Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Regionální vlivy na životní prostředí a možnosti jejich řešení – ovzduší VY_32_INOVACE_10.01.08 Autor Ing. Helena Vacková Tematická oblast Člověk a prostředí pro 4. ročník přírodovědného lycea Ročník 4. lyceum Datum tvorby Říjen 2012 Anotace Materiál uvádí látky způsobující znečištění ovzduší, zdroje znečištění a vymezuje současně známé možnosti nápravy Metodický pokyn Prezentace látky + procvičení pomocí kontrolních otázek

2 Ke znečišťování ovzduší dochází na jednotlivých místech, ale vzdušnými proudy se znečišťující látky dostávají do dalších oblastí,. Látky znečišťující ovzduší – dělení: A) Chemické znečištění ovzduší o Plynné látky (oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhličitý, freony) o Pevné látky ( prach) B) Fyzikální znečištění ovzduší o Hluk o Záření

3 SO₂ NOx Uniká do ovzduší při spalování látek s vysokým obsahem síry (fosilní paliva) Reakcí s H ₂O a s vzniká zředěná H ₂ SO ₄ – kyselé deště 1. ničí lesní porosty 2. okyseluje vodu a půdu (acidifikace) 3. způsobuje korozi materiálů (stavby, sochy) Oxid dusnatý a dusičitý vznikají zvláště při spalování ropy a ropných produktů (spalovací motory) spolupůsobí při vzniku kyselých dešťů a smogu poškozují ozonovou vrstvu skleníkové plyny

4 Oxidy uhlíku CO ₂ CO vyskytuje se v atmosféře přirozeně v množství 0,03% rostliny jej potřebují k fotosyntéze Jeho množství v atmosféře vzrůstá Skleníkový plyn Vzniká při nedokonalém spalování

5 Další plyny znečišťující ovzduší Uhlovodíky – vznikají při spalování v dopravě - např. benzpyren (karcinogenní účinky) Freony – deriváty uhlovodíku k chlorem nebo fluorem, narušují ozonovou vrstvu, skleníkový plyn Metan – skleníkový plyn

6 Prach – pevná látka vypouštěná do ovzduší při spalování, těžbě a průmyslových výrobách, na prachové částečky se váží těžké kovy nebo radioaktivní látky Emise – škodlivé látky vypouštěné látky znečišťovatelem Imise – emise přeměněné reakcí s látkami vyskytujícími se v ovzduší Smog – vzniká kombinací znečišťujících látek v ovzduší a klimatických jevů o A) Londýnský o B) Losangelský o C) Kombinovaný

7 Zdroje znečišťující ovzduší A) stacionární - dělí se do kategorií dle jejich tepelného příkonu(zvláště velké – tepelné elektrárny, velké, střední, malé – lokální topeniště v obydlích) B) mobilní – automobily, traktory, buldozery, sekačky, motorové pily

8 Snižování znečištění ovzduší Odlučovače popílku Odsiřovací zařízení Snižování energetické náročnosti výroby Náhrada automobilové dopravy Protiprašné působení zeleně (husté protiprašné výsadby, travní plochy)

9 Fyzikální znečištění ovzduší Hluk – zvuky, které působí rušivě nebo organismus poškozují letiště, dopravní tepny – intenzita zvuku dosahuje až 90 dB hygienické normy pro město (noc pod 35 dB, den pod 50 dB nebezpečí spočívá i v délce trvání hluku Možnosti nápravy - omezit zdroj, zavádět nehlučné technologie, protihlukové stěny, vegetační bariéryumístit komunikaci pod úroveň okolního terénu,

10 Tepelné znečištění – kolem velkých měst, okolí jaderných a tepelných elektráren → změny klimatických podmínek Světelné znečištění – ovlivňuje biorytmus organismů Radioaktivní záření – přirozená radioaktivita prostředí je dána kosmickým zářením nebo rozpadem radonu z podloží, zdrojem umělé radioaktivity jsou zkoušky jaderných zbraní, havárie reaktorů, medicína, využití elektrárenských popílků pro výrobu panelů, karcinogenní a teratogenní působení

11 Kontrolní otázky Které hlavní znečišťující látky se vypouští v České republice do ovzduší? Popište, jak lze omezovat znečištění ovzduší. Uveďte příklady opatření proti hluku.

12 Zdroje EZECHEL, M., ZICHOVÁ, J., PYTLOUN, L. Ekologie a ochrana životního prostředí. Mělník: VOŠZ A SZaŠ, 2012. 211 s.


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google