Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informace o činnosti MŠMT v oblasti PPRCH Malenovice, 5.10.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informace o činnosti MŠMT v oblasti PPRCH Malenovice, 5.10.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420."— Transkript prezentace:

1 1 Informace o činnosti MŠMT v oblasti PPRCH Malenovice, 5.10.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Oddělení prevence na MŠMT - Rozdělení kompetencí na kraje a jednotlivé úrovně koordinace -MŠMT je gestorem prevence rizikového chování u dětí a mládeže v České republice -Koordinuje primární prevenci všech forem rizikového chování u dětí a mládeže: užívání návykových látek, agrese, šikana a kyberšikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismus, rizikové chování na sociálních sítích a další nové formy rizikového chování

3 3 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH Koordinační – spolupráce všech subjektů na horizontální (meziresortní) a vertikální úrovni, podpora vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytyčených prioritách Koncepční – stanovování základních strategií v daných oblastech, stanovení priorit a cílů na budoucí období Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro oblast primární prevence (návrhy novelizací právních předpisů, metodické pokyny a doporučení)

4 4 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH Metodická a informační – metodické vedení a předávání informací všem subjektům v rámci primární prevence, internetový informační komunikační systém Finanční podpora vytváření materiálních, personálních a dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství (dotační řízení) Zabezpečení systému hodnocení kvality

5 5 Horizontální úroveň koordinace Ministerstvo aktivně spolupracuje s: Věcně příslušnými resorty Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo vnitra Ministerstvo práce a sociálních věcí Nadresortními orgány Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády Republikový výbor prevence kriminality při Ministerstvu vnitra Výbor pro prevenci domácího násilí Výbor pro prevenci HIV/AIDS

6 6 Vertikální koordinace MŠMT- Oddělení prevence, odbor vzdělávání Krajský školský koordinátor prevence- pracovník krajského úřadu (odbory školství) Metodik prevence- pracovník školského poradenského zařízení Školní metodik prevence, pedagogický pracovník školy či školského zařízení

7 7 Dotační řízení na podporu aktivit v oblasti primární prevence MŠMT vyčleňuje ze svého rozpočtu průměrně ročně cca 20 mil. Kč na dotační program na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v působnosti resortu Podpora programů dlouhodobé primární prevence rizikových projevů chování a projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti primární prevence Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze SR na realizaci aktivit v oblasti prevenci rizikového chování v období 2013 – 2018 Kvalita a efektivita programu - základní kritérium dotací Užší spolupráce s kraji – krajské návrhy dotací (krajský síť programů): kritérium potřebnosti

8 8 Financované projekty a subjekty 1)projekty škol a školských zařízení (PPP, SVP) 2)projekty služeb pro školy a školská zařízení a realizovaná ve školách a školských zařízeních – projekty NNO 3)projekty zaměřené na informace, výzkum, hodnocení (např. konference, časopis, evaluace, systém hodnocení kvality atd.) – projekty vysokých škol, NNO

9 9 Důležité dokumenty PPRCH Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2013-18 Stanovuje priority a cíle primární prevence 2013-18 Popisuje základní rámec primární prevence v ČR Určuje institucionální zodpovědnosti jednotlivých článků systému primární prevence

10 10 Důležité dokumenty PPRCH Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

11 11 Důležité dokumenty PPRCH Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování Umístěno na stránkách MŠMT od ledna 2012 a dále aktualizováno. Vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu. Popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje Minimální preventivní program. Doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.

12 12 Aktuality Konference v Plzni Manuály pro ŠMP, MP v PPP a KŠKP Konference v Praze (9.-10.11.2015) Vynspi II.

13 13 Webové stránky www.msmt.cz (vzdělávání/speciální vzdělávání/prevence) http://prevence-info.cz http://prevence-info.cz - informace, příklady dobré praxe, akce, registrace http://www.adiktologie.cz/ - Akademické pracoviště

14 14 Kontakty oddělení prevence, MŠMT Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 martina.budinska@msmt.cz martina.budinska@msmt.cz Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 radka.hermankova@msmt.cz radka.hermankova@msmt.cz Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698 vladimir.sklenar@msmt.cz Bc. Matouš Korbel, tel 234 811 281 matous.korbel@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Informace o činnosti MŠMT v oblasti PPRCH Malenovice, 5.10.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420."

Podobné prezentace


Reklamy Google