Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY V ELEKTROTECHNICKÝCH OBORECH Realizátor projektu: Střední škola technická Žďár nad Sázavou od 1. 7. 2014 Vyšší odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY V ELEKTROTECHNICKÝCH OBORECH Realizátor projektu: Střední škola technická Žďár nad Sázavou od 1. 7. 2014 Vyšší odborná."— Transkript prezentace:

1

2 PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY V ELEKTROTECHNICKÝCH OBORECH Realizátor projektu: Střední škola technická Žďár nad Sázavou od 1. 7. 2014 Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Období realizace: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2015

3 Cíle projektu a přístup k jejich realizaci Cíle projektu Cíle projektu inovovat vzdělávací programy pro odbornou výuku ve studijním oboru mechanik elektrotechnik a učebním oboru elektrikář inovovat vzdělávací programy pro odbornou výuku ve studijním oboru mechanik elektrotechnik a učebním oboru elektrikář vytvořit personální, organizační a materiálně technické podmínky ke zvýšení kvality elektrotechnického vzdělávání podle potřeb trhu práce vytvořit personální, organizační a materiálně technické podmínky ke zvýšení kvality elektrotechnického vzdělávání podle potřeb trhu práce

4 Prostředky k dosažení cílů projektu Prostředky k dosažení cílů projektu tvorba nově koncipovaných vzdělávacích programů podporu- jících vazby mezi teoretickými poznatky a praxí tvorba nově koncipovaných vzdělávacích programů podporu- jících vazby mezi teoretickými poznatky a praxí rozvoj odborných kompetencí žáků rozvoj odborných kompetencí žáků motivace pedagogů, žáků a rodičů při zavádění nových metod a forem výuky, aktivní účast pedagogů při tvorbě a ověřování učebních textů v provedení pro tisk a e-learning motivace pedagogů, žáků a rodičů při zavádění nových metod a forem výuky, aktivní účast pedagogů při tvorbě a ověřování učebních textů v provedení pro tisk a e-learning vybudování moderního pracoviště pro výuku elektrotechnic- kých předmětů vybudování moderního pracoviště pro výuku elektrotechnic- kých předmětů Cíle projektu a přístup k jejich realizaci

5 KA 01 Inovace vzdělávacích programů elektrotechnických oborů KA 01 Inovace vzdělávacích programů elektrotechnických oborů inovace dvou vzdělávacích programů pro výuku odborných předmětů v oborech elektrikář a mechanik elektrotechnik inovace dvou vzdělávacích programů pro výuku odborných předmětů v oborech elektrikář a mechanik elektrotechnik vytvoření rámcového obsahu vzdělávacích cílů, metodických postupů k jejich dosažení a očekávaných odborných kompetencí žáků vytvoření rámcového obsahu vzdělávacích cílů, metodických postupů k jejich dosažení a očekávaných odborných kompetencí žáků Na tuto aktivitu navázaly další klíčové aktivity zaměřené především na tvorbu výukových a metodických materiálů. Realizace klíčových aktivit

6 Výstupy z klíčové aktivity KA 01 Inovované školní vzdělávací programy pro obory: 26-51-H/01 Elektrikář26-51-H/01 Elektrikář 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, odborné zaměření pro elektrická zařízení26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, odborné zaměření pro elektrická zařízení 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, odborné zaměření pro mechatroniku a automatizaci26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, odborné zaměření pro mechatroniku a automatizaci Realizace klíčových aktivit

7 Výstupy z klíčové aktivity KA 01 – vyučovací předměty Elektrotechnika – obory mechanik elektrotechnik, elektrikář Elektronika – obor mechanik elektrotechnik Elektrická zařízení – obor mechanik elektrotechnik, elektrické stroje a přístroje – obor elektrikář Automatizace – obory mechanik elektrotechnik, elektrikář Technická dokumentace – obory mechanik elektrotechnik, elektrikář Technologie – obory mechanik elektrotechnik, elektrikář Realizace klíčových aktivit

8 KA 02 Tvorba výukových materiálů a jejich pilotní ověření Zpracované výukové dokumenty pro 6 uvedených předmětů: učební texty v provedení pro tiskučební texty v provedení pro tisk učební texty v provedení pro e-learningučební texty v provedení pro e-learning databáze testových otázekdatabáze testových otázek soubor výukových pracísoubor výukových prací metodická příručka pro učitele elektrotechnických předmětůmetodická příručka pro učitele elektrotechnických předmětů Realizace klíčových aktivit

9 KA 02 Tvorba výukových materiálů a jejich pilotní ověření Pořízené vybavení: Vybavení pro 2 učitelská demonstrační pracoviště obsahující: měřicí jednotku umožňující zobrazovat na monitoru počítače různé signály a charakteristiky základních elektronických součástek a obvodů měřicí jednotku umožňující zobrazovat na monitoru počítače různé signály a charakteristiky základních elektronických součástek a obvodů programovatelný generátor sinusového a obdélníkového napětíprogramovatelný generátor sinusového a obdélníkového napětí sady modulů umožňujících sestavit základní elektrické a elektronické obvody, měřidel a napájecích zdrojůsady modulů umožňujících sestavit základní elektrické a elektronické obvody, měřidel a napájecích zdrojů Realizace klíčových aktivit

10 KA 02 Tvorba výukových materiálů a jejich pilotní ověření Pořízené vybavení: vybavení 9 žákovských pracovišť pro výuku elektrotechniky a elektroniky obsahující moduly pro sestavení základních elektrických a elektronických obvodů vybavení 9 žákovských pracovišť pro výuku elektrotechniky a elektroniky obsahující moduly pro sestavení základních elektrických a elektronických obvodů vybavení 6 žákovských pracovišť pro výuku číslicové techniky obsahující generátory impulzů, indikátory stavu úrovní logických obvodů, moduly nastavení úrovně logických stavů, moduly pro nastavení funkce základních logických obvodů vybavení 6 žákovských pracovišť pro výuku číslicové techniky obsahující generátory impulzů, indikátory stavu úrovní logických obvodů, moduly nastavení úrovně logických stavů, moduly pro nastavení funkce základních logických obvodů sady měřidel a napájecích zdrojů sady měřidel a napájecích zdrojů Realizace klíčových aktivit

11 KA 03 Vzdělávání pedagogů Obsahově se zaměřovalo především na tvorbu elektrotechnické dokumentace s využitím výpočetní techniky a využití získaných poznatků při výuce. KA04 Připomínkovací řízení partnerů projektu Partner projektu: Střední škola technická Jihlava Partnerovi projektu byly předávány materiály k připomínkování, připomínky byly průběžně zapracovány do nově vytvořených dokumentů. Realizace klíčových aktivit

12 Publicita projektu Publicitou projektu byly sledovány dva cíle: poskytovat informace o projektu a jeho výstupech poskytovat informace o projektu a jeho výstupech získávat názory druhých stran na obsah a realizaci projektu získávat názory druhých stran na obsah a realizaci projektu Prezentace projektu prezentační akce pro základní školy a zájemce o studium, prezentační akce pro střední školy prezentační akce pro základní školy a zájemce o studium, prezentační akce pro střední školy workshopy, prezentační akce pro střední školy a firmy workshopy, prezentační akce pro střední školy a firmy informační tabule, webové stránky informační tabule, webové stránky Publicita projektu a jeho prezentace

13 Projekt Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech patří k největším projektům, které škola realizovala. To dokazuje rozsah zpracovaných dokumentů a počty hodin, které jednotliví členové realizačního týmu v rámci projektu odpracovali. Na základě zpracovaných výstupů můžeme tento projekt zařadit mezi nejúspěšnější projekty, které škola realizovala. V rámci projektu byly vytvořeny dobré podmínky pro výuku odborných elektrotechnických předmětů ve škole. Projekt napomohl k vytvo- ření promyšlené koncepce výuky pro další roky. Závěr

14 Děkujeme za pozornost

15


Stáhnout ppt "PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY V ELEKTROTECHNICKÝCH OBORECH Realizátor projektu: Střední škola technická Žďár nad Sázavou od 1. 7. 2014 Vyšší odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google