Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 08/2010 26.12.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tak máme schválen nový rozpočet obce na rok 2011. Je to.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 08/2010 26.12.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tak máme schválen nový rozpočet obce na rok 2011. Je to."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 08/2010 26.12.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tak máme schválen nový rozpočet obce na rok 2011. Je to základní předpoklad jakéhokoliv rozvoje obce a z tohoto pohledu je vše v pořádku. Při porovnání čísel loňského a letošního rozpočtu už taková spokojenost vládnout nemůže. Příjmy mají klesající tendenci, vlivem finanční krize a následnými úspornými opatřeními vlády. A podle všeho bude hůř. Paradoxně právě v této době by obec potřebovala co největší objem financí na své „velké projekty“. Na realizaci stále čeká rekonstrukce vodovodu v Hrnčířích a rekonstrukce Kremlu. Na druhou jmenovanou akci budeme muset patrně zapomenout, zdroj peněz z programů PRV vysychá, letošních 7% uspokojených zájemců o dotaci je toho důkazem. Definitivně valem jsme již dali projektové přípravě na ČOV ve Vilicích, tam se do konce dotáhnou pouze výkupy pozemků. Další velké břímě nám spadlo do klína v souvislosti se srpnovým vyplavením sálu, jehož obnova bude stát více než milion korun. Přestože jsme na sál dostali dotaci, bude muset obec žádat o úvěr a vlastní spoluúčast krýt z jednorázové zvýšené těžby dřeva v obecních lesích. Že takováto řešení se nemohou stát pravidlem, je nasnadě. Aby toho nebylo málo, poslední průzkum střechy nad sálem KD ukázal, že její stav je vážnější nežli se očekávalo. Momentálně se čeká na statický posudek, který ukáže nakolik jsou závady závažné a nastíní její další osud. Předběžná zpráva hovoří o destrukci krovů patrně nevratného stavu. Potvrdí-li se nejchmurnější vize, bude muset být celá střecha vyměněna. Otázka zní, kde vzít peníze? MAS Krajina srdce, kde jsme poměrně úspěšní s většími dotacemi, příští rok na podzim vyhlašuje poslední výzvu na podobné projekty. Zároveň končí období štědrosti EU, i zde zdroje vysychají. MASka navíc bude v příštím roce disponovat pouze 50% financí oproti roku letošnímu. Tento zdroj bude patrně naše poslední šance kde sehnat dotaci v relativně velkém objemu, ostatní vyhlašovatelé s podobnými dotacemi nepočítají a pochybuji, že kdy budou. Nebude-li případná dotace přiznána, netroufám si odhadnout další osud KD. Z vlastních zdrojů projekty takovéto velikosti pokrýt nelze. Ke zjednodušení situace nepřispívá ani skutečnost, že se bude muset napřed rekonstruovat parket a celé podlahy, což je postup přesně opačný, než by měl být. S tím, ale bohužel, nic nenaděláme, dotační pravidla jsou neúprosná. Vrásky nám asi přidělá i fakt, že v případě výměny střechy, nebo třeba jen zákazu používání sálu, nebudeme moci naplnit partnerské dohody se subjekty, které s užíváním sálu počítají, a díky jimž jsme získali rozhodující body k získání dotace na parket, čímž zase nesplníme dotační podmínky a ohrozíme čerpání již schválené dotace. Nebo se vystavíme riziku sankcí, které mohou být až vrácení 100% dotací. Prostě se zdá, že se pohybujeme v začarovaném kruhu a není cesty ven. M.Břenda Zasedání ZO č. 3/2010. konané dne 17.12.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, M.Petříková a J.Kudrna.. Omluven: P.Procházka. Na 3. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2011 s tím, že příjmy i výdaje jsou ve výši 2.472.000,-Kč, tudíž je sestaven jako vyrovnaný.. 3) ZO schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. spočívající v umístění nového energetického zařízení na pozemky parc. č. 75/1, 1246/1 a 1249/1 za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.000,-Kč ve prospěch obce. Jedná se o kabelovou přípojku k tenisovému kurtu ve Vilicích. 4) ZO odložilo uzavření úvěru na financování projektu „Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice“ na některé z příštích zasedání.. 5) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z POV na rok 2011 na opravu místní komunikace v úseku Zátiší – směr hlavní silnice II/137 v částce 150.000,-Kč. 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/ZO/2010. 7) ZO vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013. Výhled vychází z plnění rozpočtu roku 2010 a nepředpokládá razantní zvyšování příjmů či výdajů, takže je sestaven sice jako vyrovnaný, ale víceméně stagnující. 8) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková výše poplatku, tj. 400,-Kč, pro občany a majitele rekreačních objektů se nemění.. 9) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce č. 1/2003 o místním poplatku ze psů.

2 .. Dne 15.listopadu 2010 oslavila paní Marie Hlaváčková z Vilic 80. výročí svého narození a dne 19. listopadu oslavil pan Josef Hlaváček z Vilic 88. výročí svého narození Oběma jubilantům blahopřejeme Rozpočet obce. O rozpočtu obce na rok 2011 budete, z důvodu nedostatku místa, podrobně informování v lednové Polnici. Stejně tak o projektu komunitního plánování sociálních služeb a dalších tématech.. Plesová sezóna 2011.. Nadcházející plesová sezóna bude z důvodu stavebních prací na sále zrušena. Pokud je nám známo, bude náhradním místem pro konání plesů sál v Mladé Vožici. Např. farní ples, který bude 29.1., můžete navštívit pomocí svozového autobusu, vyjíždějícího v 19:30 hod. z Hrnčíř. U ostatních plesů nám tato služba není zatím známa. Bude-li se pořádat tradiční maškarní ples, který vychází na pátek 4.3. a vilickou plesovou sezónu uzavírá, se ještě neví. Zde se zatím čeká v jakém stadiu budou stavební práce, hlavně však na vyjádření statika. O aktuální situaci budete včas informováni. Celková výše poplatku, tj. 50,-Kč za prvního psa staršího 3 měsíců, 100,-Kč za každého dalšího psa téhož majitele, se nemění... 10) ZO schválilo na základě jednotného názoru ohledně převážného zavinění škody na majetku obce během srpnové povodně, postupovat nadále v souladu s pokyny právního zástupce obce. Jedná se o spor obec versus rodina Růžičkova v souvislosti se škodou na sále KD.. 11) ZO schválilo snížení měsíční odměny starostovi o 138,-Kč a předsedům finančního a kontrolního výboru o 3,-Kč v souladu s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb, kterou vláda upravuje odměny zastupitelů. Hlavním smyslem schváleného návrhu je s účinností od 1. ledna 2011 snížit stávající výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, a to v průměru o 5 %. V případě vilického zastupitelstva, jelikož nedosahovalo maximálních možných platových stropů, se jedná o výše uvedené částky.. 12) ZO vzalo na vědomí zprávu předsedy výběrové komise o vyhodnocení nabídek na stavební a podlahářské práce na projekt „Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice“. Na dodavatele stavebních prácí byla ze 4 uchazečů vybrána firma Břenda Josef, Zvěstov za nabídkovou cenu 122.840,-Kč vč. DPH. Na dodavatele podlahových krytin (parkety a PVC) byla ze 4 uchazečů vybrána firma MR Parket, Tábor za nabídkovou cenu 339.550,-Kč bez DPH (firma není plátce DPH). U všech uchazečů bylo uplatňováno pouze jediné kritérium a to nabídnutá cena. Na štědrý den se v Zátiší uskutečnilo již tradiční „Zpívání“, které místní hojně navštěvují, aby si společně zazpívali vánoční koledy. Vše nejlepší do nového roku, především pevné zdraví, přeje všem svým občanům, zastupitelstvo obce Vilice.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 08/2010 26.12.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tak máme schválen nový rozpočet obce na rok 2011. Je to."

Podobné prezentace


Reklamy Google