Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVYKOVÉ LÁTKY krizový plán Markéta Jírová Exnerová, Miroslav Zavadil Centrum primární prevence Semiramis o.s., CAS Nymburk Laxus o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVYKOVÉ LÁTKY krizový plán Markéta Jírová Exnerová, Miroslav Zavadil Centrum primární prevence Semiramis o.s., CAS Nymburk Laxus o.s."— Transkript prezentace:

1 NÁVYKOVÉ LÁTKY krizový plán Markéta Jírová Exnerová, Miroslav Zavadil Centrum primární prevence Semiramis o.s., CAS Nymburk Laxus o.s. exnerova@os-semiramis.cz zavadil@os-semiramis.cz Seminář KHK 2014

2 Ředitel ŠMP Poradenské centrum Třídní učitel Pedagogové

3 STRATEGIE KRIZOVÝ PLÁN Síť návazných služeb Nové přístupy (čerpání dobré praxe) Kumulace funkcí Formálnost Nechci, neumím Priority jinde Strategie MPP Evaluace Metodické vedení Supervize Kazuistické semináře Konzultace Školní řád Sankční řád

4 Přesný „návod“, jak postupovat při řešení krizových situací Kdo se na něm podílí (tvorba, naplňování)? Konkrétní podoba Kde je jeho místo? Co je krizový plán?

5 Přesný postup Zakotvení konkrétních jevů do školního řádu + zřetelné sankce Jasné kompetence (kdo, co) Týmová spolupráce – školní poradenské pracoviště Jednotný postup pro všechny x individuálně ke každému případu Podrobné seznámení (sbor, rodiče, žáci) Spolupráce s Policií ČR, s OSPOD Vstup Policie ČR do školy Zásady krizového plánu

6 co se neosvedcilo Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací). Tipy a doporučení.. Ve školních prostorách přísný zákaz prodeje jakýchkoliv návykových látek Prostory školy by měly být označeny tabulkou ZÁKAZ KOUŘENÍ Kouření, alkohol u pedagogů?! V MPP, ŠVP jasně vymezit škodlivost návykových látek Předávat pravdivé informace Testování? Ve školním řádu jasně vymezit zákaz vnášení, konzumace, manipulace, distribuce i přítomnosti pod vlivem jakýchkoliv návykových látek v prostorách školy i na všech školních akcích

7 co se neosvedcilo Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací). Postup řešení Přivolat rychlou záchrannou službu Látku netestovat Látku zlikvidovat (uzavřít v sejfu školy..) Informovat rodiče Odebrat a zajistit látku Provést rozhovor s žákem – úměrně jeho stavu Poskytnout první lékařskou pomoc

8 co se neosvedcilo Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací). Postup řešení Vyhotovení zápisu o situaci Udělení sankce vycházející ze školního řádu (výchovné opatření..) Informovat OSPOD, PČR (distribuce..) Role v komunitě, morální odpovědnost (např. u kouření) Mapování situace Poskytnout informace o odborné pomoci Informovat vedení školy, ostatní kolegy

9 co se neosvedcilo Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací).

10 co se neosvedcilo Úvodní setkání (organizačně - technické náležitosti, sebepoznání formou interaktivních technik, teoretický úvod do problematiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže). Role školního metodika prevence v systému školství ČR (legislativa, standardy odborné způsobilosti, minimální preventivní program, krizový plán). Poradenský systém v ČR a jeho možné způsoby financování (poradenský systém ve škole, sociální síť a možnosti jejího využití, získávání finančních prostředků). Rizikové chování I. (kriminalita u dětí a mládeže, záškoláctví, rasismus, extremismus, spolupráce s Policií ČR). Rizikové chování II. (šikana, problematika užívání návykových látek). Rizikové chování III. (rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování). Interpersonální dovednosti (umění dialogu, aktivní naslouchání, asertivita, řešení problémů, konflikty a vyjednávání, etika). Intervenční práce s jednotlivcem (vývojová psychologie, poradenský proces při práci s jednotlivcem, vedení rozhovoru). Intervenční práce se skupinou (porozumění vztahům ve třídě, práce s třídním kolektivem, podpora pozitivních vztahů ve skupině). Rodina v kontextu školního prostředí (spolupráce s rodinou, možnosti zapojení a komunikace s rodiči). Krizové okamžiky ve školním prostředí (základy krizové intervence, možnosti zvládání agrese u žáků apod.). Motivace a možnosti spolupráce s pedagogickým sborem (pracovní tým, syndrom vyhoření, supervize). Závěrečné setkání (obhajoba závěrečných prací).

11 publikace Kliniky Adiktologie http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie MAHDALÍČKOVÁ, Jana. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2011, 132 s. ISBN 978-809-0382-350 MŠMT ČR. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j 21291/2010-28. Praha: MŠMT, 2010. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/20273http://www.msmt.cz/file/20273 Šejvl, J. & Zapletalová, J. (2014). Etické a právní faktory testování na přítomnost návykových látek ve školském prostředí. Adiktologie (14), 2, s. 174 – 181 Literatura

12 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "NÁVYKOVÉ LÁTKY krizový plán Markéta Jírová Exnerová, Miroslav Zavadil Centrum primární prevence Semiramis o.s., CAS Nymburk Laxus o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google