Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO MANAGEMENTU Zpracoval Ing. Jan Weiser. Osnova výkladu  1. Proč a jak studovat management?  2. Základní pojmy a definice Definice organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO MANAGEMENTU Zpracoval Ing. Jan Weiser. Osnova výkladu  1. Proč a jak studovat management?  2. Základní pojmy a definice Definice organizace."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO MANAGEMENTU Zpracoval Ing. Jan Weiser

2 Osnova výkladu  1. Proč a jak studovat management?  2. Základní pojmy a definice Definice organizace Definice managementu Podnikání a management  3. Historické etapy ve vývoji managementu  4. Případová studie SEN Market  Shrnutí  Otázky a úkoly

3

4 Proč a jak studovat management?  Většina hodnot, které člověk v moderní společnosti vytváří k zajištění své existence, vzniká ve větších nebo menších organizacích.  Základní podmínkou fungování organizací tvořených lidmi je potřeba co nejlépe řídit jejich činnost.  Tuto úlohu plní management!  Předpoklady pro řízení má každý člověk. Jen málokdo neplánuje, neorganizuje, nekontroluje svou činnost.  Řízení organizace spočívá zejména v řízení jiných lidí, všímejte si této skutečnosti.  Jak to dělat je dobré si osvojit na názorných příkladech z praxe (říkáme jim případové studie). PročJak

5 Základní pojmy a definice Organizace Organizaci můžeme nejobecněji definovat jako „systém vědomě koordinovaných činností, nebo sil dvou, nebo více lidí. Pro organizaci jsou charakteristické následující čtyři atributy (podstatné znaky):  Koordinace – jejím předmětem je koordinace fyzické a duševní energie příslušníků organizace;  Společné cíle – jednotící prvek společného úsilí, bez něho se smysl organizace okamžitě vytrácí;  Rozdělení práce – vede ke specializaci, rozdělení pracovních úkolů, takže zdroje mohu být využity mnohem efektivněji;  Hierarchická struktura – znamená právo řídit činnost dalších.

6 Podstatné části organizace a její okolí

7 Management  je proces systematického provádění takových činností (manažerských funkcí),  které slouží k efektivnímu užití zdrojů podniku,  při současném stanovení a dosažení podnikových cílů.

8

9 Pauza Hádanka Co je na televizi nejlepší? Že se dá vypnout.

10 Základní manažerské funkce  Plánování  Organizování  Kontrola  Příprava a rozmístění personálu  Vedení lidí  Rozhodování

11 Podnikání  je činnost,  jejímž prostřednictvím uspokojujeme cizí potřeby,  a tím uspokojujeme potřebu vlastní,  tj. dosažení zisku.

12 Podnikavost Vnější  Schopnost objevovat nebo záměrně vytvářet a využívat příležitostí, které vznikají z aktivní součinnosti s okolním světem prostřednictvím trhu. Důležitými partnery zde jsou zákazníci a dodavatele. Vnitřní  Je schopnost vytvářet prostředí soutěživosti i uvnitř vlastní organizace

13 Systém Systém (česky soustava) můžeme definovat tak, že je to celek složený z prvků, spojených vazbami. Vznikají tak nové vlastnosti, které již nelze považovat za pouhý souhrn prvků, ale vzniká zde nová kvalita, kterou nazýváme synergie. Příkladem takového systému může být podnik, ústav, univerzita, stát, dílna, apod. Základní charakteristiky systému tvoří: vazby, struktura, cíle, fungování, okolí,

14 Jak si synergii představit

15 Historické etapy rozvoje managementu

16 Tomáš Baťa – významný český podnikatel Celá Baťova filozofie byla velice jednoduchá, přísně praktická a ryze účelová:  na jedné straně vlastnit a vyrábět pokud možno vše, co je k finálnímu výrobku potřeba (od zdrojů surovin až po vlastní obchodní síť), aby se nebylo nutno s nikým dělit o zisk  a na druhé straně zainteresovat zaměstnance na výrobě, neboť tento finanční přínos mnohonásobně převýší zvýšené mzdové výdaje.

17 Závěr  Management je trvalou a významnou součástí našeho každodenního života.  Znalost managementu nám pomáhá v našem každodenním životě i v pochopení toho co se okolo nás děje.  Pro budoucí manažery na různých úrovních je náplní jejich každodenní činnosti.

18 Klíčová slova  Management, organizace, podnikání, podnikavost, základní funkce managementu, systém, synergie, historické etapy managementu

19 Otázky a úkoly: 1. Co rozumíme pod pojmem organizace (instituce)? 2. Které základní atributy (podstatné znaky) charakterizují každou plně funkční organizaci? 3. Uveďte definici managementu. 4. Co je podnikání a co podnikavost? 5. Uveďte možnou definici systém 6. Které etapy ve vývoji teorie řízení znáte?

20 Použitá literatura  Veber, Jaromír, Základy managementu pro středí školy, Fortuna 2003  Vysušil, Jiří, Základy managementu. Vydavatelství HZ 1996  Použité obrázky, http://www.dreamstime.com


Stáhnout ppt "ÚVOD DO MANAGEMENTU Zpracoval Ing. Jan Weiser. Osnova výkladu  1. Proč a jak studovat management?  2. Základní pojmy a definice Definice organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google