Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & představení nového OPŽP 2014-2020 Seminář OPŽP pro potenciální žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & představení nového OPŽP 2014-2020 Seminář OPŽP pro potenciální žadatele."— Transkript prezentace:

1 zelená linka: Dočerpání OPŽP & představení nového OPŽP Seminář OPŽP pro potenciální žadatele Ing. Vojtěch Beneš ředitel metodického odboru SFŽP ČR

2 Schválené projekty v rámci OPŽP Souhrn schválených projektů (k ) prioritní osapočet projektůpodpora z ERDF/FS (Kč) celkem

3 Proplacené prostředky z ERDF/FS v letech 2013, 2014, 2015 a predikce

4 Konec financování OPŽP = konec způsobilosti výdajů (tj. nejzazší datum proplacení faktury zhotoviteli) Termín pro podání ŽoP k letošnímu proplacení je konec listopadu 2015 Ex-post platby březen 2016 pouze ŽoP na faktury dle první odr. Zálohové faktury – dodávka i po konci roku 2015, zúčtovací faktura do března 2016 ZVA

5 Návaznost OPŽP a OPŽP zaměřením navazuje na OPŽP využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí více koncentrován na identifikované prioritní problémy, zejména v PO 2 (snížení emisí z lokálního vytápění domácností) a PO 5 (snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie) MMR - NOK 5

6 Aktuální stav přípravy OPŽP OPŽP schválen Evropskou komisí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory včetně Harmonogramu výzev jsou zveřejněny na Vyhlášení prvních 16 výzev pro předkládání žádostí – Vyhlášení druhého souboru 8 výzev –

7 Prioritní osy pro období PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5: Energetické úspory 7

8 Alokace pro jednotlivé prioritní osy 8 Prioritní osamil. EUR% PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 45817,5 PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu 35113,5 PO 5: Energetické úspory52920 Celkem (vč. TA)

9 Další informace k OPŽP Výše podpory Uznatelnost nákladů Systém administrace projektů Přílohy k žádosti Pravidlo N + 3 ­ Blíže v Pravidlech pro žadatele a příjemce, které nahrazují stávající ID, ZPŽP a Směrnici MŽP 9

10 Informace k MS2014+ MS2014+ v rámci všech operačních programů Uživatelé systému neinstalují do počítače žádný program – veškerá administrace probíhá v okně internetového prohlížeče (portál IS KP14+) Elektronické podání žádosti o podporu (prostřednictvím elektronického podpisu) Veškerá komunikace mezi uživateli bude probíhat elektronicky (tzv. interní depeše) Uživatelská příručka a Tipy k IS KP14+ Uživatelská příručka pro zpracování CBA 10

11 Portál IS KP14+ 11

12 Portál IS KP14+ 12

13 Portál IS KP14+ 13

14 Portál IS KP14+ 14

15 Webové stránky OPŽP

16 Děkuji za pozornost! Ing. Vojtěch Beneš ředitel metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & představení nového OPŽP 2014-2020 Seminář OPŽP pro potenciální žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google