní společnost, informační a znalostní společnost, kvalita a bezpečnost života, kvalita a bezpečnost života, nové materiály a technologie, nové materiály a technologie, potřeby České republiky v sociálně-ekonomické oblasti. potřeby České republiky v sociálně-ekonomické oblasti.

4 Lidské zdroje: [37] Základní prioritou je dostatečné hmotné zajištění kvalifikovaných pracovníků VaV a i studentů doktorských studijních programů. Využití výsledků VaV v praxi: [49] Na úrovni institucí (VŠ, AV ČR) je třeba zřídit orgány, které budou schopné poskytovat odbornou podporu zájemcům o založení spin- off firmy.

5 Provázanost národní politiky VaV s jinými oblastmi: [64] Propojení výzkumu a vývoje s pedagogickou činností především na vysokých školách. [65] Vzájemná kompatibilita politiky vzdělávání a výzkumu ve formě a míře propojení terciárního vzdělávání s výzkumem.

6 Právní prostředí VaV: Návrh zákona o VVI: Návrh zákona o VVI: [95] Tato nová právní úprava rozvijí různé formy spolupráce VVI s VŠ.

7 Struktura systému VaV [97] Navýšení podílu VŠ na zdrojích pro základní výzkum i na celkové podpoře VaV. [101] Další rozvoj VaV na VŠ bude založen na zvýšené podpoře vysokých škol s vyšším rozsahem výzkumu a s lepšími výsledky ve VaV, případně vynikajících týmů a pracovišť na ostatních VŠ.

8 Regionální aspekty [105] Posilování role regionálních VŠ v oblasti socioekonomického rozvoje sídel a regionů. [106] Regionalizace by neměla dále rozmělňovat roztříštěnou strukturu univerzit a výzkumných institucí, ale měla by posílit mimo jiné vznik poboček stávajících etablovaných univerzit a výzkumných institucí.

9 Regionální aspekty [109] Regionální úroveň je podstatným místem pro novou organizaci vztahů mezi podnikateli a výzkumně- vzdělávacími institucemi, zejména po linii vzniku spin- off a jiných podnikatelských subjektů.

10 Infrastruktura VaV [132] Dostupnost informačních fondů a zdrojů pro potřeby VaV musí být po právní stránce zajištěna zákony, které upravují náležitosti a autorsko-právní statut děl jako např. disertační a habilitační práce.

11 Promítnutí dokumentu EK „Investovat do výzkumu: akční plán pro Evropu“ v národní politice ve vztahu k VŠ Podpora mobility studentů. Podpora mobility studentů. Podpora mobility výzkumníků mezi VŠ a průmyslem. Podpora mobility výzkumníků mezi VŠ a průmyslem. Zabezpečení, aby posluchači posledních ročníků technických, ekonomických a přírodovědných VŠ (fakult) získali základní informace o duševním vlastnictví a transferu technologií. Zabezpečení, aby posluchači posledních ročníků technických, ekonomických a přírodovědných VŠ (fakult) získali základní informace o duševním vlastnictví a transferu technologií.

12 Dokument „Investovat do výzkumu: akční plán pro Evropu“ COM (2003) 226 F/2 a vysoké školy

13 Opatření 11: Iniciativy, které jsou odvozeny z jednání o sdělení Evropské komise „Úloha vysokých škol v Evropě znalostí“, především ve vztahu k možnostem těsnější spolupráce vysokých škol a podniků. Opatření 59: Zabezpečení, aby absolventi před ukončením studia – především v oblastech vědy, techniky a hospodářství - získali základní informace/vzdělání o duševním vlastnictví a transferu technologií

14 Opatření 80: Podpora rozvoje nejmodernějších modulů managementu VaV a jejich zařazení do studijních programů vědeckých, technických a podnikově hospodářských fakult Podpora rozvoje nejmodernějších modulů managementu VaV a jejich zařazení do studijních programů vědeckých, technických a podnikově hospodářských fakult

15 Návrh zákona o VVI a změně souvisejících zákonů: Novelizace §20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu: VVŠ a VVI mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle §34 dále snížit až o 30%, maximálně však o 3 mil.Kč, použijí-li prostředky ………..na vzdělávání, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě., že 30% snížení činí méně než 1 mil. Kč, mohou odečíst částku ve výši 1mil. maximálně však do výše základu.

16 Evropský sociální fond: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) Určen pro region NUTS II Praha, který vzhledem ke své dobré hospodářské situaci nemůže čerpat z pomoci pro určené pro Cíl 1 Určen pro region NUTS II Praha, který vzhledem ke své dobré hospodářské situaci nemůže čerpat z pomoci pro určené pro Cíl 1 Opatření 4.2. Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Opatření 4.2. Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací administraci zajišťuje MPSV spolu s Magistrátem hl.m. Prahy a Národním vzdělávacím fondem (NVF) administraci zajišťuje MPSV spolu s Magistrátem hl.m. Prahy a Národním vzdělávacím fondem (NVF) Zdroje financování: 50% státní rozpočet a rozpočet hl. m. Prahy, 50% ESF Zdroje financování: 50% státní rozpočet a rozpočet hl. m. Prahy, 50% ESF

17 Opatření 3.2. – Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje je určeno pro oblast vysokého školství, vědy a výzkumu. 3.2.4 Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoj 3.2.4 Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoj Cílem podopatření 3.2.4. je podpora vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblastech transferu technologií, patentování a osvojování si znalostí o ochraně duševního vlastnictví, inovačního podnikání a podnikání ve výzkumu. Cílem podopatření 3.2.4. je podpora vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblastech transferu technologií, patentování a osvojování si znalostí o ochraně duševního vlastnictví, inovačního podnikání a podnikání ve výzkumu. Vazba na strategické dokumenty: Národní politika výzkumu a vývoje České Republiky Národní inovační strategie ČR Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vysoké školy a Národní politika výzkumu a vývoje a její realizace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google