Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malí ř ská esence 20. století Č íslo DUM: VY_32_INOVACE_DVK_4_18 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 / Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 / Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malí ř ská esence 20. století Č íslo DUM: VY_32_INOVACE_DVK_4_18 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 / Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 / Název."— Transkript prezentace:

1 Malí ř ská esence 20. století Č íslo DUM: VY_32_INOVACE_DVK_4_18 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 / Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 / Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava

2  Narozen ve Špan ě lsku  Ž il v Barcelon ě  V 16 letech dokonale zvládl akademickou malbu  V 18 odchází do Pa ř í ž e  Pro ž ívá t ěž ké za č átky (modré a r ůž ové období)  Kolem roku 1908 se stává v ů d č í postavou kubismu

3  Picasso je z podstaty ž ivo č išným a bezprost ř edním typem osobnosti  V ž dy citliv ě reaguje na zm ě nu pocit ů a dobovou atmosféru  Č asto radikáln ě m ě ní styl  Experimentuje s formou  Díky tomuto p ř ístupu je zosobn ě ním princip ů moderny

4  Velmi dob ř e zná tvorbu starých mistr ů. Neustále se k nim formou rafinovaných citací vrací a p ř etavuje je do svých d ě l  Jeho experimentální období vrcholí ve 30. letech – obraz Guernica  Tady n ě kde se jeho tvorba za č íná stávat „postmoderní“

5  Všechny nové výtvarné sv ě ty, které za sv ů j ž ivot objevil, se zde za č nou potkávat.  Picasso zb ě sile recykluje formy a č asto tak č iní v prostoru klasických malí ř ských d ě l  Je to dokonalá symfonie tvar ů, zá ř ivých barev a struktury tah ů št ě tce

6 „V moderním malí ř ství se ka ž dý tah št ě tce stal precizní prací“

7  Picasso nám celým svým dílem sd ě luje, ž e podstatou um ě lecké tvorby je vizuáln ě zformulovat problém – u č init ho z ř etelným.  A p ř itom absolutn ě nezále ž í na tom, jakých prost ř edk ů bylo u ž ito.

8  Ruhrberg, K. (ed.) a kol., Um ě ní 20. Století: malí ř ství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. Praha, Slovart 2004.  Foster, H. (ed.) a kol., Um ě ní po roce 1900. Praha, Slovart 2007.  Grosenickova, U. (ed.), Kubismus. Praha, Slovart 2005.


Stáhnout ppt "Malí ř ská esence 20. století Č íslo DUM: VY_32_INOVACE_DVK_4_18 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 / Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 / Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google