Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & představení nového OPŽP 2014-2020 Seminář OPŽP pro potenciální žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & představení nového OPŽP 2014-2020 Seminář OPŽP pro potenciální žadatele."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007-2013 & představení nového OPŽP 2014-2020 Seminář OPŽP pro potenciální žadatele Ing. Vojtěch Beneš ředitel metodického odboru SFŽP ČR

2 Schválené projekty v rámci OPŽP 2007 - 2013 2 Souhrn schválených projektů (k 25.9.2015) prioritní osapočet projektůpodpora z ERDF/FS (Kč) 11 45947 385 161 406 22 48516 837 940 862 36 12324 906 754 630 44 26819 699 316 660 51721 408 985 852 64 51613 561 111 028 76261 792 847 945 celkem19 649125 592 118 383

3 Proplacené prostředky z ERDF/FS v letech 2013, 2014, 2015 a predikce 2015 3

4 Konec financování OPŽP 2007-2013 31.12.2015 = konec způsobilosti výdajů (tj. nejzazší datum proplacení faktury zhotoviteli) Termín pro podání ŽoP k letošnímu proplacení je konec listopadu 2015 Ex-post platby březen 2016 pouze ŽoP na faktury dle první odr. Zálohové faktury – dodávka i po konci roku 2015, zúčtovací faktura do března 2016 ZVA 30.11.2016 4

5 Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020 zaměřením navazuje na OPŽP 2007-2013 využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí více koncentrován na identifikované prioritní problémy, zejména v PO 2 (snížení emisí z lokálního vytápění domácností) a PO 5 (snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie) MMR - NOK 5

6 Aktuální stav přípravy OPŽP 2014-2020 6 OPŽP schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory včetně Harmonogramu výzev jsou zveřejněny na http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty Vyhlášení prvních 16 výzev pro předkládání žádostí – 19. 6. 2015 Vyhlášení druhého souboru 8 výzev – 15. 10. 2015

7 Prioritní osy pro období 2014 - 2020 PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5: Energetické úspory 7

8 Alokace pro jednotlivé prioritní osy 8 Prioritní osamil. EUR% PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 76829 PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 45317 PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 45817,5 PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu 35113,5 PO 5: Energetické úspory52920 Celkem (vč. TA)2 636100

9 Další informace k OPŽP 2014-2020 Výše podpory Uznatelnost nákladů Systém administrace projektů Přílohy k žádosti Pravidlo N + 3 ­ Blíže v Pravidlech pro žadatele a příjemce, které nahrazují stávající ID, ZPŽP a Směrnici MŽP 9

10 Informace k MS2014+ MS2014+ v rámci všech operačních programů Uživatelé systému neinstalují do počítače žádný program – veškerá administrace probíhá v okně internetového prohlížeče (portál IS KP14+) Elektronické podání žádosti o podporu (prostřednictvím elektronického podpisu) Veškerá komunikace mezi uživateli bude probíhat elektronicky (tzv. interní depeše) Uživatelská příručka a Tipy k IS KP14+ Uživatelská příručka pro zpracování CBA 10

11 Portál IS KP14+ 11

12 Portál IS KP14+ 12

13 Portál IS KP14+ 13

14 Portál IS KP14+ 14

15 Webové stránky OPŽP 2014-2020 15

16 Děkuji za pozornost! Ing. Vojtěch Beneš ředitel metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & představení nového OPŽP 2014-2020 Seminář OPŽP pro potenciální žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google