Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 13/08/2009 Příbram JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 13/08/2009 Příbram JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 13/08/2009 Příbram JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

2 Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí místních komunikací umožnění podpory infrastruktury pro péči o seniory přesun alokace z oblasti podpory 2.1 (cca 440 mil. Kč) a z oblasti podpory 2.3 (cca 130 mil. Kč) do prioritních os 3 a 1 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 2

3 Aktuality Úzké zacilování výzev dle zájmů žadatelů (např. dle zpětné vazby ze seminářů, konzultací apod.) Kontrola nákladovosti a ekonomické udržitelnosti některých projektů Směřování dotací do nejvíce zaostalých oblastí regionů a do oblastí a obcí, kde se čerpání dotací nedaří R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 3

4 Aktuality Stanovování max. výše dotace v jednotlivých výzvách dle žadatelů a oblasti investic –Snížení míry podpory u finančně silnějších subjektů –Podpora většího počtu projektů Rozložení výzev na celé programové období → Probíhá mapování investičních potřeb regionu ve spolupráci s Krajem a obcemi formou dotazníkového šetření; –úzká spolupráce s obcemi s rozšířenou působností –dosavadní návratnost dotazníků: cca 30% R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 4

5 Aktuality Změna výběrových (hodnotících) kritérií –schválena MV dne 20.5.09 –posílení hlediska ekonomičnosti projektů –nově se hodnotí potřebnost a relevance projektu –snižování disparit regionu Další aktualizace pravidel ROP SČ –nově v Pokynech pro žadatele a příjemce pro výzvy od 15.7.2009 (ex-ante financování, garance udržitelnosti, realizace a kontrola ZŘ na hlavní předmět projektu před podpisem smlouvy aj.) Nová příloha žádosti - dotazník –je součástí povinných příloh k žádosti a jedním z nástrojů hodnocení potřebnosti a relevance projektu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 5

6 Aktuality Posílena kontrola zadávacích dokumentací na výběr dodavatele staveb ze strany ÚRR Garance délky administrace Žádostí max. v délce 3 – 4 měsíců → Personální posílení ÚRR o 11 osob (zejména OAP, ORPP) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 6

7 Pokrok v realizaci na úrovni programu K 31. 7. 2009 bylo celkem: Vyhlášeno 37 výzev zaregistrováno 710 projektů smlouva uzavřena u 166 projektů realizace ukončena u 27 projektů, z toho je 12 projektů Technické pomoci R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 7

8 Aktuální výzvy od 15. 7. 2009 do 15. 9. 2009 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 8 Oblast podpory VýzvyOrientační alokovaná částka (mil. Kč) 2.1Podnikatelská infrastruktura a služby CR 50 2.2Veřejná infrastruktura a služby CR - vše mimo cyklostezek 80 3.2Rozvoj měst - Revitalizace135 3.3Rozvoj venkova - Revitalizace80

9 Plánované výzvy od 15. 10. 2009 do 15. 12. 2009 Oblast podpory VýzvaOrientační alokovaná částka (mil. Kč) 2.2Veřejná infrastruktura a služby CR - pouze cyklostezky 100 3.2Rozvoj městMŠ 240 ZŠ SŠ a jiné 3.2Rozvoj měst volnočasové aktivity – sportoviště a doplňkově kulturní zařízení 30 3.3Rozvoj venkovaMŠ 200 ZŠ SŠ a jiné 3.3Rozvoj venkova volnočasové aktivity – sportoviště 35 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 9

10 Důležité upozornění Úřad Regionální rady změnil své sídlo R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 10 Od 13. července Úřad Regionální rady sídlí na nové adrese: Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2 – Nové Město S platností od 20.7.2009 došlo i k oficiální změně sídla ÚRR, výše uvedený kontakt je tedy jedinou platnou fakturační či korespondenční adresou. Od 1.8. fungují nová telefonní čísla všech pracovníků, nové kontakty naleznete na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz v sekci Kontakty. E-mailové adresy se nemění.

11 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Ředitel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: 222 749 770 e-mail: novotny@ropsc.cz 13/08/2009 Příbram


Stáhnout ppt "AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 13/08/2009 Příbram JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google