Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Podpora činnosti základního uměleckého školství při realizaci výuky podle Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Podpora činnosti základního uměleckého školství při realizaci výuky podle Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání“"— Transkript prezentace:

1 „Podpora činnosti základního uměleckého školství při realizaci výuky podle Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání“

2 Zdůvodnění projektu V roce 2005 byly zahájeny práce na pojetí konceptu dokumentu a byla navržena jeho struktura V roce 2006 byla provedena masivní informační a zjišťovací kampaň ve všech krajích ČR a byly zpracovány návrhy textů hlavních kapitol a texty jednotlivých uměleckých oborů (hudební, taneční, literárně-dramatický, výtvarný) V roce 2007 byly vytipovány partnerské ZUŠ, se kterými je v současné době dopracovávána druhá pracovní verze dokumentu RVP ZUV. = Je třeba zajistit podmínky pro úspěšné dopracování závěrečné podoby dokumentu tak, aby bylo možno na vybraných pilotních školách ověřit tvorbu školních vzdělávacích programů, získat podněty pro dopracování finální verze dokumentu a zahájit metodickou podporu pro zavedení vzdělávacího kurikula do praxe pro všechny ZUŠ ČR do roku 2011.

3 Odborné podněty, na které projekt reaguje celková komplexnost a systematičnost uměleckého vzdělávání dostupnost uměleckého vzdělávání odborné zajištění výuky podpora principu celoživotního vzdělávání individuální přístup k žákovi explicitní kultivace rodičů dlouhodobý osobní vztah učitele a žáka generace přicházejících do ZUŠ ZUŠ jako pilíře kulturního života v regionu tradice uměleckého vzdělávání nereálné a nesplnitelné učební plány (HO,LDO) svázané učební plány, které neumožňují časově rozvrhnout souborovou a komorní hru v HO nevariabilita možnosti výuky hudební nauky a její přílišně teoretické a abstraktní pojetí neuspokojivé procento absolventů, kteří se po ukončení studia věnují umělecké činnosti neexistence učebních dokumentů pro některé předměty zkreslené hodnocení významu a smyslu uměleckých soutěží nedostatečná flexibilita ve vnímání nových uměleckých disciplin

4 Výstupy a přidaná hodnota projektu Navázání na celkovou kurikulární reformu ve vzdělávání v ČR Umožnění maximální liberalizace vzdělávacího procesu pro posílení role učitele jako nositele změn ve škole Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností a možnost integrace uměleckých oborů Umožnění profilace a specializace škol v návaznosti na specifika regionu a na složení pedagogického sboru Nastavení nových motivačních podnětů k dalšímu vzdělávání učitelů Provázání kurikulárních dokumentů základního uměleckého vzdělávání a konzervatoří a středních škol uměleckého směru. Generační posun ve způsobech uvažování a umožnění změn směrem k větší odvaze a sebevědomí účastníků pedagogického procesu Legalizace současné ověřené a osvědčené praxe

5 Cíle projektu Dopracovat konečnou verzi kurikulárního dokumentu RVP ZUV a vytvořit Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Ověřit tvorbu ŠVP podle pilotní verze RVP ZUV a vytvořit metodické příspěvky podporující tvorbu ŠVP a modernizaci výuky. Proškolit lektory tvorby školních vzdělávacích programů.

6 Cílové skupiny projektu pedagogičtí pracovníci ZUŠ žáci ZUŠ pracovníci ČŠI zřizovatelé škol pedagogičtí pracovníci konzervatoří a dalších škol s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením expertní sféra (odborná veřejnost), organizace ve vzdělávání řídící pracovníci ve školství (pracovníci OŠ KÚ, MŠMT)

7 Klíčové aktivity projektu Dopracování závěrečné verze dokumentu RVP ZUV za podpory pilotních škol a vytvoření Manuálu pro tvorbu ŠVP Výstupy: DDokument RVP ZUV MManuál pro tvorbu ŠVP NNávrh koncepce začlenění Multimediální tvorby do vzdělávání na ZUŠ Aktivita A

8 Aktivita B Monitoring tvorby ŠVP na vybraných pilotních ZUŠ a tvorba metodických příspěvků podporujících tvorbu ŠVP a modernizaci výuky Výstupy: PPodklady pro úpravy dokumentu RVP ZUV a Manuálu pro tvorbu ŠVP DDopracované ŠVP na pilotních školách IInformační DVD – metodické příspěvky podporující tvorbu ŠVP a modernizaci výuky na ZUŠ PPropagační DVD

9 Aktivita C Vzdělávací semináře pro lektory tvorby ŠVP Výstupy: PProškolení lektoři tvorby ŠVP MMetodické materiály (Power Pointové prezentace, podkladové DVD pro lektory atd.)

10 Aktivita D Informační a propagační podpora projektu a organizace a řízení projektu Výstupy: ZZabezpečená publicita projektu ZZajištěný management projektu

11 Náklady na projekt Aktivita A – 1 246 750,- Kč Aktivita B – 2 962 050,- Kč Aktivita C – 756 200,- Kč Aktivita D – 3 974 530,- Kč Celkové náklady: 9 000 000,- Kč.

12 Souvislost s dalšími projekty Provázanost s projekty „Metodika II“ „Autoevaluace I a II“ „Klíč“ Aplikace průběžných výsledků projektů do vzdělávání na ZUŠ Průběžné zveřejňování výstupů a zpřístupnění podkladů učitelské a odborné veřejnosti Navazující projekty v proškolování pedagogických pracovníků v jednotlivých krajích

13 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "„Podpora činnosti základního uměleckého školství při realizaci výuky podle Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání“"

Podobné prezentace


Reklamy Google