Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzvy v rámci IROP Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Markéta Kupcová, 27.4.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzvy v rámci IROP Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Markéta Kupcová, 27.4.2016."— Transkript prezentace:

1 Výzvy v rámci IROP Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Markéta Kupcová, 27.4.2016

2 Program s celorepublikovou působností Řídicí orgán poskytovatel dotace řízení programu příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce Zprostředkující subjekt konzultace příjem a hodnocení žádostí o podporu administrace změn, zpráv o realizaci, zpráv o udržitelnosti kontroly na místě, kontroly žádostí o platbu zpracování podkladů pro certifikaci IROP – Integrovaný regionální operační program

3 „Aktuality“ a veškeré informace a dokumenty k IROP www.dotaceEU.cz, http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana www.strukturalni-fondy.cz, http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana IROP - kde získat informace o výzvách

4 http://www.crr.cz/cs/ Kontakty Kalendář akcí: -krajské semináře k aktuálním výzvám Centrum pro regionální rozvoj České republiky

5 IROP obecně dne 4. června 2015 byl dokument oficiálně schválen EK celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR (celková alokace i s národním kofinancováním cca 145 mld. Kč, cca 20 % z celé alokace pro ČR) základní vzorec kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce + státní rozpočet) primárně investiční program pro všechny regiony v ČR kromě Prahy (výjimky SC 2.3 a 3.2) 30 % alokace pro integrované nástroje – ITI, IPRÚ, CLLD ex-post financování projektů po etapách jednotné metodické prostředí komunikace přes monitorovací systém MS2014+; webový portál IS KP14+ decentralizovaný model (Řídící orgán MMR ČR, zprostředkující subjekty – Centrum pro regionální rozvoj České republiky, nositelé ITI) IROP navazuje na ROPy a IOP, nicméně není kopií podporovaných aktivit 5 prioritních os, 14 specifických cílů

6 Prioritní osy: Integrovaný regionální operační program

7 Dosud vyhlášeno - 28 výzev IROP – aktuálně vyhlášené výzvy Číslo výzvy NázevTermín příjmu žádostí Celková alokace Kč 1Silnice průběžná výzva 7/2015-3/2017 11 007 203 tis. 239239 Územní plány (ORP) Regulační plány (ORP) Územní studie (ORP) průběžná výzva 7/10/2015 – 3/2017 630 000 tis. 450 000 tis. 235 200 tis. 5Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie průběžná výzva 11/2015-12/2017 1 620 218 tis. 4 10 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání Kyberbezpečnost průběžné výzvy 9,10/2015-6/2017 470 588 tis. 1 411 764 tis. 16Energetické úspory v bytových domech průběžná výzva 12/2015 –11/2016 1 500 000 tis. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy kolová výzva 12/2015 – 4/2016 575 000 tis.

8 Dosud vyhlášeno - 28 výzev IROP – aktuálně vyhlášené výzvy Číslo výzvy NázevTermín příjmu žádostí Celková alokace Kč 19Technika pro IZS průběžná výzva 12/2015 – 12/2017 1 753 477 tis. 20. 22. Podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel Telematika pro veřejnou dopravu kolová výzva 1/2016 - 7/2016 2/2016 - 6/2016 1 215 000 tis. 205 000 tis. 21.Muzea kolová výzva 2/2016 - 7/2016 2 488 235 tis. 24. Výstavba a modernizace přestupních terminálů kolová výzva 3/2016 – 9/2016 1 125 000 tis. 25.Knihovny průběžná výzva 3/2016 – 12/2017 1 100 000 tis. 26.eGovernment II. průběžná výzva 3/2016 – 12/2017 2 300 272 tis. 28. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. – obce a kraje průběžná výzva 4/2016 – 5/2017 882 353 tis.

9 Text vyhlášených výzev v rámci IROP + Specifická pravidla pro žadatele a příjemce včetně příloh jsou k dispozici zde : http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy IROP – aktuálně vyhlášené výzvy

10 IROP – ukončené výzvy Číslo výzvy NázevTermín příjmu žádostí Celková alokace Kč 7Deinstitucionalizace včetně SVL kolová výzva 11/2015 – 3/2016 2 000 000 tis. 11 12 Sociální podnikání Sociální podnikání (SVL) kolová výzva 11/2015 – 3/2016 220 000 tis. 13Revitalizace vybraných památek kolová výzva 12/2015 – 3/2016 3 529 411 tis. 14 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL kolová výzva 11/2015 – 4/2016 1 146 583 tis. 1 719 875 tis.

11 IROP –plánované výzvy v roce 2016 Číslo výzvy Název Termín příjmu žádostí Celková alokace Kč 29 30 Rozvoj sociálních služeb Rozvoj sociálních služeb (SVL) kolová výzva 4/2016 – 10/2016 123 530 tis. 229 412 tis. 31Zvýšení kvality návazné péče průběžná výzva 5/2016-6/2017 3 600 000 tis. 34 35 Infrastruktura středních a vyšších odborných škol Infrastruktura středních a vyšších odborných škol ( SVL) kolová výzva 5/2016 – 11/2016 547 059 tis. 994 117 tis. 39 40 Sociální bydlení Sociální bydlení (SVL) kolová výzva 5/2016 – 12/2016 617 647 tis. 1 147 059 tis. 42 43 Rozvoj infrastruktury komunitních center Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL) kolová výzva 6/2016 – 10/2016 47 058 tis. 94 118 tis. 44Stanice IZS průběžná výzva 6/2016 – 12/2017 294 118 tis. 51 52 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (+ SVL) kolová výzva 7/2016 – 1/2017 211 765 tis. 381 176 tis.

12 IROP –plánované výzvy v roce 2016 Číslo výzvy Název Termín příjmu žádostí Celková alokace Kč 53Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) kolová výzva 7/2016- 5/2017 1 529 411 tis. 56Revitalizace vybraných památek II. kolová výzva 8/2016 – 2/2017 1 825 706 tis. 57 58 Sociální podnikání II. Sociální podnikání II. SVL kolová výzva 8/2016-1/2017 200 000 tis. 60 61 Infrastruktura základních škol Infrastruktura základních škol (SVL) kolová výzva 8/2016 – 2/2017 705 882 tis. 1 452 941 tis. 62Deinstitucionalizace psychiatrické péče průběžná výzva 9/2016-11/2020 2 352 941 tis. 69Zateplování finanční nástroj průběžná výzva 12/2016-12/2017 6 375 000 tis.

13 Aktuální harmonogram výzev IROP na rok 2016 k dispozici zde (v dolní částí stránky) : http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvyhttp://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy Kritéria přijatelnosti k jednotlivým aktivitám (i u dosud nevyhlášených výzev) byla schválena Monitorovacím výborem a jsou k dispozici zde : http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/39c098cc-6bbf-4d0c-a921- 86426c46b248/SC-2-4-SS-a-VOS.pdf?ext=.pdf http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/39c098cc-6bbf-4d0c-a921- 86426c46b248/SC-2-4-SS-a-VOS.pdf?ext=.pdf V případě kolových výzev je součástí dokumentu je také bodové hodnocení projektů. Projekt musí získat minimální bodové hodnocení stanovené výzvou. IROP –plánované výzvy v roce 2016

14 Děkuji Vám za pozornost Ing. Markéta Kupcová http://www.strukturalni-fondy.cz/irop Pobočka pro Pardubický kraj : Náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice Ing. Markéta Kupcová (Specialista pro absorpční kapacitu) tel. 466 026 840, 735 157 810, e-mail: marketa.kupcova@crr.cz


Stáhnout ppt "Výzvy v rámci IROP Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Markéta Kupcová, 27.4.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google