Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 09/2008 28.12.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste se v poslední době setkali s pojmem „finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 09/2008 28.12.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste se v poslední době setkali s pojmem „finanční."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 09/ ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste se v poslední době setkali s pojmem „finanční krize“. Pro nás jev s dost exotickým názvem nejdříve „napadl“ americké banky a automobilky, aby se posléze přesunul do západní Evropy. Relativně tedy ještě dost daleko od našich luhů a hájů. Našince tento vývoj nechával dost v klidu, obzvláště poté co se naši vládní představitelé nechali slyšet, že českému bankovnímu sektoru, z důvodu odlišného systému fungování, nic nehrozí. Uplynulo pár měsíců a vše je jinak. Z lokální finanční krize je rázem celosvětová hospodářská krize, tzv. recese, která právě překonala pomyslné české hranice a začíná se u nás zabydlovat. Jejími doprovodnými jevy jsou zejména krachy bank a burz, zavírání podniků, nebo alespoň omezení výrobního programu v nich a masivní propouštění zaměstnanců ve všech sférách výroby. Hospodářský růst země se zpomaluje, v mnoha případech stagnuje úplně, což s sebou nese další krachy, zavírání a propouštění a tato spirála má stále se zrychlující tendenci. Předchozí řádky nejsou havarijní scénář nebo události z oblasti sci-fi, pomalu, ale jistě se stávají tvrdou realitou našich dnů. Ostatně podle zpráv mnohých ekonomických odborníků jsme teprve na začátku recese, hlavní hospodářský propad lze očekávat v průběhu celého příštího roku. Situaci přesně vystihuje věta: „Než bude líp, bude ještě hůř“. Myslím, že někteří z našinců již dopady této krize mohou posoudit z nepříjemné blízkosti vlastních rodin. V kontextu tohoto článku se mi špatně formuluje jakékoliv novoroční přání, takže snad jen kromě pevného zdraví bych Vám chtěl popřát, abyste příští rok, pokud možno, úspěšně ustáli a snad se brzy dočkáme i toho, že bude „líp“. M.Břenda 7) ZO schválilo aktualizovaný Místní program obnova venkova obce Vilice na období 2009 – ) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z POV na rok 2009 na projekt „Oprava místních komunikací“ v celkové výši ,-Kč. 9) ZO schválilo zákonnou úpravu mezd zastupitelů takto: navýšení pro člena zastupitelstva o 50,- Kč, pro člena výboru o 200,- Kč, pro předsedu výboru o 110,-Kč pro místostarostu o 907,-Kč a pro starostu o 1.788,- Kč. Úprava mezd je platná od ) ZO schválilo finanční příspěvek Stanici pro zraněné živočichy – Votice ve výši 1.000,-Kč. 11) ZO schválilo navýšení poplatku za zasílání Vilické polnice mimo vilickým občanům pro rok 2009 na150,-Kč/rok.. 12) ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 9/ZO/2008 – zařazení výdajů – 5.000,-Kč (dar pro nově narozeného občánka) – na pokrytí tohoto výdaje budou použity prostředky určené na vypracování ÚP – ty již letos nebudou čerpány, další výdaje na ÚP budou až z rozpočtu r Zasedání ZO č. 22/2008. konané dne Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář,. J.Klejnová, M.Petříková, P.Procházka a J.Kudrna Omluveni: 0. Na 22. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k činí ,94Kč.. 2) ZO vzalo na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru, z kterých vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření obce. 3) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2009 s tím, že příjmy i výdaje jsou ve výši ,-Kč. Rozpočet je tudíž sestaven jako vyrovnaný. 4) ZO schválilo rozpočtový výhled na roky 2010 – Výhled vychází z rozpočtu na rok 2009 a předpokládaného zvýšení příjmů i výdajů o cca. 2%. Na rok 2010 je tudíž předpoklad vyrovnaného rozpočtu ve výši ,-Kč a na rok 2011 je to ,-Kč. 5) ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2008, kterou se mění OZV č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková výše poplatku pro občany a majitele rekreačních objektů se nemění.. 6) ZO schválilo prodej obecních pozemků p.č. 157/3, 157/5 a 157/6 o celkové výměře 3.705m2 p. Milanovi Sukovi, bytem Vilice 64 za 6,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s převodem pozemků hradí kupující. Dále ZO pověřilo starostu obce vypracováním kupní smlouvy. Rozpočet obce na rok Jak již bylo sděleno výše, rozpočet na rok 2009 je vyrovnaný ve výši ,-Kč. Do rozpočtu nejsou zahrnuty výdaje na rekonstrukci vodovodu v Hrnčířích, která by se v příštím roce měla uskutečnit. Finance, které budou na tuto akci

2 Odběry denně 7:00 – 8:00 – po předchozí domluvě V úterý od 15:30 – 18:00 pouze pozvaní pacienti Akutní případy bez objednání denně 8:00 – 9:00 Od bude používán ZVACÍ SYSTÉM, tzn., že na běžné neakutní vyšetření (měření tlaku, napsání receptu, předoperační vyšetření, vystavení potvrzení, atd.) se předem, nejlépe telefonicky, objednáte! Telefon: Obecní lesy.. Z finančních důvodů se od roku 2009 ruší samovýroba v obecních lesích, která byla do této chvíle bez úplaty. Zdarma bude nadále možno likvidovat zbytky po těžbě a to pouze se souhlasem OLH. Zájemcům o dřevo je k dispozici prakticky celý vyráběný sortiment, včetně dřeva palivového, které např. v sortimentu KPZ (což jsou 2m oddenkové části kmenů v průměru 17 – 50 cm) je momentálně k mání za 500,-Kč/m3. Pro ilustraci uvádím, že 1m3 dřeva je vyrovnaná hranice o velikosti 1x1x1,6 metru. Foto soutěž. Soutěže o nejhezčí foto s tematikou „Dovolená a volný čas“ se zúčastnilo 32 snímků. Porota s výběrem neměla lehkou práci, protože většina fotografií byla velmi povedených. Na 1.místě se umístil snímek „Oldřichovský rybník“ Petry Kocurové, který získal 40 bodů (ze 70 možných) a své autorce vyhrál dárkový koš v hodnotě 1.000Kč. 2. místo obsadil snímek „Třetí rybník – Vilice“ Miroslava Břendy (33 bodů), který vyhrál soupravu volných vstupenek na všechny plesy této sezóny pro 2 osoby. Na 3. místě skončil snímek „Očkování psů II“ Petra Hienla (20 bodů), který s ním získal permanentku na tenisový kurt pro rok Všechny oceněné fotografie budou otištěny v příštích číslech. Zároveň redakce vyhlašuje 2. kolo foto soutěže s tématem: „Zima“. Bližší informace budou v následující Polnici. mimořádně vysoké, se obec pokusí získat z dotace od Krajského úřadu JK v kombinaci s úvěrem od některé z bank. V rozpočtu nefiguruje ani vlastní podíl v případě získání dotace z POV na opravu místních komunikací. Ten by byl hrazen z přebytku roku Teď již k vlastnímu rozpočtu: Příjmy: daňové příjmy – (daně ze závislé činnosti a z příjmů FO a právnických osob) – ,- - (daně z přidané hodnoty) – ,- - (poplatky za komunální odpad, za psy a správní poplatky) – – ,- - (daň z nemovitostí) – ,- dotace – (investiční i neinvestiční – zde figurují pouze ty, které jsou již jisté) – ,- nedaňové příjmy – (lesy) – ,- - (voda, stočné) – ,- - (pronájmy – KD, kurt, pozemky, ostatní nemovitosti a jejich části) – ,- - (ostatní příjmy) – 8.000,- Celkem: – ,- Výdaje: - lesy (celkem) – ,- - silnice (celkem) – ,- - pitná voda (celkem) – ,- - odpadní vody – ,- - příspěvky (ZŠ, MŠ) – ,- - kulturní činnost (knihovna, kapličky, zájmová činnost, dary jubilantům) – ,- - sport (hřiště, zájmová činnost) – ,- - nebytové hospodářství (celkem) – 3.000,- - veřejné osvětlení (celkem) – ,- - územní plán – ,- - svoz odpadů (KO, NO) – ,- - péče o vzhled obcí a zeleň (celkem) – ,- - požární ochrana (celkem) – ,- - zastupitelstvo (celkem) – ,- - činnost místní správy (celkem) – ,- - bankovní poplatky – 7.000,- - pojištění – ,- Celkem: – ,- Vilická polnice – poplatky. Od nového roku se navyšují poplatky za zasílání Polnice přespolním zájemcům z dosavadních 100 Kč na 150 Kč. Důvodem jsou stále se zvyšující ceny poštovného a ostatní náklady na tisk. V letošním roce např. celý stokorunový poplatek „spolklo“ poštovné, ostatní náklady dotovala obec. Přiloženou složenku, prosím uhraďte co nejdříve. Nová Polnice bude distribuována pouze na základě provedené platby. I nadále platí, že si zájemci mohou zpravodaj stáhnout z a to včetně starších čísel. Obvodní lékař – úprava ordinačních hodin Od je ordinační doba u MUDr. Rozkydala, našeho obvodního lékaře následující: Pondělí: 7:00 – 11:00. Úterý: 7:00 – 10:00 13:30 – 18:00. Středa: 7:00 – 12:00. Čtvrtek: 7:00 – 11:00 13:30 – 15:30. Pátek: 7:00 – 12:00. Dne oslavila paní Marie Střelková ze Zátiší 75. výročí svého narození. Blahopřejeme


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 09/2008 28.12.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste se v poslední době setkali s pojmem „finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google