Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVYKOVÉ LÁTKY krizový plán

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVYKOVÉ LÁTKY krizový plán"— Transkript prezentace:

1 NÁVYKOVÉ LÁTKY krizový plán
Kdy se přes naši spolupráci se školními metodiky prevence dostaneme k fungování metodiků v PPP Markéta Jírová Exnerová, Miroslav Zavadil Centrum primární prevence Semiramis o.s., CAS Nymburk Laxus o.s. Seminář KHK 2014

2 Ředitel Pedagogové ŠMP Třídní učitel Poradenské centrum

3 STRATEGIE MPP Strategie Strategie Školní řád Školní řád
Kumulace funkcí Formálnost Nechci, neumím Priority jinde Strategie STRATEGIE Strategie MPP Evaluace Školní řád Školní řád Síť návazných služeb Nové přístupy (čerpání dobré praxe) KRIZOVÝ PLÁN Supervize Konzultace Sankční řád Kazuistické semináře Metodické vedení

4 Co je krizový plán? Přesný „návod“, jak postupovat při řešení krizových situací Kdo se na něm podílí (tvorba, naplňování)? Konkrétní podoba Kde je jeho místo?

5 Zásady krizového plánu
Přesný postup Zakotvení konkrétních jevů do školního řádu + zřetelné sankce Jasné kompetence (kdo, co) Týmová spolupráce – školní poradenské pracoviště Jednotný postup pro všechny x individuálně ke každému případu Podrobné seznámení (sbor, rodiče, žáci) Spolupráce s Policií ČR, s OSPOD Vstup Policie ČR do školy

6 co se neosvedcilo Tipy a doporučení..
Ve školním řádu jasně vymezit zákaz vnášení, konzumace, manipulace, distribuce i přítomnosti pod vlivem jakýchkoliv návykových látek v prostorách školy i na všech školních akcích Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací). Ve školních prostorách přísný zákaz prodeje jakýchkoliv návykových látek Prostory školy by měly být označeny tabulkou ZÁKAZ KOUŘENÍ Kouření, alkohol u pedagogů?! ŠMP-stěžejní osoba na škole kontakt v krizových situacích – jak pracovat s testy na drogy, jak řešit šikanu, kam se obrátit, kdy volat policii apod./informace o grantových řízeních, možnostech škol získávat finanční prostředky z různých zdrojů apod./hlavním tématem je vzájemná spolupráce, ale také předávání nových informací s oblasti primární prevence a částečně také vzdělávání vyplývající z požadavků samotných ŠMP/kam se v kterých situacích mohou ŠMP obracet/na různá témata v rámci rizikového chování V MPP, ŠVP jasně vymezit škodlivost návykových látek Předávat pravdivé informace Testování?

7 co se neosvedcilo Postup řešení Poskytnout první lékařskou pomoc
Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací). Přivolat rychlou záchrannou službu Odebrat a zajistit látku Látku netestovat ŠMP-stěžejní osoba na škole kontakt v krizových situacích – jak pracovat s testy na drogy, jak řešit šikanu, kam se obrátit, kdy volat policii apod./informace o grantových řízeních, možnostech škol získávat finanční prostředky z různých zdrojů apod./hlavním tématem je vzájemná spolupráce, ale také předávání nových informací s oblasti primární prevence a částečně také vzdělávání vyplývající z požadavků samotných ŠMP/kam se v kterých situacích mohou ŠMP obracet/na různá témata v rámci rizikového chování Látku zlikvidovat (uzavřít v sejfu školy ..) Provést rozhovor s žákem – úměrně jeho stavu Informovat rodiče

8 co se neosvedcilo Postup řešení Informovat OSPOD, PČR (distribuce..)
Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací). Informovat vedení školy, ostatní kolegy Udělení sankce vycházející ze školního řádu (výchovné opatření..) Poskytnout informace o odborné pomoci Vyhotovení zápisu o situaci ŠMP-stěžejní osoba na škole kontakt v krizových situacích – jak pracovat s testy na drogy, jak řešit šikanu, kam se obrátit, kdy volat policii apod./informace o grantových řízeních, možnostech škol získávat finanční prostředky z různých zdrojů apod./hlavním tématem je vzájemná spolupráce, ale také předávání nových informací s oblasti primární prevence a částečně také vzdělávání vyplývající z požadavků samotných ŠMP/kam se v kterých situacích mohou ŠMP obracet/na různá témata v rámci rizikového chování Role v komunitě, morální odpovědnost (např. u kouření) Mapování situace

9 co se neosvedcilo Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací). ŠMP-stěžejní osoba na škole kontakt v krizových situacích – jak pracovat s testy na drogy, jak řešit šikanu, kam se obrátit, kdy volat policii apod./informace o grantových řízeních, možnostech škol získávat finanční prostředky z různých zdrojů apod./hlavním tématem je vzájemná spolupráce, ale také předávání nových informací s oblasti primární prevence a částečně také vzdělávání vyplývající z požadavků samotných ŠMP/kam se v kterých situacích mohou ŠMP obracet/na různá témata v rámci rizikového chování

10 co se neosvedcilo Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací). ŠMP-stěžejní osoba na škole kontakt v krizových situacích – jak pracovat s testy na drogy, jak řešit šikanu, kam se obrátit, kdy volat policii apod./informace o grantových řízeních, možnostech škol získávat finanční prostředky z různých zdrojů apod./hlavním tématem je vzájemná spolupráce, ale také předávání nových informací s oblasti primární prevence a částečně také vzdělávání vyplývající z požadavků samotných ŠMP/kam se v kterých situacích mohou ŠMP obracet/na různá témata v rámci rizikového chování

11 Literatura publikace Kliniky Adiktologie MAHDALÍČKOVÁ, Jana. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2011, 132 s. ISBN MŠMT ČR. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j 21291/ Praha: MŠMT, Dostupné z: Šejvl, J. & Zapletalová, J. (2014). Etické a právní faktory testování na přítomnost návykových látek ve školském prostředí. Adiktologie (14), 2, s. 174 – 181

12 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "NÁVYKOVÉ LÁTKY krizový plán"

Podobné prezentace


Reklamy Google