Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) - možnost získání FINANČNÍ PODPORY pro pořízení územně plánovacích dokumentů - alokace 46 mil. EUR 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) - možnost získání FINANČNÍ PODPORY pro pořízení územně plánovacích dokumentů - alokace 46 mil. EUR 1."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) - možnost získání FINANČNÍ PODPORY pro pořízení územně plánovacích dokumentů - alokace 46 mil. EUR 1

2 Prioritní osa 3 „Dobrá zpráva území a zefektivnění veřejných institucí“ Specifický cíl 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ 90% výše dotace vs. 10 % nákladů hradí žadatel (příjemce dotace) 2

3 Územní zaměření podpory území celé ČR (mimo hlavního města) POUZE obce s rozšířenou působností (ORP - obce III.kategorie) KOMISE SE POSTAVILA PROTI „malým projektům“ 3

4 Typy podporovaných projektů územní plány (ORP), vč. změn regulační plány z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí (ORP) územní studie (ORP - obce III. kategorie) 4

5 Územní plány (ÚP) – příklady projektů: PŘÍJEMCE: obce s rozšířenou působností (ORP - obec III. kategorie) navržení protipovodňových opatření (staveb a opatření) a zastavitelných ploch při zohlednění povodňových rizik navržení dopravní a technické infrastruktury při zohlednění povodňových rizik 5

6 Územní plány vč. změn - podmínky ÚP zpracované podle SSZ (č.50/1976 Sb.) ÚP nebyly financovány z IOP ÚP byly financovány z IOP, ale již skončilo období „udržitelnosti“ potřeba změny ÚP vyplývá z ÚS, která je registrovaná v EÚPČ 6

7 Regulační plány (RP) – příklady zaměření projektů: PŘÍJEMCE: ORP (obec III. kategorie) RP: zaměření na „chráněná území“ (památková zóna, národní park, CHKO, …) - RP z vlastního podnětu obce (nenahrazující územní rozhodnutí) - stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků a podmínky pro jednotlivé stavby 7

8 Územní studie (ÚS) – příklady zaměření projektů: PŘÍJEMCE : obec III. kategorie veřejná technická infrastruktura (ve vazbě na TEN – E nebo na záměry z PÚR ČR) veřejná dopravní infrastruktura (ve vazbě na TEN – T nebo na záměry z PÚR ČR) (vybrané úseky dotčeného území) veřejné prostranství (v souladu s platnými ÚP) řešení krajiny (ve vazbě na Evropskou úmluvu o krajině, zelenou infrastrukturu, protipovod. ochranu … řešené území může být i celý ORP) 8

9 ÚS - krajina bude zpracována metodika na řešení krajiny - „Studie o krajině“ (Prof. Mackovič) 9

10 Výzvy, administrace a upozornění: termín vyhlášení výzvy podpory: cca 7/2015 Administrace / podání žádostí: pobočky CRR / Centrum regionálního rozvoje k žádosti musí být doložena: smlouva se zpracovatelem ÚP, RP či ÚS 10

11 Výše způsobilých výdajů: Minimum: ÚP - min. 450 tis. Kč Změna ÚP - min. 250 tis. Kč RP a ÚS - min. 200 tis. Kč Maximum: není stanoveno 11

12 Časové omezení „projektů“ Spodní hranice: zadání schváleno 1.1.2014 a později Horní hranice: cca do § 50 SZ (dokumentace ke společnému jednání) DOPORUČENÍ MMR: raději posečkat,a pak jít do § 50 12

13 DŮRAZ: SOUSTAVNÁ EÚPČ evidovat – zapisovat – evidovat …. 13

14 Kontaktní osoby - MMR odbor řízení operačních programů – odbor územního plánování: Mgr. Martina Fišerová, MMR OŘOP tel.: 224 861 559, Martina.Fiserova@mmr.czMartina.Fiserova@mmr.cz Ing.Ilona Kunešová, MMR OÚP (odborný gestor za ÚP) tel.: 234 150 111, ilona.kunesova@mmr.czilona.kunesova@mmr.cz Mgr. Drbušek, ÚÚR, tel.: + 420-5-42423139, drbusek@uur.czdrbusek@uur.cz 14

15 Vyhlášení dotace pro cíl 3.3 (podpora ÚP, RP a ÚS) webové stránky – OZNÁMENÍ o vyhlášení výzvy - Strukturální fondy, Centrum pro regionální rozvoj nebo Ministerstvo pro místní rozvoj zaslání informace ÚÚP umístěním informace na www – krajského úřadu http://www.kr-ustecky.cz/dotace/ds-98556/archiv=0&p1=204649 15

16 Doporučení: http://www.s-f.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty Strukturální fondy (harmonogram výzev, programový dokument IROP, v současné době příprava - „pravidel výzev a tzv. příručky pro žadatele“) http://www.crr.cz/cs/irop/ Centrum pro regionální rozvoj - (vyhlášení výzvy, „pravidla výzev a příručka pro žadatele dotace“ – informace o tom, jak podat žádost o dotaci … až po ukončení celého projektu podpory)http://www.crr.cz/cs/irop/ 16

17 Děkuji za pozornost Mgr. Adéla Falcmanová falcmanova.a@kr-ustecky.cz 17


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) - možnost získání FINANČNÍ PODPORY pro pořízení územně plánovacích dokumentů - alokace 46 mil. EUR 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google