Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 13/08/2009 Příbram JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 13/08/2009 Příbram JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 13/08/2009 Příbram JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

2 Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne ) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí místních komunikací umožnění podpory infrastruktury pro péči o seniory přesun alokace z oblasti podpory 2.1 (cca 440 mil. Kč) a z oblasti podpory 2.3 (cca 130 mil. Kč) do prioritních os 3 a 1 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 2

3 Aktuality Úzké zacilování výzev dle zájmů žadatelů (např. dle zpětné vazby ze seminářů, konzultací apod.) Kontrola nákladovosti a ekonomické udržitelnosti některých projektů Směřování dotací do nejvíce zaostalých oblastí regionů a do oblastí a obcí, kde se čerpání dotací nedaří R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 3

4 Aktuality Stanovování max. výše dotace v jednotlivých výzvách dle žadatelů a oblasti investic –Snížení míry podpory u finančně silnějších subjektů –Podpora většího počtu projektů Rozložení výzev na celé programové období → Probíhá mapování investičních potřeb regionu ve spolupráci s Krajem a obcemi formou dotazníkového šetření; –úzká spolupráce s obcemi s rozšířenou působností –dosavadní návratnost dotazníků: cca 30% R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 4

5 Aktuality Změna výběrových (hodnotících) kritérií –schválena MV dne –posílení hlediska ekonomičnosti projektů –nově se hodnotí potřebnost a relevance projektu –snižování disparit regionu Další aktualizace pravidel ROP SČ –nově v Pokynech pro žadatele a příjemce pro výzvy od (ex-ante financování, garance udržitelnosti, realizace a kontrola ZŘ na hlavní předmět projektu před podpisem smlouvy aj.) Nová příloha žádosti - dotazník –je součástí povinných příloh k žádosti a jedním z nástrojů hodnocení potřebnosti a relevance projektu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 5

6 Aktuality Posílena kontrola zadávacích dokumentací na výběr dodavatele staveb ze strany ÚRR Garance délky administrace Žádostí max. v délce 3 – 4 měsíců → Personální posílení ÚRR o 11 osob (zejména OAP, ORPP) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 6

7 Pokrok v realizaci na úrovni programu K bylo celkem: Vyhlášeno 37 výzev zaregistrováno 710 projektů smlouva uzavřena u 166 projektů realizace ukončena u 27 projektů, z toho je 12 projektů Technické pomoci R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 7

8 Aktuální výzvy od do R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 8 Oblast podpory VýzvyOrientační alokovaná částka (mil. Kč) 2.1Podnikatelská infrastruktura a služby CR Veřejná infrastruktura a služby CR - vše mimo cyklostezek Rozvoj měst - Revitalizace Rozvoj venkova - Revitalizace80

9 Plánované výzvy od do Oblast podpory VýzvaOrientační alokovaná částka (mil. Kč) 2.2Veřejná infrastruktura a služby CR - pouze cyklostezky Rozvoj městMŠ 240 ZŠ SŠ a jiné 3.2Rozvoj měst volnočasové aktivity – sportoviště a doplňkově kulturní zařízení Rozvoj venkovaMŠ 200 ZŠ SŠ a jiné 3.3Rozvoj venkova volnočasové aktivity – sportoviště 35 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 9

10 Důležité upozornění Úřad Regionální rady změnil své sídlo R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 10 Od 13. července Úřad Regionální rady sídlí na nové adrese: Karlovo náměstí 313/8, Praha 2 – Nové Město S platností od došlo i k oficiální změně sídla ÚRR, výše uvedený kontakt je tedy jedinou platnou fakturační či korespondenční adresou. Od 1.8. fungují nová telefonní čísla všech pracovníků, nové kontakty naleznete na webových stránkách v sekci Kontakty. ové adresy se nemění.

11 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Ředitel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: /08/2009 Příbram


Stáhnout ppt "AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 13/08/2009 Příbram JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google