Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aby očkování nebylo přežitkem MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aby očkování nebylo přežitkem MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik."— Transkript prezentace:

1 Aby očkování nebylo přežitkem MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik

2 Evidence-Based Public Health  Rozvoj, implementace a evaluace efektivních programů a politik ve veřejném zdravotnictví prostřednictvím aplikace principů vědeckého zdůvodnění, včetně systematického užívání dat a informačních systémů

3 EVIDENCE BASED PUBLIC HEALTH Evidence-based public health je... "... pečlivé, explicitní a uvážlivé užití nejlepšího současného důkazu při rozhodování o zdravotní péči v populaci ve smyslu ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí,." [Jenicek] "... vytvoření, implementace, a evaluace účinných programů a strategií ve veřejném zdravotnictví při použití principů vědeckého odůvodnění včetně systematického používání dat a informačních systémů a vhodné používání behaviorální vědecké teorie a modelů při plánování programů." [Brownson] „… proces integrace science-based intervencí s přihlédnutím ke komunitním preferencím za účelem zlepšení zdraví populace“ [Kohatsu]

4 Použití EBPH přístupu je prospěšné protože: poskytuje jistotu, že rozhodnutí je založeno na vědeckém důkazu a postupech, které jsou v praxi účinné; pomáhá zaručit vyhledávání up-to-date a věrohodných informací o tom co funguje a co ne pro konkrétní problém ve veřejném zdravotnictví; poskytuje jistotu, že práce věnovaná vyhodnocení „nejlepších z nejlepších“ informací o konkrétním problému ve veřejném zdravotnictví byla efektivní a produktivní

5 EBPH přístup může být použit: když je důležité mít vědecký důkaz pro podporu rozhodnutí v oblasti veřejného zdravotnictví; pro evaluaci účinnosti a cost benefit zdravotnického programu; pro implementaci nového zdravotnického programu; pro zřízení nové zdravotnické strategie; když je nutné vyvracet non lege artis postupy

6 S čím se setkáváme  Pseudovědecké postupy při ovlivňování výživy či životního stylu  Oslabení vědecky podložených a racionálních postupů v protihlukových řešeních  Priority zdravotní politiky se ne vždy odvíjí od zdravotního stavu populace. Atd.  Rozsáhlá antivakcionistická kampaň

7 Antivakcionismus v ČR 1.Skupina - nevědecké poznatky a pseudoargumenty:  Lepší hygienický standard, kvalitní lékařská péče a ústup infekcí činí očkování zbytečným  Očkované osoby nakonec stejně onemocní  Nekvalitní očkovací látky  Výrazné nežádoucí účinky  Kombinované očkovací látky přetěžují imunitní systém 2.Skupina: vadí povinnost, vymahatelnost pokutami 3.Skupina: náboženské důvody Prostor v médiích

8 „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.23 ze dne 8.1.2014 V l á d a I.bere na vědomí dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ II. pověřuje předsedu vlády předložit „Národní strategii“ předsedům Poslanecké sněmovny Senátu PČR a požádat je o podporu III. III.ukládá 1.ministrovi zdravotnictví  rozpracovat do 31. 12. 2015 „Národní strategii“ do jednotlivých implementačních dokumentů  informovat vládu jedenkrát ročně o stavu realizace „Národní strategie“  seznámit hejtmany s „Národní strategií“ 2.ministrům  spolupracovat s ministrem zdravotnictví při naplňování „Národní strategie“ IV.doporučuje hejtmanům využít „Národní strategii“ při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje.

9 RPS pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci Zdraví 2020 Organizace RPSTechnická témataVertikální témataHorizontální témataGestorAkční plán Předseda MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Místopředseda MUDr. Stanislav Wasserbauer Tajemnice Marta Špillingová, M.A. Hygienická služba: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Statistika: Mgr. Jiří Holub Finance a pojištění: MUDr. Ljuba Janečková Evropské fondy: PhDr. Mgr. Jan Bodnár WHO: MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH 12. Zdravotní gramotnost 13. Snižování nerovností ve zdraví 14.Evidence-based přístupy 15.Podpora zdraví během celého života 1. Dostatečná pohybová aktivitaMgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Akční plány pro ochranu a podporu zdraví a prevenci nemocí 2. Správná výživa a stravovací návyky populace, bezpečnost potravin doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 3. Zvládání stresu a duševní zdravíMUDr. Erik Herman, Ph.D. 5. Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí MUDr. Helena Kazmarová 6. Zvládání infekčních onemocnění, zejména nové a znovu se objevujících infekcí, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, opatření proti antimikrobiální rezistenci a vakcinační programy MUDr. Pavla Křížová, CSc 7. Screeningové programy, jejich sledování a vyhodnocování jejich efektivity, identifikace nových možností MUDr. Helena Sajdlová 4. Omezování zdravotně rizikového chování (konzumace tabáku, nadměrná spotřeba alkoholu, užívání drog, chování vedoucí k úrazům, násilí, rizikové sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních onemocnění) prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Mgr. Lenka Kostelecká Akční plány a mezirezortní strategické dokumenty pro oblast kontroly tabáku a omezování škod působených alkoholem 8. Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče včetně následné a dlouhodobé MUDr. Helena Sajdlová Akční plán pro zajištění dostupnosti a organizace fungování sítě poskytovatelů zdravotních služeb Akční plán ke zlepšení dostupnosti a kvality následné péče, dlouhodobé péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí 9. Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb MUDr. Helena Sajdlová Akční plán kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Garanti vertikálních témat: 10. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků (zástupce NZ - VLP/ONP) Akční plán celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. doc. MUDr. Jaroslav Kříž Ing. Jitka Sosnovcová doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 11. Elektronizace zdravotnictví(zástupce NP - INF) Akční plán pro elektronizaci zdravotnictví

10 Provakcinační strategie  Komunikace s veřejností - Více prostoru relevantním odborným informacím - Mediální podpora známých osob - Edukační kampaně zaštítěné institucemi veřejného zdraví - Laicky orientované weby - Vzdělávací filmy - Atd.

11 Provakcinační strategie  Pregraduální vzdělávání Bez komplexní změny postoje lékařů k očkování se posun u veřejnosti očekávat nedá (předmět o očkování ve výukových schématech LF)  Postgraduální vzdělávání a celková podpora zejména lékařů primární péče – odborná, edukační i legislativní

12 Provakcinační strategie  Ukázat čemu vakcíny zabránily Edukovat i o nemocech, které dnes již nevidíme nebo vidíme vzácně, informovat o reálných pacientských příbězích  Validace proočkovanosti  Propojit aktivity WHO  Důsledně vymáhat zákon (rozhodnutí nejvyššího správního soudu i soudu ústavního, stanovisko ČLK o non lege artis postupu v případě neočkování)

13 Závěr:  Očkování naplňuje podmínky kladené medicínou založenou na důkazu  Jako takové musí být podpořeno  Tuto podporu lze realizovat pouze za předpokladu stabilního systému veřejného zdravotnictví, včetně hygienické služby


Stáhnout ppt "Aby očkování nebylo přežitkem MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik."

Podobné prezentace


Reklamy Google