Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecné informace Seminář pro žadatele Ústí nad Labem, 20. dubna 2010 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecné informace Seminář pro žadatele Ústí nad Labem, 20. dubna 2010 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecné informace Seminář pro žadatele Ústí nad Labem, 20. dubna 2010 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2 2 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 Globální granty - Prioritní osa 1 1.1 – Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji

3 3 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3 Zprostředkujícím subjektem je Ústecký kraj Výkon ZS vykonává: Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Oddělení grantů EU pro vzdělávání 5. patro budova „A“ KÚ e-mail: opvk@kr-ustecky.czopvk@kr-ustecky.cz http://opvk.kr-ustecky.cz

4 4 Zdroje informací TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Prováděcí dokument OPVK k 5. 2. 2010 Příručka pro žadatele OPVK verze 6 Příručka pro příjemce OP VK verze 3 4. výzva Ústeckého kraje Jak vyplnit webovou žádost OP VK Metodika monitorovacích indikátorů verze 1 Dokumenty jsou ke stažení na webu OPVK Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp 4

5 5 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5 4. Výzva Vyhlášení výzvy: 12. dubna 2010 Konec výzvy: 28. května 2010 Realizace projektů : –nejdříve od 1. 1. 2011 –ukončení nejpozději do 30. dubna 2012 od 19. 5. do 28. 5. se NEPOSKYTUJÍ osobní konzultace Příjem žádostí: od 19. 5. do 28.5. 2009 do 12 hod na podatelnu KÚ Benefit 7 – online žádost www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz

6 6 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 6 Oblast podpory 1.1 Alokace na 4. výzvu : 53 489 785,00 Kč Minimální výše podpory je 1 000 000,00 Kč Maximální výše podpory je 6 000 000,00 Kč

7 7 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 7 Specifická kritéria Aktivity projektu reflektují lokální specifika různých oblastí kraje Podpora netradičních forem vzdělávání Vazba projektu na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje Synergie aktivit projektu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Severozápad nebo jiným OP

8 8 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 8 Podporované aktivity NEJSOU vyhlášeny tyto aktivity: Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků Podpora škol v oblasti evaulace, nabídka evaulačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory Rozvoj podnikatelských znalostí, shopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ) Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelné rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů

9 9 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 9 Cílové skupiny žáci škol a školských zařízení pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže

10 10 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 10 Příjemci podpory školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství města, obce a svazky obcí odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení hospodářská komora zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity nestátní neziskové organizace

11 11 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11 Povinné přílohy Příloha číslo 1 – Doklad o právní subjektivitě žadatele Příloha číslo 2 – Stanovisko zřizovatele (pouze PO kraje, měst a obcí) Příloha číslo 3 – Analýza/šetření potřebnosti realizace projektu Příloha číslo 4 – Čestné prohlášení o zařazení projektu do IPRM

12 12 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 12 Oblast podpory 1.2 Alokace na 4. výzvu 16 931 980,00 Kč Minimální výše podpory je 1 000 000,00 Kč Maximální výše podpory je 6 000 000,00 Kč Všechny podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu

13 13 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 13 Specifická kritéria Aktivity projektu reflektují lokální specifika různých oblastí kraje Podpora netradičních forem vzdělávání Vazba projektu na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje Synergie aktivit projektu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Severozápad nebo jinými OP

14 14 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 14 Cílová skupina děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let děti a mladiství (do 18 let), kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže rodiče dětí a žáků

15 15 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15 děti a žáci mimořádně nadaní děti a žáci nadaní pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působící v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

16 16 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 16 Příjemci podpory školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže města, obce a svazky obcí nestátní neziskové organizace

17 17 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 17 Povinné přílohy Příloha číslo 1 – Doklad o právní subjektivitě žadatele Příloha číslo 2 – Stanovisko zřizovatele Příloha číslo 3 – Analýza/ šetření potřebnosti realizace projektu Příloha číslo 4 - Čestné prohlášení o zařazení projektu do IPRM

18 18 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 18 Oblast podpory 1.3 Alokace na 4. výzvu 19 851 086,00 Kč Minimální výše podpory je 1 000 000,00Kč Maximální výše podpory je 6 000 000,00 Kč Všechny podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu

19 19 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 19 Specifická kritéria Aktivity projektu reflektují lokální specifika různých oblastí kraje Vazba projektu na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje Podrobné rozpracování obsahu metodických dokumentů a nástrojů k realizovanému DVPP Synergie aktivit projektu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Severozápad nabo jinými OP

20 20 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 20 Cílové skupiny pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

21 21 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 21 Příjemci podpory školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání) města, obce a svazky obcí nestátní neziskové organizace

22 22 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 22 Povinné přílohy Příloha číslo 1 - Doklad o právní subjektivitě žadatele Příloha číslo 2 - Stanovisko zřizovatele Příloha číslo 3 - Analýza/šetření potřebnosti realizace projektu Příloha číslo 4 - Podrobné rozpracování obsahu metodických dokumentů a nástrojů k realizovanému DVPP Příloha číslo 5 - Čestné pohlášení o zařazení projektu do IPRM

23 23 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 23 Oprávněný žadatel Právnické osoby a další subjekty uvedené ve výzvě Fyzická osoba žádat NEMŮŽE Sídlo žadatele je na území ČR Občanská sdružení dle zák. 83/1990 o sdružování občanů, podnikající subjekty a NNO –více než 2-letá historie společnosti –zřízeny nebo založeny za účelem vzdělávání nebo vědecké a výzkumné činnosti v hlavní nebo vedlejší činnosti

24 24 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 24 Partnerství Partnerství je definováno v žádosti –podílejí se na zpracování projektové žádosti a realizaci aktivit –partneři se podílejí na plnění cílů a indikátorů projektu –partneři nesmí být dodavateli Typy partnerství: –s finančním příspěvkem –bez finančního příspěvku

25 25 Nepřímé náklady Pro všechny oblasti podpory stejné 25 Objem přímých nákladů (bez nákladů spadajících do křížového financování Z toho % nepřímých nákladů Přímé náklady ≤ 4 mil.Kč18 % nepřímých nákladů 4 mil. Kč < Přímé náklady ≤ 6 mil. Kč 16 % nepřímých nákladů TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

26 26 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26 Křížové financování výdaje musí být v souladu s cíli a aktivitami projektu, maximální výše 20 % z celkových vyúčtovaných způsobilých výdajů. Veřejné zakázky Postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. (nad 2 mil. bez DPH) Pod 2 mil. postupovat dle platných pokynů OP VK (zakázky malého rozsahu), Limitní částky se počítají za celou organizaci za dané zdaňovací období

27 27 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27 Monitorovací indikátory popis v textu výzvy, uvádět reálná čísla, velké sankce při nedodržení jakéhokoliv indikátoru: 50% a více = vrácení 100% dotace 15% - 50% = vrácení 25% dotace 5% - 15% = vrácení 5% dotace nastavit MI optimálně k rozpočtu projektu

28 28 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 28 Udržitelnost projektu Aktivity a výstupy udrženy 5 let po ukončení realizace Specifikace aktivit a výstupů bude uvedena v žádosti o dotaci Vytvořený produkt měl by být zachován a užíván v souladu s aktivitami Zakoupené zařízení a vybavení hmotné povahy z křížového financování (stavební úpravy) musí být udrženo v souladu s projektem. Udržované zařízení by mělo být uvedeno v žádosti. Udržení zařízení nenahrazuje udržení aktivit a výstupů Udržitelností také není samovolné rozšiřování aktivit a výstupů projektu

29 29 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29 Hodnocení žádostí Hodnocení formálních náležitostí – opravitelné Hodnocení přijatelnosti – neopravitelné Věcné hodnocení minimálně 2 hodnocení, pro další hodnocení minimálně 65 a více bodů Výběrová komise Rada Ústeckého kraje Zastupitelstvo kraje –Do 30 dní smlouva o realizaci GP, –Do dalších 30 dnů od podpisu smlouvy bude poskytnuta záloha

30 30 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 30 Předložení žádosti povinné přílohy a jejich řazení příloha č. 1 – Doklad o právní subjektivitě, příloha č. 2 - Stanovisko zřizovatele (není nutný souhlas Rady, ale pověřené osoby), ostatní dle textu výzvy všechny přílohy v originálu či ověřené kopii při doručení poštou doporučujeme žádost zaslat tak, aby žádost byla doručena nejpozději den před ukončením příjmu žádostí

31 31 žádost musí být pevně spojena, např. provázkem, přelepena páskou a podepsána statutárním zástupcem kroužková vazba nebude akceptována v případě partnerství podepisují partneři se žadatelem Čestné prohlášení v žádosti –tiskne se až z finálně uložené žádosti!!! (není vyžadována samostatná příloha Prohlášení o partnerství) LISTY NESMĚJÍ BÝT VOLNĚ VYJÍMATELNÉ TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 31

32 32 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 32 Publicita projektu V žádosti specifikovat způsob zajištění publicity, kapitola č. 8.2 rozpočtu, dodržovat správná loga ke stažení na http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp

33 33 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projektový manažeři ZS 33 Vedoucí oddělení Mgr. Martina Černá +420 475 657 499, cerna.martina@kr-ustecky.czcerna.martina@kr-ustecky.cz Oblast podpory 1.1 Ing. Miroslav Vít +420 475 657 546, vit.m@kr-ustecky.czvit.m@kr-ustecky.cz Mgr. Martina Pražáková +420 475 657 643, prazakova.m@kr-ustecky.czprazakova.m@kr-ustecky.cz

34 34 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 34 Oblast podpory 1.2 Dr. Jana Čuprová +420 475 657 847, cuprova.j@kr-ustecky.czcuprova.j@kr-ustecky.cz Oblast podpory 1.3 Mgr. Radomíra Dostálová +420 475 657 717, dostalova.r@kr-ustecky.czdostalova.r@kr-ustecky.cz Mgr. Hana Hejlová +420 475 657 583, hejlova.h@kr-ustecky.czhejlova.h@kr-ustecky.cz

35 35 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 35 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Miroslav Vít Vit.m@kr-ustecky.cz 475 657 546, 731 642 375


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecné informace Seminář pro žadatele Ústí nad Labem, 20. dubna 2010 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA."

Podobné prezentace


Reklamy Google