Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Myopatický syndrom.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Myopatický syndrom."— Transkript prezentace:

1 Myopatický syndrom

2 Myopatie neuromuskulární choroba, kde svalová
slabost je hlavní symptom a ta je způsobená dysfunkcí svalových vláken * Definition by the National Institute of Neurological Disorders and Stroke

3 MYOPATIE Vrozené svalové dystrofie kanalopatie /myotonie/ kongenitální
metabolické mitochondriální Získané zánětlivé endokrinní polékové a toxické

4 Klinický obraz proximální svalová slabost
hypotrofie, později atrofie pletenců pseudohypertrofie lýtek, kontraktury A.šlach nízké nebo nevýbavné reflexy normální čití kardiomyopatie respirační insuficience deformity skeletu

5 Myopatická trias Myopatické držení (hyperlordosa bederní, ochablá břišní stěna, svěšená ramena) Myopatická chůze (kolébavá, kachní chůze, nestabilní pánev,oslabené pletencové svaly) Myopatický šplh (Gowersův manévr)

6 Diagnostika myopatického syndromu

7 Anamnéza a klinické vyšetření
sporadické nebo familiární formy (typ dědičnosti) sdružené postižení dalších orgánů (srdce, respirace) nástup klinických symptomů distribuce svalového postižení funkční schopnosti jaké další testy použít k určení dg. (EMG, MR,biopsie)

8 Distribuce svalového postižení
Typické pletencové (limb-girdle)myopatie Distální myopatie FacioSkapuloHumerálníDystrofie Skapulo Peroneální myopatie

9 Myopatie – lehká forma

10 Myopatie – rozvinutá forma

11 Progrese LGMD2 – kalpainopatie3
22 let 28 let

12 + DBS pro Pompeho nemoc před svalovou biopsií nezapomínat
upřesní cílenou DNA nebo sval.biopsii v některých případech má přednost před biopsií myozitidy, negat.DNA vyš.nebo nevíme, někdy hyperCKémie

13 Svalové dystrofie Hereditarní myopatie, charakterizované progresivní slabostí a svalovou atrofií Genetický defekt proteinů, které tvoří se sarkolémou asociovaný cytoskelet

14 Molekulární genetika a svalové dystrofie

15 Klasifikace svalových dystrofií
X X AD + AR AD + AR AD X AD + AR AD AD

16 Progresivní svalová dystrofie Duchenneova
Dystrofinopatie 1.popis 1881 Vazba na X-chromozom (matky přenašečky) Gen pro dystrofin odhalen 1981 v lokusu Xp21 Beckerův typ : redukované množství dystrofinu, ale nechybí – mírnější průběh Výskyt 1 : 3500 porodů živých chlapců Příčinou je delece jednoho nebo více exonů v DMD genu (65%) nebo bodové mutace

17 B.Duchenne byl známý i stimulací mimických svalů
Duchenne investigated facial expression in a crude but effective manner of ‘shocking’ the facial muscles using galvanic current – defined “facial expressions”

18 Progresivní svalová dystrofie Duchenne
začátek 3-5 let 1.symptomy: zvedání ze země vázne, problémy na schodech, kolébavá chůze Slabost v pletencových svalech, erektorech trupu; kraniobulbární svaly jsou ušetřeny – 8 let Skeletální deformity-kyfoskolióza Kardiomyopatie Ztráta samostatné chůze ve věku 9-11 let Respirační selhání ve 3.dekádě

19 Gowersův manévr

20 Progresivní průběh nemoci

21 Pletencové dystrofie LGMD
Poruchy: Sarcoglycanopatie Deficit calpainu Deficit caveolinu Deficit dysferlin etc. 15% LGMD1 je AD a 85% LGMD2 je AR dědičných 30% kalpainopatie, 10% sarkoglykanopatie

22 LGMD jsou typické variabilitou fenotypu
mild moderate 32/37 y. severe 41/39 y.

23 Facioscapulohumerální dystrofie FSHD 2.nejčastější dystrofie dospělých
Prevalence: 1 : 20,000 – nejde o genovou poruchu Autosomálně dominantní, 4q35 variabilní delece 3.3kb Nástup příznaků: 2-4 dekáda Progresivní slabost a atrofie mimické svaly – skaleny a pectorales - skapulárních, BB + TB – břišní svaly -gluteální + QF a nakonec i peroneální (progrese postupuje od hlavy na DK) asymetrie postižení Asymetrická mimika, vlající lopatka, Beevrův příznak Není kardiomyopatie a jen lehká respir.insuf VC kolem 70% Délka života beze změny

24 FSHD Beevrův příznak

25 Myotonické dystrofie

26 Myotonické syndromy Kongenitální myotonie CLCN1 – AD dědičnost
Thomsenova 1876 CLCN1 – AR dědičnost Beckerova 1957 SCN4A –paramyotonia congenita, myotonia fluctuans nebo permanens Myotonie dystrofické Typ 1 – DMPK1 gen AD dědičnost Typ 2 – ZNF-9 gen AD dědičnost

27 Myotonická dystrofie typ 1
Geneticky podmíněná choroba s AD typem dědičnosti Multisystémová choroba Progresívní průběh Prevalence 1 : 8 000 Kauzální mutace (CTG)n expanze v DMPK1 genu, kóduje dystrophin myotonin protein kinázu /DMPK1/ v lokusu 19q13.3 (Brooks, 1992) NPP, 2012 NPP, 2004 NPP, 2002

28 Myotonická dystrofie s nástupem v dospělosti
Nejčastější v klinické praxi Manifestace mezi rokem života, nejpozději do 40 let Multiorgánové poruchy – značná variabilita Pozvolná progrese svalové slabosti v různých skupinách a progrese multiorgánových poruch (kardiopulmonální a oční) Fenomén anticipace / MD1 matka porodí dítě s těžkou formou kongenitální myotonie/

29 Neuromuskulární příznaky
Myotonie – svaly ruky, obličeje, jazyka, trupu – akcentace chladem, opakovaný pohyb vede k ústupu myotonie (warm up) + myalgie stejné jako u MD2 Svalová slabost – hlavně extenzorů nohou a flexorů rukou Facies myotonica-hypomimie, ptóza víček, frontální lysohlavost EMG : myotonické výboje jsou dobře výbavné.Myogenní léze při analýze MUP

30 Kardiologické příznaky
90% pacientů (Motta, 1979) Kondukční poruchy typu A-V blokád nebo srdeční arytmie Náhlá smrt srdeční pro arytmologické poruchy Včasná implantace defibrilátorů nebo KS Neurol pro praxi, 2005

31 Respirační a oční poruchy
Pokles VC a FEV1 již v časných stádiích-nejen slabost dýchacích svalů, ale i centrální příčiny Manifestace v rámci anestézie nebo infekce Pokročilé formy - nadměrná denní spavost Subkapsulární katarakta častá-průkaz štěrbinovou lampou Včasná operace katarakty

32 Terapie U hereditárních není kauzální léčba –
důležitá prevence – preimplantační dg. 2007 MYOZYME – ERT – Pompeho nemoc Od 4/2015 registrace antisense-oligonukleotidu – ataluren - TRANSLARNA Kortikoidy – DMD/BMD, LGMD2I kardiopulmonální péče – HolterEKG + spirometrie + spánkové studie rehabilitace - fyzioterapie (reflexní, dechová) + lázně + botulotoxin ORT korekce deformit páteře, nohy, šlach

33 Získané myopatie

34 PM/DM - histologie Perivaskulární infiltráty B + T lymfo
Aktivovaný komplement Ischemická léze myofibril Pozitivní antiJo-1 a anti Mi-2 Ab Endomysiální infiltrát Hyperexprese HLA molekul 1.třídy

35 Dermatomyozitida – 80% paraneo
Brýlový exantém v obličeji Heliotropní rush Exantémy na trupu Gottronovy papuly Myopatický syndrom

36 Polymyositis T+B lymfo autoimunitní agrese proti sval.vláknům v endomyziu svalu Hyperexprese HLA molekul 1.třídy Svalové slabosti jsou podobné DM, ale bez kožních projevů Méně častá je paraneoplastická etiologie než u DM

37 Diagnóza a terapie DM/PM
Elevace sval.enzymů – CK Pozitivní anti Jo-1, anti Mi-2 protilátky EMG: myogenní léze Svalová biopsie : zánětlivé změny + nekróza vláken DM: perivaskulární infiltráty, hlavně v perimysiu PM: endomysiální zánětlivé infiltráty Terapie : imunosuprese, dlouhodobě léčba kortikosteroidy (1 mg/kg/den) , IVIG, PF

38 Toxické myopatie Statiny – self limited statinová myopatie nebo indukce akutní nekrotizující myopatie steroidy – steroidní myopatie heroin

39 Statinová myopatie Hlavní induktory : atorvastatin, pravastatin, simvastatin Lepší alternativa : rosuvastatin a lovastatin Kritérium : myalgie + CK vyšší 10x Výskyt : za 6 měsíců po zahájení terapie (limity 2 týdny až 4 roky) Statin naivní : 0.4 : /rok (cave : 20% myalgie) Dose dependent – kritická dávka 80mg/den ANM – v 17% statinových myopatií – vyžaduje KS


Stáhnout ppt "Myopatický syndrom."

Podobné prezentace


Reklamy Google