Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové hospodaření obcí v roce 2016 Leden 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové hospodaření obcí v roce 2016 Leden 2016."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové hospodaření obcí v roce 2016 Leden 2016

2 Obsah semináře  Změny rozpočtu  Dotace a návratné finanční výpomoci  Nová vyhláška o finančním vypořádání

3 Změny rozpočtu  Provádějí se rozpočtovými opatřeními  Evidují se podle časové posloupnosti  Rozpočtovým opatřením je:  Přesuny uvnitř rozpočtu na straně příjmů nebo výdajů  Navýšení příjmů a výdajů  Vázání výdajů  Jsou schvalovány průběžně

4 Změny rozpočtu § 16, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.: „ Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finanční prostředky podle § 28 odst. 12.“

5 Změny rozpočtu Změny v rozpočtu se provádí:  Rozpočtové změny - schvaluje zastupitelstvo, rada, starosta dle zmocnění  Změnami rozpisu rozpočtu - schvaluje Obecní úřad dle Vnitřního předpisu

6 Změny rozpočtu Rozpočtové změny  Dle zákona č. 128/2000 Sb., je Radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  V obci, kde není rada, může zastupitelstvo zmocnit starostu  Tam, kde je rada, není možné přesouvat pravomoce na starostu!

7 Změny rozpočtu Změna rozpisu rozpočtu:  Vazba na schválený rozpočet  Schvalování je třeba ošetřit Vnitřním předpisem  Neschvalují se v orgánech ÚSC

8 Změny rozpočtu Povinně:  jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku - §16, odst. 2  Před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje - § 16 odst. 4

9 Změny rozpočtu Není nutné realizovat:  V oblasti příjmů  Při nedočerpání rozpočtu v oblasti výdajů  Při nedočerpání účelových dotací v oblasti výdajů  Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12. v plné výši – pol. 8115

10 Dotace a návratné finanční výpomoci  Novela zákona č. 250/2000 Sb. s účinností od 20.2.2015  Nová pravidla v oblasti dotací a návratných finančních výpomocí  POZOR: nezaměňovat dary a dotace  Dotace a návratné finanční výpomoci jsou řešeny ve stejném režimu

11 Dotace a návratné finanční výpomoci Program x individuální dotace Program – dle § 10c náležitosti programu Program musí být zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro přijímání žádostí Program je zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění

12 Dotace a návratné finanční výpomoci Žádosti Žádosti mají dle § 10a předepsané náležitosti Žádosti se podávají u programů i individuálních žádostí

13 Dotace a návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouvy Náležitosti veřejnoprávní smlouvy jsou řešeny v § 10a Musí být zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo dodatku, nad 50 000 Kč Zveřejnění nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění

14 Dotace a návratné finanční výpomoci Dary Jsou řešeny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Smlouvy jsou uzavírány v režimu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

15 Nová vyhláška o finančním vypořádání Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 367/2015 Sb., ze dne 16. prosince 2015 Vypořádání za rok 2015 bude provedeno již dle nové vyhlášky Zaslán pokyn pro provedení finančního vypořádání

16 Nová vyhláška o finančním vypořádání Součástí finančního vypořádání jsou kromě dotací a návratných finanční výpomocí ze státního rozpočtu i dotace programového financování Upravená lhůta pro vracení nepoužitých prostředků Tabulky se vyplňují v Kč s předností na dvě desetinná místa

17 Nová vyhláška o finančním vypořádání Dotace poskytnuté následně nepodléhají finančnímu vypořádání Pokud je část dotace poskytnuta předem a část následně, vypořádá se celá dotace Povinností je doložit komentář Pokud není žádná vratka, komentář se nedokládá

18 Nová vyhláška o finančním vypořádání Dotace poskytnuté prostřednictvím Olomouckého kraje a) ze státního rozpočtu (mimo Ministerstvo financí) – do 5. února 2016 b) projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů – do 5. února 2016 c) z Ministerstva finanční (VPS) – do 15. února 2016

19 Nová vyhláška o finančním vypořádání Dotace z rozpočtu kraje (UZ 01-999, 14004, 13305) – vypořádání je dle uzavřené smlouvy Dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu bez prostřednictví kraje – do 15. února Dotace poskytnuté z Ministerstva financí (VPS) bez prostřednictví kraje – do 31. března

20 Nová vyhláška o finančním vypořádání Dotace poskytnuté z Národního fondu bez prostřednictví kraje – do 31. března

21 Děkuji za pozornost Ing. Petra Vítková


Stáhnout ppt "Rozpočtové hospodaření obcí v roce 2016 Leden 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google