Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okresní setkání metodiků prevence 9.11.2006 Kateřina Gruntová, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okresní setkání metodiků prevence 9.11.2006 Kateřina Gruntová, DiS."— Transkript prezentace:

1 Okresní setkání metodiků prevence 9.11.2006 Kateřina Gruntová, DiS.

2 Obsah ► Protidrogová politika ► Krajský protidrogový koordinátor ► Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ► Primární prevence

3 Protidrogová politika Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření na státní, krajské a místní úrovni. Cílem je: snížit užívání drog a zmírnit potencionální rizika a škody

4 Protidrogová politika ► Horizontální koordinace ► Vertikální koordinace

5 Protidrogová politika Účastníci systému vertikální koordinace protidrogové politiky  sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (včetně NMS)  kraje  obce  poskytovatelé služeb  další klíčové instituce

6

7 Zastupitelsvo Libereckého kraje Rada Libereckého kraje Protidrogová komise Rady LK Pracovní skupiny Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

8 Protidrogová politika Role kraje Kraje realizují veškeré aktivity protidrogové politiky v samostatné působnosti. Hlavní oblasti činnosti:  tvorba, implementace a evaluace strategických plánů rozvoje služeb v oblasti prevence a léčby  metodické vedení  aktivity v oblasti vzdělávání a výzkumu  spolufinancování programů protidrogové politiky

9 Krajský protidrogový koordinátor ► V dubnu 2002 byla obsazena funkce protidrogového koordinátora Libereckého kraje ► Od 1.7.2004 nově ve funkci stávající protidrogová koordinátorka

10 Krajský protidrogový koordinátor Vymezení základní agendy  zajištění komunikace s RVKPP  metodické vedení a spolupráce s místními protidrogovými koordinátory obcí s rozšířenou působností III. stupně  spolupráce a metodické vedení poskytovatelů služeb  spolupráce s klíčovými institucemi v kraji  participace na dotačním řízení státních orgánů  mapování drogové scény v kraji (sběr dat)  odpovědnost za přípravu strategických dokumentů kraje pro oblast protidrogové politiky  administrace dotačních či grantových programů resortu  prezentace aktivit protidrogové politiky v kraji

11 Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ► dle §80 zákona č. 129/00 Sb., o krajích, usnesením Rady Libereckého kraje č. 657/02/RK ze dne 13.8.2002, opětovné zřízení usn. č. 247/04/RK ze dne 8.3.2005 ► Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Zastoupení: 9 členů Zastoupení: 9 členůpředsedamístopředsedatajemník

12 Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ► Komise je zřízena jako iniciativní a poradní orgán RK pro oblast protidrogové politiky, ► zejména plní úkoly, kterými jí pověří RK, jíž se ze své činnosti odpovídá. ► Jejím úkolem je koordinovat a navrhovat veškeré aktivity v oblasti protidrogové prevence.

13 Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ► soustřeďuje, projednává a předkládá radě LK informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování jednotné protidrogové politiky kraje, ► koordinuje plnění úkolů vyplývajících z NSPP ČR na krajské a místní úrovni a každoročně vyhodnocuje plnění úkolů, ► hodnotí a doporučuje projekty v rámci dotačního řízení RVKPP, MZ, ► ve spolupráci s orgány státní správy, jinými správními úřady, orgány kraje a obcí v samostatné působnosti a nestátními neziskovými organizacemi koordinuje postup při ochraně před problémy způsobenými omamnými a psychotropními látkami, alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření, ► posuzuje návrhy a materiály předkládané k projednání Radě LK, doporučuje případná opatření, ► spolupracuje s příslušnými odbory ► je iniciátorem a spolutvůrcem koncepcí, ► plní dlouhodobé i krátkodobé úkoly uložené Radou LK.

14 Protidrogová komise Rady Libereckého kraje Pracovní skupiny: primární prevence snižování rizik /HR/ léčba a resocializace koordinace Priority LK ► Primární prevence ► Snižování rizik ► Léčba a resocializace ► Koordinace aktivit protidrogové politiky

15 Protidrogová komise Rady Libereckého kraje pracovní skupina PP ► Gestor: Bc. Elisová Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje ► Hl. cíl: Prostřednictvím PP šířit informace o návykových látkách a jejich souvislostech, zvyšovat právní vědomí, ovlivňovat postoje a chování směrem k odmítnutí nebo oddálení užití drogy v celé populaci.

16 Primární prevence Poskytovatelé služeb PP (mimoškolní aktivity) ► SVP ► PPP ► Maják, o.p.s. ► Krajská hygienická stanice LK ► Zdravotní ústav ► Kontaktní centra ► Obce, města ► Věznice

17 Primární prevence finanční zdroje projekty, programy, monitoringy  MŠMT ČR  RVKPP  MV ČR, MPSV ČR, MZ ČR  Liberecký kraj  obce  nadace  sponzoring

18 Na významu prevence užívání drog se patrně shodnou všichni dospělí bez ohledu na jejich profesi a životní roli.

19 Smysl primární prevence ► Předejít nebo změnit chování při užívání drog. ► Snižovat náchylnost jednotlivců k užití drog. ► Navždy odradit od užívání drog. ► Oddálit první užití drogy. ► Snižovat rizika spojená s užíváním drog respektive rizikové chování při užívání drog (?)  Zastavit mladé lidi v jejich experimentech s drogami.  Minimalizovat výskyt rizikových forem užívání drog.

20 Děkuji za pozornost Kateřina Gruntová, DiS. krajský protidrogový koordinátor Krajský úřad Libereckého kraje Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 tel.: +420 485 226 338 e-mail: katerina.gruntova@kraj-lbc.cz katerina.gruntova@kraj-lbc.czkaterina.gruntova@kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz

21 11. patro


Stáhnout ppt "Okresní setkání metodiků prevence 9.11.2006 Kateřina Gruntová, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google