Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 09/2008 28.12.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste se v poslední době setkali s pojmem „finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 09/2008 28.12.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste se v poslední době setkali s pojmem „finanční."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 09/2008 28.12.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste se v poslední době setkali s pojmem „finanční krize“. Pro nás jev s dost exotickým názvem nejdříve „napadl“ americké banky a automobilky, aby se posléze přesunul do západní Evropy. Relativně tedy ještě dost daleko od našich luhů a hájů. Našince tento vývoj nechával dost v klidu, obzvláště poté co se naši vládní představitelé nechali slyšet, že českému bankovnímu sektoru, z důvodu odlišného systému fungování, nic nehrozí. Uplynulo pár měsíců a vše je jinak. Z lokální finanční krize je rázem celosvětová hospodářská krize, tzv. recese, která právě překonala pomyslné české hranice a začíná se u nás zabydlovat. Jejími doprovodnými jevy jsou zejména krachy bank a burz, zavírání podniků, nebo alespoň omezení výrobního programu v nich a masivní propouštění zaměstnanců ve všech sférách výroby. Hospodářský růst země se zpomaluje, v mnoha případech stagnuje úplně, což s sebou nese další krachy, zavírání a propouštění a tato spirála má stále se zrychlující tendenci. Předchozí řádky nejsou havarijní scénář nebo události z oblasti sci-fi, pomalu, ale jistě se stávají tvrdou realitou našich dnů. Ostatně podle zpráv mnohých ekonomických odborníků jsme teprve na začátku recese, hlavní hospodářský propad lze očekávat v průběhu celého příštího roku. Situaci přesně vystihuje věta: „Než bude líp, bude ještě hůř“. Myslím, že někteří z našinců již dopady této krize mohou posoudit z nepříjemné blízkosti vlastních rodin. V kontextu tohoto článku se mi špatně formuluje jakékoliv novoroční přání, takže snad jen kromě pevného zdraví bych Vám chtěl popřát, abyste příští rok, pokud možno, úspěšně ustáli a snad se brzy dočkáme i toho, že bude „líp“. M.Břenda 7) ZO schválilo aktualizovaný Místní program obnova venkova obce Vilice na období 2009 – 2015.. 8) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z POV na rok 2009 na projekt „Oprava místních komunikací“ v celkové výši 300.000,-Kč. 9) ZO schválilo zákonnou úpravu mezd zastupitelů takto: navýšení pro člena zastupitelstva o 50,- Kč, pro člena výboru o 200,- Kč, pro předsedu výboru o 110,-Kč pro místostarostu o 907,-Kč a pro starostu o 1.788,- Kč. Úprava mezd je platná od 1.1.2009. 10) ZO schválilo finanční příspěvek Stanici pro zraněné živočichy – Votice ve výši 1.000,-Kč. 11) ZO schválilo navýšení poplatku za zasílání Vilické polnice mimo vilickým občanům pro rok 2009 na150,-Kč/rok.. 12) ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 9/ZO/2008 – zařazení výdajů – 5.000,-Kč (dar pro nově narozeného občánka) – na pokrytí tohoto výdaje budou použity prostředky určené na vypracování ÚP – ty již letos nebudou čerpány, další výdaje na ÚP budou až z rozpočtu r. 2009. Zasedání ZO č. 22/2008. konané dne 12.12.2008. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář,. J.Klejnová, M.Petříková, P.Procházka a J.Kudrna Omluveni: 0. Na 22. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 12.12.2008 činí 604.634,94Kč.. 2) ZO vzalo na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru, z kterých vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření obce. 3) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2009 s tím, že příjmy i výdaje jsou ve výši 2.450.200,-Kč. Rozpočet je tudíž sestaven jako vyrovnaný. 4) ZO schválilo rozpočtový výhled na roky 2010 – 2011. Výhled vychází z rozpočtu na rok 2009 a předpokládaného zvýšení příjmů i výdajů o cca. 2%. Na rok 2010 je tudíž předpoklad vyrovnaného rozpočtu ve výši 2.530.000,-Kč a na rok 2011 je to 2.548.000,-Kč. 5) ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2008, kterou se mění OZV č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková výše poplatku pro občany a majitele rekreačních objektů se nemění.. 6) ZO schválilo prodej obecních pozemků p.č. 157/3, 157/5 a 157/6 o celkové výměře 3.705m2 p. Milanovi Sukovi, bytem Vilice 64 za 6,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s převodem pozemků hradí kupující. Dále ZO pověřilo starostu obce vypracováním kupní smlouvy. Rozpočet obce na rok 2009. Jak již bylo sděleno výše, rozpočet na rok 2009 je vyrovnaný ve výši 2.450.200,-Kč. Do rozpočtu nejsou zahrnuty výdaje na rekonstrukci vodovodu v Hrnčířích, která by se v příštím roce měla uskutečnit. Finance, které budou na tuto akci

2 Odběry denně 7:00 – 8:00 – po předchozí domluvě V úterý od 15:30 – 18:00 pouze pozvaní pacienti Akutní případy bez objednání denně 8:00 – 9:00 Od 1.2.2009 bude používán ZVACÍ SYSTÉM, tzn., že na běžné neakutní vyšetření (měření tlaku, napsání receptu, předoperační vyšetření, vystavení potvrzení, atd.) se předem, nejlépe telefonicky, objednáte! Telefon: 381 215 184. Obecní lesy.. Z finančních důvodů se od roku 2009 ruší samovýroba v obecních lesích, která byla do této chvíle bez úplaty. Zdarma bude nadále možno likvidovat zbytky po těžbě a to pouze se souhlasem OLH. Zájemcům o dřevo je k dispozici prakticky celý vyráběný sortiment, včetně dřeva palivového, které např. v sortimentu KPZ (což jsou 2m oddenkové části kmenů v průměru 17 – 50 cm) je momentálně k mání za 500,-Kč/m3. Pro ilustraci uvádím, že 1m3 dřeva je vyrovnaná hranice o velikosti 1x1x1,6 metru. Foto soutěž. Soutěže o nejhezčí foto s tematikou „Dovolená a volný čas“ se zúčastnilo 32 snímků. Porota s výběrem neměla lehkou práci, protože většina fotografií byla velmi povedených. Na 1.místě se umístil snímek „Oldřichovský rybník“ Petry Kocurové, který získal 40 bodů (ze 70 možných) a své autorce vyhrál dárkový koš v hodnotě 1.000Kč. 2. místo obsadil snímek „Třetí rybník – Vilice“ Miroslava Břendy (33 bodů), který vyhrál soupravu volných vstupenek na všechny plesy této sezóny pro 2 osoby. Na 3. místě skončil snímek „Očkování psů II“ Petra Hienla (20 bodů), který s ním získal permanentku na tenisový kurt pro rok 2009. Všechny oceněné fotografie budou otištěny v příštích číslech. Zároveň redakce vyhlašuje 2. kolo foto soutěže s tématem: „Zima“. Bližší informace budou v následující Polnici. mimořádně vysoké, se obec pokusí získat z dotace od Krajského úřadu JK v kombinaci s úvěrem od některé z bank. V rozpočtu nefiguruje ani vlastní podíl v případě získání dotace z POV na opravu místních komunikací. Ten by byl hrazen z přebytku roku 2008. Teď již k vlastnímu rozpočtu: Příjmy: daňové příjmy – (daně ze závislé činnosti a z příjmů FO a právnických osob) – 766.000,- - (daně z přidané hodnoty) – 690.000,- - (poplatky za komunální odpad, za psy a správní poplatky) – – 92.400,- - (daň z nemovitostí) – 150.000,- dotace – (investiční i neinvestiční – zde figurují pouze ty, které jsou již jisté) – 120.200,- nedaňové příjmy – (lesy) – 400.000,- - (voda, stočné) – 120.000,- - (pronájmy – KD, kurt, pozemky, ostatní nemovitosti a jejich části) – 103.600,- - (ostatní příjmy) – 8.000,- Celkem: – 2.450.200,- Výdaje: - lesy (celkem) – 395.000,- - silnice (celkem) – 101.100,- - pitná voda (celkem) – 187.000,- - odpadní vody – 50.000,- - příspěvky (ZŠ, MŠ) – 80.000,- - kulturní činnost (knihovna, kapličky, zájmová činnost, dary jubilantům) – 127.100,- - sport (hřiště, zájmová činnost) – 36.000,- - nebytové hospodářství (celkem) – 3.000,- - veřejné osvětlení (celkem) – 31.000,- - územní plán – 190.000,- - svoz odpadů (KO, NO) – 173.000,- - péče o vzhled obcí a zeleň (celkem) – 401.800,- - požární ochrana (celkem) – 28.000,- - zastupitelstvo (celkem) – 324.000,- - činnost místní správy (celkem) – 304.200,- - bankovní poplatky – 7.000,- - pojištění – 12.000,- Celkem: – 2.450.200,- Vilická polnice – poplatky. Od nového roku se navyšují poplatky za zasílání Polnice přespolním zájemcům z dosavadních 100 Kč na 150 Kč. Důvodem jsou stále se zvyšující ceny poštovného a ostatní náklady na tisk. V letošním roce např. celý stokorunový poplatek „spolklo“ poštovné, ostatní náklady dotovala obec. Přiloženou složenku, prosím uhraďte co nejdříve. Nová Polnice bude distribuována pouze na základě provedené platby. I nadále platí, že si zájemci mohou zpravodaj stáhnout z www.vilice.cz a to včetně starších čísel. Obvodní lékař – úprava ordinačních hodin Od 1.1.2009 je ordinační doba u MUDr. Rozkydala, našeho obvodního lékaře následující: Pondělí: 7:00 – 11:00. Úterý: 7:00 – 10:00 13:30 – 18:00. Středa: 7:00 – 12:00. Čtvrtek: 7:00 – 11:00 13:30 – 15:30. Pátek: 7:00 – 12:00. Dne 16.12.2008 oslavila paní Marie Střelková ze Zátiší 75. výročí svého narození. Blahopřejeme


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 09/2008 28.12.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste se v poslední době setkali s pojmem „finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google